2021-08-08

Vänsterns missriktade välvilja


Jag tror att många vänstermänniskor faktiskt anser sig vara bättre än andra. Goda och uppfyllda av de bästa föresatser. Utopin om det jämlika samhället. En moralisk stormakt, ni vet...

Om man ser sig själv som god, kan det vara lätt hänt att man börjar betrakta andra som onda. Vilket i sin tur brukar sluta i katastrof.

Det helt jämlika samhället går endast att genomföra med ett stort mått av tvång, utan utrymme för kritik eller människor med andra åsikter. Alla skall med.

Det räcker inte med att vilja väl. Missriktad välvilja är grunden för mycket lidande här i världen. Oförutsedda och oönskade konsekvenser kan alltid uppstå - speciellt om man fattar beslut utifrån känslor snarare än verkliga förhållanden.

Jag tror också att många vanliga människor börjar tröttna på vänsterns förmaningar om vad de förväntas tycka. De vill att politiken skall se till så att samhällelig kärnverksamhet funkar - inte ägna sig åt ideologiska experiment med våra surt förvärvade skattepengar.

Bild: PixelAnarchy på Pixabay

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.