2009-01-08

Tankebrott


Jag har tidigare skrivit om EU:s rambeslut mot rasism. I första vändan handlade det om att det skall vara förbjudet att förneka Förintelsen, vissa folkmord och vissa krigsförbrytelser. (Till exempel kan det ju inte vara förbjudet att förneka folkmordet i Darfur. För i så fall skulle ju EU tvingas göra något åt det.)

Den svenska regeringen vände då ut och in på sig själv för att försöka förklara att detta inte innebär någon inskränkning i yttrandefriheten. Vilket det ju gör. Om vissa yttranden är förbjudna, då är yttranderiheten per definition inskränkt.

Regeringen menade också att rambeslutet inte skulle kräva några förändringar av svensk lag, eftersom vi redan har lagar om hets mot folkgrupp.

Nu kommer nästa steg. Nu har EU tagit ett nytt rambeslut som stipulerar "Hård och effektiv bestraffning med minst ett till tre års fängelse för personer som avsiktligt och offentligt underblåser hat genom att förmedla eller sprida texter, bilder eller annat material, mot en grupp som definieras genom hänvisning till ras, färg, religion, ursprung eller nationellt eller etniskt ursprung."

Vilket ju är en fantastisk gummiparagraf. Den kan användas i vilka sammanhang som helst. Den skulle, om den hade funnits då, till exempel ha kunnat användas för att stoppa de danska Muhammed-karikatyrerna. En och annan av mina bloggposter där jag kritiserar all slags religioner skulle kanske också, med lite kreativ vilja, kunna bli rättssak.

Men framför allt är förbud en sälsynt dålig väg att gå för att bekämpa rasism, revisionism, främlingsfientlighet, trångsynthet och hatisk propaganda. Det kan bara ske framgångsrikt i en fri och öppen debatt.

Det kanske är där skon klämmer. Med hårda asylregler, Fästning Europa, krypskytte mot turkiskt EU-medlemskap, italienarnas behandling av romer och speciell hantering i hela unionen av alla som inte är av "europeiskt blod" – så kanske EU inte har den trovärdighet som krävs för att ta en sådan debatt. Alltså inför man åsiktsförbud och inskränker yttrandefriheten istället.

Resultatet kommer att bli ängslig självcensur; att extremistgrupper får "fängslade martyrer" att ikonisera; att vissa organisationer går under jorden där det blir omöjligt att hålla koll på vad de sysslar med – och att de goda krafterna kommer att sänka garden, eftersom de nu ändå inte längre behöver ta debatten. Det är illa.

Att sätta folk i fängelse för sina åsikter... Det är en så förfärlig idé.

29 kommentarer:

 1. Fyfan! Nar folk inte langre har ratt att tycka som dom vill har det gatt alldeles for langt! Precis lika illa som i Kina eller annan godtycklig diktatur

  SvaraRadera
 2. All in the name of freedom!

  SvaraRadera
 3. Har EU alltid hållt på så här och det är först nu jag fått upp ögonen, eller det är något nytt? Känns som att vi snackar osmakligt lagstiftning klusterbombs-style på det senaste.

  SvaraRadera
 4. Ett sådant lagförslag skulle effektivt belägga SCB, BRÅ, Polisen och flera andra med munkavle. Det skulle exempelvis bli olagligt att beräkna socialbidragskostnader för olika grupper, även om det bara är för statistik eller för att kunna rikta insatser rätt. Det är slut med att ge ut signalement på grova brottslingar eftersom det implicit stämplar någon som brottsling och invandrare. Man kommer inte längre att kunna läsa valda stycken ur varken koranen eller bibeln.

  Men eftersom dessa lagar inte kan tillämpas när brotten riktas mot etniska svenskar kommer det att vara fritt spel för diverse islamistiska grupper att sprida svenskhat.

  Lycka till Regeringen! Blir säkert poppis.

  SvaraRadera
 5. Liksom så vänster...

  SvaraRadera
 6. Jag håller faktiskt med. Nu framstår rasister så lätt som martyrer ("Kolla, vi får inte ens sprida Sanningen!") och får fler anhängare. Skulle yttrandefriheten helt sakna restriktioner skulle folk istället kunna bemöta rasister med förnuftiga argument än med lagar.

  SvaraRadera
 7. Tro inte att det i framtiden kommer att begränsa sig till att förbjuda nazister att sprida propaganda (vilket är illa nog i ett "fritt" samhälle).

  "Oh boy, this is gonna get worse before it gets better"
  -Chief Wiggum

  SvaraRadera
 8. Jag funderar över uppräkningen av attribut som de avsedda grupperna definieras av. Ras, färg och etniskt ursprung kan jag förstå (med reservation för beteckningen "ras" som känns föga vetenskaplig idag), då detta är genetiska eller anatomiska attribut som den enskilde bäraren knappast kan göra något åt (Michael Jacksons försök att byta hudfärg ser jag inte som särskilt lyckat). Nationellt ursprung likaså; även om det inte är en genetisk egenskap att vara född och uppväxt i USA, så är det ju inget man kan ändra på i efterhand. Och ursprung? Finns det fler ursprung än de etniska och nationella? Dito, man lär inte kunna ändra på det i efterhand, vad det än är.

  Men religion? Ja, förvisso finns det ett påtagligt statistiskt samband mellan etniskt ursprung och religion, men nu talar vi om något abstrakt som bara finns i hjärnan på folk, inte i hudpigmenten, kromosomerna eller förlossningsjournalerna. Religionen är ett socialt attribut, något man får i sig under uppväxten, precis som man lär sig ett visst språk, anammar vissa åsikter och andra sedvänjor. Många behåller samma religion, språk, åsikter och sedvänjor hela livet, men en del skaffar sig nya sedvänjor, åsikter, språk eller religioner. Man kan vara mer eller mindre religiös, och man kan konvertera från kristendom till buddhism eller islam. Religionen påverkar ens åsikter, och man kan ha åsikter om religion. Allt detta hänger ihop, och allt detta kan individen själv ändra på efter eget val. Det är en fråga om hur man tänker, inte om hur man obönhörligen är.

  Att ta med "religion" i uppräkningen av gruppdefinierande attribut känns på sitt sätt lika förlegat som att ta med "ras". Det är ett synsätt som stammar från en tid då konvertering mellan religioner var lika tabubelagt som giftermål mellan personer med olika hudfärg.

  Å andra sidan, om vi nu skall freda också religiösa grupper från allt vad ogillande kritik heter, varför då inte i konsekvensens namn göra detsamma med avseende på de övriga sociala attributen såsom språk, åsikter och sedvänjor? Skall det vara mer legitimt att uttrycka förakt för dem som talar arabiska, röstar på Putin eller dansar runt midsommarstången än att uttrycka förakt för pseudokristna papister och djävulsdyrkare?

  Kan vi bara få in en formulering om att man inte får sprida texter eller annat material mot en grupp som definieras genom hänvisning till filosofi eller åsikter så tror jag att resten löser sig självt...

  SvaraRadera
 9. Drogliberalism, klimatförnekelse, systemkritik, yttranden som kan vara till men för folkhälsan... Det är bara att bygga på listan över allt som kan bli förbjudet att säga.

  SvaraRadera
 10. Är det verkligen så här illa? jag har följt FRA och IPRED dagligen i över ett år och jag börjar bli rädd att jag ser tomtar på loftet. När jag pratar med andra, framförallt folk födda på 40-50-60-talet så är det enligt mig förbluffande få som ser det jag ser. Det hemska.

  Jag måste först skriva under på signaturen Rookies undran om detta är något som är nytt i EU eller om det är något som pågått länge. Den andra frågan jag vill ställa är om det verkligen är så illa som allt tycks tyda på? Jag upplever ibland att vi inte ens är ett decennium ifrån total fascism i den här hastigheten.

  Hur ser ni andra på det, om ni försöker vara så objektiva det nu går? Hur ser ni Sverige och EU om 10 år?

  SvaraRadera
 11. Det är ju helt J**la otroligt, blir vi ett nytt Kina snart.

  Jag vill inte leva mitt liv efter hur några få idiotiska politker tycker att världen skall vara.

  Live free or die, die fighting.

  SvaraRadera
 12. Har läst förslaget. Innebär inte det då att Sverigedemokraterna blir ett olagligt parti?

  SvaraRadera
 13. Dags att lämna EU och göra om grundlagarna så att de verkligen skyddar mänskliga rättigheter, integriteten och äganderätten. Det är dags att folket bestämmer istället för idiotiska politiker som styrs av lobbyorganisationer. Hell Yeah!!!

  SvaraRadera
 14. Om vissa yttranden är förbjudna, då är yttranderiheten per definition inskränkt.

  Något ovidkommande, men vad tycker du om förtal av en individ? Ska det vara tillåtet i och med yttrandefriheten?

  SvaraRadera
 15. Såna här lagar har funnits i evigheter i exempelvis österrike och lagarna har en bevisad motsatt effekt då högerextremismen frodas i österrike.

  SvaraRadera
 16. Det är ju helt J**la otroligt, blir vi ett nytt Kina snart.

  Jag föredrar Kina faktiskt (har bott där). Dom är på väg åt rätt håll, det blir friare, folk suktar efter frihet och talar om det i små sällskap i nattlampans sken.

  EU är ju på väg åt helt fel håll och gemene man bryr sig inte ett spår.

  Kanske att ett Kina på frihetsuppsving passerar ett EU på glid inom ett decennium?

  SvaraRadera
 17. Kanske att ett Kina på frihetsuppsving passerar ett EU på glid inom ett decennium?


  Eu betalar vattankraftsutbyggnad i Kina för att på så sätt köpa rent miljösamvete (man kan ju handla med det)det handlar om oerhörda summor.

  I statuterna från EU står det att befolkningen ska vidtalas vid alla dammbyggen och att alla byggen ska ge kompensation etc etc..bla bla...

  Vid alla undersökningar (som utförs tillsammans med polis) som görs bland befolkningen är stödet till läggandet av deras hembygd under vatten 100 procent positivt!!!! och dom europeiska entreprenörerna är mycket nöjda med detta stöd från befolkningen.


  Jag skulle vänta 100 år till innan jag flyttade om jag vore du.

  SvaraRadera
 18. Vi är på väg i expressfart in i en polisstat värre än den som beskrivs i boken 1984.

  Det dröjer inte länge innan "medborgarkortet" införs. Kortet där alla individens levnadsdata finns lagrade. Även bankontot.

  Kortet kan deaktiveras via fjärrkontroll. Stängs kortet av kan du inte bevisa vem du är. Du kommer inte heller åt dina pengar. Du existerar inte i maktens ögon. Du kommer att förvägras läkarvård och mediciner. Du är UTANFÖR!

  Detta är inget absurt skämt. Kortet håller på att smygvägen införas i flera amerikanska stater, under tvång i flera fall. Korten för EU-medborgarna finns färdiga och i förråd. De kommer att införas snabbt efter att Lissabonfördraget gemomförts.

  Robert

  SvaraRadera
 19. Med ett juridiskt lapptäcke i stället för klara principer som gäller för alla så har vi skapat jätten Glufs Glufs som bit efter bit kan knapra på yttrandefriheten genom att utnyttja tidigare undantag för att justifiera nya.

  Verbala "kränkningar" av kristna fundamentalister kan förbjudas med hänvisning till det särskilda kränkningsskyddet av homosexuella, invandrare och judar. En del muslimer jag pratat med har pekat på just hetslagen och dess i deras ögon specialskydd av judar, (ofta med en diffus bild av religionen och dess utövare), men anser inte att vi ska ta bort lagen utan utöka den för att även inbegripa förbud av kränkningar av Islam/muslimer.

  Till detta kan vi lägga den totala förvirringen hos i princip alla när man ska skilja på abstrakta religioner, dess utövare som kollektiv och individer och folkgrupper innehållande dessa utövare.

  Resultatet blir en kapplöpning där vi inskränker varandras yttrandefrihet i vår strävan att slippa bli kränkta själva.
  Några exempel:

  Ateisters faktiska kränkningar av kristna med lagar som tvingar präster att mot sin vilja viga homosexuella par eller att prästviga kvinnor. Tänker man efter så är detta en mycket grov kränkning av en persons personliga övertygelse.

  Muslimers/kristnas kontinuerliga krav på statlig censur av media som hädar.

  Kvinnors lagliga rätt att själva ensidigt avgöra vad som är sexuella trakasserier.

  Jag vill ha ett samhälle där det är fullt lagligt men absolut inte OK moraliskt sett att uttala sig i nedlåtande fraser som judesvin, blattar, luder och bögdjävlar. Om inte så kommer vi snart att också förbjudas säga jesusknullare, rondellhund, betongsåsse, stekare, bombliberaler, svennar, nazityskar, grötskåningar, feta amerikaner, gröna khmerer, gubbdjävlar och fraser såsom "vita medelålders heterosexuella män".

  Betänk sedan ett samhälle där folk inte tillåts yttra sina åsikter, få dem punkterade och sedan förkasta/finslipa dem. De tankar som inte får yttras leder lätt till logiska tankevurpor och i förlängningen till religiös/rasistisk/sexistisk fundamentalism.

  Hetslagstiftningen är antagligen ett ännu större hot mot vår yttrandefrihet än FRA då den kommer att kontinuerligt inkorperera fler och fler kränkbara grupper.

  SvaraRadera
 20. Jag håller med byggaren. Fullträff. Hetslagarna är ett gissel för yttrandefriheten.

  Vad jag inte kan förstå är hur alla våra politiker kan så förbehållsamt acceptera, fullfölja och t.o.m utvidga dessa övergrepp mot vår grundlagsskyddade rättighet att uttrycka våra åsikter.

  Bertil

  SvaraRadera
 21. John "Något ovidkommande, men vad tycker du om förtal av en individ? Ska det vara tillåtet i och med yttrandefriheten?"

  Äekränkning är ett aktivt förtal av en enskild individ. Det finns en principiell skillnad mot *åsikter* där.

  SvaraRadera
 22. Erik J:

  Hej, mannen! När kommer du till BXL så vi får dricka öl? Håller ded ig fången på partiskolan? ;-)

  Nja, jag tror att din länk hänvisar till förra rambeslutet. Tre års fängelse skall det, vad jag förstår, vara.

  SvaraRadera
 23. Jaha då sitter man snart inlåst

  SvaraRadera
 24. Tittar man på förslaget är alla attribut (ras, hudfärg, härkomst, etniskt eller nationellt ursprung) utom religion eller övertygelse medfödda och går alltså inte att göra något åt. Religion eller övertygelse är en åsikt/uppfattning som man skaffar sig allteftersom livet går. Att ta med ett sådant attribut för en lag är inte bara horribelt, det är korkat också. Om protesterna, till en början i alla fall, kan koncentreras till att ta bort religionen från attributen är mycket vunnet. Likriktade EU-politiker kan nog tyvärr inte förmås slänga hela förslaget överbord så där med en gång. Man får ta det i omgångar.
  /tshee

  SvaraRadera
 25. Tshee (Anonym) gör samma observation som jag, men vi föreslår rakt motsatta strategier, och jag tror inte det är så lyckat att ta bort "religion" ur lagtexten. Om slutmålet är att få bort förbudet helt och hållet, eller att begränsa dess räckvidd till ett fåtal speciella situationer, så vore det ett taktiskt självmål att börja med att eliminera ett av de bästa argumenten mot förbudet (vilket vi nog är överens om att inkluderandet av "religion" är).

  Att "ta det i omgångar" är en god tanke generellt sett, men det vore politiskt omöjligt att exempelvis avskaffa TV-avgiften genom att först sänka den så pass mycket att flertalet väljare inte längre tänker på den. Det räcker inte att själv ha en genomtänkt plan och sedan bilda opinion enbart för genomförandet av planens första steg; man måste ha opinionen med sig för hela planen redan från början om man alls skall ha någon chans att slutföra den (och det är inte säkert att ens det räcker).

  Det är därför jag (halvt på skämt) föreslår att man skall gå åt motsatt håll; utvidga skrivningen så att förbudet blir omöjligt att tillämpa i praktiken (om det blir förbjudet att uttrycka förakt för grupper som yttrar vissa åsikter, då blir det rimligtvis förbjudet för politikerna att föreslå att dessa oliktänkande skall sättas i fängelse, och vips har lagens anhängare lagstiftat bort sig själva). Attributet "religion" är själva nyckeln i den här planen, så var snäll och kasta inte bort den innan vi har hunnit använda den.

  Är det så mycket värre att säga att araber har rytmen i blodet, än att säga att muslimer har det? Det stämmer att den arab som tröttnat på det fåniga epitetet inte kan byta etnicitet för att slippa det, men vad är det som säger att muslimen ens skulle vilja byta religion av samma skäl?

  Om blotta möjligheten att utträda ur den baktalade gruppen blir en ursäkt för att tolerera vilka tillmälen som helst, då säger man indirekt att den grupptillhörigheten inte är värd att försvara. Varje grupp av människor, vare sig den definieras av biologiska eller sociala attribut, har rätt att försvara sig själv mot angrepp utifrån. Att säga att en viss grupptillhörighet är viktigare att försvara än andra därför att gruppens medlemmar inte fritt kan lämna den är som att säga "han kan inte hjälpa att han är arab, låt honom vara" - som om någons gruppmedlemskap skulle vara ett fysiskt handikapp, ett funktionshinder! Det är det givetvis inte.

  Låt därför både muslimer och araber försvara sig själva i den offentliga debatten, på lika villkor som alla andra grupper, hur de än definierar sig. Det största felet med rambeslutet är inte att det nämner böter eller fängelse som redskap för den offentliga debatten, utan att det ger vissa uppräknade grupper privilegier över andra grupper - varvid de privilegierade grupperna samtidigt berövas tron på att de kan försvara sig själva. Det är samma tankevurpa som när man låter personer av underrepresenterat kön få företräde till en studieplats eller till ett jobb; man visar att man inte tror på deras förmåga att hävda sig själva. Vi skall inte fortsätta att tillämpa sådana resonemang bara för att det ser ut att vara "ett steg på vägen" mot Shangri-La.

  "Alla djur är jämlika, men somliga djur är mer jämlika än andra."

  SvaraRadera
 26. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2008/09:JuU5

  Här är ännu en härlig lag om att besluta att förbjuda uppmaning till terrorbrott. Det här betyder att man kan bli straffad för att uppmana till något som staten ser som terror. Kan vara allt från Al-quida till AFA. Det är bara upptill staten att bestämma.

  SvaraRadera
 27. Det värsta är att jag hamnar sköld vid sköld med Sverigedemokraterna i den här frågan.

  SvaraRadera
 28. Ja, asså e vi så jäkla skraja så det är det som ska till. Bra jämförelse med muhammed. karikatyrerna, det var det första jag tänkte på när jag började att läsa.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.