2017-07-25

Det är egentligen rätt enkelt...


Våra politiker och byråkrater lägger ständigt allt mer makt under sig.

Samtidigt är det uppenbart att de inte är kompetenta nog att sköta saker som till exempel IT-säkerhet, ordningsmakt och sjukvård. Plus att de har en egen agenda som varken är i linje med allmänintresset, verkligheten eller medborgarnas rättmätiga krav på att få valuta för skattepengarna.

Mycket kan fungera betydligt bättre om makten decentraliseras till civilsamhället, marknaden och den enskilda individen.

Och när det gäller sådant som kanske ändå bäst sköts gemensamt - då måste verksamheten ledas av kompetenta och erfarna chefer, inte av karriärbyråkrater och politruker.

Svårare än så behöver det inte vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.