2016-12-30

Sverige behöver en modern medborgarrättsrörelse


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"För var dag som går minskar transparensen i politiken, korporativismen breder ut sig, rättsstaten undergrävs, övervakningen blir allt mer omfattande och ständigt formulerar de folkvalda kompromisser mellan grundläggande fri- och rättigheter och det ena eller andra. Här behövs helt enkelt en stark motkraft."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.