2016-08-17

Så skapar vänstern ett rasistiskt klassamhälle


Flyktingbarn som kommer till Sverige innan de börjar skolan klarar sig ungefär lika bra i sina studier som svenska barn. Men för de som kommer lite senare i livet ser det värre ut...
De med sämst resultat är flyktingungdomar och flyktinganhöriga. Av de flyktingungdomar som kommit till Sverige efter 12-års ålder lyckades bara omkring 20 procent av de som gick ut grundskolan mellan 2011 och 2015 få behörighet till gymnasiet. 80 procent av ungdomarna uppnådde alltså inte behörighetskraven till gymnasiet.
Länk: Fyra av fem klarar inte grundskolan »

Andra undersökningar ger en indikation om att problemen i skolan är speciellt stora för dem som kommer från Asien och Afrika. (Även om skillnaderna kan vara stora inom respektive grupp, speciellt vad gäller Asien som ju sträcker sig från Mellanöstern till Japan.) Siffrorna tycks även se sämre ut för pojkar än för flickor.

Länk: Skolans växande kunskapsklyftor »

Det ser alltså ut som om man rimligt väl kan identifiera den grupp som har störst problem: De som kommer till Sverige efter skolstarten, främst från Mellanöstern och Afrika – och då speciellt pojkar.

Detta borde knappast komma som en överraskning för någon. Även problem som utanförskap, radikalisering och kriminalitet lär delvis ha sina rötter i denna situation.

Detta är som det är. Att bara oja sig över situationen gör inget bättre. Att gå omkring och tycka illa om utlänningar gör inte heller situationen bättre. Något måste göras för att hjälpa dem som har problem med skolan. Så väl för deras egen skull som för samhällets skull.

Men inget händer. I Sossesverige betraktas en "pluggskola" som ger eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att klara sig i samhället och i fortsatta studier som något föråldrat. Här får man inte differentiera utbildningen efter elevernas skiftande förutsättningar. Och man får absolut inte peka ut problematiska grupper baserat på ursprung. I vart fall inte utan att bli kallad rasist.

Resultatet blir att vi får ett samhälle där grupper av människor av visst ursprung döms till livslångt utanförskap i ett slags ny, permanent underklass. Vilket i sin tur skapar många andra problem. Och det är den politiskt korrekta identitetsvänsterns fel.

Mönstret känns igen. För att rädda sin världsbild offrar socialisterna de enskilda människorna. Så har det alltid varit.

Sverige är fanatiskt.

8 kommentarer:

 1. En bra väljarbas av avundsjuka och frustrerade människor skapas ju till sossarna. Alltid något!

  SvaraRadera
 2. En del kommer från länder med ett IQ-snitt på kanske 70... de kommer inte klara sig igenom svensk skola vad man än gör. Än mindre komma in på nån arbetsmarknad. Gränsen för att få speciallärare gick vid 80 förr har jag för mig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det gäller väl främst Afrika söder om Sahara:
   https://sv.wikipedia.org/wiki/IQ-skillnader_mellan_v%C3%A4rldens_l%C3%A4nder

   Här är frågan vad som är hönan och vad som är ägget. Enligt uppgift klarar sig barn som kommer till Sverige innan de börjar skolan ungefär lika bra som svenska barn, oavsett deras ursprung.

   Låg IQ kan mycket väl vara ett tecken på dålig utbildning och därmed svårigheter att förhålla sig till den typen av information och frågor.

   Mycket intressant, hur som helst.

   Radera
  2. Man tror väl att nutrition kan vara en avgörande faktor som delvis kan förklara extremt låga tal i södra Afrika. Man måste nog ändå vara beredd att tillstånd att det finns en hypotetisk möjlighet att genetiska skillnader på gruppnivå kan ha betydelse (även om det är ovisst hur man kan/ska använda sådan information). Det är ju anmärkningsvärt att en viss folkgrupp har över två standardavvikelser högre iq i snitt än de 99% av jordens befolkning som ej tillhör denna grupp.

   Radera
  3. Alla folk har tyvärr inte samma medelintelligens. Om det är Gud eller ”Darwin” som är ansvarig spelar ingen roll. Och de bryr sig inte heller om vad vi tycker om det. Vi får rätta oss efter hur ”skapelsen” ser ut. Före Sverige gjordes multietniskt så hävdade vänstern att alla svenskar minsann var lika intelligenta, nu låter det annorlunda om unga svenska arga män på landet. Förr var det dock enligt vänstern bara miljöfaktorer som socioekonomiska förhållanden under uppväxten som förorsakade de stora skillnader i elevresultat som var tydliga redan några årtionden efter folkskolans införande 1842. Så tydliga att man såg sig nödgad att införa en sjugradig betygsskala 1897. Om de socioekonomiska förhållandena i den tidens Fattigsverige hade bestämt elevernas förmåga att tillgodogöra sig undervisning så hade väl bara tre betyg behövts. Stort A för överklassens, godkänt för den lilla medelklassens och underkänt med bred marginal för samtliga arbetar- och bondeklassens barn. Där de sistnämnda tillsammans utgjorde säg 90 procent av befolkningen?

   Men så var det inte. Trots fattigdom, barnarbete, umbäranden och fullständig torka när det gällde intellektuell stimulans så var det många av arbetar- och bondeklassens barn som hade läshuvud och fick stort A i samtliga ämnen. Trots att anteckningar fördes på griffeltavla med krita och skolaga förekom för kunskapsbrister. En aga som hade sin rot i en egalitär föreställning om att alla barn var lika begåvade. Men att en del ”voro för lata” i sina studier och behövde läxas upp.

   Svenska folket var minst lika intellektuellt begåvat då som det är nu. Det som skiljde sig från nu var arbetsmarknaden, det fanns helt enkelt inte tillräckligt många jobb som krävde stark begåvning, som antalet jobb som krävde en stark rygg och uthålliga muskler.

   Sverige har aldrig någonsin tidigare i sin historia kunnat erbjuda och erbjudit barnen, alla barn en sådan fantastisk möjlighet till utbildning. Aldrig någonsin tidigare – utom möjligen mellan 60-talet och millennieskiftet då nivån på undervisningen var högre samtidigt som studielån möjliggjorde för envar att studera vidare. En nivå som om den tillämpades idag skulle ge lika goda resultat på PISA för de etniskt svenska barnen som de rätteligen bör ha, då de inte har förändrats till sin begåvning. Men den nivån på undervisningen i den nuvarande multietniska svenska skolan skulle medföra en massiv utslagning i nian, inte av japanska, kinesiska eller judiska barn. Ni vet själva av vilka.

   Grundskoleutbildningens teoretiska nivå är inte en ekonomisk fråga. Det är inte dyrare att undervisa sjuorna som om de vore nior! Men det är i dagens läge politiskt omöjligt att ge de svenska barnen den utbildning de hade fått om Sverige fortsatt att vara etniskt homogent. Detta slöseri med talang är inte hållbart i längden.

   Jag utvecklar ovanstående resonemang på min blogg.

   FÖRÄLDRARNAS UTBILDNINGSNIVÅ
   https://pwrmos.wordpress.com/2015/08/27/foraldrarnas-utbildningsniva/

   Radera
 3. Jag håller med dig till stor del, men samtidigt så identifieras ju faktiskt studiesvaga elever idag och man satsar extra på dem. Man pekar inte ut elever på individnivå, men data aggregeras till skolnivå.

  Kommuner har nämligen rätt att omfördela resurser till skolorna, och det görs framförallt i storstadsregionerna. Man ser t.ex. på elevernas bakgrund, tidigare prestationer och föräldrarnas utbildningsnivå. Därför får till exempel en skola i Rosengård nästan dubbelt så stora resurser som en skola i ett "studiestarkt" område (t.ex. Limhamn).

  Som sagt - jag håller med; en helt jämnlik skola tror jag är ouppnåelig (personligen tror jag att det tyska skolsystemet med en tidig differentiering är bra). Men samtidigt är det ju anmärkningsvärt att resultaten i vissa skolor är så dålig trots att så stora resurser satsas där.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis som du säger så får skolor i "utsatta" områden får betydligt större resurser. Samtidigt som det i debatten låter som om det aldrig gjorts något hittills och att problemet med dåliga elevresultat vilka aggregeras till dåliga skolresultat går att åtgärda med universallösningen mer pengar till de skolorna.

   Det enklaste man kan göra är att IQ-testa eleverna och se ifall de presterar sämre eller i överenstämmelse med sin begåvning. Det mest sannolika är att eleverna i medeltal helt enkelt presterar i linje med sin begåvning. De elever som går ut nian som funktionella analfabeter och som inte klarar de fyra räknesätten utan kalkylator har inte svensk normalbegåvning IQ 100. Varken de svenska eleverna eller de med invandrarbakgrund som är födda i Sverige. Begåvade elever brukar ofta, mot föräldrarnas vilja, själva lära sig läsa innan de börjar skolan. Det går inte som normalbegåvad att klara nio år i skolan utan att lära sig läsa och skriva. En så låg ansträngningsgrad torde var svår att uppnå.

   Att invandrare och flyktingar från tredjevärlden "misslyckas" i den svenska skolan utgår från felaktiga egalitära föreställningen om att alla individer och folk egentligen är lika intelligenta. Men att somliga fått en mer priviligerad uppväxt och därför lyckas bättre redan i lågstadiet och sedan vidare genom skolan till den högre utbildningen. Men föreställningen om att alla svenska individer egentligen är lika intelligenta sitter inte lika benhårt i tänkandet hos den stora majoriteten svenskar och är föremål för många paradoxalt motsägelsefulla åsikter av typen: - Den som inte fattar att alla människor är lika intelligenta är en idiot!

   Men det är en politisk och psykologisk omöjlighet för de flesta svenskar att erkänna att de i medeltal sämre resultaten för vissa grupper av invandrarelever (ej östasiater och judar) beror på att alla folkgrupper inte har samma medelintelligens. Det är strängt tabubelagt. Därför kommer dessa elever att avkrävas resultat de inte har fått begåvning nog att kunna leverera, vilket måste vara frustrerande. Och skolorna kommer tillsammans med lärarna att utpekas som undermåliga problemskolor. Förväntningarna måste anpassas till elevunderlaget. Vilket innebär att "misslyckandet" med skolorna i de utsatta områdena inte alls är något misslyckande sett till elevunderlaget. De leverar vad man kan förvänta sig.

   Radera
 4. Undrar om det blir lättare att uppnå goda betyg om man insjuknar i den kraftigt ökande sjukdomen tuberkulos (TBC)?

  http://www.sydsvenskan.se/2016-08-18/utrotad-sjukdom-tillbaka-det-har-bor-du-veta-om-tuberkolos

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.