2016-05-24

Demokrati måste vara mer än tomma ord


Demokrati är ett missförstått och missbrukat ord.

Fria och allmänna val är en i princip nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för en verklig, levande demokrati.

Renodlat och i stora doser kan det parlamentariska systemet vara direkt skadligt för demokratin. Systemet ger 51% av folket rätt att bestämma över 49%, med tvång och om så krävs med våld. Systemet kan användas för att inskränka eller avskaffa demokratin, i "god demokratisk ordning". Systemet kan lägga det mesta av mänsklig verksamhet under sig – även sådant som det vore mycket bättre om enskilda människor fick bestämma själva.

För att leva upp till demokratins djupare intentioner måste den innehålla ett starkt minoritetsskydd. Det är inte rätt att tvinga en minoritet av folket till det ena eller andra bara för att man kan. Det måste finnas synnerligen starka skäl (som att skydda liv, säkerhet och egendom). Principen måste vara att leva och låta leva – med ett stort mått av respekt för den enskilda individen, försiktighet och ödmjukhet.

En stabil demokrati respekterar de grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna. Skälet till att dessa kallas grundläggande är att de skall vara okränkbara. De är en minsta gemensam nämnare för civiliserat mänskligt umgänge. Därför är det inte OK att inskränka dessa fri- och rättigheter. Sådana inskränkningar är per definition en inskränkning av demokratins djupare värde.

Detta är värt att understryka: Det går inte att göra "avvägningar" mellan till exempel säkerhet och grundläggande fri- och rättigheter. Sådana blir med nödvändighet en inskränkning av principer som skall vara okränkbara.

I en demokrati skall makten utövas öppet, med möjlighet för folket att följa processen och att påverka den genom argument, debatt och opinionsbildning. Transparens är också en förutsättning för att fria, allmänna val alls skall vara meningsfulla. Medborgarna måste kunna utvärdera och ta ställning till vad som gjorts, för att kunna bestämma vem de vill rösta på.

I en demokrati skall alla vara lika inför lagen. Alla skall ha lika rättigheter – och skyldigheter. Inga individer eller grupper skall gynnas eller missgynnas jämfört med några andra. Vilket, om man tänker efter, är en oerhört radikal idé som står långt ifrån hur svenska staten fungerar i dag.

I en demokrati betraktas medborgarna som fria, självständiga individer – inte som kollektiv eller undersåtar. Därför är det till exempel inte är OK med massövervakning av hela folket. Svenskarna är inget ansiktslöst kollektiv av potentiella brottslingar eller terrorister. Grundinställningen skall vara att man kan lita på folk – till dess det finns konkreta skäl att ompröva detta i enskilda fall.

Det kan vara svårsmält för vissa, men ju mindre den politiska makten över allt och alla är – ju starkare blir demokratin. Less is more. Och om man betror folket med att få välja sina ledare, då bör man rimligen också betro samma folk med makten över sina egna liv. I en levande demokrati lämnar staten i så stor utsträckning som möjligt medborgarna i fred.

Det är ett problem att de politiker vi valt ägnar det mesta av sin tid åt att missbruka och undergräva demokratin. Verklig demokrati ligger uppenbarligen inte i deras intresse.

1 kommentar:

 1. Men har någonsin demokratiska konstitutionella finurligheter som i t.ex. Schweiz kunnat begränsa staten?

  Som t.ex. Ludwig von Mises skrev:

  "New powers accrued
  not to the member states but to the federal government. Every
  step toward more government interference and toward more
  planning means at the same time an expansion of the jurisdiction
  of the central government. Washington and Berne were once the
  seats of the federal governments; today they are capitals in the true
  sense of the word, and the states and the cantons are virtually reduced
  to the status of provinces. It is a very significant fact that the
  adversaries of the trend toward more government control describe
  their opposition as a fight against Washington and against Berne,
  i.e., against centralization. It is conceived as a contest of state’s
  rights versus the central power."

  https://mises.org/sites/default/files/Omnipotent%20Government%20The%20Rise%20of%20the%20Total%20State%20and%20Total%20War_3.pdf

  Bill Buppert skriver också om "Limited Government, Unicorns and Other Mythological Creatures":

  http://zerogov.com/?p=4228

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.