2022-05-16

Klimataktivismen hotar demokratin


Härom veckan hade SVT debatt om klimatet. Ett par tankar bet sig kvar.

Speciellt gäller det klimataktivisternas fanatism. De är övertygade om att de har helt rätt, att ingen tid får förloras och att de själva är bättre än alla andra på att bestämma vad man skall göra åt saken.

Låt säga att de har rätt i sina farhågor. Helt och hållet rätt. Vi kommer ändå inte att nå de globala klimatmålen inom utsatt tid. Atmosfären känner inga gränser och det lilla vi kan göra kommer inte att ändra på den saken.

Då kan det vara en god idé att satsa på teknisk utveckling och tillväxt för att skydda oss mot naturens föränderliga krafter. Tyvärr vill klimataktivisterna istället bromsa samhällets utveckling. Vilket i så fall gör oss sämre rustade att möta framtidens utmaningar.

Skall vi minska CO2-utsläppen, då är det till att börja med en fråga som bör hanteras av ingenjörer, forskare, ekonomer och samhällsvetare.

Så att vi handlar så rationellt som möjligt - och undviker fällor som orsakar en kontraproduktiv energikris eller ekonomisk kollaps.

Att peta i dynamiska system utan att veta vad man sysslar med kan ge oväntade och oönskade konsekvenser.

Detta är något som skolkande skolelever, riksdagens minsta parti och fastlimmade XR-aktivister inte behärskar.

De driver istället frågan ur ett känsloperspektiv. Enligt Greta bör vi få panik. Men att handla i panik är ofta raka motsatsen till att handla rationellt.

Om klimataktivisterna får bestämma kommer det att leda till fattigdom och social oro. Förmodligen även till ökade CO2-utsläpp, till exempel om vi snabbt tvingas bygga backup-kraft för de väderberoende energikällorna.

Det finns inte en chans att väljarna kommer att gå med på den resursbrist, de prisstegringar, det minskade utbud, det krympande välstånd och den inskränkta frihet som en ogenomtänkt klimatomställning kommer att medföra. Vilket också påpekades i tv-debatten, av Henrik Jönsson.

Vilket klimataktivisterna vet. Miljöpartiets ledamot av Europaparlamentet Pär Holmgren har sagt att han snabbt skulle vilja avskaffa alla val. Och i SVT:s partiledardebatt förra hösten frågade man vilka som kan tänka sig att inskränka våra fri- och rättigheter i klimatets namn. Miljöpartiets Per Bolund räckte upp handen.

De här människorna är inte intresserade av en demokratisk process. De vill bestämma. Allt. Själva. Bums. Och de kan tänka sig att offra våra grundläggande rättigheter på vägen.

Detta är farlig fanatism. Det är ett problem när en grupp människor lyfter ut en fråga från den demokratiska scenen och kräver att alla andra skall tiga och lyda. Inte minst när deras plan är ogenomtänkt och kontraproduktiv.

Det är egentligen ingen större skillnad mellan dessa klimataktivister och den extremvänster som vill tvinga alla till sin »lycka« med våld och tvång. De anser att de egna dogmerna står över demokratin och människans grundläggande rättigheter.

De är därmed ett hot mot demokratin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.