2014-01-09

Uppdatering: Europaparlamentet och massövervakningen

Nu har utskottet för de mänskliga rättigheterna (LIBE) i Europaparlamentet äntligen fått rapporten om massövervakningen på sitt bord. [ Länk» ]

FRA (plus GCHQ m.fl.) pikas för att de inte vill samarbeta med parlamentet. Sverige (UK, Frankrike m.fl.) uppmanas ta sig en funderare över om deras övervakningsverksamhet är förenlig med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. SWIFT-avtalet (TFTP) om att lämna europeiska bankdata till USA kan komma att suspenderas. Och "Safe Harbour" (fullgott dataskydd när amerikanska företag hanterar europeiska persondata) har visa sig vara ett skämt.

Reaktionerna var rätt förutsägbara. Högern vrider sig på kroken och tycker att det här är väl inte så farligt. Liberaler, vänster och gröningar (inklusive piraterna) vässar knivarna. Och sossarna kan än så länge inte så mycket annat än att hålla med om vad som står i rapporten, eftersom rapportören är sosse.

Det ser alltså ut som om det dras upp något slags stridslinje lagom till EU-valet. Man får tacka.

Så, vad händer nu? Den närmaste tiden skall utskottet (LIBE) knåda rapporten. Säkerligen kommer EPP och ECR att försöka vattna ur den, tona ner kritiken och låtsas som om det regnar.

Huvudmatchen kommer sedan att stå i plenum – förmodligen under någon av Europaparlamentets två sessioner i februari.

Under tiden kan vi ju roa oss med att se vad den svenska grundlagen säger. Över till regeringsformen 2:6...
"Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande." 
"Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408)."
Europaportalen: Svenskt spioneri får kritik i EU-parlamentet »
Pirate MEP Engström: EU-rapport ber Sverige se över FRA-lagen »

2 kommentarer:

 1. RF 2:6 är som bekant en relativ rättighet vilket medför att den kan inskränkas. RF 20§ p2 medger sådan inskränkning och en sådan måste enligt RF 21§ ske "...endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utför ett hit mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrets grundvalar." Det är väl där problematiken ur grundlagssynpunkt ligger.

  SvaraRadera
 2. Är inte dessa gummiregler ett bra skäl att skriva om grundlagarna i stil med USAs konstitution?
  "shall not be infringed".
  Det skall inte finnas tveksamheter. Man skriver här om rättigheter men menar privilegier. Rättigheter föds man med och dessa kan ite tas bort.

  Redan RF kap1 §2 beskriver " Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människan frihet och värdighet".
  Inskränkningar innebär ju i praktiken att någon anser sig ha rätt att inskränka andras rättigheter, vilket strider mot just kap1 §2.
  Jmfr natural law.
  http://freedom.lege.net/doc/Natural_Law__Yggdrasil__ver_B.pdf
  http://freedom.lege.net/doc/Natural_Law__Mannaratten__den_inneboende_Ratten__Yggdrasil__rev_L.pdf

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.