2023-11-23

Europaparlamentet kräver ett allt mer överstatligt EU


Europaparlamentet har antagit en resolution om att ändra EU:s fördrag. Mer makt till parlamentet och skrotade veton för medlemsländerna är ett par av förslagen.

Låt oss titta lite närmare på dokumentet...

Idag kan bara EU-kommissionen föreslå direktiv och förordningar. Även Europaparlamentet vill ha sådan initiativrätt. Vilket kommer att orsaka en lavin av lagstiftningsförslag.

Parlamentet vill utse EU-kommissionens ordförande och döpa om kommissionen till »Europeiska Verkställande Myndigheten«.

Man vill stärka arbetsmarknadens parter, lägga sig i mer av social-, sysselsättnings- och ekonomisk politik och ha exklusiv befogenhet när det gäller biologisk mångfald och klimat.

Man vill att EU skall få större makt vad gäller folkhälsa, civilskydd, industri och utbildning. Detta gäller även energi, utrikes frågor, yttre säkerhet, försvar och gränsskydd.

Parlamentet vill avskaffa medlemsstaternas de-facto-veto i utrikesfrågor, bygga upp en försvarsunion med militära enheter, lägga till ett socialt protokoll till fördragen och ha gemensam standard för utbildning.

Man vill ställa etiska krav och hållbarhetskrav på handelspolitiken. Man vill utöka skyddet mot diskriminering till fler grupper. Och göra klimatfrågan till ett överordnat mål för unionen.

Parlamentet vill vidare se en europeisk energiunion som bygger på låga priser (!), energieffektivitet och förnybar energi. (Inte fossilfri, så kärnkraft ingår inte.)

Europol skall få mer makt och det skall arbetas fram en gemensam rymdstategi. Med mera.

En union med ett ständigt fördjupat samarbete, som det brukar heta. Till dess Bryssel styr och kontrollerar allt. Tills allt är likadant överallt oavsett om det är lämpligt eller möjligt eller ej.

Detta när inget nytt. Starka krafter har dragit och kommer att fortsätta dra åt mer överstatlighet under överskådlig tid. (Videoklippet är från 2011.)

Så här kan vi inte ha det. Rulla tillbaka EU till ett mellanstatligt samarbete för frihandel. 

Sedan kan de medlemsstater som vill vara med på projekt som fri rörlighet för människor eller en gemensam valuta.

I övrigt bör makten föras tillbaka till medlemssaterna - eller om möjligt decentraliseras till en ännu lägre nivå.

Detta är frågor som kommer att avgöras under mandatperioden 2024-29. Så välj dina representanter till Europaparlamentet med omsorg...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.