2016-02-24

Låt inte Sverige tvinga på världen en misslyckad drogpolitik!


Alla droger medför risker.

Det finns tre alternativ för hur dessa droger kan tillhandahållas på den marknad som de facto existerar – och som kommer att fortsätta existera, oavsett vad politikerna tycker.

Antingen har man en förbudspolitik där vissa droger är olagliga. Då kommer kriminella nätverk att sköta hanteringen. Deras enda mål är att maximera antalet användare. De tar inget ansvar för drogernas kvalitet eller styrka. Verksamheten omgärdas av våld, som inte sällan drabbar helt oskyldiga människor. Detta är en viktig inkomstkälla för kriminella gäng.

Alternativ nummer två är att legalisera. På en öppen, fri, laglig marknad hålls producenterna ansvariga för produkternas kvalitet. Innehåll och styrka deklareras öppet. Försäljning kan ske i butiker, under ordnade former. Verksamheten kan beskattas, omgärdas av regler så som åldersgränser och bedrivas under fredliga former, under överinseende av statens våldsmonopol (på samma sätt som annan laglig verksamhet). Då slipper vi våld och att göda brottsliga organisationer.

Alternativ tre är att ha ett statligt monopol, som när det gäller sprit i Sverige. Man uppnår då flera av fördelarna i alternativ två, även om det skapar vissa incitament för svartförsäljning.

När det gäller svensk narkotikapolitik har vi tyvärr valt det första alternativet – förbudslinjen. Det leder till lidande, stigmatisering och död bland missbrukare. Det gör icke-problematiska brukare till brottslingar. Det orsakar våldsamma uppgörelser mellan olika gäng. Och det leder till högre narkotikarelaterad dödlighet än i länder som har en mer liberal politik. Allt detta helt i onödan.

Nu i vår samlas FN-organet UNGASS för att göra ett omtag i drogfrågan. Mycket talar för att man kommer att byta från en förbudslinje till harm reduction. Det vill säga alternativ två eller tre ovan. (Troligen alternativ tre.)

Men det finns hinder på vägen. Ett av dessa hinder är Sverige – som till varje pris vill tvinga på resten av världen sin misslyckade, farliga och kontraproduktiva förbudslinje.

Därför måste vi få igång en ny svensk drogdebatt redan innan UNGASS-mötet. Kan vi påverka de svenska beslutsfattarna till förmån för harm reduction, då är det bra. Men det är kanske inte helt troligt. Däremot kan vi visa att det även i Sverige finns en stark opinion mot förbudslinjen. Det är också värdefullt.

Länk: Lift the Ban! Kofi Annan on Why It's Time To Legalize Drugs »

7 kommentarer:

 1. Statligt monopol med lätta droger, tunga droger kräver konsultation med läkare som erbjuder missbrukaren vård, om patienten ej vill ha hjälp (tex metadonbehandling) förskrivs tung narkotika. Kommer inte finnas någon marknad för illegal drogförsäljning och den organiserade brottslighetens största kassako är ett minne blott. Skatteintäkter kan sedan användas till narkotikans "kostnader".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, och det gäller att stoppa ev "svart" nyrekrytering till varje pris.

   Radera
 2. @HAX Du borde kolla in det här med surrogatmödraskap. Det luktar moralism och uppfostringsiver om den här statliga utredningen..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Verkligen, det är som vanligt lägga sig i vad vuxna myndiga personer vill frivilligt göra med sina kroppar.

   Radera
 3. Ett fjärde alt. är att odla/tillverka dessa droger själv för eget bruk.

  SvaraRadera
 4. Finns ytterliggare ett alternativ: att staten betalar (heroin) och/eller hjälper heroinister att injicera säkert. Det borde vara den mest prioriterade frågan, då abstinenta heroinister tenderar att åsamka mycket oreda i samhället.

  SvaraRadera
 5. Stentrollet: det är också SBF:s två av de viktigaste frågorna vi driver. Konsumtionsrum och heroinförskrivning som ytterligare ett alternativ inom substitutionsbehandlingen.
  Mvh Berne Stålenkrans Svenska BF

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.