2019-04-07

Försvara den fria informationen mot EU!


Rätten att fritt sprida och ta del av information är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt samhälle. Tillgång till information från olika källor är avgörande för att vi skall kunna skaffa oss en någorlunda rättvisande bild av verkligheten - och handla därefter. Ett fritt utbyte av tankar, argument och idéer gör det möjligt för individen och samhället att utvecklas.

Ständigt pågår en kamp om makten över ordet. Det är en del av kampen om makten över människan. Men människan mår bäst av att vara fri och oberoende. Därför är internet - som i spontan ordning kopplar samman människor, företag, organisationer, kulturskapare och forskare i global skala, dygnet runt, året runt - så viktigt. Det är ur det fria flödet av information som kunskap, kreativitet, entreprenörskap, idéer och framåtskridande föds.

Samtidigt ser vi hur det kommer en aldrig sinande ström av EU-förslag om att inskränka internets frihet. Själv har jag brottats med EU-apparaten när rätten att blogga anonymt var hotad; när fransmännen ville stänga av fildelare från internet utan föregående rättslig prövning; när ACTA-avtalet ville göra internetoperatörerna till nätpoliser. Och just nu pågår striden runt ett upphovsrättsdirektiv som hotar vår tillgång till fri information.

Sådana här förslag kommer nästan alltid från EU. Och man ser alltid samma laguppställning. På ena sidan står den politiska makten hand i hand med särintressen som ogillar att behöva anpassa sig till den nya informationsekonomin. På andra sidan står nätaktivister, medborgarrättsaktivister, internets användare - och allmänintresset.

För att försvara internets frihet krävs människor inne i EU-apparaten - som kan käfta emot och göra motstånd när internets frihet hotas. Människor som dessutom förstår hur denna apparat fungerar. Människor som kan förmå apparatens beslutsfattare att tänka efter innan de ger sig in i saker som riskerar att få oväntade och oönskade konsekvenser.

Varesig man anser att Sverige skall vara med i EU eller lämna, så är vi med just nu. Därför är det absolut nödvändigt att göra vad man kan för att stoppa tokiga EU-förslag som inskränker det fria ordet, begränsar informationens frihet och stryper internet. Det handlar om beslut som vi kommer att tvingas leva med.

Detta är ett av skälen till att jag kandiderar för Klassiskt liberala partiet i EU-valet. Jag vet varför det fria ordet är viktigt och varför det måste försvaras. Efter att ha jobbat i Europaparlamentet har jag lärt mig maktapparatens fula knep och hur man hanterar dem. Och som vän av individens frihet känner jag att detta är ett område där jag faktiskt kan göra skillnad.

Så rösta gärna på mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.