2016-08-09

Därför är ett fritt och öppet internet nödvändigt i ett fritt och öppet samhälle


Nybloggat på HAX.5July.org:


En text du bör läsa om varför ett fritt och öppet internet är viktigt – så väl för demokratin som för samhällets utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.