2016-09-14

Frihet – det rimliga politiska alternativet


Våra politiker tycks vilja styra och ställa över alla andra. Då är det viktigt att komma ihåg att det faktiskt finns ett helt rimligt alternativ: Frihet.

i) Alla människor skall ha så stor frihet som möjligt.

ii) Gränsen för denna frihet går där man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom.

iii) Alla människor skall ha lika rättigheter inför staten.

Man kan argumentera för friheten på många olika sätt. Men låt oss göra det enkelt: Alla människor är olika. Vi har – för att bara nämna några exempel – olika drömmar, preferenser, behov, förmåga, åsikter, intressen, livsåskådning och ambition.

Därför är det naturliga valet att låta människor bestämma över sina egna liv, i så stor utsträckning som möjligt. Det är då människor kan göra de val som passar dem själva bäst. Det är då förutsättningarna är som störst för att folk frivilligt och spontant skall kunna bygga, skapa och bidra till samhällets välstånd. Det är då människor får lov att vara lyckliga på sina egna villkor.

Detta är en oerhört radikal tanke i dagens Sverige.

Politiken samlar makten i ett fåtal människors händer. Politiker vill som regel ändra på folk, lägga sig i hur vi lever våra liv och bestämma över oss. Politiska beslut upprätthålls med tvång. (Och med våld, om så krävs.)

Visst, till och med jag tycker att vi kan behöva en stat. Men den skall vara liten. Den skall endast syssla med sådant som med nödvändighet måste hanteras gemensamt. Och den skall göra de sakerna bra.

Detta i kontrast till hur det är i dagens Sverige – där politikerna styr och ställer över saker de inte har med att göra och inte begriper. Där staten ägnar sig åt allt mellan himmel och jord, utan att göra det speciellt bra. Där staten misslyckas med sina kärnuppgifter.

Det finns ett bättre alternativ.

1 kommentar:

 1. Så länge som den världsomspännande ”religionen” brist på pengar råder - så lär det ej bli någon jävla ordning på någonting = bl a Sveriges eländes eländen blir bara värre och värre. :cry:

  De globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna och deras medlöpare - som övergripande styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt - sedan mer än 100 år tillbaka får bara mer och mer makt, tyvärr tyvärr... :cry:

  Apropå politiskt ledarskap – så är det så att pengar = makt – och den makten finns till allt överskuggande del i dags dato hos den finansiella sektorn. Som princip alla politiker ”dansar” efter hur den finansiella sektorn agerar.

  Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder - så finns det hopp om en annorlunda ordning - eller ?

  Om mitt hopp på min blogg under rubriken: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV - ELLER ?”

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.