2015-03-02

Medveten politisk inkompetens dödar våra storstäder


Svensk bostadsmarknad är sönderreglerad och överplanerad. Även om en viss uppluckring skett har vi dessutom hyresreglering – där politiska beslut, inte marknaden styr hyresmarknaden.

Ju mer man reglerar, planerar och styr – ju jävligare blir det.

Vilket alla egentligen är medvetna om. Men de rödgröna kommer inte att göra något åt saken, eftersom verkligheten inte passar ihop med deras politiska karta. Och borgerligheten har visat sig vara ovillig (eller oförmögen) att ta tag i denna fråga.

Så saker och ting får fortsätta vara som de är. Och då kommer det också att gå som det har gått. Bostadsinfarkten i våra storstäder har blivit ett permanent tillstånd.

Detta är en politik som dödar våra storstäder. Kompetenta, driftiga och duktiga människor röstar med fötterna och väljer andra kreativa hubbar, ofta i andra länder. Vilket går ut över vårt lands utveckling och tillväxt.

Det som är så frustrerande är att denna härdsmälta är resultatet av medveten politisk inkompetens. Samtidigt vore det så lätt att göra något åt saken, att avreglera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.