2008-07-20

FRA103: Hur godtrogen får en myndighet vara?


FRA-chefen, Ingvar Åkesson, tycks vara mycket väl förtrogen med innehållet i den anmälan mot FRA som lämnats in till Datainspektionen (DI). Det framgår bland annat av hans debattinlägg i gårdagens SvD. Man kan vara rätt säker på att detta beror på att Åkesson har fått en kopia av anmälan från DI. Och ingen verkar tycka att det är något konstigt med det.

Stopp! Backa bandet!

Tänk dig att du vore chef på DI. Du får in en mycket detaljerad, rimlig och trovärdig anmälan mot FRA. Av anmälan kan man dra slutsatsen att det är troligt att FRA har sysslat med integritetskränkande verksamhet (spioneri mot oskyldiga svenskar) som bryter mot gällande regler. Det verkar dessutom troligt att denna verksamhet är olaglig och att den rent av kan strida mot grundlagen.

Vad gör du?

a) Du ringer riksåklagaren. Du begär handräckning från polisen. Du tar dina främsta experter och gör en gryningsräd mot FRA. Där begär du fram handlingar, säkrar eventuella bevis och ser till att förhöra de inblandade.

...eller...

b) Du skriver ett artigt brev till FRA. I detta brev berättar du för den misstänkta myndigheten precis vad den är misstänkt för. Du bifogar även en kopia av den aktuella anmälan, som visar exakt vilka ärenden och handlingar som kan komma att bli besvärande för FRA. Du avslutar sedan brevet med att meddela att du kommer att börja utreda ärendet någon gång i... tja... september. Du går glatt visslande till brevlådan med brevet och tar sedan semester.

Vaffan!

Är det verkligen lagligt för en statlig tillsynsmyndighet att vara precis hur jävla enfaldig och godtrogen som helst?

Man skall väl vara tacksam för att DI inte hyr in ett par spåtanter också, för att toppa laget. Vad vi vet.

18 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Problemet ligger väl i vad varje individ på DI möter för drivkrafter. Får de påslag på lönen om de gör sitt jobb hur bra som helst? Får de någon cred öht?

  Det är väl snarare tvärtom. Det är ju risk att den synliga budgeten får vara rättesnöre gentemot den mer osynliga medborgarnyttan. Merarbete för övriga, utan något mer i ersättning. Det låter som vänsterretorik, men skillnaden mot företag är ju myndighetens utformning där perversa utfall i incitament är regel.

  Skåpmat, men kanske ska upprepas ibland.

  Jag har en liten liten förhoppning med debaclet om FRA etc. Det är att folk i gemen blir uppmärksamma på att byråkrater inte är en monty python-hand som ingriper med änglakörer och upphöjd vishet.

  Det är ju vi libertarianer som står för den upphöjda visheten. Hallelujah!

  SvaraRadera
 3. Men vi har det ju så bra i Sverige, om man nu tänker efter, egentligen.

  Bråka inte så mycket nu, Henrik! Det är nog inte så farligt ska du se. Det är ärligt och duktigt folk i våra svenska myndigheter i grund och botten. De kan sitt jobb.

  Och så avslutar vi med ett Christina Lundbergskt glädjehopp! Tjo!
  ---
  Cynism, sarkasm och ironi finns till för att de som ser på världen med klarsyn ska orka stå ut med den rättsröta och det självgoda förvaltningselände de ser breda ut sig.

  Det finns ett speciellt kotteri som nog haft det FÖR jevla bra alldeles för länge i det här lilliputt-landet.

  Fortsätt röra med sleven, Henrik!

  SvaraRadera
 4. En sak DN tog upp var den hotbildsutredning som presenterades för ett tag sedan där inget nämndes om hot från terrorism eller Ryssland. Hotet var i stället klimatet.
  Om nu klimatet är hotet, varför skall svenska folket massavlyssnas?

  SvaraRadera
 5. Vi ska nog inte förvänta oss att DI kommer att kritisera FRA.

  En av DI-handläggarna som skrivit under pressmeddelandet, Elisabeth Wallin, verkar också tidigare ha samarbetat med FRA:s juridiska funktion. Wallin deltog som expert i Underrättelsedatautredningen 2003 tillsammans med bl.a. FRA:s verksjurist.

  Det är också intressant att läsa utredningens grundsyn på behandling av personuppgifter inom underrättelseverksamheten:

  Att beakta i sammanhanget är också att de aktuella verksamheterna är av sådan art att det inte är möjligt att i lagform reglera dem i detalj. Vi föreslår därför att de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet
  och den militära säkerhetstjänsten samt i FRA:s underrättelseverksamhet skall regleras särskilt i lag, medan kompletterande bestämmelser skall meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.


  Precis så ser det ut idag. Regeringen kan ta bort och lägga till i förordningstexten efter behag. Var det inte precis detta som integritetsskyddskommittén dömde ut i sitt slutbetänkande?

  I övrigt finns det i utredningen en mycket ingående beskrivning av FRA:s olika databaser. Detta är ganska intressant:

  Inhämtning sker såväl utan urval som enligt särskilda sökkriterier. Ofta sker inget urval vid inhämtning genom signalspaning, varför databasen tillförs stora mängder obearbetad
  information. Källdatabasen är på så sätt”"en spegling"”av förekommande signaler. Det inhämtade materialet kan vara såväl krypterat som avfattat på ett främmande språk. FRA vet således inte på detta stadium i underrättelseprocessen vilken information uppgifterna innehåller.

  FRA genomför också signalspaning enligt de särskilt utvalda sökkriterier som återfinns i Urvalsdatabasen. Sökning sker då efter dels tekniska parametrar, dels särskilda sökord. Med tekniska parametrar avses t.ex. frekvenser. De särskilda sökorden är t.ex. e-postadresser och telefonnummer

  SvaraRadera
 6. ..apropå spåtanter är det tyvärr så illa att när jag gjorde en rundvandring en gång bland Stockholms spåtanter i undersökande syfte och intervjuade dom så visade det sig att högsta hönsen bland stans politiker och ärade högre tjänstemän ofta besökte dessa spåtanter. Särskilt när det var valtider...
  Företrädare för alla partier hade varit och besökt dom.

  Men vi har väl dom politiker vi förtjänar...

  SvaraRadera
 7. Makteliten kommer återigen skaka av sig ansvar och ingen kommer ställas till svars för brott begågna. Likt Tsunamikatastrofen kommer det inte finnas någon ansvarig att hängas. FRA har begått brott men tyvärr kommer ingenting hända. Hade en vanlig svensk buggat sin bank och fått överskottsinformation hade det smällt till direkt och personen hade hängts ut offentligt direkt.

  HAX, kan du inte organisera en namnlista över missnöjda svenskar som *kräver* ordenlig utredning av de påstådda brott FRA begått. Blir vi tillräckligt många som kräver att FRA/GD ska behandlas lika inför lagen jämfört vanlig svenskar som begår brott kan de inte längre blunda och köra på med svågerpolitik.

  Jag hoppas att en bra formulering samt sida för att samla in namn kan få in betydande del av svenska folkets missnöje. Det är dock viktigt att det blir krav på "lika inför lagen" och inte någon lynchmobb för då kommer GD försvaras med alla tillgänliga medel.

  För övrigt anser jag att GD omedelbart bör avsättas för han riskerar just nu hela FRAs existens.

  SvaraRadera
 8. Nej, nej, nej - Henrik,

  Citatet i expressen löd ordagrant: " Datainspektionen har inlett en utredning kring anmälan och ska tala med FRA i september."

  De skall alltså TALA med FRA i september, inte förhöra dem eller undersöka om verksamheten är lagstridig.

  /Rickard

  SvaraRadera
 9. Fredrik skrev "För övrigt anser jag att GD omedelbart bör avsättas för han riskerar just nu hela FRAs existens."

  Jag är rätt övertygad om att regeringen kommer att ge honom sparken. Åkesson är - faktiskt - lite för präktig och ärlig för att kunna ratta en myndighet under beskjutning ör politikernas smak. Jag tycker nästan lite synd om honom.

  SvaraRadera
 10. "Om nu klimatet är hotet, varför skall svenska folket massavlyssnas?"

  Självklart måste man hålla koll på att de sopsorterar ordentligt och inte har ljuset tänt i alla rum där de inte vistas!

  SvaraRadera
 11. Ang namnlistor så är det väl inte helt omöjligt att Expressen skulle nappa på den typen av arrangemang. Deras "massamil" till politkerna som röstade Ja fick genomslag och publicitet. De bangar nog inte att ytterliggare en gång kunna profiliera sig som språkrör åt folket.

  SvaraRadera
 12. DI har agerat väldigt senfärdigt. Observera att de fick in anmälan redan 12 maj. Detta framgår av FRA:s pressmeddelande.

  Det var tydligen när nyheten om anmälan briserade i media den 14 juni, som DI omedelbart lämnade över hela anmälan till FRA.

  När DI:s generaldirektör, Göran Gräslund, pressades av media, medgav han att man ännu inte hade vidtagit några som helst åtgärder.
  Ärendet hade bara tilldelats ett ärendenummer och lagts på hög.

  Utan den mediala uppmärksamheten är frågan om DI ens hade fattat beslut omm en inspektion hos FRA. I varje fall hade det väl inte skett "redan" nu.

  Man kan befara att klagomålet bara hade tagits upp i samband med den rutinmässiga översynen av FRA.

  Jag tror att utfallet av inspektionen blir ungefär detta:

  FRA saknade vid tidpunkten för spaningen ett tydligt regelverk att luta sig mot. Oklarheterna gällde såväl behandlingen av personuppgifter som utformningen av spaningsuppdragen. Varken FRA eller uppdragsgivaren kan därför lastas för registreringen av de 103svenskarna.

  /Jocke

  SvaraRadera
 13. Ända sedan Bosse Ringholm kickade Freese från chefsposten på datainspektionen har politiker tagit sig större och större friheter med vår demokrati.

  Det skulle vara intressant om en statsvetare kunde göra en genomgång av politiseringen av våra statliga instutitioner map. demokratifrågor.

  SvaraRadera
 14. Jocke,

  Lämnat över anmälan till FRA? Är du säker? Om så är fallet är det en skandal utan like. Försvårande av brottsutredning brukar sådant kallas för i dagligt tal. Förvisso förvånar mig inget som sker i absurdistan längre men att överläma en anmälen till en brottsmisstänkt och troligt kriminell organisation är f-n i mig mer än jag orkar förstå!

  /Rickard

  SvaraRadera
 15. Jocke,

  Ber om ursäkt. Jag klickade just på länken och såg FRA:s pressmeddelande där de öppet redovisade att de tagit del av anmälan mot dem.

  Dett är en skandal utan motstycke. Sen när ges en brottsmisstänkt information om en anmälan och dess innehåll innan en utredning har genomförts?

  /Rickard

  SvaraRadera
 16. @Rickard: Det kan vara så illa att detta är rutinmässig hantering av klagomål hos DI. Så här skriver de på sin hemsida:

  Svårare förfrågningar och klagomål:

  "Mer komplicerade förfrågningar och alla klagomål registreras av registrator i vårt diarium. Efter att handlingen registrerats får en handläggare hand om ärendet. /---/

  Datainspektionen kan välja att öppna ett särskilt tillsynsärende mot företaget, myndigheten, organisationen eller personen som du riktat klagomålet mot. Den som du riktat ditt klagomål mot får två till tre veckor på sig att yttra sig över klagomålet. Därefter fattar Datainspektionen sitt beslut som visar om den du klagat mot har gjort fel eller inte. Du får en kopia av beslutet för kännedom. Därefter avslutas ärendet."

  Det står visserligen inte att hela klagomålet lämnas över till den anmälda myndigheten, men jag befarar att det är precis så illa, och att FRA-fallet har hanterats precis som alla andra ärenden.

  /Jocke

  SvaraRadera
 17. Datainspektionen förstår inte vilken skada den har gjort när den lämnade ut listan till FRA-ledningen. Ingen statsanställd kommer någonsin våga agera whistleblower för oegentligheter. Med listan kan FRA-ledningen söka källan till läckan. Datainspektionen är i maskopi med FRA. FRA-ledningen går in i bunker och ignorerar oss mellanchefer som varit lojala i 20+ år. Det börjar bli dags att dra i mistluren.

  SvaraRadera
 18. "Ingen statsanställd kommer någonsin våga agera whistleblower för oegentligheter."

  DI's handlande utvisar att det är det som är tanken.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.