2008-08-15

Järnvägsrevolutionen

Det lutar åt att de blir fri trafikeringsrätt på järnvägen från år 2010. Större valfrihet på alla linjer, lägre priser och kanske lågprisbolag kan bli resultatet.

Helt klart är att EU öppnar för "cabotage" under 2010. Det innebär att utländska bolag får lov att börja internationell trafik och ta upp / lämna av passagerare på vägen. Bland annat är Deutsche Bahn intresserade av att starta en direktlinje Stockholm - Hamburg.

Länk»

16 kommentarer:

 1. Inte en dag för sent!

  Jag har för mig att idag så ger länsstyrelsen (?) inte tillstånd för busstrafik på linjer där det existerar en SJ-tågförbindelse (med dålig lönsamhet)

  Ju förr sådant otyg stävjas desto bättre för medborgarna och resenärer

  SvaraRadera
 2. Är inte formuleringen "fri trafikeringsrätt" lite att ta i?
  Det lär av praktiska skäl fortfarande finnas skarpa begränsningar, till skillnad från vad som gäller för vägtrafik...

  SvaraRadera
 3. Visst kan det finnas fysiska begränsningar för hur många tåg som får plats på samma räls samtidigt. Men det är frågor som kan hanteras tekniskt. Till exempel kan en gemensam trafikledning vara bra att ha.

  Det är väl minst fyra olika företag som trafikerar sträckan Sthlm - syd Märsta redan i dag?

  SvaraRadera
 4. Jag befarar att detta blir ytterligare en pseudomarknad där någon typ av myndighet skall ge olika så kallade aktörer konkurrensneutrala förutsättningar.

  Fri marknad inom tågområdet är privata järnvägar där järnvägarnas ägare givetvis själva bestämmer vem som får bedriva trafik.

  Alltså: Privatisera banverket!

  SvaraRadera
 5. Jag befarar att detta blir ytterligare en pseudomarknad där någon typ av myndighet skall ge olika så kallade aktörer konkurrensneutrala förutsättningar.

  Fri marknad inom tågområdet är privata järnvägar där järnvägarnas ägare givetvis själva bestämmer vem som får bedriva trafik.

  Alltså: Privatisera banverket!

  SvaraRadera
 6. Det kommer bli fler och billigare tåg på sträckorna Stockholm-Göteborg-Malmö de sträckor som till viss del finansierar de mindre lönsamma för SJ idag. Alltså kommer det leda till nedskärningar och prishöjningar på andra sträckor.

  Sedan kan man ju tycka vad man vill om det.

  SvaraRadera
 7. Jag håller med Flavian. Detta låter som gammel hederlig fake-konkurrens med någon halv- eller helstatligt organ som äger infrastrukturen. Det är möjligt att det kan förbättra konkurrensen an aning men på längre sikt vore det bättre att bara sälja hela rasket och verkligen marknadisera.

  SvaraRadera
 8. Dessutom, om EU är inblandat kan man räkna med att de kommer fucka upp allting med hänvisning till någonting bisarrt som "orättvis konkurrens" eller dyl.

  SvaraRadera
 9. Schysst!
  Då kanske vi kan få tillbaka dom bruna tågen som körde i max 110 och hade vagnar där det gick att öpnna fönstren....samt rökkupeer.

  Jag betalar gärna mer för at åka saktare.

  SvaraRadera
 10. Peter Albertsson16 augusti, 2008 13:16

  Det är ju bara ungefär 200 år försenat...

  SvaraRadera
 11. Om man gör en direkt parallell till elmarknaden. Hur skulle ett sånt avregleringsscenario se ut?

  SvaraRadera
 12. Flavian:
  Varför ska man privatisera Banverket?

  Ska man i så fall också privatisera Vägverket?

  Det låter lite märkligt i mina öron, däremot hoppas jag att SJ:S monopol försvinner fortare än kvickt...men det är liksom en annan fråga.

  SvaraRadera
 13. Sverige har sedan ett tag tillbaka full konkurrens på godstrafiken. Statliga Green Cargo och diverse privata operatörer får ansöka om tåglägen (plats på spåren) hos Banverket som fördelar kapacitet. Dvs gemensam trafikledning är det i allra högsta grad.

  Det som det talas om nu är dels ökad konkurrens även för persontrafiken, dels ökad konkurrens i EU, men glöm alltså inte att en mycket stor sektor av den svenska järnvägsbranschen redan är avreglerad med gott resultat.

  SvaraRadera
 14. Sverige har sedan ett tag tillbaka full konkurrens på godstrafiken.

  Nej. Full konkurrens kan bara finnas på en helt fri marknad. Och det är det naturligtvis inte när ett statligt verk äger infrastruktur.

  Staten finansieras som bekant med våld, och har således fördelar vilket gör att fria aktörer väljer att inte ge sig in i branschen.

  Det är ju av naturliga skäl svårt att tävla med en konkurrent som inte behöver förtjäna sina inkomster genom att erbjuda bra tjänster.

  Det sägert sig självt att detta har en dämpande inverkan på byggnation av privata järnvägar och annan infrastruktur, vare sig det är elförsörjning eller vägar för motorfordon.

  Utöver detta finns det fler statliga hinder i form av "miljödomstolar" och likande lager och trams vilket sätter krokben för privat infrastruktur.

  Den som tror att Sveriga har en fri marknad (i valfri bransch) har ingen aning om vad han/hon pratar om.

  SvaraRadera
 15. Du har rätt i att det inte är en speciellt fri marknad på byggandet och driftandet av järnvägsspår. Det finns gott

  om privata bibanor, men det lär inte gå att få ekonomi i byggandet av stambanor eftersom Banverket redan dominerar

  där.

  Men jag vidhåller att det är full konkurrens på godstrafiken. Flera oberoende operatörer konkurrerar inom

  samma tidsram. Varje godskund kan fritt välja operatör och kan byta när de vill utan statlig inblandning.

  Varje operatör ansöker om kapacitet och Banverket fördelar det tillgängliga utrymmet så rättvist det går. Den

  processen fungerar såvitt jag förstår mycket bra. Om du inte anser att detta är konkurrens så kan du rimligtvis

  inte anse att det är konkurrens inom lastbilstrafiken heller eftersom alla åkerier utnyttjar det statliga vägnätet?

  Inom godstrafiken råder alltså konkurrens PÅ spåren, till skillnad från den betydligt mer begränsade konkurrensen OM spåren som råder på regional passagerartrafik, där en operatör får kontraktet av landstinget för en viss tid, och under den tiden har ensamrätt. Samt till skillnad från långlinjerna som inte har någon konkurrens alls.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.