2021-05-01

Jönssons lördagsvideo om Miljöpartiets gröna lögner + bonus-videos• Bonusvideo: Edward Bernays and Group Psychology: Manipulating the Masses• Bonusvideo: Is Everything Better Than We Think? Bjorn Lomborg & Jordan Peterson• Bonusvideo: Wildest Moments of The Thick of It, Series 3 »


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.