2020-06-25

Problemet är att det tänks för lite


Det är ett problem att människor tänker för lite. Vi fattar viktiga beslut utan att tänka efter. Vilket kanske inte är så konstigt. Det är helt enkelt bekvämast så.

Man skall vara snäll mot andra. Vänstern säger att den är snäll. Och så glider människor in i en vänsteridentitet som med tiden förstärks genom kognitiv bias. Sedan röstar de därefter. Vilket kan sluta i en stat som är allt annat än snäll mot människor.

Kärnkraftvek exploderar. Därför skall vi inte ha någon kärnkraft. Säger den som inte har hängt med i den tekniska utvecklingen. Den nya generationens kärnkraftverk kan inte explodera, de käkar gammalt kärnavfall och det slutliga avfallsproblemet är litet och högst hanterbart. Dessutom råkar de vara CO2-fria.

Problemet är att folk skjuter från höften. Och att vi ogillar att ompröva våra ställningstaganden.

Läs gärna Nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok Tänka, snabbt och långsamt. Wikipedia kan förklara:

"The central thesis is a dichotomy between two modes of thought: "System 1" is fast, instinctive and emotional; "System 2" is slower, more deliberative, and more logical. The book delineates cognitive biases associated with each type of thinking..."

Enkelt uttryckt - vi går mest på autopilot. Den riktige piloten kopplas in först när något måste hanteras. Autopiloten är dessutom känslomässig.

Vi tycker synd om andra. Vi är rädda för andra. Vi tror de mest häpnadsväckande saker. Vissa ställningstaganden sker per default för att vi tycker om att känna oss präktiga. Vi ogillar förändring. Vi är vanligtvis lyckligt ovetande om fakta och samband. Det som verkligen förenar mänskligheten är lättja.

Vi ifrågasätter sällan. Vi är nästan aldrig villiga att ompröva en åsikt. Vi mopsar inte mot överheten. Vi vill inte ens lyssna till sådant som skulle kunna rubba vår världsbild, våra åsikter och vår sinnesro.

Ibland kan jag få intrycket att svenska folket inte vill tänka. Att vi likt folket i Huxleys Du nya sköna värld omger oss med så mycket distraktioner att vi kan hålla det fria, kritiska och analytiska tänkandet stången.

Hur skall man annars till exempel förklara att det inte finns någon debatt i Sverige om den övervakningsstat av aldrig tidigare skådad omfattning som håller på att rullas ut. I Tyskland är den debatten högst levande. Det är ofta man ser frågor som rör övervakning, internets frihet, det fria ordet och individens fri- och rättigheter på de tyska tv-nyheterna. I Sverige är det i stort sett tyst.

Har århundraden av fred förslappat oss? Har vi förlorat kontakten med verkligheten? Förstår vi inte vad som är viktigt? Eller vill vi helst inte tänka på saken?

Vi förutsätter allt för ofta att människor är rationella aktörer med full tillgång till relevant information. Så är det inte alls. Istället fattas beslut utifrån känslor, förutfattade meningar, lättja, grupptryck, fragment av partisk information och propaganda som vi utsatts för. Kognitiv dissonans leder inte nödvändigtvis till att vi omprövar våra ställningstaganden, utan kan snarare förstärka den uppfattning vi hade från början.

Det kan möjligen förklara varför allt är så tokigt och verklighetsfrånvänt som det är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.