2010-10-15

Mördarna i riksdagen


Att döda eller låta döda en människa är det yttersta brottet. Basen i allt civiliserat rättighetsresonemang är rätten till liv – en rätt som vi anser vara okränkbar.

Samtidigt handlar politik – ofta – om liv och död. Det kan till exempel gälla frågor som rör sjukvård, trafik eller farliga produkter. Och ibland går processen in i rent utilitaristiska banor, där liv kan komma att vägas mot varandra. Politikerna kan som regel gömma sig bakom sitt kollektiva beslutsfattande och sina goda intentioner. Så fungerar det och det accepteras i princip av de flesta.

Men vad händer när politikerna fattar beslut mot bättre vetande, som bevisligen dödar människor i onödan? När politisk prestige ställs framför medborgarnas mest grundläggande rättighet? När systemet offrar människor?

Jag tänker på den svenska drogpolitiken. På få områden, om något, har politiska beslut orsakat så mycket onödigt lidande och så mycket död.

Samtidigt som forskningen pekar på att det inte är drogerna, utan de bakomliggande orsakerna, som gör människor till missbrukare – så är vissa former av droganvändning olaglig i Sverige. Man ger sig alltså på symptomen, inte orsakerna. Och man gör det på ett sätt som ofta skapar värre problem än missbruket i sig. Exemplen är så många att man knappt vet i vilken ända man skall börja...

I Sverige är det olagligt att ha förbjudna narkotiska preparat i kroppen. Detta är en regel som ofta används som verktyg av poliser som vill trakassera missbrukare som de tycker är jobbiga. (Men att bli inplockad för provtagning används även som hot mot andra, som polisen har bestämt sig för att den inte gillar.)

Frågan (som ingen politiker tycks ställa sig) är på vilket sätt det kan vara ett brott – i sig – att ha droger i kroppen eller att vara drogpåverkad. Påverkade människors handlingar är en annan sak. (Och där finns det droger som ökar såväl sådana som minskar risken för att den som använder dem beter sig dumt.)

Men vem, mer än i vissa fall sig själv, skadar den som använder ett narkotiskt preparat? Vems rättigheter är det som kränks? Mycket talar för att detta helt enkelt är ett brott utan offer. En morallag stiftad utifrån politikernas egna förutfattade meningar.

För missbrukarna blir förbudet mot att ha narkotikaklassade droger i kroppen bara sten på börda. Till att börja med har de, som regel, underliggande problem som är jävliga nog ändå. Sedan gör politikernas krig mot drogerna deras liv till ett ännu värre helvete. (Jag kommer att ge exempel nedan.) Och detta toppas alltså med att när de tar sin drog, när de för en kort stund är i ro, när de för ett ögonblick ägnar sig åt det som de menar dövar deras ångest – , anser politikerna, är det lämpligt att sända ut snuten för att bråka med dem och att jaga dem.

En missbrukare med droger i kroppen måste till och med vara orolig när hon söker hjälp eller vård, eftersom hon för tillfället bryter mot en krystad lag.

Men det är inte bara förbudet mot att ha narkotiska preparat i blodet (och innehavsförbudet) som är ondsint och kontraproduktivt. Hela den repressiva drogpolitiken, hela kriget mot narkotikan, skapar fler problem än det löser.

En repressiv narkotikapolitik med orimligt höga straff driver upp priserna. (Vilket är rätt självklart, om man tänker på det. Det handlar om "riskpremier" och om att vanliga konkurrensmekanismer har satts ur spel.) Och det gör även att det mesta av hanteringen hamnar i händerna på kriminella nätverk. Båda dessa saker bidrar till att göra missbrukarnas liv extra jävligt. Och de gör att vissa brukare blir problematiska brukare, helt i onödan.

För sisådär fem år sedan såg jag en uppgift från polisen i Stockholm, som sade att bortemot hälften av alla inbrott, stölder och rån beror på att missbrukare behöver pengar till droger. Den repressiva drogpolitiken går alltså även ut över vanligt, hyggligt folk som drabbas av bostadsinbrott, tillgreppsbrott och rån. (Nu för tiden står denna uppgift inte längre att finna hos polisen, som inte heller tycks vilja kännas vid den. Möjligen insåg man att den var en smula tveeggad.)

De flesta narkotiska preparat har sin motsvarighet som lagligt tillverkade och sålda läkemedel. En slagning i FASS ger många alternativ, där respektive drog finns till salu på våra apotek för några tioöringar upp till någon tia per dos. Om missbrukarna hade tillgång till dessa, då skulle de inte behöva stjäla, råna och ägna sig åt ofrivillig prostitution för att finansiera sitt missbruk. Då skulle de inte behöva offra boende, kläder, mat och annat för att finansiera sitt missbruk. De flesta av dem skulle gå runt på de bidrag de, som regel, redan är berättigade till.

De som varit inne i missbrukssvängen och de som studerat drogmissbruk på nära håll är som regel överens om att det inte är drogerna som dödar, utan snarare den livsstil som den repressiva drogpolitiken tvingar missbrukarna till. En livsstil som våra politiker alltså tvingat fram, med sin politik.

Den repressiva narkotikapolitiken är misslyckad på så gott som alla vis. Sverige har snarare fler än färre drogrelaterade dödsfall per år än de länder som har en mjukare drogpolitik. Inte heller nyrekryteringen av "narkomaner" tycks bromsas av våra Gestapo-fasoner. (Istället blir det mer lönsamt för de kriminella nätverk som hanterar drogerna att snärja fler människor in i missbruk.)

Det finns så oerhört många fler argument att ta upp, men denna text är redan för lång. Sammantaget är den svenska drogpolitiken misslyckad och kontraproduktiv. Våra fyrkantiga politiker driver en politik som skadar, dödar och orsakar lidande i onödan. Det enda praktiskt och moraliskt hållbara vore en ny, mer avslappnad drogpolitik. En som inriktar sig på harm reduction.

Men gammelpartierna vägrar att ens diskutera frågan. Skall något ske, då måste impulserna komma från annat håll. Och några ljusglimtar finns. Piratpartiet har kritiserat justitieministerns krav på drogtest av skolbarn. Det har även framförts piratkritik mot att polisens rätt godtyckliga drogtester är rättsosäkra och integritetskränkande. Bland de små och nya liberala partigrupperingarna, som Bards liberaldemokrater, finns en förnuftig syn. Och allt fler forskare tar bladet från munnen och kritiserar dagens repressiva politik.

Något måste ske för att inte fler människor skall behöva lida och dö i onödan. Och för att inte fler vanliga medborgare skall behöva utsättas för den kringbrottslighet som dagens drogpolitik skapar. Detta är ytterligare en viktig fråga som måste upp på banan, trots att starka krafter hellre vill tiga ihjäl den.

54 kommentarer:

 1. Ett stickspår: vad händer egentligen med folk som tas in för överdos? Blir de sedan, om de överlever, fällda för narkotikabruk?

  SvaraRadera
 2. Hmm...

  Som PP-sympatisör vill jag, av rent realpolitiska skäl, helst inte se drogliberalism på partiprogrammet om det nu är planen. Redan misstanken om att PP ville legalisera barnporr kostade ju en del röster, trots att partiets verkliga argument i frågan egentligen var vettiga. Den svenska väljarkåren är ängsligt konservativ snarare än frihelig, och då tror jag ni gör mer nytta genom att fokusera på mer lättsmälta kärnfrågor, som att bevara respekten för konstitutionssäkrade mänskliga rättigheter även på Internet.

  Kom också ihåg att förbud mot integritetskränkande övervakning inte är samma sak som legalisering av den företeelse som staten ville förbjuda.

  Rent principiellt anser jag att alla ska få göra vad dom vill så länge det inte skadar någon annan. Om preferenserna inkluderar drogbruk så är det inte något jag, eller politikerna, ska ha åsikter om. Minns dock att drogmissbrukare kan orsaka samhället kostnader som dom inte själva täcker, som extra utnyttjande av offentligfinansierad sjukvård (även en lättare drog som hasch ökar t ex risken för lungcancer).

  Huruvida droglegalisering kostar samhället mer än det smakar är en empirisk fråga. Men av pragmatiska skäl skulle jag i vilket fall som helst råda Hax att inte föra upp ämnet på PP:s dagordning.

  /Medborgare

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Medborgare: Detta är, precis som det alltid är, Hax egen blogg där han tar upp det han själv tycker är viktigt. Till stor del så rör en hel del poster även PP men inte i detta fallet. Det finns således ingen "ni" att titulera i detta sammanhanget utan en enbart en "du" som återigen för fram en väldigt bra synpunkt (även om det inte är okänd för många utav oss).

  Drogpolitiken ÄR väldigt smutsig och folk dör pga puritanska beslut pådyvlade utav någon som troligtvis inte ens skulle kunna tänka sig att dricka en droppe folköl.

  Att den typen utav personer tillåts att inte bara vara allas våra uberföräldrar utan även förstöra vissa människors liv pga principer dom själva styltat upp är helt förkastligt.  Hax: Du verkar ha fått glöd i skrivarmen, underbart! :-)

  SvaraRadera
 5. De flesta narkotiska preparat har sin motsvarighet som lagligt tillverkade och sålda läkemedel. En slagning i FASS ger många alternativ, där respektive drog finns till salu på våra apotek för några tioöringar upp till någon tia per dos. Om missbrukarna hade tillgång till dessa, då skulle de inte behöva stjäla, råna och ägna sig åt ofrivillig prostitution för att finansiera sitt missbruk.

  Där har du nåt Hax! Kanske ett argument som kan bita. Den som är för repressiv drogpolitik är för prostitutionen! Den som är för en politik där droger blir dyra på svarta marknaden accepterar att kvinnor får sälja sina kroppar! "Lite svinn får man räkna med i kriget mot droger?"

  SvaraRadera
 6. @Ssargon: Fair enough. Jag respekterar Hax åsikter och delar dom i många fall. Min kommentar ang PP är mest mtp grafen

  "...några ljusglimtar finns. Piratpartiet har kritiserat justitieministerns krav på drogtest av skolbarn..." etc.

  Vet inte vad PP planerar inför nästa riksdagsval. Jag ser mycket gärna en libertariansk kraft i riksdagen som motvikt mot vår nuvarande moralkonservativa majoritet. Men den bör hellre säljas in på klassiskt liberala idéer som de flesta håller med om, som brevhemlighet etc, snarare än mer radikala ståndpunkter. Det är mest detta jag var orolig för.

  Beträffande droglegalisering som sådan är jag själv kluven, men respekterar allas åsikter i frågan.

  /Medborgare

  SvaraRadera
 7. Anonym: En utav de klassiskt liberala åsikterna är ju iofs att min kropp är min egen och jag gör vad jag vill med den oavsett vad andra anser är bäst för mig. Håller du inte med mig om det?


  John: Ja, visst finns det en koppling till all möjlig skum verksamhet när man tittar på illegaliseringen utav droger. Därmed inte på något sett sagt att våra politiker sitter i en konspiration utan att dom faktiskt struntar i konsekvenserna utan enbart ser till hur det ser ut för "joe sixpack"...

  SvaraRadera
 8. Därför riksdag och regering har åtalsimmunitet - så att de inte kan klassas fällas som mördare etc.

  SvaraRadera
 9. Därmed inte på något sett sagt att våra politiker sitter i en konspiration utan att dom faktiskt struntar i konsekvenserna utan enbart ser till hur det ser ut för "joe sixpack"...

  Det viktiga här är att dom som gett sitt stöd till nuvarande lagstiftning bär ansvar för prostitutionens offer. Trycker man på det, kanske dom kan se en ingång till att nyansera drogproblematiken.

  Nånting måste till som ändrar spelplanen så att inte politikernas bästa strategi är fortsatt repressiv syn på droger.

  Alla drogliberaler som bara vill kunna ta sin egen drog på klubben kan sticka och brinna. Visst, dom har rätt, men hjälper inte.

  Det viktiga, som Hax skriver, är att folk inte ska behöva dö eller tvingas gå på gatan.

  SvaraRadera
 10. Angående att drogmissbruk är ett brott utan offer så är det ju en sanning med modifikation då det med det flesta droger finns minst ett offer (missbrukaren själv). Ett liberalt motargument som också är nämnt tidigare i kommentarerna är att man bör ha rätt att göra vad man vill med si själv, men då betänker man inte att resten av oss ska bekosta missbrukarens sjukvård som lär öka oavsett andra kriminella handlingar samt det rent ekonomiska rgumentet att en missbrukare ofta är sämre på att sköta ett jobb vilket innebär mindre skatteintäkter vilket innebär mer skatteutgifter för de andra.

  Annars så ser jag helt klart hur det finns brister i dagens drogpolitik och hur det guvetvis är oacceptabelt att polisen redan nu använder misstanke om drogpåverkan som påtryckningsmedel.

  SvaraRadera
 11. gustav: vart går gränsen mellan bruk och missbruk? kan det legaliteten som avgör, eller räknas t.ex folk som tar ett glas vin/öl till maten ibland som missbrukare?

  alla med körkort kör inte rattfulla.
  alla jägare springer inte runt och skjuter folk på stan.
  osv.

  SvaraRadera
 12. hoppsan, "kan det vara legaliteten som avgör" skulle det stå.

  SvaraRadera
 13. Vad jag inte fattar är varför cigarettinformation inte innefattar innehållsförteckning på paketen. Till och med snus har ju innehållsförteckning, precis som andra varor man konsumerar för att få i sig något (inklusive mediciner! exklusive illegala droger, eftersom de inte går att kvalitetskontrollera...), men cigaretter är lyckligt undantagna från denna allmänna regel om konsumentinformation.

  Istället sätter de bilder och lappar på paketen med döende människor och föga övertygande varningstexter.

  Liksom vadå. En innehållsförteckning kan väl inte vara så svår?

  SvaraRadera
 14. Gustav Svensson:"Ett liberalt motargument som också är nämnt tidigare i kommentarerna är att man bör ha rätt att göra vad man vill med si själv, men då betänker man inte att resten av oss ska bekosta missbrukarens sjukvård som lär öka oavsett andra kriminella handlingar samt det rent ekonomiska rgumentet att en missbrukare ofta är sämre på att sköta ett jobb vilket innebär mindre skatteintäkter vilket innebär mer skatteutgifter för de andra."

  Om man tycker att frukten av medborgarnas arbete tillhör staten kan man möjligen resonera som du gör. Det finns massor av beslut folk gör som innebär att skatteintäkterna minskar som vi lyckligtvis aldrig skulle fundera på att förbjuda, t ex flyttar utomlands, jobbar deltid, sparar pengar (minskar momsintäkterna) etc.
  Och vi tillåter, återigen lyckligtvis, folk att äta sig feta, röka, köra motorcykel, spela fotboll etc, alltihop ökar sjukvårdskostnaderna. Men det beror ju bara på att staten har infört en obligatorisk sjukföräkring, och det kan ju inte de osunda medborgarna ställas till svars för.

  SvaraRadera
 15. John: Dom struntar ju idag hur sexköpslagstiftningen slår mot de prostituerade så jag undrar om det verkligen skulle hjälpa. Konsekvenser är inget som verkar beröra dom alls.

  SvaraRadera
 16. Amelia Andersdotter: Frågan är om någon skulle titta på innehållsförteckningen på cigarettpaket. Ärligt talat undrar jag också hur bra varningstexterna fungerar i verkligheten.

  SvaraRadera
 17. Gustav Svensson: Detta är ju dock, som Herr Kofot skriver, ett fall där samhället självmant gör sig till ett offer för vad vanligt folk gör med sin egen kropp.

  Om man vill ha både obligatorisk sjukförsäkring och ett samhälle där folk äger sin egen kropp så får det kosta. Det är när vissa anser att "kostnaden blir för hög" som slaveriet börjar och man tvingar folk att använda sin egen kropp enbart till de saker som är godkända utav riksdagen.

  SvaraRadera
 18. Ett liberalt motargument som också är nämnt tidigare i kommentarerna är att man bör ha rätt att göra vad man vill med si själv, men då betänker man inte att resten av oss ska bekosta missbrukarens sjukvård
  Dom sektliberala argumenten utgår i det här fallet från politisk autism där utgångspunkten är att verkligheten inte drabbar dom troende och ifall den gör det så får den troende skylla sig själv om han inte skapat ekonomiska förutsättningar för att betala t.ex ett hjärtbyte eller en behandling som gör denne fri från t.ex alkohol.

  Detta synsätt kan närmast liknas med hur kristna tidigare ansåg att den som inte syndar hamnar inte i helvetet.

  Der är denna religiositet som gör att du kan se helt vanliga människor propagera för att ifall dom själva blir sjuka narkomaner, arbetslösa eller vad du nu vill så innebär detta inte att någon annan har någon etisk eller moralisk skyldighet att hjälpa vare sig kollektivt via staten eller individuellt eftersom denna individ är en syndare som inte delar iden om den rätta läran.

  Vanliga normala liberaler utan sektbeteende vars liv och gärning är baserad på grundläggande humanistisk etik och moral har inte detta problem och ser det inte som ett brott om individer kollektivt agerar på samma sätt som försäkringsbolag för att skydda individer som faller ur ramen.

  SvaraRadera
 19. Alla bör få göra vad de vill så länge de inte drabbar andra.

  Man skulle kunna tänka sig att man tecknar ett avtal med staten att man avsäger sig fri sjukvård för skador relaterade till droganvändning (direkt och indirekt - tex bilolycka under påverkan), på så vis kostar man inte samhället något, och så länge man sköter sitt användande smart så kommer man inte skada sig själv eller andra och därmed inte förlora något ekonomiskt. Win-win.

  Klarar man inte att kontrollera sitt användande så får man själv stå för kostnaderna, och om man åsamkade någon annan skada dessutom så förläggs man med drogförbud utöver vanliga rättsliga påföljder. Upprepade misslyckanden att kontrollera sitt användande leder till avgiftning som man får betala själv.

  Då skulle de som har koll på läget kunna göra vad de vill med det som faktiskt är deras egna kroppar, och vi skulle filtrera ut de som inte klarar av det så att de inte skadar sig själva och andra på samhällets bekostnad.

  Det skulle skadas och dö ett antal, både användare och "tredje part", i övergångsprocessen men det får det kanske anses värt för att folk ska få vara fria.

  SvaraRadera
 20. Hax: Spara liv låter ju jättebra. Men jag anar alltid andra motiv när drogbrukare/drogmissbrukare ger sig in i denna fråga, det är ju allmänt känt att du själv använder dig av marijuana.

  /Johan

  SvaraRadera
 21. Frågan är om någon skulle titta på innehållsförteckningen på cigarettpaket. Ärligt talat undrar jag också hur bra varningstexterna fungerar i verkligheten.
  ---------------------------
  Information fungerar och det bevisas av att i dom länder där kapitalet oemotsagda får sprida iden om vilken bra ide det är att få lungcancer så röker mångdubbelt fler än i länder där man tillåter staten att informera medborgarna om att detta budskap är en lögn.

  SvaraRadera
 22. Hax: Spara liv låter ju jättebra. Men jag anar alltid andra motiv när drogbrukare/drogmissbrukare ger sig in i denna fråga, det är ju allmänt känt att du själv använder dig av marijuana.
  Jag är övertygad om att Hax motiv är helt och hållet baserade på empati.

  SvaraRadera
 23. Johan / Micke:

  Ja, det stämmer att jag använder marijuana två, tre kanske fyra gånger per år. Till skillnad från många andra droger ger det inget fysiskt beroende.

  Och?

  Om man någon gång använt, då skall man inte få uttrycka sin åsikt - för då är man pundare som talar i egen sak. Och om man aldrig använt, då skall man inte få uttrycka sin åsikt - för då vet man inte vad man talar om. Detta är de två standardargument som alla som försöker debattera droger alltid avfärdas med.

  Men då blir det ju inte så mycket debatt...

  Sedan kan jag tyvärr inte göra så mycket åt att Micke å fullt allvar tycks tro att alla som propagerar för frihet är elaka och vill skada andra människor.

  SvaraRadera
 24. Sedan kan jag tyvärr inte göra så mycket åt att Micke å fullt allvar tycks tro att alla som propagerar för frihet är elaka och vill skada andra människor.
  För det första så vill jag POÄNGTERA att jag faktikst tror att ditt inlägg är baserat på empati och sannolikt erfarenhet (att du sannolikt känner eller känt människor som är drabbade i denna fråga)

  För det andra betyder det inte att jag anser att t.ex heroinister inte ska ha tillgång till heroin om dom måste ha det för att leva ett värdigt liv.

  Detta i sin tur betyder inte att jag måste gilla t.ex det övergripande libertarianska målet att ge all makt till dom som köper den för det är konsekvensen av era ideer eller föreställningen att detta på något sätt skulle ha med frihet att göra.

  SvaraRadera
 25. Bra skrivet Henrik!

  "Man skulle kunna tänka sig att man tecknar ett avtal med staten att man avsäger sig fri sjukvård för skador relaterade till droganvändning (direkt och indirekt - tex bilolycka under påverkan), på så vis kostar man inte samhället något, och så länge man sköter sitt användande smart så kommer man inte skada sig själv eller andra och därmed inte förlora något ekonomiskt. Win-win. "

  Då borde man rimligtvis teckna ett avtal gällande all form av risktagande, t ex boxning, hockey, bergsklättring, "dålig" mat.

  SvaraRadera
 26. Gustav Svensson:

  Det är förvisso sant att *alla* missbrukare skapar kringkostnader räknat i pengar och en del andra termer.

  Om vi tittar på drogmissbrukarna kan man dock lätt dra slutsatsen att deras missbruk kostar *mer* på alla sätt i dag än om man liberaliserar drogpolitiken. Deras livsstil gör att de drar på sig kringsjukdomar. De höga priserna driver dem till brottslighet, som drabbar tredje man. Bristen på pengar gör att de måste hålla till på allmänna platser där de skrämmer gamla tanter. Förbudspolitiken göder den organiserade brottsligheten, som drar med sig våld med mera.

  Så om man vill ägna sig åt bean counting, då är dagens politik ett sämre alternativ än en legalisering (eller harm reduction).

  SvaraRadera
 27. Det är självklart sant att dagens drogpolitik inte är perfekt. Hur den bör se ut och på vilka sätt en mer drogliberal politik skulle fungera vet jag inte. Mitt inlägg var mest tänkt att nyansera frågeställningen lite.

  Till de andra som kommenterat min kommentar:
  Anonym: Jag inser naturligtvis att det är svårt/omöjligt att hitta någon perfekt gräns för vad som bör vara legalt/illegalt.
  Herr kofot: Jag ser det inte som att frukten av allas arbete tillhör staten utan har ett mer utilaristiskt synsätt här där jag, inom vissa luddiga gränser, förespråkar vad jag tror skulle gagna oss alla mest. Och då tror jag att droger bör påläggas restriktioner (dock vet jag inte vilka eller hur (olagligt att sälja/köpa/inneha/vara påverkad av, höga skatter/tullar m.m.)) men att det inte skulle gagna oss att pålägga samma restriktioner på alla andra onyttigheter. Vilka onyttigheter som ska restrikteras(?) på vilka sätt lämnar jag som en öppen fråga.
  Ssargon: Att kalla det slaveri att inte få göra precis vad man vill med sin kropp är väl att ta i lite väl mycket?

  SvaraRadera
 28. Micke: Angående varningstexterna så har det argument du drog upp, som vanligt, ingen som helst koppling till vad jag skrev. Det är rätt trist att så for man skriver något du inte kan klara av att debattera mot så plockar du fram något dassigt högerspöke och gnäller om det.

  I ett liberalt samhälle har folk yttrandefrihet. Trist att du missat det.

  SvaraRadera
 29. I Sverige är det olagligt att ha förbjudna narkotiska preparat i kroppen. Detta är en regel som ofta används som verktyg av poliser som vill trakassera missbrukare som de tycker är jobbiga. (Men att bli inplockad för provtagning används även som hot mot andra, som polisen har bestämt sig för att den inte gillar.)

  Piratpartiet valde att rösta ner förslaget om att legalisera kroppsligt innehav av narkotika (att ha narkotikum i blodet) på det förra årsmötet. Prominenta piratpartister gick till och med ut och skrev på sina bloggar att de rekommenderade alla att rösta Nej till "legalisering av akka droger."

  De av piratpartiets medlemmar som röstade Nej till förslaget att legalisera kroppsligt innehav av droger kan inte samtidigt säga att de tycker att det är fruktansvärt att polisen använder drogkontroller för att straffa eller hota folk. De har ju röstat FÖR att det ska vara så.

  Jag blir fan upprörd ibland.

  SvaraRadera
 30. Sen vet jag inte vad du ens menar med "sekliberal". Socialister behandlar ju hela samhället som en enda jättesekt där de som är avvikande ska straffas.

  Vari ligger ens sektbettendet tycker du? Att folk tycker en sak som inte du håller med om? Går du igenom livet och ser sekter överallt? Pga ditt skriftspråk så undrar man ju nästan om du är en utav de där tokiga radikalfeministerna som ser djävulssekter överallt i samhället...

  SvaraRadera
 31. Bara Jesus kan rädda oss ifrån de onda drogerna. Bli frälst och du ska få se ljuset. Gå ner på dina knän och be till herren Gud och underkasta dig hans vilja och du skall bli drogfri från statans agenda.

  Vi måste straffa människor som verkar genom satan när de säljer knark till 4 åringar i Sverige. Det är ett samhällsansvar vi inte kan bortse ifrån.

  Bevisen för Guds existens finns överallt, bara se dig omkring hans verk utförd av en intelligent design är mitt framför ögonen på dig.

  Stråla ut och känns Guds värme och kärlek och vänd dig emot Jesus Hax så att du kan sluta leva ett liv i synd som straffar dig så hårt som det nu gör varje dag.

  Jag ber en bön för dig du vilsna människa.

  SvaraRadera
 32. Sitter inte Calle i riksdagen?

  http://www.krf.se/sites/default/files/Unpaid%20Debt%20weblowres.pdf

  SvaraRadera
 33. Anonym: ja, de är obegripligt att Piratpartiet röstade ner förslaget om slopande av kriminalisering av narkotikabruket. Förmodligen handlade de om en ängslan att sammankopplas med något kontroversiellt, likt den ängslan som fanns i barnporrfrågan.

  Hax och er andra: glöm inte att Vänsterpartiet är lite mindre dåliga än de andra riksdagspartierna i den här frågan. De vill åtminstone ha en avkriminalisering av bruket.

  SvaraRadera
 34. @anonym 16 oktober, 2010 15:00

  du är övertygad om att gud skapade världen?
  gud skapade alltså marijuana (och opium, och många hemska saker)

  har hört att Jesus trollade fram 6 stora stenkärl med vin till ett bröllop (joh2:1-10), så jag får anse att han var rätt så liberal när det gällde droger

  SvaraRadera
 35. Anonym: Jag har letat efter bevis på gud men eftersom jag kräver mer än amsagor och böcker författade över årtusenden utan högvis utav olika händer så är jag nu mer övertygad om att din sk. "gud" inte finns. Betydligt mer troliga förklaringar finns för den överväldigande majoriteten utav alla fenomen mänskligheten stött på som vi ännu inte förstår till 100% än en mystisk varelse som ges obegränsade attribut.

  Vad du har för beviskriterier vet jag inte men dom kan knappast vara speciellt höga om du anser att dessa bevis finns "överallt".

  SvaraRadera
 36. Det är ju svårt att veta om den som använder droger fortfarande fattar rationella beslut angående sin droganvändning. Att droganvändare kan bestämma själva är höjt i viss tvivel vill jag mena.

  Självklart har många råkat illa ut p.g.a. rådande drogpolitik. Jag tror dock att man tar saker och ting för lätt om man tror att människor inte skulle råka illa ut med en liberal drogpolitik.

  Drogmissbrukare kommer alltid att finnas. Några av dem kommer att vara i positioner med ansvar för andras liv, hälsa och egendom. Vad får det för konsekvenser för det fria och öppna samhället om vi hela tiden måste skydda oss från omdömeslösa drogmissbrukare?

  Den beskrivningen bör väl drogliberalerna stå för?

  SvaraRadera
 37. Den humorlösa bloggen. med de humorlösa användarna. Ingen här fatta att gud inlägget bara var ett skämt. Idioter!

  SvaraRadera
 38. Av de frågor där jag inte håller med dig så är knakliberalismen den där jag har svårast att överhuvudtaget förstå din position. Mitt motstånd mot en liberal drogpolitik grundar sig helt i liberalismens huvudsats "Din frihet slutar där min näsa börjar". Du skulle mycket få knarka bäst du ville bara det inte påverkade mig. Problemet är att det gör det, dessutom på många plan.
  1. De hälsoproblem som du drar på dig kommer jag att få stå för. Jag är så pass humanistisk så att jag anser att man är mer eller mindre skyldig att hjälpa en medmänniska i nöd men detta innebär också att man är skyldig att inte utsätta sig själv för onödig fara. Någonsorts kontrakt där du avsäger dig vård för rättigheten att knarka tror jag inte alls på.
  2. Den fara du utsätter dina medmänniskor för när du mitt i värsta haschpsykosen bestämmer dig för att ta en tur i din bil eller en liten promenad med din största kökskniv.
  3. Det direkt produktionabortfal du orsakar genom att vara mer eller mindre påverkad under ditt arbete. Grunden för varje samhälle är att vi bidrar med en viss del av vad vi producerar till samhället. Vi kan diskutera om det är bra eller dåligt, för lite eller förmycket men principen finns alltid där i grunden. Vi kommer helt enkelt inte att gå runt som samhälle om vi generellt tappar så mycket i produktivitet.
  4. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att fri legal marknad för narkotiska preparat skulle kunna fungera. Varenda skrupellöst företag skulle älska möjligheten att sälja ett beroendeframkallande narkotiskt preparat till allmänheten. Det vore som att korsa De värsta ur Läkemedelsbolagen med det värsta ur sprit och tobaks industrin.

  SvaraRadera
 39. Din frihet slutar där min näsa börjar". Du skulle mycket få knarka bäst du ville bara det inte påverkade mig. Problemet är att det gör det, dessutom på många plan.
  ---------------------------

  Hax är libertarian och deras ide är att det viktigaste sättet som du idag kan drabbas av att en heroinist ligger död nånstans är ekonomiskt.

  För att lösa detta lidande (ditt) så avskaffar dom staten åt dig och låter välgörenhet sköta bortskyfflandet av den döda heroinisten

  SvaraRadera
 40. Jerker M:

  Jag skulle vilja påstå att problemen, vad gäller alla de fyra punkter du tog upp, är värre med dagens drogpolitik än de skulle vara med en liberalare (eller i vart fall en harm reduction-inriktad) politik.

  Missbrukarna drabbas av fler och värre hälsoproblem i dag, på grund av den livsstil som förbudspolitiken tvingar in dem i.

  Tredje man utsätts för problem i onödan på grund av förbudspolitiken. Till exempel inbrott, stölder och rån. Vad gäller den som är påverkad har du dem ute på gatorna i dag, där vissa av dem möjligtvis kan ställa till det. Med en mer human politik tror jag faktiskt att de skulle använda sina droger mer avskiljt från andra människor.

  Vad gäller produktionsbortfall visar erfarenheter från länder med en mer drogliberal politik att de har lättare att få tillbaka vissa missbrukare till ett någorlunda vanligt liv. (För övrigt bör man nog inte vara påverkad av några droger alls när man jobbar, oavsett vilken drogpolitik samhället har i ett större perspektiv.)

  Och vad gäller din fjärde punkt tror jag ändå att det skulle vara bättre med försäljning under ordnade former, med producentansvar precis som för allt annat, än att låta MC-gäng och kriminella ligor sköta verksamheten. Se hur det gick i Köpenhamn när man stängde större delen av verksamheten i Christiania. En lugn, ordnad verksamhet med social kontroll tvingades ut på gatan, där den togs över av gäng med våld och annan kringbrottslighet som följd.

  SvaraRadera
 41. Och Micke fortsätter hävda att vi som vill ha frihet och en mänskligare drogpolitik är ondskefulla nazister från Mars som äter småbarn och sparkar tiggare. Jag orkar inte ens bli arg.

  SvaraRadera
 42. Varför står du inte för att du är libertarian och att NI vill minimera staten till ett absolut minimum, bjuda ut våldmonopolet till lägstbjudande samt befria folket från det LIDANDE det innebär att ta kollektivt ansvar och att det rimligen är detta DU bär med dig när Piratpartiet ska eventuellt tillslut ska ta politisk ställning för att komma vidare?


  Är ditt eget (ert)ställningstagande så kontroveriellt att dess konsekvenser inte får tolkas och beskrivas för att inte oroa folk?

  SvaraRadera
 43. Missbrukarna drabbas av fler och värre hälsoproblem i dag, på grund av den livsstil som förbudspolitiken tvingar in dem i.


  I den liberala stat som du vill införa kommer dom helt och hållet att var hänvisade till andras godtycke oavsett om man betrakar deras beroende av narkotika som en sjukdom eller inte.


  Tredje man utsätts för problem i onödan på grund av förbudspolitiken. Till exempel inbrott, stölder och rån.
  Tredje man utsätts för problem i onödan på grund av förbudspolitiken. Till exempel inbrott, stölder och rån.


  Om du tillåter att hkedjan av profitörer på narkotika blir legal så innebär det att dom människor i högst upp i denna kedja som bär kostym och står över all misstanke blir dom "respekterade medborgare" som dom redan nu fungerar som samt att deras underställda flyttar sin verksamhet till något annat område.

  Dom kommer INTE att anställas i "Den respektereade och hederliga nnarkfabriken".

  Vad gäller produktionsbortfall visar erfarenheter från länder med en mer drogliberal politik att de har lättare att få tillbaka vissa missbrukare till ett någorlunda vanligt liv.  Libertarianer har målsättningen att all narkotika ska säljas helt fritt av marknaden och att samma regler ska tillämpas som gäller för saluförande av sockerdricka.

  När libertarianer diskuterar narkotikapoltik tar dom utan utantag ALDRIG hänsyn till vad konsekvensen blir i lidande om en helt oreglerad marknad ges möjlighet att påverka människor att bli förslavade på dsama sätt som samma markand förslava folk med tobak med massiv marknadsföring.

  Och vad gäller din fjärde punkt tror jag ändå att det skulle vara bättre med försäljning under ordnade former  Ordnade former är för libertarianer att helt och hållet överlåta till en helt oreglerad markand att sköta detta.Formerna för detta kommer att skapas utifrån vad som ger mest vinst och inget annat.  Och Micke fortsätter hävda att vi som vill ha frihet och en mänskligare drogpolitik är ondskefulla nazister från Mars

  Knappast.Däremot har jag länge betraktat er på samma sätt som jag betraktar troende kommunister.

  SvaraRadera
 44. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 45. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 46. Nja.

  Som minarkistisk libertarian vill jag ha en liten men stark stat. Få lagar men mycket ordning. Ordningsmakt och rättsväsende är några av de få saker som jag tycker skall skötas av staten.

  Hem och läs på. Sesan får du gnälla igen.

  SvaraRadera
 47. Jag har läst på och i er minimala stat kommer all faktisk makt att utgå från dom som köper den.

  Er ideologi utgör den diametrala motsatsen till kommunism.

  Inte nån form av evigt födelsedagskalas.

  SvaraRadera
 48. Om du kommer på en nära anhörig att använda droger skulle du då vilja ta bort dens rättigheter, systematiskt känka den personen, se till på alla möjliga sätt få den utstött och förföljd. Eller som en sista utväg skjuta din anhörige.
  Grattis då stödjer du dagens drogpolitik
  Eller du hellre vill, som jag vill, vara uppmärksam på om den har kontroll på sitt drogbruk och bara ingripa om den personen tappar kontrollen.
  Micke:
  Har du verklige läst på om Ludwig von Mises och Murray N. Rothbard:
  http://www.mises.se/
  Jag rekommenderar boken Human action
  och ja! det var hans vilja att den skulle vara gratis, inte trots, utan tack vare han var en person som var extremt stark förespråkare av den fria marknaden

  SvaraRadera
 49. Det finns inga människor som är beroende av narkotika eller alkohol som har kontroll över sitt missbruk.

  Jag har inte sagt att man ska använda repression mot narkotikaberoende så länge dom inte utgör ett en akut fara för sitt eget eller andras liv.

  Jag HAR sagt att man INTE ska låta marknaden skapa ännu fler slavar än vi redan har genom att helt och hållet legalisera all drogförsäljning på det sätt som religöst troende liberaler vill.

  SvaraRadera
 50. Micke: Vad har du att säga om problematiken angående droger som vi ser i exempelvis Mexiko?
  Du tycker förstås att dina förbud fungerar mycket väl här också?
  27,903(December 2006–Oktober 2010) har dött. Tycker du att 28 000 människoliv är något man bara viftar bort?
  Du spyr dessutom en massa galla här utan att komma med egna förslag. Låt oss nu höra vad du tycker man skall göra åt situationen i Mexiko.

  SvaraRadera
 51. Anonym skrev:

  "Som PP-sympatisör vill jag, av rent realpolitiska skäl, helst inte se drogliberalism på partiprogrammet om det nu är planen. Redan misstanken om att PP ville legalisera barnporr kostade ju en del röster, trots att partiets verkliga argument i frågan egentligen var vettiga."

  I egenskap av piratpartist känner likadant likadant, att det skulle kunna dra ner antalet röster i landet, då det verkar finnas ett visst hat mot missbrukare. Ett hat som grundar sig på missinformation hos folket, en effekt av otaliga generationer av traditionellt beprövade politiska metoder.

  Men samtidigt märker jag hur fler människor börjar förstå mer och bli mer pålästa. Drogerna breder ut sig i samhället som aldrig förr, åtminstone de lättare drogerna.
  En dagstidning skrev i somras att var tredje svensk känner någon som har odlat cannabis. Det är alltså GANSKA så vanligt.

  Och jag tänker att många missbrukare faktiskt redan röstar på piratpartiet, så det är nog inte så jättemånga röster att vinna på den fronten.

  Än så länge i mitt argument lutar det åt att PP inte tjänar på att sätta upp den här narkotikaliberala på sin agenda, då folk är så otroligt lättpåverkade av rubriker som aftonbladets framsida; "KNARKREGERING".

  Men jag är kluven, för samtidigt märker jag hur människor runt mig verkar acceptera det mer och mer, trots drogkriget. Många brukar säga nåt i stil med: "men låt dom röka lite brajj om dom vill det, det skadar ju inte någon".
  Annars så skämtas det en hel del om cannabis på många arbetsplatser runtom i landet, på ett liberalt sätt.

  Och detta ger mig hopp. Ett hopp om att Sverige börjar mogna, och att en legalisering kanske inte är så långt borta när allt kommer omkring. Man får trots allt ha i åtanke att Sverige historiskt sett har haft Europas mest restriktiva drogpolitik, och att propagandan från intressebaserade organisationer har satt sina spår.

  Tjing!

  SvaraRadera
 52. @Henrik A

  Jag skulle vilja påstå att problemen, vad gäller alla de fyra punkter du tog upp, är värre med dagens drogpolitik än de skulle vara med en liberalare (eller i vart fall en harm reduction-inriktad) politik.

  Missbrukarna drabbas av fler och värre hälsoproblem i dag, på grund av den livsstil som förbudspolitiken tvingar in dem i.


  Förbudspoltiken tvingar in dem i?
  Är det inte så att det är narkotikamissbruket som tvingar på folk hälsoproblem av de mest skiftande slag.
  Har du missat att flera av de mest "populära" preparaten är extremt starka gifter. Därav begreppet överdos.
  Dessa preparat verkar dessutom ofta på det centrala nervsystemet på ett sådant sätt att det blockerar de normala funktionerna för en människa att resonera logiskt och vilja ta hand om sig själv. Jag ser det knappast som det är förbudspoltiken som drastiskt försämrar missbrukares hälsa.


  Tredje man utsätts för problem i onödan på grund av förbudspolitiken. Till exempel inbrott, stölder och rån. Vad gäller den som är påverkad har du dem ute på gatorna i dag, där vissa av dem möjligtvis kan ställa till det. Med en mer human politik tror jag faktiskt att de skulle använda sina droger mer avskiljt från andra människor.

  Vad i hela friden får dig att tro att den sociala kompetensen på drogade människor skulle öka bara drogerna var lagligt och enkelt tillgängliga? Att dessa människor ställer till olyckor och tragedier när de rör sig ute i samhället är väl knappast ett argument för att göra det mer lätt tillgängligt?


  Vad gäller produktionsbortfall visar erfarenheter från länder med en mer drogliberal politik att de har lättare att få tillbaka vissa missbrukare till ett någorlunda vanligt liv. (För övrigt bör man nog inte vara påverkad av några droger alls när man jobbar, oavsett vilken drogpolitik samhället har i ett större perspektiv.)

  Bra! Man bör inte vara påverkad alls på jobbet. Det är vi överens om. Problemet är att Många av de här preparaten är fettlösliga och därför lagras in kroppens fettvävnad. HTC kan t.ex. finnas kvar i tre, fyra veckor. Tänkte du inte gå till jobbet på den tiden?


  Och vad gäller din fjärde punkt tror jag ändå att det skulle vara bättre med försäljning under ordnade former, med producentansvar precis som för allt annat, än att låta MC-gäng och kriminella ligor sköta verksamheten. Se hur det gick i Köpenhamn när man stängde större delen av verksamheten i Christiania. En lugn, ordnad verksamhet med social kontroll tvingades ut på gatan, där den togs över av gäng med våld och annan kringbrottslighet som följd.

  Ordnade former? Hur då??
  - Goddag goe apotekarn. I dag så är jag lite sugen på ett sådant däringa familjpack heroin ampuller. Javist lovar jag och svär att jag inte skall "missbruka" dessa på något sätt. Jag skall t.ex inte ge mig ut på stan efter att ha använt några av dessa omdömmes påverknade mediciner. Javis lovar jag ochså att naturligtvis inte sälja vidare till några som helst barn på skolgården för att bekosta mitt bruk nu när jag har fått sparken då jag aldrig visade mig på min arbetsplats.

  SvaraRadera
 53. Jerker,

  Det känns rätt uppenbart att du hämtat din mesta "kunskap" i ämnet från Allan Rubins irrläror.
  Tyvärr håller dina inlägg inte samma underhållningsvärde, jag blir mest bara förtvivlad.

  Några frågor bara,

  Skiljer du på bruk och missbruk?

  Hur definierar du begreppet "gift"?

  Vad får dig att tro att drogade människor är mindre socialt kompetenta?

  Varför skulle man vara påverkad av en substans bara för att den finns i kroppen (fettvävnad/blod)? Har du någon kunskap i farmakokinetik/farmakodynamik?

  Varför skulle någon vilja sälja något, utom möjligtvis pokemon-kort, till "barn på skolgården"? Sedan när blev "barn på skolgården" en köpstark grupp?

  Tror du att ett narkotikafritt samhälle är möjligt?
  Jag tror man kan nå dit endast genom att "rena" den mänskliga genpolen. Såg idag att detta faktiskt börjat praktiseras på sina håll:
  http://www.rfhl.se/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemid=30

  /138

  SvaraRadera
 54. Se Nils Bejerots föreläsningar (slå på internet) och se, det är inte bakgrund och erfarenheter som ger vad man tillåter sig att göra utan bedömningen av framtiden dvs utsikten för tex straff för ett brott.

  När man väl kommer till insikt med detta och man funderar lite över vad detta betyder så börjar man fundera över vart samhället är på väg.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.