2012-05-13

En fri ekonomi är en humanistisk ekonomi


För inte så länge sedan var sätten att skaffa sig välstånd, egendom och prylar rätt begränsade: Stöld, våld, krig, arv eller att odla sina egna morötter (i förhoppning om att ingen skulle komma och ta dem).

Man kan säga mycket om kapitalismens framväxt. Men det var i vart fall första gången om alla människor, i vart fall i teorin, hade en möjlighet att skapa sig eget välstånd – eller rent av en viss förmögenhet.

Sedan dess har kapitalismen varit under ständig attack. Den främsta drivkraften bakom kritiken har varit avundsjuka. En avundsjuka som bortser från att kapital måste vara i arbete, vilket i de flesta fall kommer hela samhället till godo.

Det har gjorts experiment med alternativ till kapitalismen. De har alla lett till tvång, våld, förtryck, misshushållning och brödköer. Centralplanering, ledd av politiker och byråkrater, kan helt enkelt aldrig ersätta de marknadsmekanismer som ser till att det varje dag bakas lagom mycket bröd, att tusentals samverkande krafter spontant producerar en så enkel sak som en blyertspenna – eller något så komplicerat som en skiktröntgen.

Kapitalismen är det enda ekonomiska system som bygger på frivillighet, istället för våld och tvång. Och kapitalismen är det enda system som har ett inneboende intresse av att hushålla med resurser så effektivt som möjligt.

Däremot finns det inget i kapitalismens väsen som säger att man får lura kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. Allehanda finansskandaler är ett brott mot kapitalismens grundläggande regler om fair play. Och vissa fenomen, som anonymt ägande i statens, fackets, pensionsfonders och ansiktslösa fonders händer kan bli problematiska – eftersom de inte bär upp något naturligt, sunt ägarintresse.

Att företag blir för stora kan också (ofta men inte alltid) skapa problem. Helt enkelt genom att de blir för byråkratiska, sätter sitt inre liv framför marknaden och tappar fokus. Det finns dock i sig inget problem med att förtag blir stora. Problemen uppstår när de börjar leva sitt eget liv, tappar kontakten med marknaden och börjar parasitera på politik och skattepengar.

En fri ekonomi behöver (så vida man inte går till ren anarkokapitalism) även tydliga och rimliga regelverk, fungerande rättsväsende och väktare.

Vi skall dessutom komma ihåg att den marknad som är kapitalismens och den fria ekonomins spelplan består av såväl producenter som konsumenter, leverantörer som kunder, företag som individer – och allt däremellan. När man talar om marknaden, då talar man lika mycket om medborgarnas och konsumenternas efterfrågan och behov som om McDonalds och H&M:s reklamtavlor.

Och varje gång politiker och byråkrater försöker reglera eller styra marknaden, då tar man ett steg bort från behov, utbud och efterfrågan – och mot en DDR-ekonomi som är i otakt med allt och alla. Ett system där inte ens hundratusentals byråkrater lyckas få produktionen av en så enkel sak som plasthinkar att möta konsumenternas efterfrågan. (Ja, jag har sett köer på hundratals meter med människor som köat för att få köpa just plasthinkar, i forna Östtyskland.)

En del saker som vi skulle kunna kalla för marknadsmisslyckanden är egentligen inte marknadens misslyckanden. Det kan handla om skapad, falsk brist på produkter som uppkommer ur koroprativistisk särlagstiftning. Det kan handla om forna statsmonopol som förvrider marknaden genom en onaturligt dominerande ställning. Det kan handla om politisk reglering och (återigen) korporativsm som håller nya, fria aktörer borta från marknaden. Och det kan handla om en oärlighet som inte har på en fri marknad att göra.

I dag ser vi hur politiken ägnar sig åt protektionism, gynnande av särintressen, upprättande av speciallagstiftning, understöd till i längden dödsdömda företag och branscher, världsfrånvänd styrning av valutor och räntor, korporativistiska äventyr, merkantilism, upprätthållande av skråväsen och allmän klåfingrighet. Inget gott kan komma ur detta.

Istället borde det handla om att vårda och vakta den fria marknaden. Så att teknologisk utveckling, humankapital och innovationsförmåga kan föra oss framåt. Så att nytt kan blomma där gammalt dör. Så att vi får utveckling och tillväxt. Så att vi får en fungerande marknad med människan i centrum. Så att den spontana ordningen får ro nog att ge vår ekonomi och vårt samhälle balans.

(Sett i detta perspektiv är informationssamhället ett naturligt nytt steg i en fri ekonomi. Just därför – och för att de nya möjligheterna det för med sig skall kunna blomma ut – måste politiker och särintressen hållas borta.)

I grunden handlar en fri marknad om humanism. Att låta människor få utlopp för sin kreativitet och sitt företagande. Att bygga ett välstånd som i slutändan gynnar alla och som gör att vi har råd att hjälpa dem som misslyckas. Att tillvarata spontanitet, samarbete och människans inneboende vilja att försöka skapa något bättre. Att bygga ett samhälle där alla människor kan bidra på många olika sätt, utifrån sina förutsättningar och sin ambition.

38 kommentarer:

 1. Undrar hur intressant det kan vara att röntga min skit :)

  Men skämt åsido; jag tycker du säger emot dig själv lite grann när du å ena sidan tycks inse att marknaden behöver regler men å andra sidan verkar tro att marknaden mår bäst av att inte regleras.

  Vad som händer när man inte reglerar marknader har vi sett flera gånger; det tycks vara så att finansmarknader utgör ett specialfall som beter sig lite annorlunda än andra marknader när de lämnas oreglerade.

  Finansmarknader som lämnas oreglerade resulterar ofelbart i bubblor som spricker med efterföljande finanskriser. Vi har USA 1929 och 2008 som exempel på detta.

  Andra marknader tenderar att urarta till mono- eller oligopol när de lämnas helt oreglerade.

  Tycker man att det är ok med regelbundna finanskrascher och mono- eller oligopol på alla övriga marknader, då kan man förespråka att inte reglera.

  Annars får man bita i det sura äpplet och inse att någon form av reglering är nödvändig. Hur den regleringen sedan bör se ut är jag inte kompetent att uttala mig om.

  Det som jag har svårt att se av ditt blogginlägg är var någonstans på skalan du tycker det är lämpligt att placera sig. Greenspan insåg efter 2008 att hans tokpolitik varit just tokpolitik och medgav detta i kongressförhör.

  Ska vi hoppa i samma tunna i alla fall, eller vad tycker du?

  SvaraRadera
 2. Marknaden behöver regler, ja. Mot stöld, bedrägeri, förskingring och medvetet vilseledande. Och regler för att kontrakt skall kunna upprätthållas.

  Däremot behöver den inte regler i meningen styrning. Och om man tänker efter, vilka är det som då skulle bestämma över denna reglering / styrning? Jo, samma politiker som gav oss till exempel jordbruksstöd, euro-samarbetet och IPRED...

  Bubblorna tror jag till viss del kan förklaras med att just reglering till stor del gjort kreditvärderingsinstitut allt för beroende av dem det är meningen att de skall granska. Och finanskrisen började, helt uppenbart, i ett antal orimliga och verklighetsfrånvända politiska beslut.

  Monopol och oligopol är ofta helt beroende av politiskt stöd. Och den "strukturpolitik" som går ut på att pumpa in skattepengar i dödsdömda företag gör livet svårare, på många sätt, så väl för nya alternativa företag med bättre idéer och för nyföretagande på det stora hela taget.

  Vad gäller referenserna till USA, så är USA en allt annat än fri marknad. På vissa områden mer reglerad än den europeiska.

  SvaraRadera
 3. @ Christer J

  Enda sättet för folket att styra ekonomin är i en fri ekonomi. Alla alternativ resulterar ju i elitism, våld och kaos.

  SvaraRadera
 4. HAX: Ok, då vet jag var du står; jag kan inte se dina bortförklaringar som annat än att du hellre stoppar huvudet i sanden än att ifrågasätta dina idéer, hur hårt verkligheten än visar att de är tomma drömmar och myter. Så vi kommer nog inte längre här.

  Kjell: du känner inte till alla alternativ (och det gör inte jag eller någon annan heller), och kan inte veta vad de resulterar i. Det du åsyftar har förmodligen inte ens med ekonomin att göra, utan snarare med totalitära staters kontrollbehov. Grattis till halmgubben, således.

  SvaraRadera
 5. Pengar är makt och makt korrumperar och utan regler har folk en tendens att gör det de kommer undan med och kan du då muta eller betala dig ifrån ansvar så gör du det.

  Kapitalism ger frihet till den som äger resurser den som inte äger resurser dör precis lika barbariskt enkelt som i naturen.

  Att tro på nån inneboende naturlig respekt för andra finns det inga som helst belägg för i naturen - de svaga går under. Det var liksom därför vi kämpade fram mer demokratiska lagar som skulle motverka detta barbari.

  Vad som händer mer och mer är att de som har resurser använder dessa för att köpa politiker, jurister och media för att använda dem som springpojkar åt deras egna intressen och utan någon reglering kommer vi helst enkelt att förlora våra demokratiska rättigheter till de som köpt dem för mer än vad vi kan punga ut med.

  Sen är kapitalism också en filosofi som har en tendens att reducera hela det mirakel som är livet till krass ekonomi och ett j-vla monopolspel.

  Inget går fritt från att bli ägt eller patenterat.

  SvaraRadera
 6. Sen finns inga "naturliga rättigheter" om man inte råkar tro gud uppfunnit sådana.

  Vi har regler som vi kollektivt kommit överens om ska gälla för att annars roffar den starkaste åt sig allt.

  Och ägande är bara försvarbart med vapen om vi tar bort dessa regler från ekvationen.

  SvaraRadera
 7. "Det har gjorts experiment med alternativ till kapitalismen. De har alla lett till tvång, våld, förtryck, misshushållning och brödköer. "

  ---------------

  Alla dessa saker kan man bara en dagstidning för att se kapitalistiska stater orsaka.

  Alla dessa -ismer från kapitalism, kommunism, socialism etc är mänskliga uppfinningar och det finns inget som säger att tiden har stannat och att det inte är möjligt att uppfinna något som fungerar bättre än dessa system.

  Det konstigaste med kapitalism är att hur mycket det än snackas om innovation och konkurrens så verkar den väldigt känslig för konkurrens eller nya ideologiska ideer.

  Det säger faktiskt rätt mycket om dess sanna natur.

  SvaraRadera
 8. "Däremot finns det inget i kapitalismens väsen som säger att man får lura kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. Allehanda finansskandaler är ett brott mot kapitalismens grundläggande regler om fair play."

  OK, det lät ju bra men menar du att det finns något grundläggande ont i kommunismens väsen, något som säger att man får luras osv?

  Ryssland har provat det ena fram till 90-talet och därefter det andra - folk lider fortfarande och politiskt oliktänkande har det fortfarande jobbigt. Varför skulle det kapitalism vara mer förskonat från missbruk än kommunism?

  SvaraRadera
 9. Varför blandar så många kommentarer ovan samman kapitalism och korporativism i én pärevälling?
  Själva begreppet kapitalism uppfanns faktiskt av Karl Marx som ett nidord om den mer rättvisande beteckning Henrik Alexandersson använder parallellt: fri ekonomi.
  På de flesta områden i samhällslivet handlar vi enligt den uråldriga moraliska princip vi redan fick lära oss i dagis: slåss inte, stjäl inte.
  Men så fort stat och politik involveras, ställs av någon anledning dessa värderingar på ända.
  Varför tycks tanken på en fungerande rättsstat vara så provocerande för vissa här? ;-)
  /Anders Larsson

  SvaraRadera
 10. Anarkokapitalister säger inte att marknaden inte behöver regler, väktare och rättsskipning. Den säger att dessa saker kan tillhandahållas bättre av marknaden själv, i motsats till att staten gör det.

  Det inte en fråga om ett samhälle utan regler utan en fråga om vem som sätter reglerna och hur.

  SvaraRadera
 11. HAX: "En fri ekonomi behöver (så vida man inte går till ren anarkokapitalism) även tydliga och rimliga regelverk, fungerande rättsväsende och väktare."

  Något hastigt formulerat, om anarkokapitalism. Vi anarkokapitalister, för att förtydliga, säger inte att samhället mår bra av otydliga och orimliga regler, men vi står för att dessa skall tillhandahållas av organisationer som inte har monopol på att upprätthålla lagar i samhället. Vi står för en polycentrisk lagordning där en lag, för att vara lag, måste bli upprätthållen av flera parter som för sig själva inte kan tvinga alla andra att följa en viss lag.

  SvaraRadera
 12. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 13. Christer Jansson: "Finansmarknader som lämnas oreglerade resulterar ofelbart i bubblor som spricker med efterföljande finanskriser. Vi har USA 1929 och 2008 som exempel på detta."

  Vad har du för skev världsbild egentligen? Alla större finansmarknader var stenhårt reglerade innan den senaste kraschen, och det gäller även USA:s. I USA har de åtta myndigheter som reglerar den industrin:
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_financial_regulatory_authorities_by_country#U-Z

  "Andra marknader tenderar att urarta till mono- eller oligopol när de lämnas helt oreglerade."

  Och vad har du för bevis för detta? Är det något annat som "vi" sett?

  "Det som jag har svårt att se av ditt blogginlägg är var någonstans på skalan du tycker det är lämpligt att placera sig. Greenspan insåg efter 2008 att hans tokpolitik varit just tokpolitik och medgav detta i kongressförhör."

  Om han gjorde det var det ju god form att erkänna att hans interventionistiska politik var dålig.

  SvaraRadera
 14. Lite mer om monopol, från George Stigler:

  "More recently, and at the risk of being called fickle, many economists (I am among them) have lost both our enthusiasm for antitrust policy and much of our fear of oligopolies. The declining support for antitrust policy has been due to the often objectionable uses to which that policy has been put. The Robinson-Patman Act, ostensibly designed to prevent price discrimination (i.e., companies charging different prices to different buyers for the same good) has often been used to limit rivalry instead of increase it. Antitrust laws have prevented many useful mergers, especially vertical ones. (A vertical merger is one in which company A buys another company that supplies A’s inputs or sells A’s output.) A favorite tool of legal buccaneers is the private antitrust suit in which successful plaintiffs are awarded triple damages."

  "A famous theorem in economics states that a competitive enterprise economy will produce the largest possible income from a given stock of resources. No real economy meets the exact conditions of the theorem, and all real economies will fall short of the ideal economy—a difference called “market failure.” In my view, however, the degree of “market failure” for the American economy is much smaller than the “political failure” arising from the imperfections of economic policies found in real political systems. The merits of laissez-faire rest less on its famous theoretical foundations than on its advantages over the actual performance of rival forms of economic organization."

  The Concise Encyclopedia of Economics - Monopoly

  SvaraRadera
 15. HAX tror uppenbarligen på den perfekta och goda människan.

  Den människan finns inte, och kommer aldrig att finnas.

  Makten och härligheten berusar och korrumperar ALLTID omdömet, även hos den mest gode.

  SvaraRadera
 16. @ Dennis Nilsson
  Just DÄRFÖR bör vi väl precis som HAX skriver, inte lägga makten och härligheten i politikernas händer? För att citera Thomas Jefferson:

  "Sometimes it is said that man cannot be trusted with the government of himself. Can he, then be trusted with the government of others? Or have we found angels in the form of kings to govern him? Let history answer this question."

  SvaraRadera
 17. @Anonym 06.02

  I vems händer skall vi då lägga makten och härligheten?

  Tror du att samhället magiskt kommer att organisera sig själv?

  Historien visar att bestämmer inte vi enskilda medborgare det tillsammans i demokratiska val, så kommer någon/några att ta sig den makten.

  Det senare är ännu värre för oss gräsrötter. De som tar sig makten, avsäger sig inte makten och härligheten frivilligt. I ett val kan de åtminstonde avsättas.

  SvaraRadera
 18. Det grundläggande problemet är psykologiskt. Makt leder till missbruk.

  Om det inte vore så kunde även en diktatur med en välvillig diktator fungera.Så frågan handlar väl egentligen om hur man förhindrar maktmissbruk oavsett system.

  Vissa system med väldig toppstyrning som har en tendens att locka fram det sämsta hos människor mer än andra som t ex EU, Sovjet, USA eller vilket toppstyrt företag som helst.

  Om t ex Jesus satt i en bolagsstyrelsen för något megaföretag så skulle han liksom inte bli långvarig där när han började prata om att vända andra kinden till, dela ut mat till fattiga etc. Och den där resten av kristen moral som lärdes i dagis åker ut med huvudet före med.

  Kristen moral är inte lönsam.

  Sen frihandel var det som flyttade all amerikansk industri till Kina och gjorde den största kommunistdiktaturen till en militär stormakt så girigheten har en tendens att falla på eget grepp som Marx också påpekade.

  SvaraRadera
 19. "Historien visar att bestämmer inte vi enskilda medborgare det tillsammans i demokratiska val, så kommer någon/några att ta sig den makten."


  Tyvärr är det vi kallar demokratiska val ett skådespel för att vi lydigt ska låta bli att revoltera som vi gjort om vi såg hur det verkligen ligger till.

  Men makten vill ha mer och börjar röra sig farligt när en punkt där folk kommer att ta strid som men ser med occupy wall street, grekland och spanien.

  Det är väl därför alla måste övervakas...

  SvaraRadera
 20. @ Dennis Nilsson
  I ett fungerande rättssamhälle har ingen rätt att t.ex. stjäla eller använda våld.
  En fri ekonomi vilar också på denna rättsprincip, vilket ju delvis var poängen med HAX bloggpost ;-)

  SvaraRadera
 21. Vi har redan polis och rättsväsende så detta är ju knappast några nyheter.
  Frågan är på vems uppdrag dessa arbetar på medborgarnas eller de största kapitalägarnas.

  Detta ser jag inte hur ni löser.

  SvaraRadera
 22. Baksidan av din fina frihandel är en enorm kapital och därmed maktkoncentration som inte behöver foga sig i något land lagar eller regler - därav ordet globalisering.

  Obegränsat med pengar köper vilken polis eller politiker som helst.

  SvaraRadera
 23. @ Anonym 10:35
  Har du verkligen läst HAX bloggpost?
  En fri ekonomi är inte korporativism.

  SvaraRadera
 24. Jag lever i verkligheten och pratar inte om hur världen vore om den levde upp till vissa ideologiers rosenskimmrande luftslott.

  SvaraRadera
 25. För att få till stånd ert nirvana måste ni först ta pengar från de som har mest för att jämna ut spelplanen så att er värld ens kan ha en susning till chans.

  Annars kommer det bli en olympiad där vissa är dopade och ska tävla mot andra som är blinda, döva och saknar både armar och ben

  SvaraRadera
 26. @ Anonym 10:09
  Frihandel är inget nollsummespel. I så fall borde väl t.ex. Sverige göra klokt i att följa den nationella högerns varningar i början av 1900-talet om "Skånes ekonomiska underkufvande af Danmark" (som Gustav Sundbärg ojade sig över i "Det svenska folklynnet") och riva Öresundsbron? ;-)
  Och vad är så farligt med girighet egentligen? För att citera Milton Friedman:
  "Well first of all, tell me: Is there some society you know that doesn’t run on greed? You think Russia doesn’t run on greed? You think China doesn’t run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy, it’s only the other fellow who’s greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein didn’t construct his theory under order from a bureaucrat. Henry Ford didn’t revolutionize the automobile industry that way. In the only cases in which the masses have escaped from the kind of grinding poverty you’re talking about, the only cases in recorded history, are where they have had capitalism and largely free trade. If you want to know where the masses are worse off, worst off, it’s exactly in the kinds of societies that depart from that. So that the record of history is absolutely crystal clear, that there is no alternative way so far discovered of improving the lot of the ordinary people that can hold a candle to the productive activities that are unleashed by the free-enterprise system."

  SvaraRadera
 27. @ Anonym 10:51
  Jag förstår inte: varför går det inte att ha en rättsstat, om man har en fri ekonomi? ;-)

  SvaraRadera
 28. Girighet är det som får de största bankerna i USA att förfalska sina chefers namnteckningar på bostadslåns kontrakt för att kunna tjäna mer pengar.

  Jag pratar om verkligheten inte nyliberalkatekesen.

  SvaraRadera
 29. Jag förstår inte: varför går det inte att ha en rättsstat, om man har en fri ekonomi? ;-)
  ....
  Du kan ha en rättstat, en korrupt rättstat.

  SvaraRadera
 30. Kan du inte svara med dina egna ord istället det börjar påminna om en debatt jag hade med ett jehovas vittne som citerade bibeln som svar hela tiden.

  SvaraRadera
 31. @ Anonym 11:10
  Eftersom du själv till gengäld likt en testuggare från bokstavsvänstern utgår från att kapitalism är oförenligt med en rättsstat, är diskussionen meningslös...

  SvaraRadera
 32. Frihandel är inget nollsummespel.
  .......

  Det är märkligt mycket prat bland kapitalister om "vinnare och förlorare" i så fall.

  Och diktaturen Kina är en vinnare på bekostnad av USA i detta frihandelspel initierat av frihandels

  Enligt din teori om att det inte är ett nollsummespel borde väl det finnas kvar lika många jobb i USA som exporterats till Kina?
  http://www.nyse.com/about/newsevents/1173438599705.html

  SvaraRadera
 33. Eftersom du själv till gengäld likt en testuggare från bokstavsvänstern utgår från att kapitalism är oförenligt med en rättsstat, är diskussionen meningslös...
  --------------

  Kapitalism (eller andra system går att förena med en rättstat om man ser till att rättstaten inte korrumperas av makt och girighet.

  Men tycker man makt och girighet är positiva saker så är det ju liksom dömt att misslyckas från början.

  Det rättsväsendet kommer ju vara korrupt från början.

  SvaraRadera
 34. Se bara på pirate bay domaren...

  SvaraRadera
 35. Hehe, en "skitröntgen"? :D

  SvaraRadera
 36. Här är en purfärsk kommentar som summerar det hela rätt bra;

  Capitalists and Other Psychopaths
  http://www.nytimes.com/2012/05/13/opinion/sunday/fables-of-wealth.html?_r=1

  SvaraRadera
 37. Dagens reglerade marknad har en stor slagsida när det gäller makt! På ena sidan konsumenternas utgifter och på andra sidan (skråväsende-)företag, arbetsinkomster, arbetsfria inkomster och allt som skattefinansieras.

  Helt samordnat så har i princip konsumenternas (valfria) utgifter all makt. Med helt fri ekonomi så kan konsumenterna välja och vraka.Tillsammans betalar de ju hela ruljansen. På nuvarande reglerade marknad är det mycket som skulle sluta att "rulla" utan korporativism (politiskt skråväsende), och på en fri marknad skulle kreativa innovationer ta över tills fullt (valfri) sysselsättning.
  Var för sig så har konsumenterna ingen möjlighet att räta upp slagsidan.
  Samordnade i valfria organisationer (har aldrig varit lättare än nu med Internet osv.) så skulle fria prosumeter (producerande konsumenter) successivt och steg för steg kunna räta upp och balansera hela slagsidan. Det som krävs är att någon eller några välorganiserade grupper börjar, och att andra fritt kopierar och tar efter.
  Enkelt exempel på hur det rimligtvis går att öka möjlighetsutrymmet genom ömsesidigt samverkande aktivering för att - drastiskt i förhållande till kostnaderna - minska bostadsbrist, ekologiska fotavtryck och arbetsgivarlöshet:
  Något tusental målmedvetna "prosumenter" (producerande konsumenter) med långsiktig tidspreferens, samordnar via nätet stadgar mm. för att inköpa lämpliga jordbruksfastigheter (en eller flera närliggande) (för kanske ca 40 000/hushåll?) som finns nära en storstad och med flexibla kommunikationsmöjligheter. Samtidigt köper de gemensamt lämplig skogsfastighet (ca 20 000/hushåll?). Kanske dessutom något nerlagt tegelbruk, grustag osv... Vår, sommar, höst under ett eller par år så hyr de ut lägenheterna i stan, flyttar ut i skogen eller jordbruksfastigheten (där ekovillorna skall byggas om ett eller två år). De som flyttar till skogen samlar med vinschar in de under vintern fällda träden och sågar virket till husen (med logosol?) och flisar ris och toppar för kommande värmebehov och träfiberisolering. De bor kanske då i tält och kojor och försörjer sig på bär, vilt, grisar, höns mm. Under kommande vintertid så vinschas virket och flisen steg för steg ut till bilväg, tåg eller båt. På motsvarande sätt så bereds tomterna för byggnation med egenbyggd jordbearbetningsutrustning mm., kanske då via
  http://opensourceecology.org/
  osv... osv...
  I och med att var och en jobbar för att så småningom bygga sina egna hus så undviks ju jobbskatter och moms under 8 månader under två år. Samtidigt som lägenheterna i stan hyrs ut och kostnaderna för mat och bostad under samma tid är försumbara. Pensionssparande kan kanske på något sätt samordnas... osv... osv...

  Det som idag krävs är att kreativa innovatörer via media ges chans att öppet visa på vilka möjlighetsutrymmen som faktiskt finns. Det skulle kanske med videoinspelningar visa en myllrande mångfald av liknande exempel på You Tube. Allt bättre och mer genomtänkta videofilmer bör kanske kunna finansieras via Kickstarter om tillräckligt intresse uppstår. Kanske SVT sen skulle vilja visa tv-serier i typ med ”Hem till gården” om vilka framtida möjlighetsutrymmen som rimligen finns, genom att företagsamma prosumenter tar gemensamma, bibehållbara och långsiktiga intiativ.

  SvaraRadera
 38. Dagens reglerade marknad har en stor slagsida när det gäller makt! På ena sidan konsumenternas utgifter och på andra sidan (skråväsende-)företag, arbetsinkomster, arbetsfria inkomster och allt som skattefinansieras.

  Helt samordnat så har i princip konsumenternas (valfria) utgifter all makt. Med helt fri ekonomi så kan konsumenterna välja och vraka.Tillsammans betalar de ju hela ruljansen. På nuvarande reglerade marknad är det mycket som skulle sluta att "rulla" utan korporativism (politiskt skråväsende), och på en fri marknad skulle kreativa innovationer ta över tills fullt (valfri) sysselsättning.
  Var för sig så har konsumenterna ingen möjlighet att räta upp slagsidan.
  Samordnade i valfria organisationer (har aldrig varit lättare än nu med Internet osv.) så skulle fria prosumeter (producerande konsumenter) successivt och steg för steg kunna räta upp och balansera hela slagsidan. Det som krävs är att någon eller några välorganiserade grupper börjar, och att andra fritt kopierar och tar efter.
  Enkelt exempel på hur det rimligtvis går att öka möjlighetsutrymmet genom ömsesidigt samverkande aktivering för att - drastiskt i förhållande till kostnaderna - minska bostadsbrist, ekologiska fotavtryck och arbetsgivarlöshet:
  Något tusental målmedvetna "prosumenter" (producerande konsumenter) med långsiktig tidspreferens, samordnar via nätet stadgar mm. för att inköpa lämpliga jordbruksfastigheter (en eller flera närliggande) (för kanske ca 40 000/hushåll?) som finns nära en storstad och med flexibla kommunikationsmöjligheter. Samtidigt köper de gemensamt lämplig skogsfastighet (ca 20 000/hushåll?). Kanske dessutom något nerlagt tegelbruk, grustag osv... Vår, sommar, höst under ett eller par år så hyr de ut lägenheterna i stan, flyttar ut i skogen eller jordbruksfastigheten (där ekovillorna skall byggas om ett eller två år). De som flyttar till skogen samlar med vinschar in de under vintern fällda träden och sågar virket till husen (med logosol?) och flisar ris och toppar för kommande värmebehov och träfiberisolering. De bor kanske då i tält och kojor och försörjer sig på bär, vilt, grisar, höns mm. Under kommande vintertid så vinschas virket och flisen steg för steg ut till bilväg, tåg eller båt. På motsvarande sätt så bereds tomterna för byggnation med egenbyggd jordbearbetningsutrustning mm., kanske då via
  http://opensourceecology.org/
  osv... osv...
  I och med att var och en jobbar för att så småningom bygga sina egna hus så undviks ju jobbskatter och moms under 8 månader under två år. Samtidigt som lägenheterna i stan hyrs ut och kostnaderna för mat och bostad under samma tid är försumbara. Pensionssparande kan kanske på något sätt samordnas... osv... osv...

  Det som idag krävs är att kreativa innovatörer via media ges chans att öppet visa på vilka möjlighetsutrymmen som faktiskt finns. Det skulle kanske med videoinspelningar visa en myllrande mångfald av liknande exempel på You Tube. Allt bättre och mer genomtänkta videofilmer bör kanske kunna finansieras via Kickstarter om tillräckligt intresse uppstår. Kanske SVT sen skulle vilja visa tv-serier i typ med ”Hem till gården” om vilka framtida möjlighetsutrymmen som rimligen finns, genom att företagsamma prosumenter tar gemensamma, bibehållbara och långsiktiga intiativ.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.