2012-05-12

Piratpartiet breddas vidare...

Det pågår ju ett breddningsarbete inom piratpartiet. Dels i form av lösa idéer på breddningsbloggen, dels på årsmötet. Låt mig göra några nedslag på årmötet, där de skarpa besluten fattas...

Polisen skall inte få använda "överskotsinformation" från beslagtagna datorer. Vilket är en sund princip i en rättsstat. Det måste finnas spelregler även för statens våldsmonopol.

Forskning som är betald av skattebetalarna skall göras allmänt tillgänglig, och forskare i övrigt uppmanas att släppa alla sina vetenskapliga artiklar under open access. Den första delen borde vara fullständigt självklar och den andra delen skjuter in sig på vad som bör vara kärnvärdet för fri akademia, att dela information som andra kan bygga vidare på.

Man vill uppmuntra kritiskt tänkande i skolan, vilket inte vore en dag för tidigt.

Patienter ska få valfrihet bland en mångfald av vårdgivare. Utmärkt. (Om piratpartiet sedan omfamnar Care2Care-konceptet, så skulle man bli ett parti som verkligen erbjuder alla medborgare full valfrihet i vården, samtidigt som man kapar bort en hel del onödig byråkrati.)

Fossila bränslen skall under kontrollerade former fasas ut och ersättas med andra energikällor. Detta känns som det första svenska politiska alternativet som vill bli av med kol och olja – utan att för den sakens skull binda sig vid ännu ej fullt utvecklade alternativ och/eller säga dumnej till kärnkraft och fusionskraft.

Det ska inte längre vara ett krav av kungafamiljen ska tillhöra den "rena evangeliska läran" – vilket borde vara självklart, så länge vi envisas med att statschefens jobb ärvs av människor som inte fått göra ett eget val om sin framtid.

Trossamfund ska inte ha rätt till ett speciellt stöd från staten. Detta är en åsikt som känns närmast naturlig i ett samhälle med religionsfrihet. Skattebetalarna skall inte tvingas betala för en massa religiös propaganda.

Bytet mellan sommar- och vintertid ska avskaffas på EU-nivå, och normaltid ska följas året om. Äntligen! Och se där, lite överstatlighet som till och med jag kan tänka mig att vara för.

På det hela taget känns det rätt lovande för ett parti som bygger på en lös vision, snarare än en mer ideologisk grund. Här finns en själ som andas humanism och förnuft, utan att bli allt för teknokratisk. Jag är försiktigt positiv – och för mig känns det hela rätt liberalt, i vardagliga politiska termer. I vart fall mer liberalt än de flesta andra partier.

Naturligtvis finns det även saker som jag tycker är lite over the top. Som att "skolelever ska löpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden". För mig andas det en smula offermentalitet. Men det är en detalj, som kan tolkas på olika sätt. Och det är ju svårt att tro att förslaget är skrivet och framröstat med något annat än ambitionen att vara snäll. (Även om vägen till helvetet är stensatt med just goda föresatser.)

Detta sagt, är det dags för mig att upprepa mina mantra...

1) Piratpartiet skall inte vara ett politiskt snabbköp, utan hålla fast vid sina kärnvärden. Breddning är bra för att kunna svara på allehanda frågor i en riksdagsvalrörelse. Men det är fortfarande de traditionella piratfrågorna som måste vara partiets själ och profil.

2) Breddning är nog bra om man ser till riksdagsvalet, men rätt meningslöst eller rent av kontraproduktivt när det gäller EU-valet. I EU-valet är det piratfrågorna och möjligen en dos åsikter om hur EU kan bli mer demokratiskt och rimligt som gäller. Annat kommer bara att förvirra.

3) Det krävs mer än en dos sunda politiska åsikter för att ett 0,7-procentsparti skall ta sig över 4-procentsspärren till riksdagen. Om piratfrågorna (och en samling svar på allmänna politiska frågor på olika områden) inte räcker – då är mina favoriter harm reduction vad gäller drogpolitiken, medborgerliga rättigheter åt sexarbetare och en human migrationspolitik (som i princip landar i visionen om öppna gränser, att människor skall få bo där de vill). Man måste nämligen vara radikal för att synas. Att bara vara snusförnuftig räcker inte. För att komma framåt måste man hissa segel...

Och, till sist: Det bästa med (pp):s breddningsarbete är att mina onda aningar, i stort sett, har varit obefogade. Det här går rätt bra.

Piratpartiet kommer kanske aldrig att bli mitt libertarianska drömparti. Vilket det nog inte heller bör bli. Men just nu håller man på att skapa något som i vart fall känns fräschare och mer rimligt än de existerande riksdagspartierna.

18 kommentarer:

 1. "skolelever ska löpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden".

  Detta måste jag säga att jag tycker är en katastrofal ide.

  När jag gick i grundskolan/gymnasiet ( även nu ) gillade jag inte att prata om saker som rörde mitt privatliv eller göra arbeten som krävde att jag skulle på något sätt visa mitt privatliv.

  Det känns som sossarnas ide att skolan ska vara för uppfostran.

  Skrota det och resten ser bra ut.

  SvaraRadera
 2. Fast det här med kritiskt tänkande är jag kritisk till. Det är en typisk flumskoleidé där man skall vara kritisk utan att ha kunskaper.
  Utfasningen av fossila bränslen kommer inte att kunna göras på många år ännu så det är en nonsens-punkt.

  SvaraRadera
 3. @Jonas V

  Men det är ju flumskolan som givit oss de politiker vi har idag. Reinfeldt verkar ju inte ens begripa så enkla saker som att när ett särintresse kräver lagar, så sorterar det inte under allmänintresse. Hade han fått lära sig kritiskt tänkande i skolan så torde han inte ha otur när han tänker, så ofta.

  /Smen

  SvaraRadera
 4. Till Anonym: Poängen är inte att alla ska prata om sitt privatliv, utan att själva grejen att prata ska avdramatiseras så att de som behöver inte känner sig utpekade eller "onormala".

  Vi vet idag att gränsen mellan "fysiska" och "psykiska" sjukdomar är otydlig och ibland obefintlig. Det är inte bra att det fortfarande är stigmatiserat i samhället att ha "fel på psyket" - något motionen syftar till att förändra.

  SvaraRadera
 5. Sveriges riksdag har tagit en plan att fossila bränslen skall fasas ut till 2030. Så PP är på intet sätt först.

  SvaraRadera
 6. Kärnkraft är inte heller en förnybar energi, men klassas normalt inte som fossil.

  Anmärkningsvärt är att torv, som tar tiotusentals år att återbilda, inte betraktas som ett fossilt bränsle, utan som ett långsamt förnybart bränsle.

  SvaraRadera
 7. Stefan, allt som inte är förnybart är inte fossilt. Fossil är växt- och djurdelar från en svunnen tid. Tveksamt om torv skulle kvala in där, och kärnkraft gör det definitivt inte.

  Ett tag var det omdebatterat om olja är fossilt, eller om det bildas i andra geologiska processer. Nu är konsensus att det är fossilt, men det är inte det faktum att det är fossilt som gör oljan problematisk; det hade den varit även om den var abiotisk och geologisk.

  Sedan kan man ifrågasätta varför en fusionsprocess femton miljoner mil bort ska anses förnyelsebar, medan en fusionsprocess femton mil bort inte är det. Eller varför en fissionsprocess i jordskorpan anses förnybar (geotermisk energi), medan en fissionsprocess i en reaktor inte är det.

  SvaraRadera
 8. Peter Harold13 maj, 2012 09:42

  Jag tycker inte PP ska ge sig in i miljöpolitiken, inte minst med tanke på att de s.k. gröna partierna är ett hot mot både miljön och den ekonomiska utvecklingen.

  SvaraRadera
 9. Så långt är det svårt att se hur någon enda av dessa punkter ska kunna locka väljare. Allt är en enda lång gäspning, med undantag av sommartidsförslaget, som endast är löjeväckande.

  Det ser kört ut. Glöm riksdagen.

  SvaraRadera
 10. Fritjof Nilsson13 maj, 2012 10:19

  Angående kritiskt tänkande i skolan: Någonting som jag länge har tänkte på, är att jag tycker att filosofi borde göras till obligatoriskt ämne i gymnasiet. Och förstås inte den flummiga sorten där man bara diskuterar livets mening och huruvida bordet finns i verkligheten eller i elevens huvud. Utan den sorten där man problematiserar vad det är som styr våra val, vilka tankeprocesser som ligger bakom etiska ställningstaganden etc.

  SvaraRadera
 11. PP borde chansa och våga stick ut kring sexköp och drogpolitiken. Med noll att förlora (0.7%) har man inte så mycket att förlora.

  SvaraRadera
 12. Nu är jag ingen piratpartist, så jag kanske inte ens är välkommen att kommentera det här inlägget. Men jag sympatiserar med stora delar av er politik på integritetsområdet och har följt PP med spänning.

  Men den här listan som presenteras känns ju ganska kass rätt igenom måste jag säga. Att inte få använda "överskottsinformation" innebär ju i sin förlängning att en person som får sina datorer beslagtagna för grovt skattebrott och där man även hittar stora mängder barnpornografi, så ska polisen alltså inte ens få utreda det brottet?! Har ni verkligen funderat igenom konsekvenserna av ett sånt förslag?

  Likadant med forskning som ska göras allmänt tillgänglig. Visst, det är ju bra, men om ett universitet utvecklar en värdefull metod, ska vi då ge bort den till andra länder - varför ska inte svenska skattebetalare få valuta för sina insatta medel - det är ju därför vi finansierar forskning.

  Ja, det är så mycket dumt i listan, så jag orkar bara kommentera de översta två.

  SvaraRadera
 13. Daniel:
  "Likadant med forskning som ska göras allmänt tillgänglig. Visst, det är ju bra, men om ett universitet utvecklar en värdefull metod, ska vi då ge bort den till andra länder - varför ska inte svenska skattebetalare få valuta för sina insatta medel - det är ju därför vi finansierar forskning"

  Och vad exakt är fel med att folk i andra länder tar del av goda forskningsresultat? Ska vi hemlighålla saker bara för att någon med "fel" medborgarskap kanske kommer att använda sig av den?
  Nej, poängen med forskning är att hela mänskligheten ska få nytta av den. Släpp den nationalistiska sargen!

  SvaraRadera
 14. Liksom Sverigedemokraterna på sätt och vis kan betraktas som ett "enfrågeparti", tror jag Piratpartiet skulle kunna bygga vidare på sina kärnfrågor kring demokratiska rättsprinciper om integritet, censur och övervakning, liksom politisk transperens.
  Ingen av de punkter som räknas upp här, dyder på att man gör det dessvärre :-(
  Men eftersom Sverige näst Frankrike är EU:s mest centraliserade stat torde finnas gott om utrymme för ett parti med dessa hjärtefrågor att kunna bli en ny uppstickare, och rentav bli Sverigedemokraternas ideologiska motpol pga deras folkhemsideologi, där uppfattningen är att vägen till ett bättre samhälle kan systematiskt kontrolleras och planeras.
  /Anders Larsson

  SvaraRadera
 15. Jag tycker vi ska titta på Tyskland och ta hjälp av dem hur man breddar partiet. De verkar ju ha lyckats väl...

  /A

  SvaraRadera
 16. "Polisen skall inte få använda överskotsinformation från beslagtagna datorer. Vilket är en sund princip i en rättsstat. Det måste finnas spelregler även för statens våldsmonopol."

  Det var inte riktigt vad beslutet sa. Beslutet var att rättsväsendet inte ska få förstöra datorer och hårdiskar inklusive all privat ickeolaglig information på dem, bara för att datorn använts för något lagbrott.

  Istället för att förstöra hela datorn, vilket är praxis idag, så ska de enbart få förstöra den informationen på datorn som är specifikt relevant för den kriminella aktiviteten, exempelvis själva mp3-filen och torrentklienten om det är ett fildelningsmål.

  SvaraRadera
 17. Chaque contribuable declarait par, viagra prix, fut declare dechu de tous ses droits et,
  studi suoi e dei suoi allievi., acquisto viagra senza ricetta, Colla diminuzione nella frequenza,

  sont guere plus precises que ses calculs sur le,, [url=http://viagraprix-f.com] acheter viagra[/url], on etablirait sans peine le chiffre de la,
  indipendenti dal suo valore scientifico e dalla,, [url=http://viagrasenzaricetta-i.com] viagra[/url], il cuore pulsa a periodi irregolari.

  SvaraRadera
 18. Låter som Piratpartiet håller på och bli ett nytt Miljöpartiet light.

  Frågan är varför man inte ska rösts på MP direkt?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.