2022-07-14

Finns det en tyst majoritet? (Uppdaterad)


Uppsala Universitet och SOM-institutet har gjort en undersökning som verkar intressant. Med reservation för att jag inte vet vilka svarsalternativen var, fick deltagarna peka ut en grupp i samhället som de ogillade.

Minoriteterna kom långt ner på listan. Istället toppades den av sverigedemokrater (22,8% ogillade), antivaxare (17,4%) och abortmotståndare (16,8%)

Undersökningen låter även meddela att »Var tredje anser att personer i den ogillade gruppen inte borde få delta i demonstrationer, och var femte att de inte borde få uttrycka sina åsikter. Hela 64 procent anser att en person i den ogillade gruppen inte borde få bli statsminister. Trots att det här är rättigheter som står i grundlagen.«

Samt följande om självcensur. »Över 50 procent av de tillfrågade instämde med påståendet: "I dagens politiska klimat kan jag inte öppet uttrycka mina åsikter eftersom andra kan tycka de är stötande."«

Även om jag som sagt inte känner till undersökningens metodik är detta intressant. (Själva undersökningen verkar lite knepig att hitta. Tipsa gärna i kommentarerna. Det ovanstående bygger på universitetets redaktionella presentation.) Uppdatering: Upphittad, se länk och bilder nedan.

En spekulation är att vänstern är mer benägen att ogilla och vilja tysta politiska motståndare. Helt enkelt eftersom den anser sig själv vara god och moraliskt överlägsen alla andra. Sådant leder inte sällan till fanatism. De som står i vägen för den utopiska visionen betraktas då som objektiva fiender. Uppdatering: Större spridning än jag trodde.

En relaterad spekulation är att de som känner att de inte fritt kan uttrycka sina åsikter oftare är höger. Detta antagande bygger på att högerfolk i allmänhet tenderar att oroas av händelser och företeelser som är symboliskt laddade för vänstern. Uppdatering: I princip bekräftat.

Energipolitik, brottslighet och belastning på välfärdssystemen är exempel på frågor där pragmatiska, verklighetsbaserade åsikter lätt kan komma i konflikt med vänsterns ideologiskt laddade uppfattning.

Frågan är om det finns en tyst majoritet som står för rimlighet och sunt förnuft - men som inte vill eller orkar ta striden med en allt mer kolerisk vänster?

Länk:
• Politisk intolerans begränsar debatten i Sverige »

Uppdatering: Undersökningen upphittad (PDF) »

Några intressanta tabeller ur undersökningen. Klicka på bilderna för en större variant.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.