2010-05-16

Säpo, McDonalds, media och politiken


Det är kanske inte så konstigt att nyheten om lurendrejeri på McDonalds blivit så ofantligt mycket större än nyheten som Säkerhetspolisens lagbrott [1 | 2 | 3]. Det som sker på McDonalds kan alla förstå. Händelserna på Säpo är mer abstrakta för de allra flesta – trots att de, med de flesta rimliga måttstockar mätt, är betydligt värre.

Det finns samtidigt likheter mellan de två affärerna: De visar hur folk beter sig när de tror att ingen ser.

Ur ett medialt perspektiv finns även en avgörande skillnad: Det är rätt enkelt att få in en mullvad som avslöjar oegentligheter på McDonalds. Att Wallraffa på Säpo, i riksdagen eller i en kommun är betydligt svårare – även om man kan vara säker på att hitta ordenligt med smuts i hörnen även där.

Som konsument är jag rätt tacksam för att Bosse Lindquist på SVT avslöjar fusket med maten. Som medborgare är jag mer bekymrad över att den grävande samhällsjournalistiken är på dekis. Men jag vet inte riktigt vad jag skall göra åt det.

Jag kan i vart fall hjälpa till med att förklara konsekvenserna av att Säpo bryter mot lagen...

Säpo-affären undergräver förtroendet för polisen, det vill säga för samhällets våldsmonopol. Sådant kan leda till att vi får ett rätt stökigt samhälle.

Säpo-affären undergräver respekten får vårt lands lagar. Om polisen kan skita i lagarna (och komma undan med det, med hänvisning till inkompetens) – varför skall då folk i allmänhet respektera lagarna?

Säpo-affären visar att inte ens de som är sista försvarslinjen för vår grundlag (Säpos författningsskydd) respekterar grundlagen. Ett tydligare tecken på omfattande rättsröta i vårt land är svårt att finna.

Säpo-affären visar – genom den vårdslösa hanteringen av övervakningsmaterial – att värden som rättssäkerhet och integritet inte respekteras av våra myndigheter. Det påverkar i sin tur hela vårt öppna, demokratiska samhällssystem.

Politikernas och medias tystnad om Säpo-affären pekar på en bristande förståelse för demokratiska grundprinciper – såväl hos våra makthavare som hos de som förväntades granska nämnda makthavare. Det förstärker en korrumperad kultur där politiker och byråkrater kan komma undan med nästan vad som helst.

I morgon är långhelgen över. Om det då fortfarande råder kompakt tystnad om Säpo-affären är det dags att bli oroad och upprörd på allvar.

Däremot kan vi vara rätt säkra på att McDonaldsreportaget (som visas i SVT Dokument Inifrån i kväll) kommer att ge många nya rubriker. Det är också troligt att en hel del politiker kommer att ha åsikter om den saken.

Det är som sagt inget fel i att missförhållanden på McDonalds granskas och avslöjas. Det är en självklar journalistisk uppgift. Vad som bekymrar mig är att medias engagemang och driv är så mycket mindre i andra, svåra och allvarliga samhällsfrågor.

6 kommentarer:

 1. Jag har hört från många håll nu att Säpo och grundlagsskyddet bryter mot grundlagen, är det verkligen sant? Är det inte vanliga lagar de bryter mot? Är verkligen regler för hur bevismaterial ska hanteras inskrivet i grundlagen? (Inte för att det skulle vara mindre upprörande i så fall.)

  SvaraRadera
 2. @Hannseman

  Både ja och nej. Vi har vissa grundläggande rättigheter fastslagna i grundlagen och Europakonventionen.

  2 kap 6 § Regeringsformen

  Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

  Artikel 8 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
  och de grundläggande friheterna

  1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

  2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.  Alltså, hemlig avlyssning får inte ske hur som helst, när som helst utan det ska vara föreskrivet i lag hur den får gå till och varför.

  Vad säger då lagen om inspelade telefonsamtal?

  27 kap. 24 § tredje stycket Rättegångsbalken

  Upptagningar från hemlig kameraövervakning som saknar betydelse från brottsutredningssynpunkt ska förstöras omedelbart efter det att de har granskats. I de delar upptagningarna är av betydelse från brottsutredningssynpunkt ska de bevaras till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar upptagningarna är av betydelse för att förhindra förestående brott ska de bevaras så länge det behövs för att förhindra brott. De ska därefter omedelbart förstöras.


  Så, ja, SÄPO har brutit mot Rättegångsbalken, som är en vanlig lag. Men den är till för att uppfylla Sveriges åtaganden gentemot europakonvetionen och för att tillförsäkra oss medborgare att våra rättigheter enligt grundlagen uppfylls.

  SÄPO:s underlåtelse att radera inspelningar blir därför ett brott mot grundlagen, eftersom materialet behålls längre än vad lagen tillåter, även om avlyssningen i sig var laglig då den gjordes.

  SvaraRadera
 3. Fast å andra sidan har ni inte sett helheten än, vad jag hört finns det mer i avslöjandet av McDonalds.
  Enligt säkra källor kommer vi på söndagskvällen på höra ännu mer graverande uppgifter.

  SvaraRadera
 4. @kulturbloggen: vad de än har att komma med kan du väl inte på fullaste allvar anse att det skulle vara i paritet med Säpo-skandalen i nyhetsvärde?

  Jag menar, det ena handlar ju om att landets demokrati befinner sig i akut kris och det andra är ett storföretag som missköter sig... seriöst, vad är värst?

  SvaraRadera
 5. "De visar hur folk beter sig när de tror att ingen ser."

  Hm, detta kan ju iofs användas som argument FÖR övervakningsstaten också...

  SvaraRadera
 6. Blev själv både beklämd och bestört av att SÄPO-affären inte fick fler spaltmeter i media.

  Men...det är ju ingen nyhet, tyvärr, att SÄPO missköter sig och sina befogenheter. Cheferna har i alla dagar sedan SÄPO grundades varit imperiebyggande opportunister som antingen helt saknade kompetens eller var skogstokiga cowboys med kurdjakt som hobby.

  Så frågan är tvåfaldig: Skall man ta på sig Foliehatten och ropa högt om mörkning eller skall man anta att media och allmogen inte ens ser det som en nyhet att SÄPO beter sig som klantarslen.

  Och vilket av detta kan vi se som värst egentligen?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.