2014-05-18

Därför behövs (PP) i EU: Ett rimligt dataskydd


EU befinner sig mitt i processen att ta fram nya regler för persondataskydd.

Detta är en process där Piratpartiet tvingar ut andra politiker på banan, genom att driva linjen att det i normalfallet skall krävas samtycke innan registrering. Dina data är dina och du måste få bestämma hur de skall användas.

EU:s dataskyddspaket kommer också att gå in på den nu så omdebatterade "rätten att bli glömd".

Här måste man skilja på två helt olika saker.

Det ena är om man skaffar ett ICA-kort, skaffar ett Facebook-konto eller använder någon annan tjänst. skall man naturligtvis ha rätt att få sina data raderade om / när man avslutar tjänsten.

Sedan har vi den "rätt att bli glömd" som gömmer sig i dagens regelverk, där EU-domstolen beordrat Google att ta bort länkar som en privatperson finner kränkande.

Att en domstol, i en rättslig prövning säger att en länk skall bort är kanske en sak. (Även om det blir mycket märkligt när det bara är länken, inte den underliggande informationen som tas bort. Och även om man kan frukta ett detta kommer att öppna för ett visst mått av historieförfalskning.)

Det absurda i EU-domstolens dom är att den säger att Google från och med nu har ett ansvar för att på egen hand ta bort länkar när människor framför klagomål. Helt utan rättslig prövning.

Det pågår redan en omfattande länkslakt, utan rättslig prövning, vad gäller klagomål som rör upphovsrätt. Bara förra året tog Google bort 214.000.000 länkar, efter att det inkommit sådana klagomål. Detta öppnar för godtycke, okynnesklagomål och rena fel. Och man kan anta att Google, för att slippa bråk, hellre tar bort en länk för mycket än en för lite.

Nu skall detta alltså utökas med länkar som folk finner kränkande (eller som de av annan anledning ogillar). Utan rättslig prövning. På Googles eget ansvar.

Detta är naturligtvis orimligt. Det öppnar för whitewash och historierevisionism. Det kommer snabbt att bli ett demokratiskt problem, när politiker och byråkrater upptäcker att de kan få obekväma länkar bortplockade. Och man kommer att trasa sönder det länknät som är internets själva nervsystem.

Detta måste styras upp. Och tillfället att göra det är nu när EU:s dataskyddsregler ses över.

För detta krävs kompetenta pirater i Europaparlamentet. Fler pirater. Pirater från Sverige så väl som från andra länder.

Där har du ytterligare ett skäl till varför EU-valet är så viktigt.


Läs även:
Det är absurt att Google får agera domstol »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.