2022-11-30

Bygg oljekraftverk - eller frys i mörker och fattigdom

Det börjar bli uppenbart för allt fler att det är en dålig idé att basera landets elproduktion på en kraftkälla som bara levererar när det blåser. Om inte annat bör de höga elpriserna ha drivit hem den poängen.

Kärnkraft är den enda rimliga, rationella lösningen.

Men det kommer i bästa fall att ta 8-10 år innan nya kärnkraftverk kan börja leverera el. Och under tiden ökar vårt elbehov markant.

Ekvationen går helt enkelt inte ihop. När nu hälften av landets kärnkraft är avvecklad, då har vi inte tillräckligt med el när den behövs.

Sverige måste ha stabil el dygnet runt, året runt. Vid lunchtid idag stod vindkraften för 3,5% av vår elproduktion - eftersom det inte blåser. Det varnas för att elen kan komma att kopplas bort i vissa områden.

Det Ryssland gör med bomber mot Ukrainas elförsörjning, det har S+MP+C+V gjort mot sitt eget land genom medvetet fattade beslut.

Detta måste hanteras. Och det måste ske omedelbart - innan problemen blir ohanterbara.

Till dess en stabil och förutsägbar elproduktion åter kan garanteras finns inte så många alternativ. De enda kraftverk som kan ge tillräcklig och stabil elproduktion på kort sikt är sådana som eldas med kol, gas eller olja.

Kol och gas går nog bort. Då återstår olja. Vilket naturligtvis inte är bra, men förmodligen nödvändigt.

(Är man smart bygger man sådana kraftverk så att pannan kan ersättas med en liten kärnreaktor, när de finns tillgängliga. Turbinhall och nätanslutningar kan vara desamma.)

Alternativet är en krympande ekonomi, urholkad välfärd, fortsatt höga elpriser, uteblivna investeringar, konkurser, arbetslöshet, kyla, mörker och fattigdom.

Ironisk nog kommer den kontraproduktiva rödgröna klimatomställningen att leda till ökade CO2-utsläpp.

Men det är ju så det blir när dogmatiska politiker inte tänker igenom saker och saknar förmåga till konsekvensanalys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.