2008-12-17

Klimatartikeln som aldrig blev publicerad

20 svenska forskare som är kritiska till klimatalarmismen har skrivit en debattartikel. Men de har haft problem med att få den publicerad. Därför kör jag den här. Först kommer artikeln, sedan det åtföljande pressmeddelandet...

"Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

Med anledning av debatten om klimatpolitiken på Svenska Dagbladets Brännpunkt under november och de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel gör vi följande uttalande:

Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för:

Mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier. Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antro pogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet.

Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

Vår uppfattning är:
- att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
- att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
- att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
- att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
- att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott:

http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_id=37283205-c4eb-4523-b1d3-c6e8faf14e84

Professor Göran Einarsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Lars G. Franzén, Göteborgs Universitet
Professor David G. Gee, Uppsala Universitet
Professor Krister Holmberg, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Bo Jönsson, Lunds Universitet
Professor Sten Kaijser, Uppsala Universitet
Professor Wibjörn Karlén, Uppsala Universitet
Professor Jan-Olov Liljenzin, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Torbjörn Norin, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Magnus Nydén, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Göran Petersson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor CG. Ribbing, Uppsala Universitet
Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs Universitet
Professor Peter Stilbs, Kungliga Tekniska Högskolan
Professor Anders Ulfvarson, Chalmers Tekniska Högskola
Professor Gösta Walin, Göteborgs Universitet
Docent Tage Andersson, fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson, fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson, fd ABB
Docent Thomas Hellström, Lunds Tekniska Högskola

Pressmeddelande:

Stockholm, den 16 december 2008.

20 ledande svenska forskare i gemensamt upprop:
Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen


Med anledning av de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel går idag 20 ledande forskare i Sverige ihop i ett gemensamt upprop mot klimatpolitiken:

”Man har inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Den planerade klimatpolitiken riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.”

Uppropet görs med anledning av debatten om klimatpolitiken på Svenska Dagbladets Brännpunkt under november och de nyss avslutade klimatförhandlingarna i Poznan och Bryssel.

För mer information kontakta:
Göran Ahlgren, generalsekreterare Stockholmsinitiativet
Tel: 0707555969 E-post: goran.ahlgren@stockholminitiative.com

Om Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativets är ett politiskt obundet nätverk med ambition att kritiskt granska klimatfrågan och belysa dess politiska och ekonomiska konsekvenser. Stockholmsinitiativet medverkar till en öppen och rationell diskussion om klimatfrågor och verkar för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.

58 kommentarer:

 1. Jag säger varken att de har rätt eller fel, men det skulle kanske hjälpa om de berättade vid vilka institutioner som de var professorer ppå.

  SvaraRadera
 2. Håller med att det kan vara rätt intressant att veta vad de är professorer i. Det spelar roll om någon som skrivit under är professor i miljövetenskap eller gammalgrekiska.

  (Och det är för många namn för att jag ska kolla upp dem)

  SvaraRadera
 3. Enligt google :)

  Göran Einarsson: Kommunikationsteori
  Lars Franzén: Naturgeografi
  David Gee: Geovetenskap
  Krister Holmberg: Teknisk ytkemi
  Bo Jönsson: Environmental analytical chemistry
  Sten Kaijser: Matematik
  Wibjörn Karlén: Naturgeografi
  Jan-Olov Liljenzin: Kärnkemi
  Torbjörn Norin: Organisk kemi
  Magnus Nydén: Teknisk ytkemi
  Göran Petersson: Kemisk miljövetenskap
  Carl-Gustaf Ribbing: Fasta tillståndets fysik
  Anders Stigebrandt: oceanografi
  Peter Stilbs: Fysikalisk Kemi
  Anders Ulfvarson: Sjöfart och marin teknik
  Gösta Walin: Oceanografi
  Tage Andersson: Meteorologi

  SvaraRadera
 4. Haha Krister Holmberg! Han är väldigt bra och även rolig, har haft honom i en kurs. Göran Petersson däremot pratade mycket växthuseffekt och dylikt i sin miljökurs, men han verkar ha surnat till på det på senare dar.

  SvaraRadera
 5. Snälla lilla HAX... Det spelar ingen roll om det finns ett klimathot eller ej för oljan kommer ta slut innan vi hinner anpassa oss. Det är DÄRFÖR som vi bör omställa oss så fort som möjligt. Då kanske vi kan undvika den ekonomiska krisen som kommer få dagens kris att framstå som en vindpust. Det blir liiite svårt att importera prylar från andra sidan världen om det inte finns något drivmedel till fraktfartygen.

  Annars får vi väl bygga kolkraftsbilar, så vi slipper vara så himla miljövänliga hela tiden.

  SvaraRadera
 6. Stora Hama: "Snälla lilla HAX..."

  Komplimang eller härskarteknik?

  "Det spelar ingen roll om det finns ett klimathot eller ej för oljan kommer ta slut innan vi hinner anpassa oss."

  Vad styrker ditt påstående att oljan kommer att ta slut innan vi hinner anpassa oss?

  Visst har det betydelse. I det ena fallet så måste vi ta fram en bred och omfattande lösning och i det andra så räcker det med att inrikta sig på att hitta alternativ till oljan.

  SvaraRadera
 7. Det intressanta är inte artikelns innehåll eller vem som skriver under den. Det intressanta är faktumet att de haft svårt att få den publicerad.

  SvaraRadera
 8. "ledande"?

  Ganska missvisande påstående.

  Förrutom ett par namn är resten pensionerade emeritus eller forskare i för klimatfrågan faktiskt fullständigt irrelevanta forskningsområden. Vad kan tex en medicinare om klimat? Hans åsikt är ju inte mer relevant och intressant om vetenskapligheten i frågan än din lokala bilhandlares.

  Kass objektivitet i en sån här bloggpost och likt manifestet är det i princip bara retorik.

  SvaraRadera
 9. Peter Stilbs & co har ju snarast svämmat över debattsidorna inte minst i SvD under hösten. Strongt att lyckas få det till att man blir nedtystad, när redaktörerna till slut blir övermätta på de ständigt omtuggade argumenten. :)

  SvaraRadera
 10. Hama oljan tar inte slut på samma sätt som ett packet mjölk. För att vara helt korrekt kommer oljan aldrig ta slut. Råoljan kommer successivt att bli dyrare och dyrare att utvinna och så småningom slår då vågskålen mjukt över till något alternativt bränsles fördel.

  SvaraRadera
 11. Vill bara nämna att det är möjligt att omvandla kol till olja under dyra omständigheter. Det blir troligare billigare än råolja i framtiden.

  SvaraRadera
 12. Forskare, eller inte, och oavsett ev. områden de verkar inom.

  Detta kommer att avfärdas som "oljebolagens köpta springpojkar" - utan någon vederhäftiga bevis.

  Ev efter det att man har beskyllt dem för att vara cigarr-rökande pedofiler.

  Själv blir jag inte ens förvånad längre.

  SvaraRadera
 13. Även om en och annan professor tillsätts på lösa grunder så är det ändå så att de allra flesta sådana är väldigt duktiga på att bedöma andras forskning. Om en professor i till exempel Teknisk Ytkemi är villig att sätta sitt namn under en sådan här artikel så känns det hela trovärdigt, är det sedan fler än tio professorer i tekniska ämnen som skriver på så...

  SvaraRadera
 14. Per L: Tyvärr är det en mycket vanlig akademisk åkomma att tro att man är mer kompetent än man är i att uttala sig om andra ämnen. Jag är själv forskare i ett ämne på fysikområdet och det är med viss smärta jag tvingas konstatera att det i dessa akademiska fikarum fälls de mest horribla kommentarer med den största tvärsäkerhet om andra ämnen. Det är säkert också av denna anledning som det finns gott om "folk vet inte sitt eget bästa"-attityd bland akademiker.

  Det slår utan tvekan åt båda håll i klimatdiskussionen, men det är lika mycket utan tvekan tydligast bland klimatförändringsförnekarna. Det är bra att forskare, även i andra ämnen än det aktuella, står upp när man tycker sig se att det akademiska samtalet inte fungerar (och det akademiska samtalet ser vi i stort sett ingenting av i klimatfrågor eftersom de blivit så genompolitiserade), men för att uttala sig om konkreta resultat och slutsatser på ett forskningsområde måste man åtminstone vara hyggligt inläst på det och det vågar jag nästan sätta pengar på att de flesta av dessa professorer inte är.

  SvaraRadera
 15. Det är inte bara till drivmedel vi använder olja. Plast (som vi använder till ganska mycket) kommer också att bli svindyrt och behöva ersättas.

  Vad jag inte förstår är att om marknaden(TM) kommer hitta lösningar över en natt bara oljan börjar sina på riktigt, varför vänta?
  Konkurrens är ju bra så om oljan får konkurrens kommer den ju bli billigare. Dessutom slipper vi allt tjaffs.

  SvaraRadera
 16. Terra: "forskare i för klimatfrågan faktiskt fullständigt irrelevanta forskningsområden"

  Menar du att oceanografi är fullständigt irrelevant fastän havsvströmmar till minst 80 procent korrelerat med jordens globala medeltemperatur? Vidare korrelerar havens yttemperatur i stort sett helt med regional klimatförändring (Compo & Sardeshmukh), vilket gör IPCC:s modeller, som i dag styr politikerna, obsoleta.

  Meteorologi, naturgeografi, kemi (eller environmental analytical chemistry), geovetenskap och fysik är inte heller områden utanför klimatforskningens område.

  Många av de alarmister som benämner sig klimatforskare är vanliga meteorologer. T ex Rune Grand Graversen som för DN påstod att Norpolen skulle bli isfri i år samt att Arktis issmältning bevisar CO2-hypotesen. (Naturgeografen Markku Rummukainen får betecknas som alarmist och får allt han skriver publicerat överallt. Michael Mann och Gavin Schmidt på RealClimate har gjort otaliga modeller på områden de inte har någon som helst professionell kunskap om, t ex statistik med billigt fusk för temperaturkurvor samt att "golfströmmen" ska halveras.)

  -

  Att bara svara dig på detta känns förresten som att ge dig onädig cred. Du själv påstår på din blogg att senaste decenniers temperaturökning aldrig på miljontals år varits större än de senaste decennierna, samt naturligtvis även att det som nu sker är införandet av ett nytt samhällssystem, just det som marxisterna understryker.

  SvaraRadera
 17. Dr M: Att det fälls en och annan bisarr kommentar i fikarum kan jag säkert tänka mig. Men från att uttala sig på lösa grunder över en kopp kaffe i kollegors sällskap till att skriva under en artikel som ska publiceras är det ändå ett visst avstånd. Jag lever i den fromma förhoppningen att de flesta av undertecknarna insett detta.

  SvaraRadera
 18. Jag har några forskare som har en alternativ förklaring till evolutionen... publicerar du dom?

  SvaraRadera
 19. Helt sanslöst. Att klimatmaffian har fått gå såhär bananas gör mig ledsen. Kommer att tänka på avsnittet Man Bear Pig i South Park med Al Gore i huvudrollen...
  /mattias

  SvaraRadera
 20. Oljan kommer mycket riktigt aldrig att ta slut. Dessutom finns det numera ganska bra belägg på att olja alls inte nödvändigtvis måste vara fossil, dvs att den kan bildas på andra sätt och genom andra processer. Att man tex funnit stora oljereservoirare på 6-7 km djup utanför Brasilien och mellan USA och Kanada, dvs på djup där man aldrig haft fossila lämningar, visar att de enkla sanningarna som så ofta framförs alls inte är sanningar.

  Men i övrigt så säger väl denna (refuserade) debattartikel inget nytt. Alla intresserade har hört detta många ggr förut, det är inte ens kontroversiella saker (även om AGW-sidan vill formulera samma saker på ett annat sätt).

  Det som är anmärkningsvärt är att AGW-svärmarna omedelbart börjar hacka på person och att personagreppen haglar. Man bryr sig inte ens om vad som framförs, trots att AGW-sidan borde ha haft massor med argument att ta till. Just iom att detta inte är det minsta nytt!

  (Eller är det kanske just därför de blir så hätska!?)

  Magnus W har tidigare iaf försökt hålla en någorlunda seriös lägstanivå. Det har blivit betydligt mycket sämre på siståne. Han häckar numera på sajten 'Uppsalainitiativet' där man försöker förlöjliga folk som inte köper AGW-alarmismen eller hypotesen.

  SvaraRadera
 21. Att EU-parlamentet idag backade upp det nya klimatpaketet kanske har någonting och göra med att de inte lyckats få artikeln publicerad.

  Eller så de kanske inte har den "akademiska tyngd" som media generellt fortfarande kräver.

  SvaraRadera
 22. från att uttala sig på lösa grunder över en kopp kaffe i kollegors sällskap till att skriva under en artikel som ska publiceras är det ändå ett visst avstånd.

  Onekligen, men nu var inte huvudpoängen förflugna kommentarer i fikarummet, utan den mentalitet på vilka dessa är ett symptom, nämligen att missta sin egen specialiserade forskarkompetens och allmänna bildningsnivå för kompetens att uttala sig initierat om andra forskningsområden. Nog tänker man sig för innan man undertecknar debattartiklar, men att professorer (och för den delen andra forskare) undertecknar debattartiklar om saker de egentligen inte har satt sig in något vidare i är tyvärr inte så ovanligt som man skulle önska.

  Sedan har Jonas N helt rätt i att denna debattartikel inte tillför något nytt till vare sig den vetenskapliga eller den politiska diskussionen. Att refusera en artikel som inte tillför något är precis vad en debattredaktör ska göra.

  Inte heller tjänar det anti-alarmismens sak att publicera upprepningar av samma gamla (och i förekommande fall bemötta) argument framförda icke-experter. Kritiken av klimatalarmismen (och gudarna ska veta att sådan kritik behövs) bör få framföras av initierade experter, som faktiskt satt sig in i forskningen, utfört egen forskning, och kan tillföra nya argument. När avdankade professorer i avlägset relaterade, eller orelaterade, ämnen skriver gnälliga artiklar får det bara till följd att kritiken framstår som oseriös.

  SvaraRadera
 23. Dr M

  Klimatforskning är inte ett välavgränsat eller väldefinerat område.

  Alla med sakkunskap inom något av alla de ingående ämnesområdena bör kunna delta, och har saker att tillföra.

  Man måste alls inte vara insatt i helhetsbilden för att kritisera detaljer där man själv besitter expertis.

  Din avslutning är varken korrekt, relevant, eller speciell respektfull.

  Och du bör komma ihåg att vad som skrivs på tidningars debattsidor är av helt annan sort och av helt andra skäl än många andra publikationer.

  Den seriösa informationen skall man absolut inte leta efter där. Möjligen efter teman där folk är oense ..

  SvaraRadera
 24. Det är egentligen oerhört. Här framförs teorier om att CO2 skulle vara grunden till i stort sett allt klimatelände på jorden. Och man hävdar att en ENIG vetenskap står bakom detta. Politiker fattar beslut om kostsamma förslag om hur CO2-utsläpp skall minska. Alla som yttrar minsta invändning mot hela spektaklet blir stämplade som "förnekare" och omoraliska. Och i själva verket finns det massor av professorer och docenter med naturvetenskaplig kompetens nog att förstå klimatfrågan som inte håller med! Hur i h-e kan politikerna då gå ut med beskattningar och andra pålagor som slår ut industrier och transporter så att massor med människor blir arbetslösa!!! Är det på detta sätt som man bedriver politik idag? På basis av omdiskuterade vetenskapliga hypoteser, där olika läger helt enkelt har olika uppfattningar? IPCC, EU, Obama, Al Gore och alla de andra alarmisterna borde skämmas! Är det hela ett skämt, eller bara ett bedrägeri?

  SvaraRadera
 25. Spectraz.

  Anser du att ickenaturveteren (men marxisten och (därför) DN Kultur-journalisten) Andreaqs Malm, som alarmistiskt hävdar att alla prognoser om klimatet är kraftiga underskattningar, har akademiska tyngd på området?

  Anser du att Mark Lynas, som enligt inledningen av sin bok "Six Degrees" helt saknar bakgrund och erfarenhet i forskning och forskningsvärlden har akademisk tyngd på området?

  Dessa två samt otaliga andra alarmistiska papegojor utan naturvetenkaplig akademisk bakgrund får precis allt publicerat -- vad de vill av klimatalarmism -- var som helst.

  Så exakt varför anser du att de professor emeritusar som här inte får komma till tals har mindre tyngd än de jag nämnt (och inte nämnt)?

  Hos de som undertecknat detta finns mycket god akademisk tyngd inom relevant område. Jag känner även till ytterligare några tiotal svenska professorer mm med erfarenhet och stor akademisk tyngd, med rapporter publicerade inom detta fält, nämligen klimatet eller vad som påverkar klimatet, vilka har i stort sett samma uppfattning som dessa.

  Jag är övertygad om att en stor del av forskarna i relevanta områden är av samma uppfattning och kommer att öka.

  I en studie av (meteorologi-professor) Hans von Storch och (biologi-professor emeritus) Dennis Bray 1996 och 2003 rörande klimatforskares åsikter i denna fråga ansåg 82 procent att global uppvärmning sker och 56 procent att en sådan mestadels orsakas av människan.

  Endast 35 procent ansåg att modeller kan förutsäga klimatet.

  SvaraRadera
 26. Jonas N: "Alla intresserade har hört detta många ggr förut"

  Vadå "alla intresserade". Vissa har kanske blivit "intresserade" för att de råkat läsa det. Väldigt många har vare sig hört eller läst det, och därför är det viktigt att det får publiceras, inte bara på SvD Brännpunkt.


  Jonas N: "det är inte ens kontroversiella saker (även om AGW-sidan vill formulera samma saker på ett annat sätt)."

  Visst är detta kontroversiellt. (Vad du menar med att "AGW-sidan" vill formulera samma saker på ett annorlunda sätt var för djupt för att jag ska begripa.)


  Jonas N: "Det som är anmärkningsvärt är att AGW-svärmarna omedelbart börjar hacka..."

  Att det hackats har möjliggjort att det är kontroversiellt och inte publiceras, då hackande och personangrepp används för att upprätthålla diskursen.

  Där är en förklaring.


  (Hm... Då har man åter igen svarat på en man själv anser själv är lite för hätsk för att egentligen vilja diskutera med.)

  SvaraRadera
 27. Dr M sa: Det slår utan tvekan åt båda håll i klimatdiskussionen, men det är lika mycket utan tvekan tydligast bland klimatförändringsförnekarna.

  Jag har hittills inte träffat på en enda forskare som förnekar att klimatet ändras. Nämn en enda! Så kom igen nu och smit inte undan.

  Vad du gör är att försöka koppla seriösa forskare till förnekare av förintelsen. Svagt att du inte har bättre argument. Tyder på att du har en religiös eller politisk läggning, inte vetenskaplig. Vad det tvistas om i vetenskapliga världen är orsakerna till klimatförändringarna. Det känner alla seriösa personer till.

  Har du inte fattat att klimatfrågan spänner över många områden som fysik, meteorologi, geologi, oceanografi, kemi, statistik m.fl. måste jag ifrågasätta din kompetens eller möjligen förstånd fast du påstår att du "är forskare på fysikområdet". Läs senaste numret av den ansedda tidskriften Climate Dynamics så kan du se att det kan finnas andra förklaringar till att temperaturen gått upp än CO2-utsläpp.

  SvaraRadera
 28. Du kanske skulle nämnt att ingen seriös vetenskaplig publikation tar in åsikter från personer som uttalar sig om ämnen det inte nödvändigtvis har mer kunskap om än slumpvis utvalda personer på gatan. Du kanske skulle ha kollat upp i vilket ämne personerna innehar sin proffesur, och när de senast arbetade? Då skulle du nog aldrig ha publicerat det här.

  För övrigt kanske du kunde kontakta Illustrerad Vetenskap? Där har du en publikation som köper in vad som helst bara det har fina och färggranna illustrationer. Eller så kunde du ju helt enkelt hålla dig till ämnen du förstår?

  SvaraRadera
 29. mrarboc, uppropet är undertecknat av personer med dokumenterad vetenskaplig kompetens, mer än tillräcklig för att ge vilken klimatolog som helst en lektion i RIKTIG vetenskap. De har också kompetens nog att sätta sig in i vad klimatforskningen producerar. De konstaterar att 1) det råder ingen konsensus i vetenskapssamfundet om klimatfrågan och 2) att IPCC har dåligt på fötterna i sin bevisföring. De uppmanar 3) till att man bör göra en ordentlig VETENSKAPLIG genomlysning - fri från diverse politiska påtryckningar - av frågan. Vad är det för fel på det? Eller är det så att ni AGW-förespråkare helt enkelt inte vågar utsätta er för detta och ta en öppen diskussion?

  SvaraRadera
 30. mrarboc:
  Hela ditt lägg är ju FULLSTÄNDIGT nonsens!

  Labbibia

  SvaraRadera
 31. Dr M, "men för att uttala sig om konkreta resultat och slutsatser på ett forskningsområde måste man åtminstone vara hyggligt inläst på det och det vågar jag nästan sätta pengar på att de flesta av dessa professorer inte är."

  Bortsett från att argumentet ditt kallas "Ad hominem", och att det inte spelar någon roll vilket "diplom", som hänger på väggen (något som antalet uppfinnare och avsaknaden av "rätt" utbildning många ggr vittnar om) så är det intressanta ändå att du uttalar dig som du gör.

  "konkreta resultat och slutsatser"

  Forskare tenderar ju endast att komma till ett konkret resultat och slutsats efter sedvanlig process: hypotes->teori->resultat. För att resultatet ska vara hållbart krävs att det håller för kritiken, endast därefter kan resultatet sen accepteras ... tillsvidare, eller tills annat är bevisat.

  Det som är förunderligt med klimatdebatten är tydligen att den inte ska genomgå sedvanlig process. Istället har man i stort sett producerat ett resultat från en hypotes baserad på både accepterade och icke accepterade vetenskapliga teorier, och hypoteser, helt utan att formulera en hållbar teori.

  Och "resultatet" som IPCC producerat ska tydligen inte få kritiseras. Vilket är väl kanske varför så många förespråkare kritiserar personen istället för hans eller hennes argumentation. Det ironiska är ju att sånt endast tenderar till att fungera i politiken. :p

  Det som tordes vara av yttersta vikt är ju att teorin ska vara just hållbar så att resultatet går att applicera, så det inte uppstår direkt oväntade konsekvenser, vilket tenderar att uppstå när människor försöker "fixa" det naturliga.


  //ST

  SvaraRadera
 32. Jag tycker det är fantastiskt att alla klimatalermistförespårkare enbart går på person och totalt vägrar diskuteras vad som sägs.

  Hmm, vilka andra grupper agerar på samma sätt tro....

  SvaraRadera
 33. Det finns en hemsida som heter www.petitionproject.org/ och där finns det 31000 varav 9000 har en PhD examen som i pricip har skrivit på att det finns inga vetenskapliga bevis på att det är människan som har skapat den globala uppvärmning.För mig känns det hela skumt. Allvarligt talat hur kan en snubbe som Al Gore få Nobels fredspris när det finns sån stor oenighet bland vetenskapsmän. Det hela känns väldigt skumt och suspekt ju mer man gräver i det. Sen pratar politiker om att ta skatt för koldioxid. Koldioxid är ju som vi alla vet en väldigt viktig ingridiens i en process som heter.......fotosyntes.Men vad kan vi göra politikerna nu för tiden har sin egen agenda.Titta bara vad som har hänt i år FRA,IPRED,Lissabon fördraget samt nu datatrafiklagring. Undrar vad det kommer stå i historiab böckerna om dessa tider vi lever i nu?Vi lever i konstiga tider minst sagt. /P

  SvaraRadera
 34. "Sen pratar politiker om att ta skatt för koldioxid."

  Någon annan som också får associationer till Carl Barks mästerverk "Kalle Anka och den gyllene hjälmen"?

  SvaraRadera
 35. Appropå hur lätt det är att hitta en lista med många forskare. Nog måste vi ta kreationismen på allvar när så många med fina akademiska examina inte accepterar evolutionsläran:
  http://www.dissentfromdarwin.org/
  Hur kan man ta evolutionsläran på allvar när det finns sådan oenighet bland vetenskapsmän?

  SvaraRadera
 36. Har du nån sån lista med svenska professorer som motsätter sig Darwin Thomas eller ska du bara fortsätta jämföra köttbullar med ägghalvor? God jul.

  SvaraRadera
 37. Thomas Palm har (tyvärr) för ganska länge sedan givit upp att försöka diskutera seriöst.

  Han känner givetvis till varenda stavelse av de invändningar dessa forskare radar upp, men istället jiddrar han om 'kreationism'

  Tidigare har han ibland gått i svaromål, för där finns punkter som AGW-sidan väldigt gärna vill framställa annorlunda. Tex hävdar de att hypotesen att CO2 driver klimatet är starkare än de som tvivlar. Det är korrekt, de är deras ståndpunkt, men de har inte lyckats leda den i bevis eller ens komma med övertygande argumentation, enbart att AGW-hypotesen heller inte är motbevisad.

  Fast det är också den enda punkt där AGW-värmarna verkligen har en övertygat annan ståndpunkt. Den sk 'klimatkänsligheten' ...

  Magnus A

  Du har hackat tidigare, och även då helt utan grund. De som läser och kommenterar här har samtliga fått sig liknande saker till livs förr.

  Jag håller helt med om att den ignoranta publiken, kanske inte har uppfattat lika mycket, och det är riktade till dem sådana debattartiklar kan göra marginalnytta. Och även att en sådan kanske är det första skeptiska någon läser.

  Vad AGW-sidan gärna lägger fram på ett annat sätt skrev jag ovan. Inte ens de säger att klimatkänsligheten är ett spikat kapitel. Och ingen av dem, vare sig på bloggarna, eller i andra debattartiklar klarar ens av att formulera den (motsatta) ståndpunkten (eftersom de då impilict medger att där inte alls råder konsenus)

  Marbroc

  "ingen seriös vetenskaplig publikation tar in åsikter från personer som uttalar sig om ämnen det inte nödvändigtvis har mer kunskap om än slumpvis utvalda personer på gatan"

  Har du glömt att vi pratar om en dabattartikel? Och har du förträngt att dessa väldigt ofta skrivs av politiker? Som inte kan ett jota om sakfrågorna ens i det egna gebitet? Utöver allt annat de pratar högt och yvigt om!?

  För om du inte hade glömt detta låter du onekligen mer än bara lite bakom!

  SvaraRadera
 38. Man behöver inte vara specialiserad inom respektive område för att kunna avgöra om något som presenteras följer grundläggande vetenskaplig metodik.

  Som medicinare behöver jag inte vara specialicerad inom homeopati eller aromaterapi för att kunna avfärda sådant som pseudovetenskap. Samma sak med "antropogen global uppvärmning" och "intelligent design". Jag vet hur vetenskapliga processer skall fortskrida för att vara vederhäftiga.

  Som medicinare ser jag att IPCC:s metodik och presentationer (åtminstone de friserade versioner som delas ut till media och politiker) och de andra grenarna av klimatförändringsreligionen är vetenskapligt förkastliga. Jag behöver inte vara expert på havsströmmar, kosmisk strålning eller växthusgaser för att kunna bedöma generella, vetenskapsteoretiska elementa.

  IPCC bildades på uppdrag av politiker (FN), med uppgift att skapa förment vetenskapligt stöd för politiska åtgärder mot mänskliga utsläpp av koldioxid, som påstås ha en katastrofalt uppvärmande effekt på jordens klimat.

  IPCC bygger då hypotetiska datamodeller, som bygger på nästan uteslutande rena spekulationer om hur vårt "globala klimat" skulle kunna fungera, och dessa handplockade faktorer kombinerade med handplockade mätdata viktas på olika sätt i simuleringarna tills man får fram det förhandsbeställda resultatet.

  Det hela är ungefär så ovetenskapligt som något överhuvudtaget kan bli.

  Med IPCC:s metodik skulle jag kunna "bevisa" att mänskliga koldioxidutsläpp orsakar elallergi. Jag väljer noga ut några godtyckligt långa intervall i planetens historia som jag tar utvalda atmosfäriska koldioxidkoncentrationer ifrån, sedan korrelerar jag det med prevalensen för påstådd elallergi. Sedan kalibrerar jag min hypotetiska modell tills jag får det resultat jag vill ha.

  IPCC spottar sedan ut sin sammanställning i lättuggad och friserad form till media och politiker, där det nu kallas "prognoser" trots att IPCC själva uttryckligen säger att prognoser inte ingår i deras arbetsuppgifter.

  Det är ingen bluff. Det hela är alltför lätt genomskådat av vem som helst som har någon erfarenhet av naturvetenskapligt arbete för att enbart vara en medveten bluff.

  Det är först och främst en religion, och som andra religioner är dess förutsättningar utbredd okunskap, skuldkänslor, maktbegär och girighet bland massorna och de som styr.

  SvaraRadera
 39. Är det någon alls som kommer ihåg varför denna debatt pågår, bakgrund och problematik. Självklart finns det politiska agendor för att möta processer i vår värld. Tex. globalisering som flyttar gränser och möjligheter / hot närmare respektive land.

  Vad är det egentligen vi är rädda för? Är det potentiellt höjda nivåer av havsytan med enorma skador som följd eller är det vår egen välfärd är hotad helt enkelt för att resurser börjar bli för dyra? När naturresurser blir dyrare brukar det vara de som har mest pengar som kan köpa och det är inte EU och USA som vinner den kampen.

  Om detta skulle kunna vara en liten sanning varför ska vi då inte ställa om till ett samhälle som är uthålligt och förnyelsebart, varför?

  Det finns teknik idag som är tillgänglig och skulle kunna placeras på marknaden som drastiskt skulle minska vårt beroende av fossila naturresurser. Detta i sin tur leder till billigare energi, billigare produktion, bättre välfärd osv.

  Så de som nu inte känner att människan har en påverkan på miljö och natur. Vilket är ert mest konstruktiva förslag för att minska spänningar och konflikter runt tex. energi?

  /F

  SvaraRadera
 40. Det finns en tidskrift som vågar gå emot den rådande växthusgashypotsen och faktiskt publicera artiklar av dem som har kurage nog att ha en annan uppfattning. Besök www.elbranschen.nu!

  SvaraRadera
 41. Va SKÖNT att läsa det alla med sunt bondförnuft fattat för länge sen: Klimathysterin är överdriven och har blivit en religion.


  Hur vågar tidningar kalla sig samhällskritiker, dom som personifierar den politiska korrektheten.

  SvaraRadera
 42. Uncle Sammy, menar du att det är någon kvalitativ skillnad mellan svenska och internationella forskare som gör en internationell lista värdelös? Jag bara driver med de som här kör auktoritetsargument med att man skall ta en sådan här lista på allvar bara för att undertecknarna har någon sorts akademisk examen.

  Många anonyma är det här. Kan ni inte ha någon sorts signatur i alla fall så man kan tala om vem man bemöter? Vi har en anonym medicinare som påstår att klimatvetenskapen är en religion samtidigt som han gör helt klart att han inte vet något om den. Vi har en annan (eller är det samma?) som rekommenderar tidskriften elbranschen. Ja, vill man ha någon psudovetenskap publicerad tycks det vara rätt organ. Läs Hans Jelbrings artikel i senaste numret, och på deras websida min förklaring varför det Jelbring säger är nonsens, och så hans försvar som består till 100% av personangrepp.

  F.ö. kan ni nu glömma det där med hur media vägrar publicera denna lista. DN har med den på sin hemsida.

  SvaraRadera
 43. Det svåra i klimatfrågan är att utse de troende och de som tvivlar. Ska vi göra ett försök?

  1.) Vilka är det som anser sig ha identifierat problemet?

  2.) Vilka anser att man bör gå över ifrån problemformuleringsfasen och i stället ägna sig åt att få in alla på den rätta vägen?

  3.) Vilka är det som ägnar den offentliga apparaten åt att utbilda andra kring problemformuleringen och hur man anser att man ska lösa problemet?

  SvaraRadera
 44. Byggaren, och tänk här trodde jag det svåra var att förstå så mycket klimatvetenskap att man kan avgöra vilka som har rätt, inte att identifiera sidorna. Din beskrivning är ungefär som att man är expert på fotboll om man kan skilja på Djurgårdens och AIK:s dräkter.

  SvaraRadera
 45. "Byggaren, och tänk här trodde jag det svåra var att förstå så mycket klimatvetenskap att man kan avgöra vilka som har rätt..."

  För det första: Vad exakt är klimatvetenskap? Vilket forskningsområde berör detta område mest? Meteorologi, fysik. kemi eller något annat?

  För det andra: Med den begränsade information vi har just nu så tror jag inte att det är speciellt många om ens någon som har kunskap nog att avgöra vad som är Rätt(TM)i klimatfrågan. Frågan är därför snarare om vi har kunskap nog att avgöra om vi har kunskap nog att avgöra vad som är Rätt(TM) i klimatfrågan. Och har vi kommit så långt i diskussionen så borde man kunna fastslå att vi fortfarande är i problemformuleringsfasen och inte i problemlösningsfasen. Dvs vi vet inte vad som är rätt eller fel och det vore direkt felaktigt att gå över till problemlösningsfasen.

  SvaraRadera
 46. Det måste betraktas som ett stort demokratiskt problem, att det är så svårt att göra en egen bedömning. På så sätt kan man lugnt tala om detta som en trosfråga.

  Jag anser mig själv som jämförelsevis väl rustad att bilda mig en uppfattning, med högskolutbildning i bl a fysik och tillämpad teknisk forskning som erfarenhet. Jag har gjort några försök att få besvarade eller själv besvara frågor, som jag inte sett ställda. Om man sätter sig framför datorn och letar, så kommer man aldrig ner till den fysikaliska bottnen, utan finner bara en evig rundgång av de vanligaste åsikterna, som tycks bygga på några axiomatiska sanningar, som jag aldrig hittar. Jag har skrivit till dagstidningarnas vetenskapsredaktioner och inte fått något som helst svar. Jag har skrivit till Miljöpartiet och helt ödmjukt bett om lästips med avseende på några grundläggande frågor, det var visst 2005 eller så och de sliter fortfarande med frågorna.

  Detta är den vetenskapliga sidan av saken. När man sedan kommer till slutsatser och belut om åtgärder, givet att alarmen är välgrundade, är diskussionen om möjligt ännu mera inskränkt. Vissa betraktelsesätt är inte tänkbara, många okonventionella ifrågasättanden kommer aldrig till uttryck. Man kan inte undgå känslan av att det handlar om religion baserad på skuldkänslor, hot och straff.

  Sammantaget finner jag hela diskussionen ointellektuell. Lägg märke till att jag inte anser att alarmisterna har fel - hur skulle jag kunna veta det ?

  SvaraRadera
 47. Lars-Olov Eriksson:
  En fantastisk bok är "The Hot Topic" av Sir David King och Gabrielle Walker. Den går igenom vetenskapen på ett väldigt väl underbyggt och dessutom ganska lättläst sätt. Det finns en överväldigande mängd bevis för att det är människan som åstadkommer klimatförändringen, men vill man inte tro på dem så gör man naturligtvis inte det utan letar hellre upp andra förklaringar som stämmer bättre med ens världsbild.

  SvaraRadera
 48. Thomas Palm:

  "Många anonyma är det här. Kan ni inte ha någon sorts signatur i alla fall så man kan tala om vem man bemöter? Vi har en anonym medicinare som påstår att klimatvetenskapen är en religion samtidigt som han gör helt klart att han inte vet något om den."

  Det var jag som skrev 18/12 01:09. Det är det enda inlägget jag gjort. Jag tänker inte registrera mig någonstans, men en signatur nederst kan jag väl kosta på mig. :)

  Nu lägger du orden i min mun. Jag påstår inte att "klimatvetenskapen" är en religion. AGW-hysterin (företrädda av IPCC, politiker och massmedia) har föga med klimatologi att göra. AGW-hysterin plockar bara russinen ur kakan, där russinen är utvalda mätdata och hypoteser och kakan är den legitima (men numera av AGW-hysterin delvis nedsolkade) vetenskapen klimatologi.

  Min poäng var just att jag inte kan klimatologi (även om jag kan bra mycket mer om det än t.ex. Al Gore eller valfri annan politiker/präst/företagsledare inom det AGW-industriella komplexet). Min poäng var att jag som naturvetare kan se vad som är vetenskapligt vederhäftigt.

  Jag har förresten förmånen att kunna tillbringa lunchrasterna hos vänner och andra som faktiskt är klimatologer o.d., när vi sitter i Geovetarcentrums restaurang ett stenkast från mitt lab i GBG. Den enda "konsensus" som finns där är att det inte finns någon konsensus. Det finns inget empiriskt stöd för AGW-hysterin, det finns ingen anledning att bedriva seriös klimatologisk forskning på AGW-hypotesens premisser mer än det finns stöd för mig att bedriva vaskulärfysiologisk forskning på homeopatins premisser.

  Att bl.a. energibolag, kvällstidningar och falska profeter kan tjäna storkovan på folks okunnighet må så vara, de som vill bli lurade kan väl få bli det. Men när politiker på global nivå kommer överens om att kontrollera varje aspekt av mänskligt liv och framsteg, och reglera och beskatta vår blotta existens baserat på religiösa floskler om en helt obevisbar men av verkligheten ofta vederlagd hypotes som enbart styrks av en för syftet konstruerad simulering gjord av en part i målet så har det gått åt helvete för långt.

  Det enda som har bevisats är att så länge man hänvisar till gulliga pälsdjur (skitsamma om de är planetens farligaste köttätare, som har överlevt och frodats genom bra mycket större klimatförändringar under artens existens - de är ändå mjuka och gulliga) så kan man få igenom precis vad som helst.

  MVH,
  "Doctoris nescio"

  SvaraRadera
 49. Det är inte bara Svenska professorer som ifrågasätter IPCC:s domedagsprofetia. Se: http://www.petionproject.org/index

  Det är nog mer troligt att naturen hinner lösa detta problem innan mänskligheten gemensamt kommer fram till och genomför en bestående lösning.

  SvaraRadera
 50. Kom igen. Global warming är bevisat hundra gånger om. Det är ett faktum.

  Man bli lite nyfiken på vad som driver alla ni som försöker föra fram argument för att INTE försöka befria oss från beroendet av fossila bränslen. Vad har ni för motiv?

  Antingen är ni bara simpla konspirationsteoretiker, eller så är ni så fruktansvärt oroliga över att behöva skära ner på levnadsstandard att ni är beredda att säga vad som helst till er själva för att kunna fortsätta blunda för något som majoriteten av jordens klimatforskare säger är på väg att hända.

  Och att publicera en sådan här artikel är i stort sett samma sak som att publicera en artikel om förintelseförnekelse.

  SvaraRadera
 51. Anonym, Oregonpetionen du hänvisar till är inte mycket bättre än Inhofes, även om personerna faktiskt skrivit under och inte blivit tvångsrekryterade. Det här är vad Scientific American kom fram till: "Scientific American took a random sample of 30 of the 1,400 signatories claiming to hold a Ph.D. in a climate-related science. Of the 26 we were able to identify in various databases, 11 said they still agreed with the petition —- one was an active climate researcher, two others had relevant expertise, and eight signed based on an informal evaluation. Six said they would not sign the petition today, three did not remember any such petition, one had died, and five did not answer repeated messages. Crudely extrapolating, the petition supporters include a core of about 200 climate researchers – a respectable number, though rather a small fraction of the climatological community."

  Lars-Olof, om du verkligen vill sätta dig in i grunderna finns det inget som går upp mot en lärobok i ämnet. Den här är inte helt fördig, men har fördelen att vara fri att ladda ned:
  http://geosci.uchicago.edu/~rtp1/ClimateBook/ClimateBook.html
  Det är belysande hur du säger dig ha skrivit till tidningar och politiker för att få svar, men som det verkar inte till några forskare.

  SvaraRadera
 52. "Och att publicera en sådan här artikel är i stort sett samma sak som att publicera en artikel om förintelseförnekelse"

  Du vet om att du gör din ståndpunkt en otjänst genom att göra en sån jämförelse?

  SvaraRadera
 53. Magnus A.

  Jag tror att du missuppfattade mig, du har en poäng som jag försökte få fram själv. Jag försökte bara problematisera medias syn på "akademisk tyngd".

  SvaraRadera
 54. TP,

  Vad jag försökte få fram var att du jämförde nationellt med globalt. Alltså jämför du, prinskorv med äggsallad. Säkerligen kan du få fram en lista med 3 professorer som intygar förträffligheter med vilken vederstyggelse som helst. Om du letar globalt.

  SvaraRadera
 55. Det är bara att läsa igenom de här kommentarerna för att inse att detta är en ny religion. Är man skeptisk kan man lika gärna vara förintelserevisionist i fanatikernas ögon.

  Klimathysterin är det absolut otäckaste just nu då debatten är näst intill obefintlig.

  SvaraRadera
 56. Apropå ett mail jag just fick gjorde jag ett misstag i länken om ett nytt samhällssystem. Nämligen att jag fick bloggaren som skrev om ett nytt samhällssystem (bortom kapitalisen) att anse att jag placerade denne i vänster, vilket enligt bloggaren är felaktigt.

  Ber Niclas om ursäkt, och hoppas den godtas trots parentesen nedan.


  (Jag ser en vänsterdimension -- som jag väl felaktigt tog för ett tillhörande till politiska vänstern -- i bl a marknadskritik, och sticker inte heller under stol med att jag ser Rockström, som Niclas försvarar, som radikal för ett system långt till vänster.)

  SvaraRadera
 57. Byggaren, "Det svåra i klimatfrågan är att utse de troende och de som tvivlar. Ska vi göra ett försök?"

  Personligen tror jag inte det är det svåraste. Det svåraste är tenderar till att som vanligt vara att alla potentiella variabler inte är kända, och resultatet från de variabler som används måste tolkas i elfte timmen typ.

  Men varför inte. :-)

  "1.) Vilka är det som anser sig ha identifierat problemet?"

  Ingen, men alla anknutna till IPCC sålde sin själ, typ, och har därför blivit tvungna att stå för det IPCC säger. Trots att det dom själva sa mer eller mindre bara är en endaste liten potentiell del av problemet, samtidigt som dom, åtminstone de jag läst, vara adamant i att framhålla att dom ser till delar av en potentiell helhet, inte helheten. Och dom som försöker se till helheten har varit tvungna att utesluta sannolika faktorer, därför att det inte finns någon acceptabel forskning på just de områdena, som t ex hur vår lilla blå planet påverkas av dess position i galaxen.

  "2.) Vilka anser att man bör gå över ifrån problemformuleringsfasen och i stället ägna sig åt att få in alla på den rätta vägen?"

  De potentiella problemen är ju uppenbara, men mest för att det alltid i stort sett handlar om de mest extrema resultaten. Men även bortsett från de, så lär t ex inte ett minskat utsläpp av CO2 vara av ondo direkt, särskilt inte i det långa, fler hundraåriga, loppet. Så ägnandet åt miljövänligt batteridrivna bilar, och färre ofiltrerade kolkraftverk lär var bra, sannolikt, för när miljön i alla fall. För att inte tala om att rensa upp världshaven från plast fragment. :p

  "3.) Vilka är det som ägnar den offentliga apparaten åt att utbilda andra kring problemformuleringen och hur man anser att man ska lösa problemet?"

  Det hänger ju tydligen på modet. Är det inne med "miljömuppstänkandet" så är det det som en del folk rättar sig efter, tydligen utan för mycket eftertanke.

  I grunden är det nog uteslutande lobbyister som påverkar. Det är s.a.s dessa som sätter agendan, som sen propageras ut av politikerna, som sups upp av folket. (Inte att glömma forskarna som trots allt nog är lika utsatta av just lobbyisterna.) (Och trott eller ej, men även politiker och forskare är ytterst påverkbara, om inte pga tidsbrist så pga pengar, eller någon annan form av "ryggkliande", precis som alla andra.)


  //ST

  SvaraRadera
 58. Jag har haft Larz franzen som lärare och hamnade i en stor diskussion med honom, Han hävdade att det var "gud" eller nåt annat övernaturligt som satt människan på jorden för att släppa ut så mycket koldioxid som möjligt för att förhindra en istid som redan skulle varit här. Förlåt om jag inte kan ta den här snubben seriöst, jag har ingen respekt för han trots han titulering.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.