2021-01-19

Vår ömtåliga civilisation


»Improvements in civilisation are real enough, but they come and go. While knowledge and invention may grow cumulatively and at an accelerating rate, advances in ethics and politics are erratic, discontinuous and easily lost.«

John Gray

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.