2009-02-13

Det är EU/EMU som är problemet


Estlands BNP sjönk 9,4 procent under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2007. Paniken är nära.

Men vems är felet? I svenska media får man lätt intrycket att esterna inte har ekonomisk kompetens – och att de svenska bankerna har ställt till det för landet.

En annan möjlighet kan vara att Estland har bundit sin krooni till euron. Fast växelkurs är en dålig idé i kristider. Därmed är det också den Europeiska Centralbanken, ECB, som bestämmer räntorna. Mitt under brinnande inflation tvingas Estland alltså hålla samma styrräntor som till exempel Frankrike och Tyskland. Kan det gå på något annat sätt än åt skogen?

Om Estland hade haft en flytande valuta och möjlighet att sätta sin egen styrränta – då hade problemen i vart fall varit betydligt mindre.

Länk»

(Tipstack: Johan)

21 kommentarer:

 1. Hax propagerar för nationellt valutamonopol. Mycket skall man höra innan öronen trillar av...

  Det bästa för Estländarna vore naturligtvis om de fick använda precis vilka valutor som helst.

  SvaraRadera
 2. Naturligtvis bör de få använda vilken valuta de vill. Det vet du säkert att jag tycker.

  Men om vi råkar se hur det är just nu, i den verkliga verkligheten, så finns det två alternativ. Ett principiellt dåligt. Och ett katastrofalt. That´s my point.

  SvaraRadera
 3. Problemen hade varit mindre för vem?

  De svenska bankerna hade väl åkt på en rejäl valutasmäll då?

  Vi måste få stopp på det här eländet och börja använda samma pengar överallt i världen. Då kan man börja adressera de riktiga problemen.

  SvaraRadera
 4. Henrik, du har en poäng i din bloggpost, men jag undrar om verkligen devalveringslösningen heller är så bra. Det var inte många decennier sedan som devalveringarna var många i Europa. Skillnaden är att då var det kanske mer för att skjuta upp effekterna av strukturella problem. Ser du möjligheten att EMU anslutningen får Estland att komma på bättre lösningar, eller är devalvering enda alternativet?

  SvaraRadera
 5. Devalvering är inte det enda alternativet.

  men det är förbaskat bra att ha det som ett alternativ.

  SvaraRadera
 6. Henrik,

  Styrräntan är nära noll idag, vilken tror du estniska centralbanken hade haft idag, om de haft en självständig penningpolitik?

  Problemet med sedelfondssystemet, alternativt peggen mot euron, är att de baltiska valutorna är övervärderade vid nuvarande kurs.

  Vid rörlig växelkurs skulle valutornas värde ha sjunkit, och exporten och industrin hade fått sig en gynnsam stimulans helt gratis genom marknadens försorg.

  SvaraRadera
 7. Varför går det i så fall inte åt pipsvängen för Danmark? De har också bundit sin valuta mot Euron.

  Sedan brukar penningpolitikens betydelse överskattas. Inverkan har det givetvis, men inflationen föll t. ex. inte här i Sverige förrän vi var inne i finanskrisen.

  SvaraRadera
 8. De flesta bostadslån är tagna i Euro så vad den estniska centralbanken hade satt för styrränta hade spelat mindre roll. Möjligen kan man argumentera att bostadsköparna invaggats i en falsk säkerhet. Vidare så är deras arbetsmarknad flexiblare än t.ex. den svenska och lönerna är inte lika klibbiga nedåt så det är inte säkert att en devalvering är nödvändig. Jag får intrycket att hela världen vill skriva ned sina valutor mot alla andra länder, vad blir slutresultatet?

  BTW, har Hongkong lidit av att de haft sin valuta knuten till USA:s sedan 1983?

  SvaraRadera
 9. Och nu tillsätter Reinfeldt "utredning" om euron. Hur många fler beställningsjobb från EU blir det?

  Ett efter ett efter ett efter ett.

  Han vill verkligen bli "bäst i klassen" inför ordförandeskapshalvåret.

  Men innan han ens hinner blinka kanske redan "Sarko" installerat sig själv som President (han som vill vara bäst i VÄRLDS-klassen och därför redan gett upp det storvulna degaullska utanförskapet från NATO - Frankrike är nu en lydig medlem.

  SvaraRadera
 10. En flytande valuta kan också bli felvärderad. Se på Island.

  jag är helt säker på att Islands problem hade varit mindre med fast växlingskurs och att Estlands varit värre med flytande växlingskurs

  Problemet är att den estniska kronan är knuten tilll inflationseuron, vilket blåst upp den estniska ekonomien.

  Bättre hade varit om den hade varit knuten till guldet. Inflationen under en guldmyntfot vore nämligen så obetydlig att ekonomien aldrig hade blåsts upp i någon nämnvärd utsträckning och således hade ingen korrigeringsrecession behövts.

  Fasta växlingskurser är i princip bra och den mekanism som HAX beskriver fungerar också under fasta växlingskurser med den skillnaden att det som tänks driva ned växlingskursen under en flytande växlingskurs minskar likviditeten under fast växlingskurs och vice versa.

  SvaraRadera
 11. Läste din skrämmande länk från "Medieskugga" om Europas industrier som kollapsar - hur allvarligt läget är.

  Viktigt att ha en fungerande småskalig lokal marknad.

  Att bygga upp företag kring att man har hela världen - för att sen plötsligt inte ha någonting.

  Då måste man ha nåt hemma som funkar.

  SvaraRadera
 12. För alla östländer som plötsligt kastas in i stenhårt marknadstänkande efter att ha varit instängda bakom järnridån.
  De var på för låg ekonomisk och demokratisk utvecklingsnivå för att tåla den omsvängningen. Inga folkrörelser som i många år deltagit i förhandlingar i det demokratiska samtalet. Det handlar ju om två helt ojämlika halvor som ska spela efter samma regler trots fundamentalt olika förutsättningar. Det går inte.
  Det är ungefär som att ha en racertävling där den ena har lådbil att köra med.

  SvaraRadera
 13. Att anklaga EMU för att vara problemet är att skylla på symptomen snarare än på den underliggande sjukdomen. Problemet ligger i att valutorna - vilka som helst - styrs av politiker och statliga byråkrater oftast utan koppling till verklighet. Det riksbanken sysslar med är lika illa som ECB men den destruktiva inverkan är mer lokaliserad.

  Det som behövs är ett system där pengar är länkade till en objektiv verklighet. Guldmyntfot eller liknande alltså. Motståndare till det systemet säger att det inte är tillräckligt flexibelt - och det stämmer i visst avseende. Det är inte tillräckligt flexibelt att en stat kan låna ut och trycka pengar baserat på de inkomster de hoppas ha i framtiden. Det ställer krav på att de pengar man lånar ut har backning av saker som har ett faktiskt marknadsvärde. Räntan bestäms då på enkelt sätt som vilken annan prissättning som helst enligt marknadsvillkor.

  När ekonomin mer eller mindre cykliskt störtdyker är när verkligheten hinner upp de fantasier som centralbanker och politiker har. Om det politiska/byråkratiska grunden i valutasystemen kunde tas bort skulle många problem lösas. Visst skulle olönsamma företag fortfarande gå i konkurs, men sällan över alla sektorer samtidigt. Visst skulle räntan variera, men vi skulle aldrig råka ut för den cirkus som råder idag. Det som är fel med EMU är exakt samma fel som med riskbanken.

  EMU-motståndare gillar skrika sig hesa om att den räntepolitik som passar Frankrike passar inte Estland och Sverige. Detta är en merkantilistisk syn på ekonomin som kanske hade passat under 1600-talet, men som är löjeväckande idag. Mer korrekt hade det varit att säga att den räntepolitik som passar stålföretag passar inte mjukvaruföretag. Lösningen är inte att hitta en optimal räntepolitik – en sådan finns inte och kommer aldrig att finnas på grund av marknadens mångfald och dynamik. Lösningen är att avskaffa räntepolitik och valutapolitik. Planekonomi fungerar inte så det är dags att ta bort dess strypgrepp från ekonomin.

  SvaraRadera
 14. Flytande växelkurser räddar ekonomin? Säg det till islänningarna.....

  Och sist jag kollade var även Sverige och Storbritannien i djup ekonomisk kris. Det talas om ett BNP-fall i Sverige på mer än 4% under fjärde kvartalet, mer än i de flesta länder i EMU.

  Nej, det går därför inte att säga att vare sig flytande eller fasta växelkurser kan rädda ett land undan konjunkturnedgångar. Det har mer med landsspecifika faktorer att göra. Just i Estland och Lettland så var den tidigare överhettningen i hög grad de svenska bankernas fel i och med den vidlyftiga kreditexpansion som de hängav sig åt.

  SvaraRadera
 15. Grundläggande makroekonomi:

  Estlands centralbank håller inte samma ränta som ECB. Däremot måste riksbanken sätta den ränta som bibehåller växelkursen gentemot Euron, dvs man har ingen som helst frihet att variera räntan baserat på konjunkturen. Med fast valutakurs är räntevapnet dött.

  Istället får man förlita sig på finanspolitiken, dvs statens budget, skatter osv för att styra efterfrågan i ekonomin.

  SvaraRadera
 16. Istället för att utveckla fungerande verksamheter här skulle man tjäna snabba pengar genom alla låglöneländer - och det gjorde man med besked - men nu är festen slut.
  Och då finns det ingen hållbar "landsspecifik" verksamhet kvar att luta sig mot.

  Så konceptet är fel ändå från början.

  Det som skiljer ett i-land från ett postkolonialt u-land är att i-landet byggt sin successiva ekonomiska tillväxt på en lokal fungerande marknad - som inte finns kvar i U-länderna, eftersom den slogs sönder av kolonialismen, som tvingade länderna till monokulturer av 'kolonialvaror' - kaffe, socker, kakao, guld, etc.

  Tillkom därför också ständigt beroende av fluktuerande världsmarknadspriser så svälten kom och gick.

  SvaraRadera
 17. Hade vi idag haft euron hade vi haft ännu sämre förutsättningar för att exportera varor i denna lågkonjunkturen.

  SvaraRadera
 18. Anders, finanspolitiken är inget särskilt effektivt vapen eftersom den inte påverkar summan av utgifter i samhället särskilt mycket.

  Enligt min heter lösningen guld eller silvermyntfot och givetvis har olika länder med guld/silvermyntfot fasta växlingskurser gentemot varandra.

  Sedan är det sant att det inte finns någon garanti för att det aldrig uppstår konjunkturcykler och recessioner ens i en helt fri marknad.

  Däremot tror jag inte att det hade uppstått några världsvida recessioner givet att vi hade haft kvar ungefär det system vi hade fram till 1:a världskriget. Problemet under 30-talet var att guldet remonetiserades till en alldeles för låg kurs, det vill säga guldets köpkraft var för låg.

  Förekom det någon världsvid recession/depression under perioden 1875-1914?

  SvaraRadera
 19. Ni som propagerar för guld eller silver, anser ni att dessa valutor skall ha monopol eller skall man få handla med andra valutor om man så önskar?

  För om man får det, då bör ni nämna att ni vill ha en fri marknad, och inte att ni vill ha en specifik typ av valuta, som t ex guld.

  SvaraRadera
 20. Hax:
  Nu måste jag bara kolla en sak här. Estland har alltså INTE Euro utan har (nationellt) bestämt sig för att knyta sin nationella valuta till eurons värde.

  Detta leder enligt dig till en massa problem.

  Då är ju din slutsats (i rubriken m.m.) fullständigt uppåt väggarna fel. Det är exakt tvärtom. EMU/Euron har inte ett smack med det hela att göra utan det är (korkade?) beslut av Estlands egen nationella valuta som ställer till det.

  Hur är det med argumentationen egentligen?

  SvaraRadera
 21. Jag förespråkar endast att Riksbanken skall likvideras och att Riksbankens skulder skall betalas i guld och guld ges ställning som lagligt betalningsmedel, men det skall givetvis stå alla fritt att använda andra valutor än den som är lagligt betalningsmedel i riket.

  Dessutom bör det enligt min mening inte finns någon reavinstskatt så att den som köper en valuta som är starkare än den som är lagligt betalningsmedel och sedan säljer den starkare valutan skall få behålla hela vinsten.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.