2014-06-02

Allt tunnare danskt case mot Svartholm Warg


Den dåliga nyheten: The Pirate Bay-grundaren Gottfrid Svartholm Warg sitter allt jämt häktad i Danmark.

Den goda nyheten: Trots en utdragen process verkar den danska ordningsmakten ha svårt att få ihop ett hållbart åtal mot honom.

Lite bakgrund och input...

Gottfrid Svartholm Warg – a.k.a. Anakata – är misstänkt för att ha hackat sig in i danska CSC:s IT-system.

CSC – Computer Sciences Corporation – är för övrigt ett multinationellt företag som bland annat samarbetar nära med amerikanska NSA. Bland dess övriga kunder märks sådana med höga säkerhetskrav inom civil och militär förvaltning. Exakt vad GSW misstänks ha gjort i CSC:s system är i sammanhanget fortfarande höljt i dunkel.

Nåväl. Omständigheterna kring detta fall är identiska med ett fall i Sverige, där man inte kunde binda GSW till ett dataintrång. Den aktuella datorn, som stod i hans bostad i Kambodja kan mycket väl ha "fjärrstyrts" anser Svea Hovrätt. Och om fjärrstyrning låter en smula exotiskt: Det var en labdator, en server – som var öppen för många olika användare.

GSW omhäktades i måndags en månad till, trots att en sex månader lång dataforensisk undersökning visat att hans dator blivit hackad och att den innehöll ett stort antal trojaner.

Den danske domaren erkänner villigt att han inte begriper något alls om datorer. I mars berättade han hur han uppfattar vad en krypterad container är – han sade sig se framför sig en Maersk-container med ett stort lås på...

Genom hemlig avlyssning av andra personer i utredningen har man dessutom kommit fram till att det i utredningen förekommande aliaset "My Evil Twin" möjligen inte alls har med GSW att göra. Inte heller detta verkar man ha tagit i beaktande vid omhäktningen. (Avlyssning är väl bara menad för att fälla folk – inte för att fria, kan man anta.)

Peter Kruse på IT-säkerhetsföretaget CSIS säger till den danska tidningen Politiken...
"Man skal kunne sige, han sad ved sin computer på det og det tidspunkt. Der er forskellige digitale spor, der skal kunne forenes og kobles sammen. Så snart der er den mindste tvivl, om maskinen kan have været fjernstyret eller en anden har haft adgang, kommer tvivlen ham til gode." (...) "Med det, jeg har set, kan jeg have mine tvivl om, hvorvidt politiet har nok bevismateriale til at få Gottfrid Svartholm dømt i denne sag."
Länk »

Alltihop är både intressant och beklämmande. Det finns många frågetecken kring historien. Och behandlingen av GSW – som om han vore rena terroristen – känns väldigt mycket over the top.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.