2022-01-22

Jönssons lördagsvideo om el-bidrags-bluffen

Youtube: Bidragsbluffen -Varför vägrar vänstern sänka skatten? »

Bonusfilm:

Youtube: How Not to Be Pathetic | Stoic Philosophy & Emotions »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.