2016-09-15

För att rädda gammelmedia vill EU strypa nätets fria flöde av information


EU-kommissionen har som bekant lagt fram sitt förslag till en reformerad upphovsrätt. [PDF»] Fast så mycket reform är det inte tal om. Det handlar mer om att gå gammelmedias och nöjesindustrins ärenden – att skydda dem från den tekniska utvecklingen, den nya digitala marknaden och konkurrens från nya aktörer.

Till exempel kommer rätten att länka och citera att inskränkas. Dagens Media skriver...
"Den åtgärd som EU-kommissionen nu presenterar innebär att publicister och förlag ska få exklusiv rätt till att göra sitt innehåll tillgängligt för allmänheten – och rätten att reproducera innehållet för digitala ändamål i upp till 20 år."
Vilket innebär att om detta förslag går igenom – då skulle det inte vara möjligt för mig att publicera ovanstående länk och citat här med mindre än ett föregående tillstånd från, i detta fall, Dagens Media. Det samma gäller om jag skulle vilja göra samma sak på G+, Facebook eller Twitter.

Bakgrunden är att gammelmedia har problem med lönsamheten på grund av att utvecklingen har sprungit ifrån dem. Därför vill mediehusen ha betalt när någon länkar och publicerar ett kortare utdrag ur en text eller en ingress.

Denna modell har prövats i Spanien – vilket resulterade i att Google News drog sig ur den spanska marknaden och att antalet besök på de spanska tidningarnas hemsidor minskade. I Tyskland finns samma modell – men där har de flesta publicister valt att inte åberopa lagen, av ren självbevarelsedrift.

Denna modell har alltså misslyckats totalt i två EU-länder. Och ändå vill EU-kommissionen nu att den skall bli praxis i alla medlemsstater.

Dessutom är det länkarna som får webbens HTTP-protokoll att fungera. Detta är internets nervsystem. Att hindra länkning är att slå sönder det globala nätverk av kunskap som internet är. Det är att strypa vårt fria flöde av information. Det är att göra mänskligheten fattigare.

Den totala idiotin i att begränsa inlänkning är en sak. Men här finns även en demokratisk aspekt.

Att citera ur en artikel (och att länka till den) är en viktig del av det offentliga samtalet. Om man inte får citera, då begränsas möjligheterna för en fri debatt. Och ofta kan det vara av största vikt att få ett citat ordagrant. Djävulen bor som bekant i detaljerna.

I USA finns regler om så kallat "fair use" som tillåter citat eller återpublicering av upphovsrättsskyddat material i rimliga sammanhang – som till exempel i samhällsdebatten, vad gäller kulturkritik eller satir. Något sådant undantag tycks dock inte finnas i det aktuella EU-förslaget.

EU-kommissionens förslag är helt bakvänt. Det går ut på att minska människors tillgång till information – bara för att rädda en bransch som vägrar anpassa sig till utvecklingen, verkligheten och marknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.