2022-10-03

Vad vänstern kan lära av Anonyma Alkoholister


Anonyma Alkoholister har en bön för sinnesro:

»Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra - mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.«

Även om man plockar ut Gud ur ekvationen är detta en klok, stoisk strategi. Den kan appliceras i många sammanhang. Till exempel i politiken.

De rödgröna är upprörda över valresultatet och att riksdagens näst största parti enligt praxis fått ordförandeskapet i en del utskott. Stundtals är tonen mycket upphetsad.

Men kan de ändra på valresultatet? Kan de hindra att SD får ordförandeklubban i några utskott? Med största sannolikhet inte.

Upprördhet ändrar inget. Däremot gör negativa känsloreaktioner människor sämre på att fatta rationella beslut.

För övrigt är en utskottsordförande tämligen maktlös. De propositioner som läggs kommer från regeringen. Och i utskotten råder samma maktbalans som i riksdagen. Det enda är möjligen att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Kanske vore det bättre att lägga energin på konstruktivt riksdagsarbete - baserat på fakta, logik och sakliga argument. If any.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.