2010-01-09

Man blir liksom inte ens förvånad längre...Lagom för att föräldrarna skall få lite ledigt under Alla Hjärtans-helgen, subventionerar Europaparlamentet en skidresa till italienska alperna för tjänstemännens och ledamöternas barn.

Läs mer i The Daily Telegraph»

Man undrar hur de tänker. I tider när vanligt folk får dra in svångremmen ett hål eller två, då lägger man skattepengar på lyx som de flesta skattebetalarna inte själva har råd med.

Man skall också hålla i minnet att skatt är något som medborgarna tvingas betala. Den som vägrar får sina pengar och kanske även sin egendom beslagtagen. Trilskas man ordentligt kan man hamna i fängelse. Det borde få byråkraterna och politikerna att inse att de bör vara en smula försiktiga med hur dessa pengar används. Men icke!

Relaterat till detta kan nämnas att det just nu pågår en kamp mellan EU-byråkratin och ministerrådet om de EU-anställdas löner. Något ljushuvud har någon gång gått med på ett avtal som ger en rätt schysst indexerad uppräkning av EU-lönerna. Nu tycker ministerrådet att detta är lite övermaga, så här i kristider när många andra får se sina inkomster minska. För en gångs skull håller jag med ministerrådet. Nu blir det domstolssak av det hela. (Ett tag såg det ut som om det skulle bli strejk. Hade det skett, då hade jag blivit strejkbrytare.)

(Tipstack: Johan och Open Europe)

32 kommentarer:

 1. Som du säger, man blir inte förvånad längre.

  Suck,

  SvaraRadera
 2. Ja, nu kan väl folk inte anklaga dig för att brya mot dina principer längre iallafall :-)

  SvaraRadera
 3. När Ny Demokrati 1991 kom in i riksdagen låg ett förslag om att höja riksdagsledamöternas löner och ersättningarna. Ian och Bert ansåg att det var helt fel signal att i det läget när Sverige var i kris höja ersättningarna.
  Den nya borgerliga regeringen drev dock igenom detta och om jag inte minns fel med stöd av oppositionen.
  Ian ångrar idag att han inte hårdare gick emot Bildt, något som Bert ville.

  SvaraRadera
 4. Suck och stöööön!

  Och tänk bara ifall vi inte hade lyckats få in tre fantastiskt duktiga pirater in i EU-organisationen. Då hade vi kanske inte ens fått reda på detta oanständiga missbruk av medborgarnas snålt tilltagna resurser.

  Starkt jobbat Henrik och Christian och Erik, ni har mer än väl motsvarat alla våra förväntningar!

  Keep up the good work, we really really need you.

  SvaraRadera
 5. Hax: Jag antar att eventuella pensionspengar till dig från EU betalas ut när helvetet fått ny istid? :-)

  Vilket iofs inte vore hela omöjligt om denna "globala uppvärmning" vi känner av just nu håller i sig ett tag till...

  SvaraRadera
 6. Underbar studieresa.

  Här kan tjänstemännen lära sig, på ett synnerligen fysiskt sätt, att när det börjar slutta, är det upp till friktionen hurvida man stannar kvar på krönet, eller far ända ner till botten.

  Ett starkt initiativ mao.

  :)
  /Smen

  SvaraRadera
 7. Debattinlägg om övervakningssamhällets vara eller icke vara och teknikens utveckling
  (Del 1 av 5)

  Vad som håller på att hända är att vi skapar en virtuell verklighet (exempelvis Internet) vid sidan av den fysiska verkligheten. Vad som diskuteras är samspelet mellan dessa två verkligheter.

  Eftersom vi är fysiska varelser så kommer vi alltid att ha fysiska behov relaterade till den fysiska verkligheten.

  om den virtuella verkligheten ska ha egna regler och lagar i samspelet mellan människor som dessutom inte är likadana med den fysiska verklighetens lagar när det gäller samspelet mellan människor, ja då är frågan vad detta innebär i praktiken.

  Svaret på den frågan är att två olika verkligheter inte kan samspela med varandra om de inte förenas inom samma regelverk.

  Så då blir nästa fråga, hur ska man kunna förhålla sig till två olika verkligheter som dessutom inte förenar sig inom samma regelverk.

  Svaret blir att det innebär en massa problem, eftersom handlingar i den virtuella verkligheten påverkar den fysiska verkligheten.
  Och även handlingar i den fysiska verkligheten påverkar den virtuella.

  Detta innebär att den fysiska och virtuella verkligheten ställs emot varandra i en strid om vilken verklighet som ska ha mest inflytande över människor.

  Så länge vi är fysiska varelser så kan vi inte leva utan den fysiska verkligheten, samtidigt kan den virtuella verkligheten användas som ett verktyg för handlingar i den fysiska verkligheten. Och just i detta samspel funkar samspelet mellan fysisk och virtuell verklighet.

  De som gör att verkliga problem uppstår mellan dessa två olika verkligheter är när den fysiska verkligheten vill ha mentala upplevelser och framställer dem med hjälp av teknik som kan produceras, framställas, sparas och spridas fritt i den virtuella världen så att människor i hela den fysiska världen kan nå dessa mentala upplevelser.

  Framställningen av dessa mentala upplevelser kräver dock att någon i den fysiska världen gör ett fysiskt arbete för att dessa mentala upplevelser ska kunna produceras.

  Så då är vi tillbaka på ruta 1 igen, hur ska samspelet mellan dessa två olika verkligheter kunna ske i samspel med varandra om man inte har samma regelverk för dem båda.

  Låt oss utreda de två olika alternativen som finns. Men även ta upp några alternativa lösningar.

  SvaraRadera
 8. Debattinlägg om övervakningssamhällets vara eller icke vara och teknikens utveckling
  (Del 2 av 5)

  Alternativ 1, Övervakning av Internet.

  Om vi ska ha samma regelverk för fysisk och virtuell verklighet så måste vi kunna kontrollera våra produkter på samma sätt, nämligen att vi kan övervaka dem utan att någon kan sprida dem vidare utan betalning.

  Vad får detta för konsekvenser för samhället? Ja vi får en stark övervakning över vad folk gör på internet.

  Nu sker förvisso även redan idag en stark övervakning av vad folk gör i den fysiska verkligheten (med hjälp av den virtuella verkligheten) med tanke på alla övervakningskameror som finns överallt på allmänna platser och byggnader. Detta har genomförts av samma skäl, man vill kontrollera att ingen brottslighet sker.
  Så vad vi kan se är att den virtuella verkligheten används av makthavare som ett instrument/verktyg för att övervaka den fysiska verkligheten och för att kunna göra detta effektivt så måste makthavarna även kunna kontrollera den virtuella verkligheten.

  Vad som har hänt är att för att skydda sig emot brottslighet så har en övervakningsstat uppstått. Problemet med övervakningsstat är dock, vem övervakar övervakaren och vem övervakar övervakaren som övervakar övervakaren etc.?

  Är lösningen att vi även ska ha övervakningskameror hos makthavarna som allmänheten alltid har tillgång att titta på. Är detta ett alternativ, ska vi alla kunna övervaka varandra när som helst?

  Problemet är dock att för att kunna få igenom övervakning, så måste det ske emot vissa människors vilja, eftersom alla inte vill bli övervakade, så för att alla ska kunna övervaka varandra så måste vi kunna tvinga varandra att övervaka varandra. Detta skulle leda till ett ständigt övervakningskrig mellan makthavare och folk, som också förvisso redan pågår idag, även om de inte sker på lika villkor.

  Ja detta var alternativ nummer 1, nu går vi till alternativ nummer 2.

  SvaraRadera
 9. Debattinlägg om övervakningssamhällets vara eller icke vara och teknikens utveckling
  (Del 3 av 5)

  Alternativ 2 Ingen övervakning av Internet.

  Ja om vi inte övervakar Internet så får vi en obalans emellan den virtuella verkligheten och den fysiska verkligheten när det gäller att arbeta fysiskt inom framförallt film och musik branschen och sedan förmedla detta fysiska arbeta via den virtuella verkligheten.

  Vad vi kan se här är att den virtuella verklighetens lagar gör det möjligt för folk att inte behöva bry sig om den fysiska verklighetens övervakning. Det gör nu helt plötsligt att den virtuella tekniken nu används för att undankomma övervakning som motverkar brottslighet i den fysiska världen. Men denna virtuella teknik används även för att motarbeta kontrollerade medier och kontrollerade informationssamhällen, vilket gör att samhället blir mer öppet rent kommunikativt mellan människor.

  Så vad är då svaret. Jo i alternativ 2 kan du inte räkna med att få betalt som alla andra för exempelvis musik och film. Hur kommer då detta påverka film och musikmarknaden?
  En kvalificerad gissning är att produktioner inom dessa medier kommer att utföras av folk som får betalt via sponsorer eller medborgare som vill stötta ens verksamhet. Med andra ord dessa yrkesgrupper blir nu ännu mindre självständiga i sin förmåga att kunna tjäna egna pengar på sitt arbete och nu mer beroende av sponsorers pengar och vad sponsorerna vill att dessa yrkesgrupper ska syssla med för att de ska få finansiering av dem. Alternativet för dessa yrkesgrupper inom media är att medborgare skänker pengarna till dem frivilligt eller köper deras produkter fast de kan få dem gratis, i syfte att stötta dessa yrkesgruppers verksamhet.

  Det innebär att dessa media yrken inte längre ingår i marknaden på samma sätt och då kommer frågeställningen. Ska det inte vara lika för alla andra yrkesgrupper på marknaden? Motargumentet på denna fråga för oss tillbaka till striden mellan virtuell och fysisk verklighet.

  De finns som sagt de som påstår att det är skillnad på fysiska varor som produceras fysiskt och mentala upplevelser som produceras fysiskt med distribueras virtuellt. Anledningen att de påstår detta är för att de vet att om man inte gör någon skillnad på detta så får vi ett övervakningssamhälle. Men detta är endast en argumentationstaktik för att försöka bekämpa ett övervakningssamhälle. Den riktiga frågan vi ställs inför, är hur vi vill att den virtuella och den fysiska verkligheten ska samspela emot varandra och på vilket sätt vi vill använda den virtuella verkligheten gentemot den fysiska verkligheten och vise versa.

  Så det är helt enkelt upp till dig vilket av dessa två alternativ du tycker är bäst att leva i.
  Men finns det verkligen bara två alternativ. Låt oss även ta en titt på alternativa lösningar.

  SvaraRadera
 10. Debattinlägg om övervakningssamhällets vara eller icke vara och teknikens utveckling
  (Del 4 av 5)

  Alternativ Lösning - Alternativ 3

  Ja ett tredje alternativ är att vi bara har en verklighet, att vi utplånar den virtuella verkligheten eftersom den kan ställa till med en hel del problem för den fysiska verkligheten. Men den virtuella verkligheten har haft en stark påverkan på utvecklingen av vår civilisation i form av att va ett kommunikations verktyg emellan människor som annars aldrig skulle ha kunnat möta varandra. Frågan är då, finns det fler fördelar än nackdelar med att ha den virtuella verkligheten kvar, men framförallt vad krävs för att kunna utplåna den virtuella verkligheten? Denna fråga gör att vi återigen återkommer till det faktum att vi då måste använda tvång för att detta ska kunna genomföras. Med andra ord detta alternativ kan inte genomföras demokratiskt så länge folk vill använda sig av den virtuella världen, däremot kan den försvinna om människor väljer frivilligt att sluta använda sig av den.

  Ja det är som sagt upp till dig vilket alternativ du anser vara bäst för mänskligheten, men låt mig ändå få avsluta med ett fjärde alternativ, som vid första anblick kan uppfattas som ett dåligt skämt men som faktiskt är en möjlighet.

  SvaraRadera
 11. Debattinlägg om övervakningssamhällets vara eller icke vara och teknikens utveckling
  (Del 5 av 5)

  Alternativ Lösning - Alternativ 4

  Alternativ 4 är att man kopplar bort den fysiska verkligheten och endast behåller den virtuella verkligheten för människor. Detta får nog de flesta att skaka på huvudet eller skratta, men det är ett tänkbart alternativ som skulle kunna ske i framtiden och som till viss del redan sker nu i människors liv.

  Detta alternativ skulle också kunna va en tänkbar utveckling av både alternativ 1 och 2.
  Man kan mycket väl tänka sig att människan i framtiden kan byta ut sina kroppsdelar emot artificiella kroppsdelar helt och hållet tillslut och sedan välja att koppla upp sig enbart i den virtuella världen.

  Denna utveckling skulle innebära att vi människor gick från att vara människor till att vara evigt levande robotar i en virtuell värld. Detta är givetvis en förenklad bild av framtiden, men man kan mycket väl tänka sig att framtiden kan utvecklas till något som liknar detta. Och der är när vi står inför detta val som alternativ 3 och 4 kan tänkas debatteras emellan människor.

  Men idag är det uppenbart alternativ 1 och 2 som debatteras inom mänskligheten. Men vi bör nog ändå dra slutsatsen redan idag att om mänskligheten överhuvudtaget ska kunna föra en debatt mellan alternativ 3 och 4, så måste alternativ 2 väljas idag. Annars kommer makthavare att välja åt oss vilken väg vi ska gå i framtiden. Kanske makthavare väljer att själva leva i alternativ 3 i den fysiska verkligheten och dessutom lyckas leva för evigt med hjälp av stamcellsforskningens framsteg. Samtidigt som folket tvingas till att byggas om till robotar och kopplas upp i en virtuell verklighet. Eller så väljer makthavarna att ersätta folket med robotar, eftersom robotar är enklare att kontrollera än människor, samt att robotar kan användas för att producera vad makteliten behöver. Och då har vi hamnat i en verklighet som liknar filmen Terminator och vi ställs inför frågeställningen om robotar kan utvecklas så pass mycket att de får ett eget medvetande, eller så pass hög intelligens att de kan agera som om de hade ett medvetande. Om Robotar får någon form av medvetande så vet vi att de skulle försöka skaffa sig rättigheter som alla andra medvetna varelser.

  Ja som sagt vi går emot en mycket annorlunda framtid hur som helst. Tänk bara på hur en människa som levde på stenåldern skulle reagera om han fick se hur världen såg ut idag. Han skulle nog bli skräckslagen.

  SvaraRadera
 12. Det är ju naturligtvis bra att sköta om sin personal, men det får ju finnas gränser.

  Personligen skulle jag bli upprörd eftersom jag vill ha pengar och inte en löneförmån i form av skidresa till Alperna.

  SvaraRadera
 13. Det låter helt uppåt väggarna. För ledamöternas barn också?

  Hoppas det uppmärksammas i gammelmedia och att de svenska ledamöterna ställs till svars.

  SvaraRadera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 15. @Debattinlägg:

  Eftersom du uppenbart kapar kommentatorsfältet för att få uppmärksamhet för vad det nu är du skriver om så har iallafall jag valt att fullständigt ignorera dina inlägg. Det du gör är helt enkelt inte ok och då struntar jag helt enkelt i vad du har att säga, oavsett vad det är.

  SvaraRadera
 16. Det Henrik ger uttryck för är ren och skär populism. De anställda i EU och EP har naturligtvis lika stor rätt som alla andra till schyssta arbetsvillkor. De gör ett stort och viktigt jobb som kräver en hel del. Jag tycker det är fullt rimligt att de får betalt därefter. Om EU och EP skulle hindras att betala för att få den bästa och mest kompetenta personalen skulle vi få sämre politik och det skulle alla förlora på.

  SvaraRadera
 17. @Stocken

  Det är det som är tanken, det är mitt framför näsan på dig och du kommer undvika att läsa det, även när jag skriver det här meddelandet.
  Det är så det fungerar, det läggs upp framför näsan på er men ingen av er vill se det. Väl så. Inte mig emot.

  SvaraRadera
 18. Anton: Visst, inte mig emot. Dock är väl knappast deras barn anställda utav EU? Man ska också fundera över hur andra verksamheter gör när det går dåligt. Anslår dom också högvis med pengar till löneförhöjningar?

  SvaraRadera
 19. Some onions on the pudding;)
  Med varat nettobidrag pa 17 mijarder ar vi nast bast i klassen att sponsra skidresorna, det ar bara Hollandarna som ar mer givmilda och bidrar med mer per capita.

  Var filaantopiska adra ar t.ex 5 ggr storre an en finnes, och tittar man pa vem som far storst EU-bidrag i Sverige sa hittar man ett danskt foretag i topp.

  Uttrycket "Die dummen Schweden" har liksom fatt en ny innebord.

  SvaraRadera
 20. Ssargon,

  i normala verksamheter skulle man drabbas av skattetillägg om man bjöd in sin familj på sådana verksamheter. Det nya skattefrälset i Europa slipper dock sådant...

  SvaraRadera
 21. Jonas V: Ja, det är ju det där med skatten också...

  Som om inte tjänstemännen och parlamentarikerna belastade samhället de lever i som alla andra.

  SvaraRadera
 22. Scary Devil Monastery10 januari, 2010 00:51

  @Anton

  Jag har viss erfarenhet av stora företag - och de företag som skickar sina chefer inklusive barn på samlad skidresa under kristid hamnar i samma sits som Ford och GM.

  I det här fallet rör det sig om att "controllers" i det företag som kallas EU är du och jag.

  Goda anställningsvillkor, visst, men räknar vi ihop vad en hög post i bryssel tjänar så hamnar vi på en plats där jag tror att t.o.m. cheferna på AIG skulle ställa sig smått undrande.

  SvaraRadera
 23. @Debattinlägg:

  Vi har fortfarande en och samma verklighet men nu med ännu ett och relativt nytt, mycket effektivt kommunikationsmedel. Muntlig diskussion i ett rum eller över telefon och skriftlig som exempelvis brev och fax har samma inverkan och samspel som all annan kommunikation på och med den "fysiska verklighet" du tar upp och bygger resten av ditt svammel på. Av samma anledning som jag vill kunna sitta i mitt kök med vänner och veta att det bara är vi som hör och är närvarande och av samma anledning som jag vill kunna ringa någon och veta att samtalet stannar mellan mig och den jag ringer vill jag slippa en polis/byråkrat över axeln när jag kommunicerar medelst min internetuppkoppling. Kommunikation (delning av information) bör helt enkelt inte hindras eller "övervakas" så länge det inte är i frivilligt samförstånd. Så även om det nu delas information som i tidigare kommunikationfaser kunde generera pengar.

  SvaraRadera
 24. Nu var dock inte ämnet övervakning...

  När det kommer till inlägget kan jag bara hålla med och säga att det är skönt att ha en förnuftig människa där nere som reagerar när politikerklassnissarna gottar sig med sitt ofrivilligt tillförskaffade och oförtjänta kapital även om det här var en flugskit i universum.

  SvaraRadera
 25. La Classe Politique upphör aldrig att förneka sig.

  Skattepengar har en förmåga att tvätta rent alla samveten om hur de används.

  Ger mig fan på att de flesta ledamöter inte skulle kunna svara rakt på frågan varifrån alla pengar till EU-maskineriet och deras vintersemestrar i Alperna kommer ifrån.

  Sedelpressarna, tror nog de flesta.

  J-a ömfotingar.

  SvaraRadera
 26. @Anton:
  "Mindre av politik, är en bättre politik"

  Du är inte trovärdig om du säger annat.

  SvaraRadera
 27. @Andreas

  Och du har uppenbarligen inte läst hela mitt debattinlägg, för hade du gjort det skulle du fattat att jag kommit fram till samma sak, nämligen att övervakning är livsfarligt för människans överlevnad. Du är bedövad som inte kan se vad jag skriver.

  Om du inte fattar att Internet är en början på en utveckling av en ny virtuell verklighet som via 3d teknik kommer göra att vi kan bygga upp en virtuell värld, som liknar vår fysiska verklighet, så är du uppenbart korkad.

  det är inget svammel det är du som inte kan se att vi lever i två olika verkligheter. jämförelsen med telefon är givetvis relevant, men den kommunicerar bara via hörseln, att jag talar om en virtuell verklighet är för att denna värld redan idag kan stimulera och kommunicera med alla sinnen om man bara har rätt utrustning. Vi kan dessutom rita nya världar/miljöer som vi kan få hjärnan att tro att de är gjorda av fysisk materia.

  Om du kunde något om vetenskap skulle du också fatta att vi redan i den fysiska verkligheten lever i en värld som består av 8 dimensioner, där vi bara kan uppfatta en av dem.

  men det är vanligt att politiska människor som dig är helt fantasilösa. Fantasi är för övrigt ett verktyg som används för att förstå saker, skapa saker. Man kan även använda fantasin för att upprätthålla en god hälsa genom att fantisera att man är jätte frisk och tro på att det funkar, detta är vad som kallas placeboeffekten.

  SvaraRadera
 28. @Andreas

  Bara att se på en film är att koppla upp sig i en virtuell verklighet för hjärnan. Viosst du är så van vid att detta är något normalt, men du fattar inte att människor idag är väldigt frånkopplade ifrån den fysiska verkligheten tack vare allt tv tittande och internet. Det är därför som många datanördar är feta och har otränade kroppar, de förnekar den fysiska verkligheten.

  Hur fet och otränad är du Andreas? Jag bara undrar?

  SvaraRadera
 29. Jag tror att man skulle kunna halvera löner och förmåner för många av tjänsterna inom EU utan att det skulle påverka slutresultatet alls.
  När jag läser vad de tjänar i Bryssel anser jag att jag har moralisk rätt attt undanhålla så mycket som möjligt av mina pengar från beskattning.

  SvaraRadera
 30. Lämnar snart EU10 januari, 2010 17:30

  Jonas, det är inte bara moraliskt rätt utan jag ser det till och med som en skyldighet att undanhålla skattepengar.

  Att politiker inte har större respekt för sina får, oops menar medborgare, är helt otroligt.

  Gör som vi säger, inte som vi gör.

  SvaraRadera
 31. Uppräkningen av EU-tjänstemännens löner är baserad på inflation och löneökningar i statlig sektor i EU-länder under 2008. Systemet kom till för att hindra godtyckliga lönepåslag. I Belgien, där de flesta EU-anställda arbetar, var inflationen betydligt högre 2008 än de löneökningar ministerrådet nu inte vill gå med på då 2009 var i princip inflationsfritt.

  De flesta EU-tjänstemän tjänar betydligt mer än de förtjänar, men det är bara populism att ge sig på en inflationsmekanism som rådet själv infört. Dessutom ett lagbrott. Stats- och regeringscheferna, och de andra ministrarna, kanske skulle se över sina egna löner. Deras underhuggare från diverse utrikesdepartement som förhandlat om EU-lönerna har knappast heller avstått något lönepåslag från 2008.

  Det rimliga vore att se över alla löner i offentlig sektor i Europa. Om folk i det privata näringslivet ställs på bar backe kan de av dem finansierade offentliganställda gott gå ner i lön. Men det är ju lättare att bara blåsa upp EU-tjänstemännens löner. Man förlorar inte så många röster på det, tvärtom.

  SvaraRadera
 32. @debattinlägg

  Bara fantasi räcker för att koppla upp sig i din "virtuella verklighet" och all form av kommunikation gör det uppenbarligen lättare för folk att hitta sina nischer. De flesta dataspelsnördar jag har stött på har även gillat och gått på olika sporter och inte alls varit otränade. Jag skulle nog säga att filosofinördar och vilken grupp av kontorsarbetare som helst ligger sämre till än datanördarna i fitnessligan.

  Jag har aldrig nördat in mig i något särskilt, alltid gillat att vara ute på fot och ser ut där efter, tackar som undrar..

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.