2021-03-26

Skillnaden mellan bör och är


Många skulle behöva förstå att skilja på hur de tycker att saker och ting borde vara och hur de faktiskt är.

Verkligheten är stundtals motbjudande. Så intressant. Då får vi förhålla oss till det och göra det bästa möjliga av situationen.

Vilket inte nödvändigtvis är detsamma som att reflexmässigt utgå från att ens egna idéer om hur världen bör vara beskaffad skall påtvingas alla andra.

Folk tycker olika. Därför bör vi alla ha så stor frihet som möjligt vad gäller hur vi vill leva våra liv. Människor bör i minsta möjliga mån tvingas till ditt eller datt.

Därför skär det sig med vänsteretablissemangets förmanande ton. Vänstern är aldrig så glad som när den får ändra på folk. Men alla vi andra är hjärtligt trötta de rödgrönas ständiga försök att uppfostra oss.

Dessutom är förutsättningarna för en stabil och positiv samhällsutveckling bättre om den sker genom spontan ordning byggd på erfarenhet, mångfald och frihet - jämfört med centralstyrning och påbud från ovan som bygger på en eller annan fix eller utopisk idé som alla förväntas underkasta sig.

Det är samhället som helhet om besitter den information, kunskap och kreativitet som kan leda oss framåt - inte enskilda ideologier, partier eller politiker. Speciellt inte sådana som sätter sin egen makt framför allt annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.