2011-03-17

Ännu en muppig nämndeman

Imanen Ayoub Chibli (s) är nändeman (lekmannadomare) vid tingsrätten i Malmö. Han hatar bögar. Väldigt mycket. Domstolen anser dock att det inte är något problem.

Böghatande imaner, främlingsfientliga sverigedemokrater, nationaldemokrater... Vad krävs egentligen för att riksdag och regering skall få upp ögonen för att det är en dålig idé med politiker som domare i våra domstolar?

21 kommentarer:

 1. Och hur bör vi lämpligen gå till väga för att undvika att det utbildas jurister med fel åsikter?

  Vilka partitillhörigheter skall vi tillåta för advokater, poliser, åklagare och domare?

  Skall Sverigedemokrater äga rätt att studera på juristlinjen?
  Skall nationaldemokrater ha den rätten?
  Vänsterpartister?

  Nämndemannasystemet må ej vara perfekt men Din kritik känns naiv. Människor har olika åsikter och det kommer alltid att finnas folk i regering, riksdag, domstolar och bostadsrättsföreningar som inte delar Dina idéer HAX.

  SvaraRadera
 2. Lars tycks inte förstå att politiskt tillsatta nämndemän i allmänhet saknar juridisk utbildning. Att det finns domare som har knäppa åsikter stämmer säkert, men förhoppningsvis hjälper deras skolning dem att döma efter de lagar som finns och inte efter eget tyckande. Värre är det med nämndemännen.

  Roland Eriksson

  SvaraRadera
 3. "Som muslim kan jag inte säga annat än vad som står i koranen"

  Så om koranen och svensk lag inte överenstämmer (vilket enligt Mr. Chibli verkar vara fallet när det gäller homosexulatitet) så är det koranens ord som gäller.

  Vad ska vi se härnäst? Någon kufisk SD:are som anser att västgötalagen är den enda rätta svenska lagen?

  Eller varför inte en astrolog som nämndeman? Den anklagade frias då han som stenbock inte ansvarar för sina gärningar om Mars har ätit grötfrukost.

  Vidskepelse har verkligen inte i rättssystemet att göra.

  SvaraRadera
 4. Här måste jag faktiskt hålla med Lars. Vi kan inte åsiktsdiskriminera hursomhelst i våra domstolar.

  Däremot verkar nuvarande system, där politiska partier utser nämndemän efter valet, tämligen förlegat. Nämndemän ska vara erfarna laguttolkare - inte partipolitiker, imho. Dvs. vara bra på att förhålla sig *apolitiskt* till lagtext - något jag har svårt att se fungerar bra med partimedlemmar (som det ju ofta blir idag) rent generellt.

  PS. Iman -> Imam DS.

  SvaraRadera
 5. Men hallå, glöm nu inte bort den känslomässiga aspekten hos dessa nämndemän. Om en homosexuell person hamnar i en domstol med denna nämndeman. Klart nämndemannen kommer att tänka och agera utifrån sin livsåskådning, dvs att homosexualitet är inte tillåtet.

  SvaraRadera
 6. Man kan ju tycka att någon så nära man kan komma uttryckligen säger att han inte tänker döma efter svensk lag borde anses som diskvalificerad från att vara nämndeman. Men det jag slås av varje gång en sån här tomte dyker upp är att (s) inte tycks ha några problem med hans åsikter. De har ju uppenbarligen ansett det vara helt okej att nominera karln till posten som nämndeman!

  SvaraRadera
 7. Det är ju inte åsikterna som nämndemännen har som är problemet, det är heller inte att nämndemän även kommer från andra partier än de traditionella block-partierna som är problemet.

  Det är att nämndemännen sitter och dömer på politiska mandat som är problemt. Sedan spelar det ingen roll om de har åsikter man delar eller ej.

  SvaraRadera
 8. Jag är inte expert på detta ämnesområde, men tar mig friheten att lufta mina tankar:

  Jag förstår den poäng som Lars #1 framför, och till viss del har vi väl känt av detta förhållande där ett socialdemokratiskt obrutet maktinnehav återspeglas i tillsättningen av tjänstemän inom förvaltningar och annan administration. Vi riskerar ett samhälle där rätt partibok är avgörande för karriären (och därmed tillhörande åsiktsutövning).

  Men chansen är större att vi kommer ifrån denna typ av korruption ifall det nedersta steget inom den rättsprövande institutionen utgörs av kunniga jurister istället för slumrande politiker.

  Jag tycker också att det kan vara befogat att ställa krav på nämndemännens professionalism redan idag; om en högre prövning resulterar i ett motsatt utslag än vad tingsrätten kom fram till - och om ej någon ny fakta av betydelse tillkommit vid den nya prövningen - borde detta rendera i någon åtgärd mot tingsrättens beslutande som kommit fram till fel dom. Måhända avstängning?

  SvaraRadera
 9. "Här måste jag faktiskt hålla med Lars. Vi kan inte åsiktsdiskriminera hursomhelst i våra domstolar."

  Visst kan vi det, det är mycket lätt. Åsikter ska hållas utanför rättssalen, och det gäller alla åsikter. När man gått innanför dörrarna där så gäller fakta, enbart påtagliga, mätbara fakta. Inget annat har någon plats där.

  SvaraRadera
 10. Vi är alla politiska varelser, HAX. Det är innebörden av demokrati.

  Vi får de medborgare och domare vi uppfostrar.

  SvaraRadera
 11. @Roland Eriksson,
  Jag är helt och fullt införstådd med att nämndemän är juridiska lekmän. Meningen med nämndemannasystemet är att införa en demokratiskt förankrad maktdelning.

  Du och Hax räds tanken på amatörer i rätten men inte i vår lagstiftande församling...
  Skulle det inte kännas tryggare om alla riksdagsmän genomgått en femårig utbildning i statsvetenskap? De ska ju trots allt stifta lagarna som rätten jobbar efter..

  @Anders Troberg,
  Du verkar ha dålig koll på hur svenskt rättsväsende fungerar. Det handlar i mycket stor utsträckning om åsikter och tyckande. Det innebär inte att det är fritt fram för domstolarna att döma helt på känsla; lagstiftningen är ramverket man har att följa men vid bedömning av straffpåföljder är det sist och syvende frågan om tämligen godtyckliga bedömningar. För att försöka nå nationell likriktning förlitar man sig i stor utsträckning på befintliga prejudikat Du kan aldrig helt få bort subjektivitet ur rättsväsendet.

  Vad det gäller muslimen i rätten så kommer han knappast kunna driva någon personlig rättskipning då handlingsutrymmet som sagt begränsas av lagstiftningen.
  ---
  Slutligen kan man fundera litegrann på om vi kommer att se fler muslimer med islamiska värderingar i rättsväsendet framöver? Med nuvarande immigration och demografiska utveckling ter det sig oundvikligt.
  Jag lägger ingen värdering i om det är bra eller dåligt utan konstaterar att det är en oundviklig konsekvens av den förda politiken.

  SvaraRadera
 12. @Lars: Jag tror du missat grunden i rättskipning i en rättsstat över huvud taget. Låt mig förklara:

  Tanken med en rättegång är att den åtalade ska ha rätt till en rättvis prövning av sin sak. Med detta menas att oberoende personer ska dömma om det personen gjort är straffbart eller ej, samt vilken påföljd som ska utdömmas om det blir en dömmande dom. Med oberoende menas här både faktiskt och upplevt oberoende.

  Om vi tar exemplet med böghataren, om det står en tvist mellan två personer, var av en är bög, tror du att 1) denna homosexuella mannens sak kommer att prövas av nämndemannen rättvist? 2) Tror du att jag, RFSL, Aftonbladet och sotra delar av Sverigesbefolkning kommer tro det om du svarar ja på 1?

  Huruvida handlingsutrymmet är litet spelar faktiskt ingen roll det är ett icke-argument, då varje nämndeman skall vara oberoende.

  Låt oss ta ett annat exempel, låt oss säga att en nationaldemokrat är nämndeman i ett fall där en zigenare är misstänkt för stöld. Kan denna Zigenare säga något som gör att denne inte ses som skyldig?

  Eller låt oss säga att Gudrun Schyman är nämndeman i ett fall där en man misstänks för att ha misshandlat sin hustru. Skulle ens teknisk bevisning räcka för att få honom frikänd?

  Menn vad är då alternativet frågar du? Det finns flera beprövade varianter: allmän juryplikt (som i den anglo-saxiska länderna), enbart jurister dömmer (som i högre instanser i Sverige). Men hur vet vi då att dessa inte är partiska? Det vet vi inte, men sannolikheten är märkbart mindre att de dömmer efter politisk/religiös åskådning.

  SvaraRadera
 13. "Meningen med nämndemannasystemet är att införa en demokratiskt förankrad maktdelning."
  Vad menas?
  1. Riksdagens makt är för liten, dom måste få invadera domstolarna också?
  2. Domstolarna går inte att lita på, riksdagsmän måste ges möjlighet att rätta till lagens och juristernas dumheter. Sunt förnuft och politisk framgång är bättre än lag och juridisk utbildning.
  3. ?

  SvaraRadera
 14. @Rev. Smith

  Påstår du att jurymedlemmar inte tar ovidkommande hänsyn?

  Är det därför svarta döms oftare och hårdare i USA?

  SvaraRadera
 15. Käre Rev. Smith,
  Den totala oförståelsen för hur rättskipning fungerar är det helt och hållet Du som står för. Nämndemannasystemet skall som sagt ge en demokratisk återspegling i rättsalen. Egentligen inte konstigare än att 'pöbeln' i Sverige har rösträtt.

  Dessutom:
  När man talar om nämndemän (även övriga i rätten) skall vara oberoende så menar man inte att de skall vara utan åsikter utan att de ej ska vara part i målet; jäviga! Om Du dristar Dig till att försöka använda mästrande ton så kanske Du bör ha grundläggande definitioner klart för Dig.

  Men:
  Det är klart att fördomar kan påverka domar och påföljder. Sannolikt är en nationaldemokrat mindre benägen att tro på zigenarens oskuld i snatterimålet. Sannolikt är det mindre fördelaktigt för en man som är anklagad för kvinnofridskränkning att ha Gudrun Schyman bland nämndemännen.
  En LO-engagerad socialdemokrat är sannolikt mer benägen att fälla en anklagad moderatpolitiker för skattebrott. En ica-handlare kan ha mindre fördragsamhet med den snatterianklagade.
  Miljöpartisten-nämndemannen som skall deltaga i en miljöbalksrättegång...
  Ingen människa är fri från åsikter och uppfattningar! Varken domare, åklagare, advokater, tingsnotarier, nämndemän eller åhörare.

  Vad gäller den socialdemokratiske muslimske imamen så kommer det som sagt knappast finnas utrymme för honom att få rätten att förbise teknisk bevisning eller enhälligt fatta beslut på egen hand i något ärende. Det är inte, som du skriver, ett icke-argument. Det är självklart för den som har minsta insyn i hur rättsprocessen fungerar i Sverige. En nämndeman är inte en enväldig domare! Det medverkar fler människor i rättegången.

  Är amerikanska jurys fria från fördomar? Jurymedlemmar i USA utses inte av partierna men är likväl lekmän. Var hittar man dessa opolitiska övermänniskor med hundraprocentig förmåga till opartiskhet? De finns inte.

  Ej heller åsiktslösa jurister. Säger bara Marianne Ny...

  SvaraRadera
 16. @Kair Lanto,
  Nej, inget av de alternativ Du angett är riktiga.
  För att undvika en allsmäktig juristklass, en sort stat i staten så vill man ha någon form av medborgerlig insyn och medverkan. Det är meningen med såväl tillsatta medborgarjurys (se bla USA) och vårt svenska nämndemannasystem. Till skillnad från USA där man rent teoretiskt skulle kunna få in exempelvis enbart republikaner i juryn så innebär den svenska modellen en spridning av politiska uppfattningar.

  Det finns också en annan stark poäng med vår modell med politiska nämndemän; de är tänkta att föra in sina erfarenheter in i partiet. Vi har i Sverige representativ demokrati och då finns det naturligtvis en poäng med att politikerna har representanter i rätten för att se hur arbetet fungerar och hur partiet skall ställa sig till lagförslag i riksdagen.

  SvaraRadera
 17. "Nämndemannasystemet skall som sagt ge en demokratisk återspegling i rättsalen."

  Demokrati har inget i rattssalar att gora.

  "Till skillnad från USA där man rent teoretiskt skulle kunna få in exempelvis enbart republikaner i juryn så innebär den svenska modellen en spridning av politiska uppfattningar."

  Aha, sa en tillsattning av 12 relativt slumpvis valda personer skulle ge en mindre spridning av politiska uppfattningar an en tillsattning av tva politiker? Tillat mig smale. (framforallt med tanke pa att aklagare och advokat savitt jag forstar kan fa jurymedlemmar uteslutna om det visas att de ar javiga)

  SvaraRadera
 18. @Emil

  Nä, Judge Dredd är bättre.

  Det är ju bara nonsens att det inte skulle förekomma politiska influenser i andra länders rättssystem. Dömande är i slutändan ett utövande av makten i riket, så varför hymla med det?

  Ingen som är emot nämndemannasystemet har ju kunnat visa på något sådär klockrent bättre...

  SvaraRadera
 19. @Lars, jo självfallet menar man jäv. Det finns däremot flera sorters jäv, bland annat delikatessjäv, som är den jag pratar om.

  Nej, självfallet är inte en nämndeman enväldig, ingen har påstått det. Vad jag däremot pratar om är att alla dömmande, var och en för sig, ska vara fri från jäv, även delikatessjäv. Utgången av dommen ska dessutom inte vara klar redan innan alla parter har framhållit sitt ärende, som i exemplen vi båda haft. Vad som däremot ofta missas är att det är fri bevisprövning i Sverige, rätten har möjlighet att avgöra själva om vilken sorts bevis som är mer trovärdig än en annan. I förlängningen betyder det att rätten har rätt att mer gå på vad Saida säger i sina spådommar än vad DNA-bevisningen visar på (för att hårdra det hela).

  Men jag håller med dig om att ingen är utan åsikter. Men om vi nu ska bli dömda av våra "peers" (vad det nu är på svenska, gelikar, kanske?) är det bra om man inte på förhand har skiftat sannolikheten mot en dom eller en annan. Visst jury systemet har sina brister den också, och därför så borde enbart jurister dömma om jag fick bestämma. Men det är som du säger, inget system är perekt, men det finns vissa som är viktade bättre än andra och politisk viktning är långt ifrån det bästa.

  SvaraRadera
 20. HAX, du kan väl ändå inte mena att vi ska ha åsiktsdiskriminering bland våra nämndemän så att imamer, sverigedemokrater, liberaler, böghatare eller annan "skit" inte får vara nämndemän? Att vi inte ska ha politiskt tillsatta nämndemän har inte med deras åsikter att göra utan det beror på att de i stor utsträckning är okompetenta att döma enligt svensk lag.
  Exempelvis så ändras ca 40% av alla tingsrättens domar i högre instans och enlig undersökningar så svarar en stor majoritet av nämndemänen fel på grundläggande juridiska frågor.

  SvaraRadera
 21. "Du verkar ha dålig koll på hur svenskt rättsväsende fungerar. Det handlar i mycket stor utsträckning om åsikter och tyckande."

  Jag vet att det funkar så, men det är inte acceptabelt och måste i förlängningen ändras om vi ska ha ett fungerande rättsystem.

  I rättssalen så får bara fakta och lag räknas, inget annat.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.