2011-01-24

I historiens backspegel...


Sverige har en mycket gammal, rätt stark tryckfrihetslagstiftning.

Under andra världskriget fanns det svenska politiker som var oroliga för att det fria ordet skulle kunna störa relationerna med Tyskland. Men tryckfriheten kom de inte åt. Så de hittade på något nytt. Ett distributionsförbud.

Efter kriget hävdes denna lagstiftning rätt snabbt av våra, då, tämligen skamsna politiker.

Att likna dagens situation med WW2 är förmodligen over the top. Men det är inte det som är min poäng.

Vad jag vill peka på är sambandet mellan tryckfrihet / yttrandefrihet och fri distribution av information.

Det är något som man i vart fall bör ha i bakhuvudet när politikerna i dag försöker begränsa och hindra det fria informationsflödet på internet. På så många sätt.

Ursäkta om jag klev ut i Godwin-träsket.

8 kommentarer:

 1. Parallellen är helt rimlig och det är bara 60 år sedan.

  Det händer mindre än folk vill föreställa sig på 60 år.

  SvaraRadera
 2. Detta problem fanns innan internet. Du glömde att skriva om DN Bonniers enormt höga distributionsstöd samt deras motstånd till alla mindre konkurrenter som har presstöd.
  Oavsett vad man anser om systemet så är det ju tydligt vad Bonniers sysslar med. Socialdemokratin har dessutom alltid haft ett konstigt samarbete med Bonniers, Detta har exempelvis Margot Wallström visat.
  Läs debatt artikel i just DN:

  Bonniers och Bryssel i maskopi mot presstöd

  SvaraRadera
 3. Läs även Aftonbladet om Bonniers.

  Målet: total kontroll

  Oavsett vad man anser om Bonniers produkter, så är det frågan om en obalans i maktstrukturen.

  Citat ur artikeln:

  JOHAN EHRENBERG ser ett medieimperium ta strid mot mångfalden. Varför är det så omöjligt att diskutera Bonniers dominans i Sverige? Går det ens att diskutera en familj när man vet att en kritisk granskning för framtiden drar bort två tredjedelar av ens arbetsmarknad – vem vågar bita den hand som kanske kan föda en?

  SvaraRadera
 4. Finns en jättebra artikel i aftonbladet också!

  SvaraRadera
 5. Johan Ehrenberg gillar presstöd och ogillar distributionsstöd.

  SvaraRadera
 6. Ety ganska bra och resonerande inlägg i debatten, som en liten kommentar:

  http://www.escapistmagazine.com/videos/view/extra-credits/2653-Piracy

  SvaraRadera
 7. Det är nog mer känt som "transportförbudet". Distribuera fick man om man hade en helt privat kanal.

  SvaraRadera
 8. "Vi Adolph Friedrich etc. göre vitterligit, att då vi eftersinnat den stora båtnad allmänheten af en rättskaffens skrifve- och tryckfrihet tillflyter, i det en obehindrad inbördes upplysning uti hvarjehanda nyttiga ämnen icke allenast länder till vetenskapers och goda slögders uppodling och utspridande, utan ock gifver en hvar af våre trogne undersåtare ömnigare tillfälle att dess bättre känna och värdera ett visligen inrättadt regeringssätt; äfvensom ock denna frihet bör anses för ett af de bästa hjelpemedel till sedernas förbättring och laglydnadens befrämjande, då missbruk och olagligheter genom trycket blifva för allmänhetens ögon ådagalagde, så hafve vi i nåder funnit de förra i detta mål gjorde författningar tarfva den behöriga rättelse och förbättring, att all tvetydighet och ett sådant tvång, som med det påsyftade ändamålet ej bestå kan, måge utur vägen rödjas."

  Tryckfrihetsförordning 1766

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.