2009-11-25

Vänstern vill ta piratpoäng

Efter Europaparlamentets beslut om telekompaketet tycks vänsterpartiet driva en kampanj för att framställa sig själva som bättre pirater än Piratpartiet. Här bör man hålla ett par saker i minnet.

Dels att till och med vänsterns EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson tycker att 138-kompromissen är bra. I SvD sa hon så här härom dagen "Kompromissen är ok, till och med bättre än vi hade förväntat oss från början..." Det finns alltså ingen kritik i sak om den del av telekompaketet som Piratpartiet varit med och påverkat. Tvärt om.

Sedan röstar vänstern mot telekompaketet som sådant. Och här är det förmodligen andra saker än 138:an som spökar. Till exempel att (v) helt och hållet ogillar konkurrens på telekomområdet. Att ha Televerks-nostalgi som politisk plan tror jag dock inte är någon hit.

Men framför allt skall man komma ihåg att vänsterpartiet, när förhandlingarna om 138:an började, sa nej till att vidga ämnet. Piratpartiet och den gröna gruppen ville öppna upp för en diskussion om hela telekompaketet - för att få bort förrädiska skrivningar som möjligen kan dölja sig lite här och var. Detta sa alla andra nej till. Även vänstern. Jag tycker det blir lite larvigt att ena sekunden inskränka sitt eget förhandlingsmandat och att i nästa sekund klaga över att det finns saker som man inte har kunnat påverka.

Men no hard feelings. Vi älskar när andra vill kopiera vår politik. Det borde fler partier göra! ;-)

36 kommentarer:

 1. Undrar varför PP lät vänstern vara de bästa liberalerna.

  SvaraRadera
 2. Med tanke på att PP tar vänsterpoäng så är det inte mer än rätt...

  SvaraRadera
 3. Undrar hur Sophie menar att monopolism på telekomområdet är liberalt.

  SvaraRadera
 4. Förutom då att det bara är munväder och att de inte kommer bry sig det minsta om att faktiskt göra något av det de snackar om.

  SvaraRadera
 5. Christian Engström:

  "The protection of network users' rights must not be replaced with a COMPROMISE. Rule of law is not something to COMPROMISE""

  några dagar senare

  "We in the Swedish Pirate Party support the COMPROMISE that was reached on the Telecoms Package."

  SvaraRadera
 6. @Sophie

  Det som har hänt är att man efter förlikningsförhandling hittat ett sätt att tillvarata användarnas rättigheter med en skrivning som är acceptabel både för Parlamentet och Rådet.

  Rättsäkerheten är inte bortförhandlad. Men den ursprungliga formuleringen är det eftersom den var mer långtgående än vad som var tillåtet.

  I Sverige är vi vana med att Riksdagen kan bryta mot grundlagen lite hur som helst. I EU finns det en domstol som slår ner på sånt direkt.

  Det enda man kan reflektera över här Lagrådets funktion, där man faktiskt kan få ett förhandsutlåtande av de högsta domarna. Det saknas i EU.

  SvaraRadera
 7. Det han sa var alltså att användarnas rättigheter inte skulle ersättas av en kompromiss. Det löftet fick han igenom, eftersom användarnas rättigheter istället garanterades genom en kompromiss.

  Kompromissen bestod ju nämligen i att man strök ordet "domstol", men istället krävde alla de rättigheter som vanligen gäller i domstolar. Detta är på sätt och vis ett starkare skydd än den tidigare skrivelsen. Sverige och Frankrike har ju (iom FRA och Hadopi) inlett en trend till att inrätta pseudo-domstolar. Det vill säga myndigheter som till namnet är domstolar, men som inte lyder under de krav på rättssäkerhet som riktiga domstolar lyder under.

  SvaraRadera
 8. @Sophie Den viktiga läxan att lära är att uttalande ett är FEL. Det blir alltid kompromisser i en demokrati.

  Att vi insett det här är lysande!

  Det är bra att Christian visar att PP är ett parti som integrerar väl i den befintliga strukturen men behåller sina tydliga mål.

  Vi har visat oss vara starka nog att röra runt i grytan men är man stark måste man också vara snäll. Och tålmodig. Bra att vi inte la krokben för ett sådant jättearbete som telekom-paketet utan förbättrade det istället!

  Bra jobbat Christian, HAX, Erik!!

  SvaraRadera
 9. Tack!

  Den framförhandlade texten är så långt parlamentet har *laglig* rätt att gå. Vi surar också över att ordet domstol ersattes med en rättslig prövning. Men det hade varit att överskrida parlamentets befogenheter och det hade omedelbart överprövats. (Plus att rådet också hade vägrat gå med på en sådan text.) Nu fick vi långtgående rättssäkerhetsgarantier. Vad jag kan bedöma så långtgående rättssäkerhetsgarantier som det var lagligt möjluigt att få.

  SvaraRadera
 10. Men det hade varit att överskrida parlamentets befogenheter

  Det där har jag sett nämnas massor av gånger nu. Vad är problemet egentligen? Att parlamentet är explicit förbjudna att skriva ordet "domstol" i sina dekret, eller vad?

  SvaraRadera
 11. http://www.laquadrature.net/en/telecoms-package-a-missed-opportunity-for-citizens-rights

  Kalle Larsson (V)

  SvaraRadera
 12. apa tycka apa skriva:

  Ja, man kan inte skriva ordet "domstol", och det är inte så märkligt som man kan tro.

  I Sverige har vi t.ex. systemet med Arrende- och Hyresnämnder, vars beslut går att överklaga till en domstol.

  En liknande skrivning på bostadsområdet hade t.ex. förbjudit oss i Sverige att ha hyresnämnder och tvingat dessa ärenden till tingsrätterna.

  EU har ingen rätt att bestämma sånt. Om vi vill ha hyresnämnder i Sverige så ska vi få ha det. Och om Frankrike vill ha internetnämnder så ska de få ha det.

  Det som är viktigt är att man inte får bära sig åt hur som helst när man stänger av någon från Internet. Tillgång till Internet är uttryckligen en mänsklig rättighet sedan igår.

  SvaraRadera
 13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 14. Kalle Larsson:

  Du fortsätter att se glaset som halvtomt.

  Berätta nu varför ni är emot mer rättigheter för personer med funktionshinder.

  SvaraRadera
 15. apa:

  EU får inte bestämma hur medlemsstaterna skall utforma sina rättssystem. Däremot får man ställa krav på rättssäkerhet m.m.

  SvaraRadera
 16. Kalle Larsson,

  vad har du emot att man skall garanteras rätten att behålla sitt telefonnummer när man byter operatör?

  Vad har du emot att byte av operatör inte skall få ta mer än 24 timmar?

  Vad har du emot att telebolagens kunder skall kunna kräva att deras kontrakt inte binder dem i mer än 12 månader?

  Vad har du emot att olika hyresgäster i samma fastighet skall ha rätt att välja internet- och kabeltv-leverantörer istället för att kollektivanslutas till det som hyresvärden väljer?

  Vad har du emot konkurrens mellan olika tele- och internetoperatörer?

  SvaraRadera
 17. Jag saknar rätten till representation i den överenskommna texten, ingår det på något magiskt sätt i rätten att bli hörd eller förväntas man klara sig själv?

  SvaraRadera
 18. Jag saknar rätten till representation i den överenskommna texten, ingår det på något magiskt sätt i rätten att bli hörd eller förväntas man klara sig själv?

  SvaraRadera
 19. Ett gästinlägg från Badlands Hyena??
  Det var i alla fall roligt.
  Men politik är väl en rolig fars i all sin befängda ruttenhet...

  SvaraRadera
 20. Stefan, "Jag saknar rätten till representation i den överenskommna texten, ingår det på något magiskt sätt i rätten att bli hörd eller förväntas man klara sig själv?"


  Det är som vanligt. Så länge det rör civilrättslig problematik så är det upp till dig att representera dig själv eller betala för hjälp (men underskatta inte pro bono hjälpen.)

  Man är så att säga inte mer utlämnad än gentemot t ex f-kassan.


  //ST

  SvaraRadera
 21. Stefan och ST:

  Den nya bestämmelsen angår bara åtgärder som genomförs av medlemsstaterna eller som påtvingas andra aktörer av medlemsstaterna.

  Hänvisningen till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är viktig. I konventionens artikel 6.3c framgår att var och en som blivit anklagad för brott har rätt "att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar"

  SvaraRadera
 22. Eftersom Piratpartiet är emot patent av olika slag så kan man ju undra varför ni tror ni har patent på integritetsfrågor då vänsterpartiet alltid har slagits för integriteten och alltid har blivit utsatta för avlyssning och integritetskränkningar (speciellt under kommunisttiden). Ett parti med så få frågor som ni ska föra en rak och kompromisslös politik! Försvara inte detta misslyckande, det kommer bara leda till fler. EU är som sådant att de återkommer hela tiden med förslag som liknar det nedröstade till hög grad med lite småjusteringar likt folkomröstningarna om lissabonfördraget i Irland, eller som FRA i riksdagen! /En ung vänstrare

  SvaraRadera
 23. En ung vänstrare:

  Det är bra att du öppnar upp det historiska kapitlet.

  Vänsterpartiet, dvs kommunisterna, har ett långt förflutet som förespråkare av våldsam revolution i syfte att störta det svenska demokratiska styrelseskicket och införa kommunistisk diktatur här i landet.

  Det var fullständigt rätt att hålla reda på vad den kommunistiska falangen hade för sig. Kom inte här med någon offermentalitet.

  Att vara kommunist i ett land som är granne med en superstat med kommunistisk diktaturregim har sitt pris, men inte värre än för de demokrater som försökt verka i Sovjet.

  SvaraRadera
 24. Den påstådda värnaren av integriteten kommenterar åsiktsregistrering, avlyssning och rättsövergrepp:

  "Kom inte med någon offermentalitet".

  Det var ju upplysande. Men det är klart, det är väl en sur karamell att smälta att vänsterpartiet alltid slagits för den personliga integriteten, och nu uppenbarligen tar den på större allvar än de påstådda integritetetsfanatikerna i Piratpartiet. För att skyla över det faktumet så får man försöka snacka om något annat, exempelvis Sovjetunionen. En taktik som börjar kännas lika fräsch som förra veckans sopor.

  SvaraRadera
 25. HAX skrev: "Piratpartiet och den gröna gruppen ville öppna upp för en diskussion om hela telekompaketet - för att få bort förrädiska skrivningar som möjligen kan dölja sig lite här och var."

  HUR smart vore det egentligen med tanke på de politiska majoriteterna i parlament och rådet att öppna upp till förhandling om hela Telekompaketet?

  Tror du på fullaste allvar att resultatet skulle blivit bättre ur ett piratperspektiv? Glöm inte att den plötsliga aktiviteten och ställningstagandena mot problematiska skrivningar i Telekompaketet i våras, även från hökar som Gunnar Hökmark, var ett utslag av att många parlamentariker kände valvinden blåsa och ville hoppa på internetfrihetståget. Idag är det långt till nästa val och parlamentarikerna är mer än trygga i att rösta som sina partigrupper.

  Detta och det faktum att förlikningsprocessen sker i en trialog med ministerrådet och kommissionen som är ännu mindre intresserade av att få ett "bra" telekompaket, innebär att förutsättningarna för att få ett Telekompaket som värnar nätneutralitet och nätfrihet är betydligt sämre i denna runda än i våras.

  Det enda rimliga ur ett piratperspektiv var att rösta emot Telekompaketet i sin nuvarande form. Creds till vänstern som gjorde det.

  SvaraRadera
 26. homopoliticus:

  Det är väl självklart att man inte tycker om att bli övervakad bara för att man ville störta Sveriges lagliga regering och införa kommunistisk diktatur.

  Men det ska kommunismens arvtagare inte ha några poäng för.

  SvaraRadera
 27. Ja, efter att piraterna rövat vänsterpoäng i snart ett år är det väl hög tid att det blir lite tvärtom, för balansens skull.

  Dessutom funkar inte skyddet för medborgerliga, demokratiska och mänskliga rättigheter utan en fördelningspolitik som minskar klyftan mellan fattiga och rika och skapar mer rättvisa för de svagaste i samhället.

  Deras rättigheter blir nämligen obefintliga med en nyliberal ekonomisk fundamentalism.

  Som nu är är de kraftigt försvagade och direkt utsatta.

  Hur skulle det då inte bli med en ännu mer nyliberalt färgad ekonomisk politik.

  SvaraRadera
 28. Piratpartiet är ett nyliberalt parti - och de deklarerade innan valet att de står till höger om moderaterna.

  Det tycker jag man ska komma ihåg. Ideologin är den globalism som Manfred Steger och många med honom anser fått alldeles för stor dominans.

  Jag tycker det är än mer förfärande - då det hela ju bara är en uppsminkning av Adam Smith och han var presbyterian och trodde på den osynliga (Guds) handen - en tanke från Calvin som omfattade tron om dubbel predestination. Dvs att vissa var förutbestämda av Gud till framgång, andra till undergång. Därav laissez-faire.

  Tankarna har religiösa rötter som skiljer sig från lutheranismen. Luther trodde endast på "enkel" predestination - väg till frälsning genom tron allena och Guds kärlek. Han omfattade inte tanken att vissa var förutbestämda till undergång. Utan fokuserade på möjligheten till frälsning.

  Adam Smith däremot var nitisk presbyterian och omfattade tron på "dubbel predestination" och Guds absoluta auktoritet. Därav också tron på den "osynliga handen" och laissez-faire.

  Det handlar helt enkelt om religiös fanatism från den tidiga protestantismen.

  Se gärna bloggposten: Vår Gud är oss en väldig Borg http://komigenuva.wordpress.com/2009/10/05/var-gud-ar-oss-en-valdig-borg/

  SvaraRadera
 29. Som om det inte varit tillräckligt av högerflum. Vad som behövs är avprogrammering. Gammal vidskepelse lär inte möta "finanskrisens utmaningar" med några stringent verklighetsförankrade åtgärdsprogram. Utan tvärtom istället fördjupa drömmerierna till ekonomiska mardramsscenarier.

  SvaraRadera
 30. För övrigt - man skall akta sig för att stryka ordet "domstol" om det är ett rättsligt förfarande som krävs. Efter den kompromisslösa valrörelsen så innebär ju PP:s svalnade intresse och beredvillighet att godta kompromisser inget mindre än att deras trovärdighet sjunker som en sten till botten.

  Självklart är Monica Hortens beskrivning av vad strykningen innebär den alltigenom korrekta:
  "However, several lawyers I spoke to found difficulties with the text, suggesting that it is ambiguous, and that it offers loopholes for self-regulation or so-called voluntary agreements. It addresses legislative measures, but it is still unlclear how to interpret it in the context of ISPs being asked to police their networks where no legislation is put in place. The European Parliament was aware of this issue, and intended to address it byincluding the words "and their implementation" in the second paragraph. The lawyers I spoke to, differed in their interpretations on this point.

  One content provider that I spoke to, told me that challenges in the European Court of Justice can be expected."

  Särskilt med tanke på hennes nästa bloggpost: "The Queen to announce Internet cut-off law | Print |
  Written by Monica Horten
  Nov 17, 2009 at 12:36 AM
  Her Majesty the Queen is to announce 3-strikes measures against filesharers on Thursday."

  SvaraRadera
 31. Länkar till citaten från Monica Horten: 1) http://www.iptegrity.com/index.php?option=com_content&task=view&id=433&Itemid=9
  2)http://www.iptegrity.com/index.php?option=com_content&task=view&id=434&Itemid=9

  SvaraRadera
 32. Fyra trollkommentarer i rad?!?!?

  Det måste ju vara rekord i panik?

  SvaraRadera
 33. Till "Hans J" - Skulle vara bättre om du bemötte innehållet istället.

  Jag tänker då på den ideologiska kritiken mot nyliberalismen.

  Samt på innehållet i citatet från Monica Horten.

  SvaraRadera
 34. Netokrati: Din grundtes är ett påhitt - "Piratpartiet är ett nyliberalt parti - och de deklarerade innan valet att de står till höger om moderaterna." och iom detta är det mesta du skriver irrelevant. Börja med att försöka peka ut en källa för det påståendet.

  SvaraRadera
 35. Svar till "Andreas": Lite lättvindigt avfärdande tycker jag. Den tvärsäkra tonen rimmar illa med täckningslösheten.

  När det gäller citat kan du ju läsa (om du orkar) t ex DN-artikeln "PP-ledaren kallar sig ultrakapitalist" i vilken Rick Falkvinge i citat kallar moderaterna för något slags "halvmjäkiga socialliberaler". se http://www.dn.se/nyheter/politik/pp-ledaren-kallar-sig-ultrakapitalist-1.885665

  För utförligare ideologisk kritik av Piratpartiets ideologi när det gäller distinktionen mellan vänsteranarkism och ultrakapitalistisk individualanarkism - se också bloggposten Välfärd OCH demokrati -inte Piratpartiets ultrakapitalism - i den finns också ytterligare länkar med citat och utförliga källhänvisningar se http://komigenuva.wordpress.com/2009/06/06/valfard-och-demokrati-inte-piratpartiets-ultakapitalism/

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.