2009-03-18

Digital offentlighetsprincip

Mårtensson utvecklar en gren av den "digitala allemnansrätten" i en bloggpost om offentlighetsprincipen.

Han menar att alla offentliga handlingar skall hållas tillgängliga för allmänheten på internet.

Det är ett krav som är lätt att instämma i. Inte minst som nästan alla offentliga handlingar i dag produceras i elektronisk form. (Får man sedan skanna in ett eller annat dokument, då är det inte hela världen.) Det bör dessutom kunna ske med tekniska standardlösningar, utan behov av investeringar i ny teknik och med befintlig infrastruktur på IT-området.

Det kan rent av bli billigare för det offentliga om medborgarna själva får söka i handlingarna – istället för att tjänstemän skall göra det åt dem. (Som en "bonus" blir det dessutom enklare, snabbare och billigare för både politiker och byråkrater med information online istället för pärmar och pappersbuntar.)

Den offentliga verksamheten skall bedrivas med insyn. Att göra alla offentliga handlingar tillgängliga på nätet skulle öka transparensen och det medborgerliga inflytandet.

Så därför kan man nog räkna med att politikerna och byråkraterna inte kommer att vilja höra talas om saken...

Länk»

Förtydligande: Av kommentarerna att döma har jag uttryckt mig oklart. Det som avses är naturligtvis offentliga handlingar – som omfattas av offentlighetsprincipen – inte den av maken misshandlade fru Olssons akt hos socialförvaltningen. (Som alltså inte är offentlig handling, varken på papper eller i digital form.) Det är politiken, byråkratin, besluten och beslutsunderlagen som vi medborgare skall kunna granska på ett enkelt sätt.

33 kommentarer:

 1. ...och den som har rent mjöl i påsen... eller hur var det nu? Gällde inte det staten alltså? Konstigt :)

  SvaraRadera
 2. Många offentliga handlingar innehåller höggradigt privat information.

  SvaraRadera
 3. På 80-talet brukade nyliberalerna motionera om att avskaffa allemansrätten. Lite annat ljud i skällan nu vad det verkar. Inte helt säker på att det var bättre, men... annorlunda är det ju i varje fall.

  SvaraRadera
 4. Vissa kommuner lägger ut ärenden offentligt så det går om man vill.
  Exempelvis: http://kungsbacka.se/
  Klickar man på "Diarium" och sedan på "Till kommunens diarium" så kommer man till denna söksida:
  https://insidan2.kungsbacka.se/extdiarie/

  SvaraRadera
 5. Johan, du förstår mycket väl skillnaden.

  I det ena fallet (allemansrätten) handlar det om att vem som helst får bereda sig tillgång till andras privata mark. (Vilket jag tycker är tveksamt.)

  I det andra fallet (offentlig verksamhet) handlar det om medborgerlig insyn i beslut och maktutövning. (Vilket är en ren demokratifråga.)

  Sedan begriper jag inte varför det som ändå går att få ut på papper (efter att folk letat upp, kopierat/printat och postat handlingarna) inte skulle kunna finnas tillgängligt på nätet.

  SvaraRadera
 6. Anonym 23:36:

  Om man vill åberopa sekretess på handlingar, så får man naturligtvis göra det på samma grunder som i dagens pappersvärld.

  SvaraRadera
 7. Som motdrag spelar politikerna "den personliga integriteten"-kortet. Du förlorar.

  SvaraRadera
 8. Allt som går att få ut på papper skall naturligtvis även gå att få tag i på nätet. 99,9% av alla handlingar i stat, kommun och landsting är redan skrivna i digital form.

  SvaraRadera
 9. Apa: Förmodligen. Men de kommer ändå att få problem med att förklara varför det som går att få ut på papper inte skall gå att få fram på nätet.

  SvaraRadera
 10. Jag har en känsla av att en stor del av den dokumentation som går att begäras ut som offentlig handling ännu inte existerar som dokument.

  Ett kanske lite dumt exempel: Ska alla personbevis läggas ut eller begär du att kunna tanka ner en databas för dessa med ett formulär?

  SvaraRadera
 11. Så länge staten lägger sig i våra liv en massa och upprättar register över oss(som borde avskaffas) så kommer jag iaf. inte vara någon anhängare av att staten ska lägga ut en massa sökbar information om medborgarna på nätet.
  .

  SvaraRadera
 12. Skillnaden mellan papper och elektroniska handlingar är att de senare kan bearbetas automatiskt vilket bla ger möjlighet att skapa sociogram och liknande nästan gratis. Det är inte önskvärt.

  Jämför med spam/pappersreklam. Spam är nära gratis att skicka = vi får oändliga mängder. Pappersreklam är ganska dyrt att skicka = man får begränsade mängder och för det mesta mer eller mindre riktat.

  SvaraRadera
 13. Nu talar vi ju inte om folks socialnämndsakter här - utan om dokument som omfattas av *offentlighetsprincipen*. Till exempel beslutsunderlag i kommunala nämnder, myndigheters (icke av integritetsskäl sekretessbelagda) korrespondens, utredningar m.m.

  Det vi kan få ut på papper skall också vara tillgängligt på nätet.

  Material som rör personliga förhållanden eller som på annat sätt är känsliga för vanliga medborgare ur integritetssynpunkt omfattas inte av offentlighetsprincipen - oavsett om man vill ha ut informationen på papper eller digitalt.

  Så släpp den bollen.

  Detta handlar om insyn i beslut och beslutsunderlag för offentlig verksamhet.

  SvaraRadera
 14. Anonym 2336

  Handlingar som innehåller höggradigt privat information är som regel inte offentliga.

  SvaraRadera
 15. Så länge staten lägger sig i våra liv en massa och upprättar register över oss(som borde avskaffas) så kommer jag iaf. inte vara någon anhängare av att staten ska lägga ut en massa sökbar information om medborgarna på nätet.

  Ja men snälla anonym: Staten skall inte ha en massa register över medborgarna. De skall avskaffas. Sedan skall all info om staten ut på nätet. Staten har inga rättigheter.

  SvaraRadera
 16. Jäpp! Helt rätt.

  Offentligheten bör stärkas drastiskt. All offentlig bokföring, alltså alla deras verifikationer, bör också offentliggöras "senast nästa vardag" som bokföringslagen ju kräver att de ska vara bokförda.

  Alla URL:er som alla offentligt ägda datorer ansluts till borde också publiceras på internet i realtid.

  Även alla interna arbetshandlingar bör bli offentliga handlingar.

  Utanför vård, barn, polis och försvar så kan jag inte tänka mig att det någonsin skulle kunna finnas något skäl för undantag från offentlighet och realtidspublicering på internet av all information om vad som händer inom offentlig sektor. Montera dessutom gärna en miljon live-streamande webkameror på alla offentliga arbetsplatser!

  Övervakningssamhället är ju tekniskt möjligt nu, så låt oss använd det på rätt sätt, nämligen mot de som tar det mesta av allas inkomster utövar sitt byråkratiska tvång mot oss undersåtar!

  SvaraRadera
 17. Inkomstuppgifter i deklarationen, rättegångsmaterial, skolbetyg etc. är offentliga handlingarna.

  Det kryllar av personliga uppgifter som stat, kommun och landsting har samlat på sig och som man kan begära ut.

  SvaraRadera
 18. Vad med offentliga handlingar som baseras på ljug? Felaktigt dömda, Mia, m.fl. Skall de bli utpekade och straffade för resten av livet?

  Hax har i TV8 och även här i bloggen visat hur illa det står till i de svenska rättssalarna.

  Vad menar den kunnige Klamberg om vad som är gott respektive dåligt med en digital offentlighetsprincip?

  Häromdagen fick jag blixtsnabbt till en engelsk adress på < 1 sek levererat en pdf-kopia av en iögonfallande dom från Sthlms tingsrätt. Närliggande den här HD-domen fast i lägre rätt.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2608017.svd

  Givetvis blev "pdf-domen" överklagad till högre rätt. Som mycket väl kan peka i en helt annan riktning.

  Ifall den digitala offentlighetsprincipen endast gäller på nivåer jämbördes med HD, skulle det förenkla något och i värsta fall inte vara lika missvisande som domar från lägre rätt?

  Jag förutsätter att kompetensnivån och moralen är högre på HD-nivå även om turerna kring Thorson har visat exempel på annat.

  SvaraRadera
 19. På en större norrlänsk kommun i sverige arbetas det på ett nytt webb-baserat diariesystem som medborgare ska kunna hämta ut offentliga handlingar genom. Detta kommer troligtvis kräva att medborgaren har e-legitimation för att nå dessa sidor.

  Just nu sitter säkerligen de flesta kommunerna i situationen där diariesystemet är byggt för en tid utan internet och det är därför en omöjlighet att skapa en digital miljö för medborgarna.

  SvaraRadera
 20. Så därför kan man nog räkna med att politikerna och byråkraterna inte kommer att vilja höra talas om saken...
  En av orsakerna kan vara att hot om våld ökar i proportion med hur lätt det är atg skaffa fram uppgifter om människor ur register.
  En annan är det antal företag som växt fram genom att parasitera på offentliga information om om enskida individer som dom sedan sprider mot betalning.


  Därför är det naturligtvis inte en liberal fråga att göra alla offentliga uppgifter om privatpersoner tillgängöliga för vemsomhelst på internet för att tillfredställa nyliberala nycker i frågor om vad som är frihet.


  Det är tvärtom så att det är önskvärt ur frihetlig synvinkel att man skyddra individen från att offentlig information om enskilda individer blir allmänt tillgänglig för vem som helst närsomhelst och hur lätt som helst.

  SvaraRadera
 21. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 22. I det ena fallet (allemansrätten) handlar det om att vem som helst får bereda sig tillgång till andras privata mark. (Vilket jag tycker är tveksamt.)
  Nej det är inte tveksamt så länge det fungerar som det gör nu.

  Den dag vi inte har rätt att befinna oss i vårt ursprung därför att den som har makt kan köpa bort oss från det och sen med våld hindra oss från att befinna oss i detsamma så är det ett tecken på att det totala förtrycket har tagit ett stort fett steg framåt.

  SvaraRadera
 23. Praxis på området är väl att myndigheter nekar att ge ut offentliga handlingar om materialet är alltför omfattande. Eller har jag fel? Ingen myndighet vill ju tvingas lämna ut ett omfattande material till t.ex. media, det skulle ju kunna vändas emot dom. Myndigheter behöver bara peka på någon gammal spöklag för att göra det enkelt för sig och inte behöva ge ut materialet i digital form. Anders R Olsson tar upp det här i "Att stänga det öppna samhället".

  SvaraRadera
 24. Hax:
  Jag reagerade mer över begreppet "digital allemansrätt", som du verkar återge utan klagan, inte så mycket på resten av innehållet i posten.

  Jag hade reda förr problem med den nyliberala motståndet emot den vanliga allemansrätten, eftersom det var ett icke-problem för de allra flesta (mest ett teoretiskt problem för skrivbordstyckare). Den funkar ju rätt bra så länge folk använder allemansrätten med god respekt för de som äger marken (och detta har ju inte ett smack med offentliga handlingar att göra - bara privat mark).

  Det skulle nog funka även som en "digital" allemansrätt om folk respekterade andras ägande på motsvarande sätt. Problemet är ju att man inte gör detta, utan nyttjar den "friheten" till ett frontangrepp på ägande (av skapande), ivrigt uppbackat av kvasifilosofi baserat på "fri information".

  SvaraRadera
 25. Alltså... det finns en jäkla massa offentliga handlingar. Ska var och en av dessa ligga uppe som pdf-fil eller? Och hur blir det med offentliga handlingar som inte är "born digital", dvs ursprungligen är pappershandlingar? På min arbetsplats har vi ca 4 hyllkilometer pappershandlingar varav en mindre del är dubletter av skannade eller ursprungligen digitala handlingar. Det mesta av detta får nog räknas som offentliga handlingar (dvs ej skyddade av sekretess). Vågar inte ens tänka på hur lång tid det skulle ta att skanna allt det. Eller Riksarkivets 10 våningar under Marieberg... Sedan vad gäller att vägra lämna ut material i digital form så borde man nog på sikt jämställa det med utlämnande av papperskopior, dvs ta betalt för antalet skannade sidor om dessa inte redan finns digitalt.

  SvaraRadera
 26. @Daniel (17:00)
  Tanker du logistiskt nu i ditt "åh, så jobbigt!"-inlägg?

  SÅ jävla jobbigt är det dock inte:
  1. bygg databasen
  2.inför rutinen att alla ärenden läggs in i databasen så fort som de anses vara "allmänna offentliga handlingar"
  3. tillsätt en eller några tjänster som arbetar sig bakåt i diarienummerordningen (i sjok om hundra/tusen/månadvis/årsvis beroende på inrättning och mängd av ärenden) för att lägga till ärenden i databasen (eller lägg till detta i arbetsbeskrivningen för diariehållarna att detta ska pysslas med 25% av arbetstiden)
  4. inför rutinen att alla ärenden som det kommer förfrågan om snarast läggs in i databasen

  Beroende på vad för register det handlar om så lär detta ta 2-8 år i anspråk. *skjuter från höften*

  SvaraRadera
 27. Bångstyrige Byråkraten19 mars, 2009 18:55

  1. Om den norrländska kommunen tänker lägga ut handlingarna med systemet LEX så kan jag bar önska dem lycka till. Andelen nöjda kunder ligger enligt min erfarenhet lägre än fångvårdens...

  2. I befintliga verksamhetssystem (t ex ByggReda som servar byggnadsnämnder) finns en ruta om sekretess som måste klickas i innan handlingen sparas. Detta för att hålla sekretesskraven inom organisationen

  3. Utmärkt exempel på publicering är Borås som lägger ut alla livsmedelsinspektioner på nätet med en tregradig betygsskala som tolkhjälp. http://www.boras.se/miljokontoret/livsmedelskontroll/inspektioner/restauranger.4.7250262f11bd4aca3f9800059908.html

  SvaraRadera
 28. Apropå Anonym 06:45

  Det måste väl vara ett brott mot offentlighetsprincipen att kräva e-legitimation? Jag har rätt att vara anonym när jag begär ut handlingar.

  SvaraRadera
 29. nef//
  Det finns en del logistiska problem behäftade med det hela om man säger så :)

  Dels är det ett helvete att få elektroniska diarieföringssystem att fungera i rimlig hastighet om man länkar många dokument till det, så ska man koppla handlingarna i digital form till ett sånt så... ja, då blir det problem med tillgängligheten ändå. Bitter erfarenhet säger att det inte bara är att bygga databasen och köra. Sedan ska det väl till nåt slags webbapplikation också.

  Men det som gör att det aldrig kommer att bli aktuellt är förstås arbetskraftsåtgången. De 25% som du nämner är vad min myndighets registratorer skulle behöva extra för att kunna sköta sin uppgift utan eftersläpningar. Jag skulle gissa att det ser likadant ut nästan överallt. Kort sagt skulle det behövas en jäkla massa folk och en jäkla massa tid = en jäkla massa pengar som måste hittas nånstans. Det mest sannolika skulle väl vara pengar i form av anslag från staten, men de måste ju också komma nånstans ifrån...

  Men missförstå mig inte: jag tycker att det vore kanon om tillgängligheten kunde ökas på detta område. Det borde inte vara omöjligt att göra i stort sett alla nya handlingar tillgängliga på internet i en nära framtid. Men total tillgänglighet på internet för alla offentliga handlingar i riket? Det kommer nog inte finnas på agendan inom överskådlig tid.

  SvaraRadera
 30. Jag tycker det är en bra idé. Det mesta är ändå digitalt någonstans på vägen.

  Ett samlat diarium på webben vore inte fel.

  SvaraRadera
 31. @Daniel

  Nå, som jag sa - jag sköt från höften. ;)

  Måhända att det tar dubbelt så lång tid som jag sa och kanske något längre, men hur lång tid det tar har nog som sagt att göra med hur många som arbetar med det.

  Och eftersom allmänna offentliga handlingar som bör göras tillgängliga på nätet finns hos statliga/kommunala inrättningar så vore ju detta ett ypperligt tillfälle att skapa jobb--eller varför inte sätta alla dessa indivder som är tvingade att närvara på idiotiska "jobbsökarkurser" var och varannan vecka till att göra detta?

  Hur som haver--det är ett jobb som behöver göras och arbetskraften finns. :D

  SvaraRadera
 32. nef//

  Arbetskraften finns kanske, men pengarna...

  Jag tror nog att de flesta som jobbar med dokumentadministration inom det offentliga skulle bli lyckliga om vi till att börja med kunde få ordning på alla handlingar så att det faktiskt går att begära ut dem. Det är liksom den nivån drömmarna ligger på just nu :)

  SvaraRadera
 33. Bångstyrige Byråkraten20 mars, 2009 18:52

  Kan bara hålla med Daniel efter 7 års arbete i det offentliga. Att hitta det som redan finns är svårt nog!
  En så enkel sak som kommunsammanslagningar i olika omgångar har gjort underverk för oredan, sedan har vi omorganisationer av nämndssystemet i kommuner där akter och diarium ska både splittas upp och slås samman. Lägg dessutom till att det är helt vanliga människor som hanterar skiten och oredan är total!

  Satsa på nyproducerade dokument och låt historian vara just historia, annars reder myndigheterna aldrig ut det. Eloge till lantmäteriet som lagt ut förrättningar från 1700-talet och framåt i det som kallas "Arken"

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.