2018-11-04

AI, politik, marknad - och singulariteten


Det talas mycket om artificiell intelligens (AI). Maskiner förväntas lära sig »tänka som människor«, rent av bli mer intelligenta genom självgenererande processer. Detta betraktas både som en möjlighet och ett hot.

Jag kan inte låta bli att fundera över vad som händer när AI möter politik och byråkrati.

Om vi antar att AI alltid fattar rationella beslut - då kommer det inte att ta lång tid innan dess output hamnar på kollisionskurs med vad den härskande politiska klassen anser vara lämpligt.

Politiken skapar dogmatiska tankemodeller som är raka motsatsen till inre frihet. Därmed förvrängs varseblivningen. Rationella lösningar överskuggas av emotionella låsningar. Vilket i sin tur blockerar beslutsförmågan - eller i vart fall förmågan att fatta rimliga beslut.

Politiken är ofta verklighetsfrånvänd, faktaresistent, lider av bekräftelsefel (confirmation bias), formar grupptänk, förutsätter dubbeltänk och leder inte sällan till oväntade och oönskade konsekvenser.

Det skall bli mycket intressant att se vad som händer när denna politiska kultur möter AI.

Kommer AI att dra ner byxorna på politikerna? Eller kommer dess beslutsmodeller med tiden att begränsas av påtvingade, ideologiskt motiverade förbehåll och algoritmer?

För att inte tala om vad som kan hända om en stenhårt rationell AI i någon kontext konfronteras med postmodernism, identitetspolitik och radikalfeminism. Tanken är underhållande.

Och hur blir förhållandet mellan AI och den organiska intelligens (OI) som politikerna i alla tider försökt kväsa?

Den OI som driver det frivilliga och spontana samarbete som ser till att det varje dag finns rätt mängd bröd i butikshyllorna; som smidigt samordnar de tiotusentals olika aktörer som är inblandade i processen att bygga en bil; som snabbt anpassar sig till och möter folkets skiftande behov; som kan skapa ökat välstånd för alla - och som är fullständigt decentraliserad. Det vill säga marknaden.

Det är lätt att se betydligt fler gemensamma nämnare mellan AI och marknaden än mellan AI och politiken. Den tekniska utveckling som driver AI fungerar i symbios med marknaden. Medan AI och den politiska makten snarare kan förmodas ha latenta relationsproblem.

Å andra sidan är det inte alls svårt att föreställa sig hur en politiskt riggad AI skulle kunna göra medborgarnas liv olidliga - genom att samordna politiska beslut, ordningsmaktens tvångsmedel, register innehållande personlig data och modern massövervakning.

Vi lever i ohyggligt intressanta tider.

2 kommentarer:

 1. Det kinesiska kommunistpartiet driver tydligen AI hårdast.
  Intressant!?

  SvaraRadera
 2. Hej.

  Gör inte misstaget att tro att det finns objektiv rationalitet. Det Löfven gör är rationellt utifrån hans förutsättningar, resurser och önskningar.

  Att det är irrationellt för dig eller mig ändrar inte på om det är rationellt för honom.

  Vidare: rationellt har ibland föga med effektivitet att göra: Arbetsförmedlingens ineffektiva resursslöseri är ett resultat av att alla inblandade är rationella aktörer.

  Vad en AI kommer att anse rationellt beror på vilka förutsättningar och parametrar den ges - alltså vad den med makt anser rationellt.

  Din tänkta konflikt mellan AI och politiker kommer helt enkelt inte att inträffa. Tvärtom, snarare.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.