2022-05-19

Kommer klimatpolitiken att leda till ökade utsläpp?

Den ensidiga satsningen på väderberoende energikällor har - i kombination med avveckling av fullt fungerande kärnkraft - lett till förutsägbara problem.

Enkelt uttryckt kommer vi att behöva el även när det inte blåser. Batterier och vätgas i all ära, men den tekniken är i sin linda och än så länge svår att hantera i stor skala.

Vi måste bygga ny, modern kärnkraft. Men vi måste också ha något att täcka upp med till dess den finns på plats.

Här uppstår ett energiunderskott, om elkonsumtionen utvecklas enligt prognoserna. Ett elektrifierat samhälle kräver el - hela tiden, utan avbrott.

Så varifrån skall backup-elen komma när det inte blåser?

Vill det sig illa är olja det enda realistiskt tillgängliga alternativet. Det kan gå relativt snabbt att bygga oljekraftverk. Och olja finns att köpa på världsmarknaden. (Ett alternativ är gas, men den marknaden bör vi kanske undvika just nu.)

Och i så fall har vi ersatt CO2-fri kärnkraft med ökade utsläpp från olja.

Vilket är precis vad många varnade för.

Men på något sätt måste vi få elektricitet även när det inte blåser.

Det räcker inte med att vilja väl. Man måste tänka också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.