2021-04-19

Politiken hindrar samhällets utveckling


Vårt samhälle är en evolutionär process utan bestämt slutmål.

Genom samarbete, spontan ordning, frivillighet, mångfald och erfarenhet skapas fungerande lösningar som tillgodoser medborgarnas behov och som tryggar vårt välstånd.

I ett fritt samhälle prövas många olika alternativ för hur saker kan skötas. En del faller bort, några är bättre än andra och blir kvar.

I ett fritt samhälle vaskas det bästa fram i en spontan urvalsprocess där makten ligger hos konsumenterna, hos folket.

Politikerna hotar allt detta. I deras värld bestämmer de. I deras värld skall allt vara på ett bestämt sätt. Detta även om deras metod är sämre eller inte fungerar alls.

Valet står alltså inte mellan om vi skall göra på ett sätt eller ett annat. Istället handlar det om huruvida vi skall göra på ett visst sätt, politikernas sätt - eller på många olika sätt, för att se vad som fungerar bäst.

Politikens lösningar är som regel sämre än civilsamhällets spontana utveckling. Politikens lösningar måste upprätthållas med tvång. Politikens lösningar tar inte hänsyn till en ständigt föränderlig verklighet.

Politikens stora tragedi är att den hindrar andra, bättre och mer tidsenliga lösningar. Vilket leder till att saker och ting fungerar sämre. Tänk på alla de olika sätt att göra saker och ting som aldrig prövas, för att de kvävs av politiken.

Tänk dessutom på hur den tillväxt som skall garantera vårt välstånd, våra pensioner och vår trygghet begränsas när politiken ställer sig i vägen för samhällets spontana utveckling.

Dessutom saknar politikerna - uppenbarligen - den kompetens som krävs för att sköta samhällelig kärnverksamhet. De kan helt enkelt inte besitta all den kunskap, ha tillgång till all den information och äga den lyhördhet som krävs. Därför gör de fel.

Ett stabilt och välmående samhälle måste byggas underifrån. Topp- och centralstyrning fungerar aldrig i längden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.