2015-09-11

Flyktingvågen: Vem tar ansvar för att introducera nyanlända till Sverige-koden?


Den senaste tiden har vi sett många exempel på solidaritet med de flyktingar som nu kommer till Sverige. Svenska folket har visat prov på medmänsklighet och en varm känsla av godhet har spridits över landet.

Gott så. Men vad händer i morgon? Hur ser det ut om några veckor, månader eller år?

Nu börjar nämligen det svåra: Att integrera de flyktingar som kommer att stanna i landet.

Det handlar dels om att hjälpa flyktingar att förstå Sverige-koden. (Och nu talar jag inte om att undvika att möta andras blick i tunnelbanan.) Sverige är ett sekulärt land. Här har alla lika rättigheter inför det offentliga. Konflikter hänskjuts till statens våldsmonopol. Myndiga har rätt att umgås med och gifta sig med vilka de vill. Människors frihet, säkerhet och egendom skall respekteras. Detta för att nu bara ta några exempel på sådant som nya svenskar måste få veta, så snabbt som möjligt.

Nu antas visserligen SFI-undervisningen hantera i vart fall delar av detta. Men, tillåt mig att vara skeptisk. Sådant här tar tid, kräver riktiga samtal och goda exempel. Det handlar inte bara om att berätta att – utan om att även förklara varför.

Detta fungerar bäst människor emellan. Så jag hoppas att alla som mött flyktingar på våra järnvägsstationer och som skrivit under upprop till flyktingarnas fromma fortsätter att ställa upp. Och att de delar de värden som jag nämner ovan.

Dels handlar det om att ge människor sociala kontaktytor. Om mänskliga möten, om att dra in flyktingar i våra sociala nätverk, om att göra dem delaktiga. Det måste nämligen bli ett slut på att lämna människor vind för våg i betongförorterna – där de enda gemenskaper i vilka unga människor är välkomna är religiösa samfund och kriminella gäng. Vi måste erbjuda goda och lockande alternativ.

Man kan tycka vad man vill om invandringen. Vi kan ha en politisk debatt om volymer. Vi kan diskutera om uppehållstillstånd skall vara tillfälliga eller permanenta. Men nu är det som det är och flyktingvågen från Syrien har nått vårt land. Då får vi göra det bästa möjliga av situationen. Vill vi att flyktingarna skall integreras i vårt samhälle, då måste vi svenskar ställa upp – mer än att bjuda på bullar på järnvägsstationerna.

Vanliga människor är oändligt mycket bättre på integration än våra myndigheter.

12 kommentarer:

 1. Nope. Ingetdera kommer att ske. Man ger med ena handen men förbereder något helt annat med den andra. Östländerna vägrar, UK vägrar, Frankrike och Tyskland kommer att börja vägra i takt med att opinionen börjar känna av följderna av detta. I Sverige är det en fråga om tid, vilket alla som vet något om svensk politik innerst inne känner till; antingen drar de rödgröna/borgerliga åt migrationskranen, eller så gör SD det när de är tillräckligt stora.

  På EUnivå är det även andra kvastar som sopar rörandes detta: http://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/most-migrants-crossing-mediterranean-will-be-sent-back-eu-leaders-to-agree.

  Saken är nämligen den att varken plastnationalisterna eller kaviarvänstern vill föra den migrationspolitiska debatten på en sansad och rimlig nivå; det handlar ytterst inte om religion, eller kultur eller hudfärg eller klass eller vad det nu kan vara som genererar mest klick på respektive facebook-sidor, utan om ren och skär politik: folk vill generellt inte ha det så här. Respekterar inte politikerna eller mediaelit detta så blir det konsekvenser. Dessa konsekvenserna heter SD, Framskrittspartiet, Front National eller för all del UKIP (som i sista stund stoppades i opinionen genom att både Labour och Tories gradvis anpassade sina respektive asylpolitiska utgångspunkter till opinionen).

  Valet är enkelt: Antingen driva politik som folk i gemen köper, eller köra rakt in i kaklet, och så blir det dogmatikerna i SD som tar initiativet. Jag personligen föredrar en rationell, öppen och demokratisk debatt om hur vi skall ha det, för att sedan ta ett generalbeslut. Dock är jag rädd att detta inte kommer att ske.

  Oavsett kvarstår faktum: -folk vill inte i varierande grad. Och vill folk inte, så vill folk inte. Slutdiskuterat. Den här debatten måste ner från sin piedestal. För det är fråga om vanlig politik. Oavsett om det handlar om kärnkraft, elbilssubventioner, restskatt, industristöd, satsningar på folkbiblioteken i Sandviken eller migrationsfrågor.

  SvaraRadera
 2. Kan inte förstå att våra sk ”folkvalda” inte kan inse att det är en markant skillnad mellan de flykningar som nu kommer och de emigranter som har kommit tidgare.
  En flykning är någon som flyr för sitt liv och skall då garanters asyl (TUT) tills det landet de kommer i från kan garantera att de är trygga i sina hemländer och då återvända hem.
  Emedans en emigarnt är en individ som ssjälvvalt försker att hitta en bättre plats där de kan få en bättre tillvaro ekonomisk el. likn. och inte flyr för livet.
  Tyvärr så tror jag inte att våra sk. ”folkvalda” hade detta i åtanke när de bestämde att alla från Syrien per automaitik skall få PUT i Sverige vid ankomsten.
  Det beslut som per automaik ger en Syrisk medborare PUT bör därför snarast omprövas samt att focus nu måste flyttas från att försöka att intigrere de flykningar som nu anlänbder till att garantera dessa människor en trygg tillvaro tills fred och trygghet kan garanteras i deras hemländer då de då snaranst skall återvända.
  Tyvcärr så är de enda politker som har påpekat detta hittetills i media de Jordanska
  Märkligt att inte några andra politiker har påpekat den skillnad som råder mellan en flykning och en emigarnt.

  SvaraRadera
 3. Flyktingar? Tyvärr till stor del ekonomiska migranter.

  SvaraRadera
 4. Det pratas vitt och brett om att man med ett kvotsystem ska tvinga länderna inom EU att ta emot flyktingar.
  Något som aldrig kommer att fungera så länge inte bidrag och asylmottagande blir gemensamma för hela EU.
  Så länge Sverige betalar högre bidrag och permanent uppehållstillstånd till de som utger sig vara Syrier kommer man att säka sig till Sverige oavsett kvotsystem. Är det så svårt att inse?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om nu EU skall ha en gemensam flytingpolitikn så bör väl denna då även finanseras centarlt tex. via ECB.
   I detta läget så borde de facto ECB gå in med finasiär hjälp för att inte den ekonomiska skillnad som tyvärr råder mellan de olka EU-ländena skall styra vilka land och vilka möjligheter dessa har för att kunna ha en rättvis fördelning av de flytningar som nu anländer.

   Innan detta sker så betvilar jag starkt att EU-länderna varken kan eller har en realistisk möjlighet att kunna införe ett gemensamp kvotsytem eller en rättvis fördelning av de människor som nu, i motsats till emiganter, flyr för sina liv

   Det största misstaget som gjordes när EU/EMU bildades var nog att EU då inte först införde en gemensan finas/penning politik.

   Radera
 5. Jojo, men vad vill ni göra för att integrera de som redan satt fot i landet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi kan börja med att stänga salafist-moskéerna runt om i Sverige. Stryp bidragen till dessa så kanske integrationen har en chans. Just nu går skattemedel till moskéer och imamer som uppmuntrar till segregation.

   Sen är det en illusion att tro att politiker kan fixa integration. Integration kommer naturligt, men det blir svårt i dagens läge då inflödet är så pass högt att invandrarna samlas i enklaver istället för att integreras i det svenska samhället.

   Tysk dokumentär om integrationsproblem där och en titt på det Kanadensiska systemet för mottagande av invandrare:

   https://youtu.be/KVWAIKoatWM

   Radera
  2. Vi kan blicka bakåt och se vad som fungerade innan facken och sossarna satte stopp för arbetskraftsinvandringen på 70-talet.
   Men frågan är om vi kan använda de metoderna eftersom vi idag aktivt bekämpar den typen av immigranter för att istället få in sådana som inte är ett hot på arbetsmarknaden.

   Radera
 6. En alldeles utmärkt genomgång av hur diasporans omfattning korrelerar med volymer görs av (ekonomen) P. Collier i boken "Exodus" -rekommenderas å det varmaste..

  SvaraRadera
 7. Svaret på frågan i rubriken. Ingen.

  SvaraRadera
 8. Jag tror det kommer att handla om ekonomi. Det blir konkurrens om resurserna och då är frågan vilka värderingar som är effektivas. När Europa stöptes om förra gången med 1800-talets liberaliseringar så vann infividuell frihet och tolerans - nu vete fan.

  SvaraRadera
 9. Kära politker och media:
  Sluta nu att kalla och jämställa de flyktningar som nu flyr för sina liv med de emigranter som debatten tills har handat om.

  ”Den juridiska definitionen av en flykting återfinns i FN:s flyktingkonvention från 1951 artikel 1 A. Enligt Flyktingkonventionen, även benämnd Genevekonventionen, är en flykting en person "som befinner sig utanför sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religion, politiska uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan eller, på grund av sin fruktan, inte vill begagna sig av sitt hemlands skydd".

  Emedans en emigrant, lämnar ett land eller en region för att leva i en annat, antingen tillfälligt eller permanent pga.ekonomiska eller socilala själ. När hon invandrar hon anländer i det andra landet. Med andra ord, emigrerar hon från ett land att invandra till ett annat land.

  Man måste också skilja på invandrings-politik och flykting-politik. Detta går tillbaka på skillnaden mellan "invandrare" och "flykting". Med "invandrare" förknippas att utvandringen är frivillig och att den, åtminstone i princip, är permanent. Med "flykting" förknippas att utvandringen är en flykt, den är påtvingad. Med begreppet förknippas också att landsflykten är tillfällig - man vill återvända till sitt hemland när omständigheterna så medger.

  Det förekommer att utlänningar uppehåller sig en längre tid i Sverige utan uppehållstillstånd ­ dessa är illegala invandrare. De kan ha genomgått asylprövning, fått avslag och sedan gått under jorden. De kan också ha kommit in i landet på turistvisum, för att sedan bara bli kvar.

  Uppehållstillstånd (UT) kan vara permanent (PUT) eller tillfälligt (TUT).

  PUT kan beviljas på olika grunder. De tre stora grupperna är:

  1. Arbetskrafts-invandrade

  2. Flykting-invandrade

  3. Anhörig-invandrade.

  Arbetskraftsinvandrad är den som kommit hit av arbetsmarknadsskäl. Invandraren ifråga har önskat arbete i Sverige och vi har behövt hans/hennes arbetskraft.

  Asylsökande är den som kommit hit och söker asyl. Asylbegäran behandlas av SIV ­ Invandrarverket. Avslag från SIV kan överklagas till Utlänningsnämnden.

  Alla asylsökande är inte flyktingar, alla beviljas inte PUT.. Å andra sidan kan man vara flykting utan att ha sökt asyl. Det finns kvotflyktingar ­ människor som hämtats från flyktingläger i andra länder, enligt en förutbestämd årlig kvot, för hur många som ska komma hit..

  De asylsökande som bedöms uppfylla kraven i Genève-konventionen ska beviljas uppehållstillstånd. Han/hon blir då konventionsflykting.

  Borde vara på tiden att våra sk. ”folkvalda” samt media noterar denna sklinnad och därför beviljar de flyktningr som nu anänder TUT
  Emedans de emigranter som kan tillföra demokraturen Sverige något PUT

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.