2012-01-29

ACTA-avtalet i detalj


För att kritiken mot ACTA-avtalet skall bli slagkraftig räcker det inte med sound-bites och hörsägen. Därför tänker jag nu lista några av de detaljer jag tycker är värst – med referenser till källan.

Jag skall försöka fatta mig så kort som möjligt. Men detta kan ändå bli en rätt lång text. Om du håller ut till slutet – då kan jag lova att bjuda på en riktigt god karamell, när vi når dit.

i) ACTA-avtalets andra kapitels andra sektion heter "Civil Enforcement". Det handlar i stort sett om att alla avtalets parter måste ha lagar liknande den hårt kritiserade, integritetskränkande och rättsosäkra svenska IPRED-lagen. Även om denna lag tyvärr redan finns i Sverige – så innebär ACTA-avtalet att vi inte kan avskaffa den. IPRED-lagen går att skärpa på en kafferast, men inte att avskaffa. Så länge ACTA-avtalet gäller har IPRED-lagen starkare skydd än våra grundlagar.

Avtalstexten är utformad på ett sådant sätt – till exempel vad gäller insamling av information kring upphovsrättsbrott – att det är mycket troligt att den svenska IPRED-lagen måste skärpas. Vilket i sin tur kommer att leda till ökad övervakning.

ii) Andra kapitlets sektion tre handlar om "Border Measures" – det vill säga tullens uppgifter och befogenheter. Detta avsnitt innehåller mycket som är problematiskt, till exempel vad gäller (lagliga) generiska läkemedel. Du kan läsa mer om detta om du följer denna länk.

Jag tänker dock skjuta in mig på en annan sak. Via läckor vet vi att man under förhandlingarna om ACTA har diskuterat att kontrollera resenärers bagage, datorer, MP3-spelare m.m. i jakten på upphovsrättsskyddat material. Detta väckte, när uppgiften läckte ut, stor uppmärksamhet och idén fick mycket kritik.

Den slutliga texten säger att ett land "may exclude" sådana åtgärder mot enskilda resenärer. Man får alltså låta bli att rota i folks bagage och datafiler, om man verkligen inte vill. Men är inte detta en skrivning som utgår från att sådana kontroller skall vara normaltillståndet?

iii) Sektion 2:4 heter "Criminal Enforcement" och är, i allt väsentligt IPRED2 – det vill säga den utvidgning av IPRED-lagen som EU-Kommissionen inte har vågat lägga fram på egen hand. (Vi vet att den finns i kommissionens skrivbordslådor. Det som redan fanns på bordet drog kommissionen tillbaka ungefär samtidigt som ACTA-förhandlingarna tog fart.)

En nyhet intressant sak här är att polisen skall jaga fildelare utan att någon upphovsrättsinnehavare behöver ha anmält att något upphovsrättsbrott har skett. Fängelse och böter skall vara föreskrivet i straffskalan. Detta är en markant skärpning i många av de länder som är tänkta att omfattas av ACTA. [Edits understrukna.]

Förutom att detta är tveksamt i sig – så är det fullständigt hårresande att ett internationellt handelsavtal som ACTA – framförhandlat av byråkrater, i hemlighet, med upphovsrättslobbyn vid bordet – skall reglera vår straffrätt och våra straffsatser. Så får det helt enkelt inte gå till i en demokrati.

iv) I andra kapitlets fjärde sektion lyfter man även fram vad som skall vara att betrakta som till exempel illegal fildelning. Man talar här om "kommersiell skala", vilket är ett oerhört diffust begrepp. Rimligen borde man istället fokusera på något mer konkret, till exempel på "kommersiellt uppsåt".

Så här: Om du fildelar en låt med fyra vänner – då har du ingen aning om vilken den totala, samlade spridningen kommer att bli. Bortom ditt inflytande kan den flytande gränsen för kommersiell skala lätt passerats, utan att det var din avsikt. Här riskerar alltså privatpersoner att råka illa ut, utan att ens vara medvetna om risken. Kommersiellt syfte eller uppsåt är i vart fall något som rör källan för spridningen och som är möjligt att bedöma i en domstol.

Just denna formulering är en ständig källa till konflikter i EU, inte bara vad gäller ACTA.

v) Sektion fem av ACTA-avtalet fokuserar på "digital miljö". Här finns massor av konstiga, tveksamma och problematiska formuleringar. Jag tänker fokusera på några få saker.

Det skall vara helt olagligt att gå runt kopieringsskydd och att tillhandahålla utrustning som gör detta möjligt. Vilket är något som irriterar mig. Jag är så förbannat trött på till exempel e-böcker som bara kan läsas med Adobes (kassa) e-bokläsare på min dator och inte på mina andra digitala enheter. Och på musik som inte kan kopieras över till mina olika musikspelande prylar. Jag betraktar helt enkelt sådana filer som defekta. Och nu skall det alltså bli olagligt att fixa så att sådana filer blir användbara.

Det skall till och med bli olagligt att ändra viss annan information inne i filer som man har köpt för eget bruk.

vi) Vi nöjer oss med att göra ett godtyckligt nedslag i kapitel tre: Man understryker att förfalskade varor och utrustning som har använts för varuförfalskning eller fildelning skall förstöras på ett miljövänligt sätt. Oh. Tack för omtanken.

vii) I kapitel fem introduceras vi för ACTA-Kommittén. Det vill säga den grupp som skall bestämma över ACTA. Här finns regler som inte ens skulle vara acceptabla i en bostadsrättsförening eller en klubb för frimärkssamlare.

ACTA-Kommittén tillåts utveckla och göra tillägg i ACTA-avtalet, på eget mandat. (Dock nämner man inte med ett ord vilka förändringar det kan bli tal om – så det kan, på fullt allvar, handla om vad som helst.)

Men inte nog med det. "The Committee may amend the rules and procedures."

Men för i helvete! Man förväntar sig alltså att medlemsstaternas parlament och Europaparlamentet skall anta ett synnerligen tveksamt handelsavtal med lagstiftande konsekvenser – och så skall ACTA-Kommittén i efterhand kunna ändra på vad som helst, ändra på hela regelverket, om den känner för det. Utan någon störande demokratisk process.

Så kan man för fan inte göra!

vii) Låt mig så avsluta med den utlovade karamellen. Vi hoppar tillbaka till ACTA-avtalet förord – dess "preamble". Här finner vi följande svävande formulering...

"Desiring to promote cooperation between service providers and rights holders to address relevant infringements in the digital environment;"

Denna mening är en av förklaringarna till att EU-Kommissionen (och andra) för djur och djävlar inte vill lämna ut någon som helst dokumentation från de förhandlingar som ledde fram till ACTA-avtalet. Men via läckor vet vi hur det ligger till.

I en tidigare variant av ACTA-avtalet fanns det som kallas "three strikes" – enkelt uttryck avstängning av fildelare och andra från internet. När den informationen läckte ut ledde det till upprörda protester. Så man plockade bort formuleringen. Samtidigt plockade man in den ovan återgivna texten i förordet. Det vore fel att inte bli misstänksam.

Denna text är i praktiken en uppmaning om att göra internetoperatörerna till nöjesindustrins nätpoliser.

Vilket, för övrigt, är något som en del länder gärna skulle vilja se i sin lagstiftning. Med ACTA får de en förevändning att ta just det steget.

Om detta sker, då undergrävs den gällande lagstiftning som säger att nätoperatörerna inte är ansvariga för den trafik som deras användare sänder i deras kablar. (På samma sätt som Posten inte är ansvarig för olagligheter som skrivs och sänds i vanliga kuvert i postgången.) Man kringgår alltså en bra lag med ett skumt handelsavtal, ACTA.

Om nätoperatörerna tvingas bli nätpoliser, då kan det bli fråga om att stänga av användare, att blockera siter, att censurera websidor och till och med att stoppa länkar till film, musik, tv-inslag, webfilmer, tidningartiklar och icke önskvärd information så fort nöjes- och medieindustrin knäpper med fingrarna. Detta utan rättslig prövning – och därmed också utan någon formell möjlighet att överklaga.

Det är helt oacceptabelt. Och det kommer naturligtvis att leda till nya, stenhårda användarvillkor för alla oss som till exempel bloggar, twittrar, facebookar, lägger upp Youtube-filmer och sänder e-post. Vi kommer dessutom att bli tvungna att ålägga oss en rätt omfattande självcensur, om vi vill vara kvar på nätet.

Och även om vi helt bortser från denna omdiskuterade punkt – så är ACTA-avtalet helt förkastligt av så många andra skäl, som du ser ovan.

Vi piratpartister som jobbar i Europaparlamentet gör allt vi kan för att stoppa ACTA-avtalet.

Vi vill också att ACTA-avtalet sänds till EU-domstolen (ECJ) för ett utlåtande om huruvida det över huvud taget är lagligt och förenligt med EU:s fördrag eller ej. Och det bör naturligtvis ske innan parlamentet röstar om ACTA. Inte ens detta vill batong- och betongpartierna gå med på.

Här kan du skriva på den pågående namninsamlingen mot ACTA. (Nästan 900.000 personer har redan skrivit under, på en dryg vecka.)

Några resurser: ActOnActa | ACTA-bloggen | EDRi | FFII10 Reasons to Oppose ACTA | The Only Thing You Need To Know About ACTA | MP: Huvudsakliga skäl att förkasta ACTA-avtalet (PDF) | Vilka har påverkat ACTA-avtalet? | ACTA och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheterThe ACTA Fight Returns: What Is at Stake and What You Can Do | ACTA-poster hos Pirate MEP Christian Engström | ACTA-poster på denna blogg

100 kommentarer:

 1. Tycker att du ska ta bort de direkta felaktigheterna som du har i din skrämselpropaganda och jag hoppas att du inte ber mig berätta vilka jag menar, det vore väl pinsamt "experten".

  SvaraRadera
 2. Kreab och JKL arbetar tydligen även på söndagar. :)

  SvaraRadera
 3. KE: Så bra att du pekar ut de saker du missförstår, det ökar verkligen din trovärdighet... :rolleyes:

  SvaraRadera
 4. @KE

  Samma sorts argument som en mellanstadiemobbare som säger "du vet själv vad du gjort" efter den sparkat skiten ur dig.

  Vidriga ursäkt till avskräde.

  SvaraRadera
 5. Vem är egentligen ytterst ansvarig för ACTA inom EU, och hur går man tillväga för att dra denne(dessa) person(er) inför EU-domstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna, alternativt konspiration till begå brott mot de mänskliga rättigheterna ?

  SvaraRadera
 6. KE, eftersom du inte skrev ett privat brev till HAX, utan en kommentar till alla som läser här, vore det klokt om du gav exempel på vad som var fel.
  Nu är ditt inlägg endast pinsamt.

  SvaraRadera
 7. Fel 1

  "En nyhet här är att polisen skall jaga fildelare utan att någon upphovsrättsinnehavare behöver ha anmält att något upphovsrättsbrott har skett."

  Detta är redan implementerad i befintlig svensk upphovsrättslag, ändringen i ACTA gäller piratkopierat gods enligt varumärkeslagen där målsäganden är tvungen i nuvarande lagstiftning att komma in med en anmälan för att polisen överhuvudtaget skall kunna göra något.

  SvaraRadera
 8. Fel 2

  "Det skall vara olagligt att gå runt kopieringsskydd och att tillhandahålla utrustning som gör detta möjligt."

  Detta är redan förbjudet enligt svensk lag och är bara pinsamt att ta upp i denna artikel för att skrämma folk som är okunniga om den svenska upphovsrätten.

  SvaraRadera
 9. Så bara för att något redan finns i svensk lag är det OK att tvinga på folk i andra länder samma sak?

  SvaraRadera
 10. http://rfc.act-on-acta.eu/access-to-medicines

  SvaraRadera
 11. Sedan så TROR och TYCKER han så mycket om vad som han anser allt betyder och vill ha detta till en allmän sanning. Självklart finns det "nyttiga idioter" som kommer köpa detta med hull och hår för man själv har ingen aning om vad det står i avtalet.
  Denna okunskap lever PP och dess anhang på.

  Ren och skär skrämselpropaganda utan substans.

  SvaraRadera
 12. För mig räcker det med att byråkrater inför lagstiftning bakvägen och utanför den demokratiska processen för att jag skall säga NEJ till ACTA.

  SvaraRadera
 13. KE@17:37: Men det där sker ju nästan inte i dag. Kanske för att det skulle få statsministerns uttalande om att inte jaga en hel ungdomsgeneration att se lögnaktigt ut. Nu skriver Sverige på ett avtal där vi lovar att sätta fart på den verksamheten.

  SvaraRadera
 14. Går du på medicinspåret nu :D

  Bra med generica, visst om dessa inte är falska och kan innehålla riktigt farliga eller inga substanser alls so den ska innehålla.

  Kanske kan det vara bra att tullen kan få beslagta sådan medicin och att kontroller görs.

  SvaraRadera
 15. King Euguren,
  Dina rättelser gör ju knappast saken bättre? Eller vad menar du?

  SvaraRadera
 16. Erik

  Vart står det att det kommer bli mera jakt på fildelare i ACTA avtalet ?

  Jag har nog missat detta.

  SvaraRadera
 17. Vad gäller olagligheten i att kringgå kopieringsskydd så beror det på var innebörden i ACTA de facto landar.

  Det finns nämligen undantag från förbudet i svensk lag: "Ibland kan kopieringsspärrar hindra att man tittar eller lyssnar på en cd- eller dvd-skiva, t.ex. i sin dator. I sådana fall får man bryta spärren för att kunna lyssna eller titta på det som finns på skivan."

  (Se http://www.regeringen.se/sb/d/1920/a/55368 för mer information kring detta.)

  Om ACTA medför att detta undantag i praktiken tas bort, så är det en rejäl inskränkning i de konsumenträttigheter vi idag har i Sverige *trots* skärpt upphovsrättslagstiftning. Jag vet inte som så är fallet, men jag vet att en (hel) del branschföreträdare väldigt gärna skulle driva igenom dylikt.

  SvaraRadera
 18. Men för i helvete, rättelserna pekar ut direkta felaktigheter som HAX "experten" påstår sig veta och detta enligt mig underminerar hans kunnande och trovärdighet.

  Jag hoppas att alla ser igenom denna falska skrämselpropaganda.

  SvaraRadera
 19. I artikel 24 talar man om att straffen - uttryckligen inkluderande fängelse – *skall* vara tillräckligt höga för att avskräcka från fortsatt verksamhet.

  Sverige har minst 1,4 miljoner aktiva fildelare.

  Så uppenbarligen är straffen inte tillräckligt höga för att att avskräcka tillräckligt. Vilket Sverige i ACTA alltså lovar att de skall vara.

  Vad kan väl möjligen bli den nödvändiga konsekvensen?

  SvaraRadera
 20. Ja det stämmer att det finns undantag, men ACTA är ingen lag som måste införas eller hur.

  Så man behöver inte ändra något i den befintliga upphovsrättslagen eller hur.

  Här är det skrämselpropaganda igen som gäller utan substans.

  SvaraRadera
 21. Henrik

  Kul att du svarar, ja det stämmer att det fin i ACTA som säger detta, men vad har du för belägg att man kommer att ändra straffsatsen i Sverige, är det något du tror bara så är det skrämselpropaganda utan substans.

  Jag kan då kontar med att straffsatsen kommer att vara densamma innan och efter ACTA. Så tro på mig !

  SvaraRadera
 22. Man lovar faktiskt att ha sådana straffsatser som är tillräckliga för att stoppa verksamheten.

  I dag är fildelning en mycket omfattande verksamhet i Sverige.

  Ur ACTA-perspektivet kan straffsatserna då inte vara tillräckligt höga, eller hur?

  Om detta inte leder till några förändringar i Sverige måste det antingen bero på att...

  - regeringen inte förstår vad den har skrivit på.

  - regeringen har skrivit på något som den tänker skita i. (Rätt otroligt eftersom Sverige alltid anstränger sig för att var bäst i klassen.)

  Regeringen har ju redan en gång blivit avslöjad med att den for med osanning när den påstod att ACTA inte kommer att kräva några lagändringar.

  Och riksdagens näringsutskott har ljugit svenska folket och media rakt i ansiktet (och blivit avslöjade med det) vad gäller vad som skett under ACTA-processen.

  Det är naturligtvis möjligt att våra politiker bara är godtrogna, till gränsen för det allmänfarliga.

  SvaraRadera
 23. Fast jag kan medge att jag inte heller gillar att man smusslar med avtal.

  Men nu har avtalet läckt så alla kan bilda sig en egen uppfattning, som man bör göra och inte bara lyssna på politiserade åsikter.

  SvaraRadera
 24. @King Eguren
  Problemet med att lite på dig är att om DU har fel, så är det kört - vi kommer inte ur det. Har HAX fel, kan vi alltid gå med senare.

  Men OM det nu är så att inga lagar kommer ändras i EU eller USA och allt kommer vara som tidigare:
  1) varför ska det då vara så hemligt?
  2) varför den brådska?
  3) varför är man tvungen att ljuga för att tysta kritikerna? jmfr. det som sades i polen.
  4) Om det nu är så rättssäkert och bra, varför kan vi då inte testa det i EU-domstolen?

  SvaraRadera
 25. Henrik

  Det kommer ske en ändring och detta i varumärkeslagen det har man gått ut med.

  Jag vet att du hatar svenska politiker och är så otroligt färgad av din övertygelse som jag är.

  Så låt folk läsa avtalet själva och lägg inte din synpunkt i munnen på folk.

  SvaraRadera
 26. Bäste Eguren,

  Som du kan se in den resolution som både ALDE och Greens/EFA la in November förra året så refererar den till att ACTA föranlett utökade polisbefogenheter.

  B7-0617/2010 och B7‑0619/2010

  Det står i bjärt kontrast till Kommissionens påståenden om att ACTA inte förändrar någon lagstiftning.

  Har du några belägg för att ACTA-kommitteen inte har befogenhet att föreslå ändringar i parternas straffrätt?

  mvh

  //Erik

  SvaraRadera
 27. Rev Smith

  Jag kan inte förklara det du frågar om och jag har svarat vad jag tycker om hemlighetsmakeri t en tidigare kommentar.

  Men avtalet är ute och går att läsa detta (finns även på svenska).

  SvaraRadera
 28. King Eguren, 17:27:

  "...trademark counterfeiting or copyright or related rights.."

  "...shall provide for criminal procedures and penalties..."

  "...each party shall provide penalties that include imprisonment as well as monetary fines sufficiently high to provide a deterrent to future acts of infringement..."

  1,4 miljoner svenskar fildelar.

  SvaraRadera
 29. Erik Josefsson

  Det kommer ske en förändring av svensk lag för att man ska uppfylla ACTA, detta är det inget tvivel om.

  Men de dokumenten du hänvisar till säger mig tyvärr ingenting utan är bara en massa punkter vad EU parlamentet vill att Kommissionen ska göra.

  Eller har jag missuppfattat detta ?

  Rätta mig om jag har fel.

  SvaraRadera
 30. Och även den som inte tror ett ord av vad jag påstår eller av vad som faktiskt står i ACTA-avtalet - bör ändå vara emot.

  Det är helt enkel inte acceptabelt att byråkrater och lobbyister gör upp i hemlighet om sådant som skall vara föremål för en demokratisk process.

  Man skall också hålla i minnet att man inte kan ändra i ACTA-avtalet. De nationella parlamenten och Europaparlamentet får bara två alternativ: Ja eller Nej.

  Så även om man tycker att vissa delar är OK, men inte andra - då måste man säga nej till hela paketet.

  Om man inte är beredd att offra saker som rättssäkerhet och internets frihet vill säga...

  SvaraRadera
 31. Henrik !

  Ja så många fildelar och jag förstår inte varför det skulle bli hårdare straff för detta.

  Detta är något du personligen tror men kan inte veta.

  Exakt som jag tror men kan inte veta att det inte kommer ske någon förändring.

  Där för tycker jag att man ska låta alla läsa avtalstexten och inte bara de delar som ni pirater lägger ut för att skrämma folk.

  Lägg ut hela avtalet i stället utan några av dina kommentarer.

  SvaraRadera
 32. Henrik

  And here we go again, internets frihet, du jämför detta säkert med SOPA också.

  Allt för att styrka dina teser och skrämma upp folk som inte förstår bättre.

  SvaraRadera
 33. Sverige har skrivit under ett avtal pro forma som uttryckligen säger att straffen för till exempel fildelning skall vara tillräckligt höga för att få folk att sluta upp med sådant.

  Så är bevisligen inte fallet i dag.

  Du menar väl inte att regeringen ljuger? ;-)

  ACTA-avtalet:
  http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/acta-crc_apr15-2011_eng.pdf

  SvaraRadera
 34. Glöm inte att Europaparlamentets huvudrapportör för ACTA hoppade av i veckan i protest mot DEMOKRATISKT OACCEPTABLA former för att behandla ett dokument med långtgående konsekvenser för de medborgerliga fri- och rättigheterna.

  SvaraRadera
 35. Nä regeringen ljuger aldrig ;D

  Nu pratar vi endast illegal fildelning, inte fildelning generellt.

  Du glömmer det andra i avtalet hela tiden och det gäller varumärkeslagen, dessa går liksom hand i hand i ACTA med ett par egna paragrafer så klart.

  Jag tror inte vi kommer se en skärpning av straffen rörande upphovsrättsbrott, detta är jag lika säker på som du på det motsatta.

  SvaraRadera
 36. @ KE: Att ACTA inte kommer ändra något är en självklar lögn, för om så vore fallet, så skulle hela avtalet falla på sin egen meningslöshet.

  Vidare så är de dokument som ska följas vad anbelangar de saker som är luddigt skriva i det som släppts, fortfarande hemligstämplade.

  Jurister (som inte är köpta av Upphovslobbyn) varnar för konsekvenserna av ACTA, en fransk politiker har avgått med anledning av de ful-spel som pågått, och fortfarande pågår, med ACTA.

  Även om det skulle ha visat sig att det enda som stod i ACTA-avtalet var "Kaniner är fluffiga" så är ful-spelet bakom fortfarande anledning nog att förkasta hela skiten, och avrätta samtliga personer som har varit inblandade/drivande i förhandlingarna.

  SvaraRadera
 37. Det får stå för han eller hur.

  Han fick säkert betalt eller blivit lovat något av någon i EU.

  SvaraRadera
 38. King Eguren:

  Men låt oss då hänskjuta frågan till ECJ!

  Om allt är lugna gatan, varför då frukta en rättslig prövning?

  Det är för övrigt rätt utmärkande att de som står för fulspel, hemlighetsmakeri och bunkermentalitet är de som är *för* ACTA.

  Och att de som kräver öppenhet, en demokratisk process och laglig prövning är *mot* ACTA.

  SvaraRadera
 39. Henrik

  Helt klart så är jag med på noterna gällande detta, detta skulle vara bra tror jag.

  SvaraRadera
 40. @KE

  Så ACTA innebär ingenting viktigt? Ändå ljuger man, hemligstämplar och vrider runt armar för att få avtalet godkänt?

  SvaraRadera
 41. King Eguren:

  Fint! Berätta det för dina kompisar. De som under inga som helst omständigheter vill se en laglig prövning.

  SvaraRadera
 42. Tor

  Läs avtalet och bilda dig en egen uppfattning, OK ?

  SvaraRadera
 43. Får jag gå och äta middag nu? ;-)

  SvaraRadera
 44. Henrik

  Tyvärr så har jag inga sådana kompisar utan är en vanlig svensson som vill förstå saker på egen hand och inte bara lyssna på domedagsprofetior.

  SvaraRadera
 45. Smaklig måltid !

  SvaraRadera
 46. Att lita på upphovrättstalibanen "King Eguren" är som att man skulle ha litat på lägervakterna i Auschwitz.

  SvaraRadera
 47. King Eguren

  Om generiska läkemedel.

  Detta är läkemedel som är identiska med originalet, för vilket patentet normalt sett har gått ut. De tillverkas i riktiga, seriösa läkemedelsfabriker. Säg att ett sådant läkemedel är på väg från till exempel Indien där det tillverkas till Brasilien. Med ACTA riskerar det då att beslagtas om det lastas om i EU under sin transport. I själva verket har detta redan inträffat, vilket upprörde många. Med ACTA gör man detta till regel.

  SvaraRadera
 48. Ja du om det skulle endast vara sådan läkemedel som du beskriver så skulle världen endast ha fred överallt.

  Generica är bra men mycket av dessa är dessutom förfalskningar och kan skada människor allvarligt, om du vill vara ansvarig för detta s varsågod.

  SvaraRadera
 49. Hej Eguren,

  "Det kommer ske en förändring av svensk lag för att man ska uppfylla ACTA, detta är det inget tvivel om."

  Precis. Och om jag förstått saken rätt så har lagändringen redan föreslagits.

  Som jag förstår Ombudsmannen (se referensen i resolutionen) så sa han att om ACTA föranleder lagändring så kan förhandlinarna inte ske i hemlighet. Det är också vad Turco-fallet säger.

  Däri ligger problemet. ACTAs innehåll kräver en transparens som det valda förhandlingsformatet inte tillåter. Kommissionen har blivit stämd däröver men av någon outgrundlig anledning så har inte dom fallit trots att det gått mer än ett och ett halvt år. Ska plocka fram referensen om ett ögonblick. Men du kan läsa här sålänge E-8847/2010.

  Det är riktigt att resolutionen listar en massa saker som parlamentet ville att kommissionen skulle gjort innan den "paraferade" ("initial" på engelska) ACTA. Det var vid den tidpunkten det formella steg kommissionen skulle ta i processen och var därför det steg som parlamentet kunde kräva inte skulle tas innan t ex en ordentlig CFR-konsekvensutredning hade gjorts. Det sket kommissionen högaktlingsfullt i och paraferade avtalet dagen efter omröstningen (som vi förlorade med en mycket liten marginal).

  Nu ser vi konsekvenserna av att kommissionen gick vidare utan att ha gjort hemläxan. Det fanns inget brett politiskt stöd för ACTA i November förra året. Och det finns det inte nu heller. Det är ett särintressenas avtal från början till slut, både vad gäller process och innehåll.

  SvaraRadera
 50. Ingen protestrar mot att man beslagtar förfalskade läkemedel, vad jag kan se. Vad detta handlar om är att europeiska bolag vill begränsa konkurrensen genom att försvåra en laglig och helt legitim verksamhet.

  SvaraRadera
 51. "Att lita på upphovrättstalibanen "King Eguren" är som att man skulle ha litat på lägervakterna i Auschwitz."

  Ja du var lite snabbare än mig att dra paralleller med tredje riket.

  Så här kommer repliken på detta ämne:

  PP med gelikar använder detta (ACTA) som skrämselpropaganda, lite som Hitler målade ut judarna när det begav sig. För att skrämma folk som inte förstår bättre, för att kunna vinna sympati för det man gör.

  Håll till godo !

  SvaraRadera
 52. Det är du som tolkar detta, ACTA har inget med konkurrens att göra utan med arbetet mot piratkopiering, det är pirater och annat löst folk som läser in allt möjligt i ACTA.

  Skrämselpropaganda !

  SvaraRadera
 53. Eguren,

  Här! Case T-301/10 In 't Veld v Commission

  14 Juli 2010.

  Kan hända att domstolen har dömt klart. Posta gärna länk om du hittar nåt!

  SvaraRadera
 54. Hade nån redan länkat till denna?

  OPINION on the compatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) with the European Convention on Human Rights & the EU Charter of Fundamental Rights.

  Ur novemberresolutionen från 2011:

  "F. whereas the Commission stated in its Communication on 19 October 2010 that the "Union's action must be above reproach when it comes to fundamental rights" and that the "Union must be exemplary in this respect"; whereas the Commission stated in Plenary on 20 October 2010 that ACTA "is not yet initialled" and that "it is the Commission's prerogative, as a negotiator, to determine the point at which negotiations are technically finalised and at which the agreement can be initialled","

  "6. Insists that the Commission does not initial ACTA before it has concluded and made public an assessment of the impact of ACTA on fundamental rights in accordance with its Communication of 19 October 2010;"


  Eftersom kommissionen aldrig gjorde nån konsekvensutredning fick vi göra en själva... (alltså den som länkas ovan)

  SvaraRadera
 55. Enbart avsnittet om ACTA-Kommittén är väl tillräckligt för att varje tänkande människa ska dra öronen åt sig?

  SvaraRadera
 56. KE
  Jag fattar inte riktigt. HAX listar 8 punkter mot ACTA (flera mycket tunga invändningar) och du är jätteupprörd för att du tycker dig ha hittat två småsaker som är fel (högt upp bland kommentarerna)!?
  Wow liksom.
  Dessutom är den andra invändningen fel vad jag förstår. Man har rätt att gå runt skydd för att kopiera för eget bruk. Vad är annars privatkopieringsersättningen vi betalar på hårddiskar etc till för?!

  Vill även citera dig från Christian E's blogg så folk förstår nivån på din logik:
  "And so what if the fines is going to be higher, you just have to stop download illegally, then you don´t have worry about the fines"

  Det är en riktig pärla tycker jag :D

  SvaraRadera
 57. King Eguren

  Du vill förneka fattiga människor tillgång till läkemedel till överkomliga priser. Jag tycker inte om dig.

  SvaraRadera
 58. Erik Josefsson

  Hittar inget om detta blev avdömt eller inte.

  När det gäller det senaste du skickade så var detta en skrivelse utifrån som tycket saker om ACTA.

  "it is the Commission's prerogative, as a negotiator, to determine the point at which negotiations are technically finalised and at which the agreement can be initialled""

  Så dom tycket antagligen detta och genomförde den första underskriften.

  "6. Insists that the Commission does not initial ACTA before it has concluded and made public an assessment of the impact of ACTA on fundamental rights in accordance with its Communication of 19 October 2010;"

  Dom ber om någonting men kommissionen är inte tvungna att göra detta.

  Inget fel är begånget enligt mig.

  SvaraRadera
 59. King Eguren: Enligt detta dokument från Regeringskansliet är det åtminstone i vissa fall fullt lagligt att kringgå kopieringsskydd idag:

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/07/29/96c6bfb1.pdf

  SvaraRadera
 60. Det där med ACTA-kommittén var en nyhet för mig. Det är ju helt sinnessjukt.

  SvaraRadera
 61. JohJoh

  Kul att du delger mina min personliga inställning, men det är inte detta vi diskuterar här.

  SvaraRadera
 62. "Inget fel är begånget enligt mig."

  Jo, det är det. Men det är sant att det inte framgår just här. Kommissionen informerade nämligen aldrig parlamentet om att den hade betämt sig för att parafera ACTA dan efter omröstningen. Om vi fått majoritet så hade kommissonen inte kunnat ignorera vår resolution, utan hade snällt fått göra alla konsekvensutrdningar som kommissionen lovat göra (resolutionen påminnde bara om kommissionens skyldighet att genoföra dom).

  Schemat var redan lagt så att säga, och det är ett formellt fel eftersom stadgan säger att parlamentet ska informeras. TFEU 218.10: "The European Parliament shall be immediately and fully informed at all stages of the procedure."

  Vår resolution låg ute på offentlig remiss på nätet i två veckor (vi fick en massa feedback från många berörda parter) så kommissionen kände naturligtvis till att det skulle bli hack i maskineriet om vi skulle få majoritet.

  Enskilda ledamöter kan berätta om vad kommissionen tyckte om det. Jag tror det är detta som Kader Arif beskriver i sitt avhopparbrev.

  Men kommissionen låtsas som det regnar och kallar sitt påhopp på enskilda ledamöter på ett gruppmöte i ALDE för att The European Parliament has been immediately and fully informed at all stages of the procedure.

  Jag kan förstå att du inte gillar tonen i HAX inlägg och i massprotesterna. Men hade du sett processen som föregått den nuvarande situationen på nära håll tror jag inte att du skulle säga ""Inget fel är begånget".

  Du kan läsa mer om vilken soppa det här är här: EDRi transparency complaint to EU Ombudsman.

  SvaraRadera
 63. Svar till "King Egruen" - en av de där fantatiker till Disney's propaganda: Kalle Ankas julafton.

  ACTA strider mot all som står skrivet i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter - glöm ej:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_deklaration_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna#Artikel_1 !

  Tror du, att du kommer ha en chans att försvara dig när du upptäckts för fildelning och får en mild straff? Glöm det: 5 till 50 år i fängelse får du räkna med, utan domstol + kostnader du aldrig kommer kunna betala tillbaka.

  Vem behöver ACTA i Sverige och Europa? Min uppfattning är de som vill äga och tjäna på andras innovationer.

  Idag har människan kommit så långt att den faktiskt inte behöver tjänas för att fixa sina behov - människan kan fixa sina behov själv, människan har verktygen och kunskapen för det. Sorgligt nog vill många människor inte se andra människor fixa sina egna behov, av rädsla att inte se pengarna strömma in i bankkontot.

  SvaraRadera
 64. Erik Josefsson

  Du kanske har en poäng med allt som har skett tidigare, jag ska vara ärlig och säga att jag inte varit insatt i ACTA från början utan för ca ett år sedan först och jag lutar mig tillbaka mot det avtal som finns framme nu och det man ska ta ställning i.

  Som jag sagt så gillar jag inte heller smusslande men att gå på ren skrämselpropaganda från piraterna det vägra jag.

  SvaraRadera
 65. Vad är det för slags människor som inte vill veta om det de skall besluta om är lagligt eller inte?

  SvaraRadera
 66. Eguren, du kanske kan försöka se det som att alla har rätt att uttrycka sin frustration med de medel som står var och en tillbuds?

  Jag har träffat kommissionens förhandare att antal gånger. Arrogantare maktmänniskor får man leta efter.

  Det är som att dom anser att dom har rätt att ljuga, förvrida och dölja sanningen. När man frågar vad dom menar med hittepåbegreppet "fair process" som ACTAs så kallade safeguards vilar på (art 27 tror jag det är) så får man ett juridiskt goodag yxskaft till svar.

  "Fair trial" och "due process" är definierade begrepp, men skvadern i ACTA betyder vad man gör det till. Passar som hand i handske med "cooperation", eller hur?

  Och hur fan Sverige kan skriva på att man desire to promote cooperation mellan rättighetsinnehavare och ISPar när Sverige explicit valt att inte implementera telekompaketets möjligheter till detta är en skandal.

  Den immaterialrättspolitik som ACTA står för har inte folkligt stöd. Så enkelt är det.

  Så jag känner inte som du, utan tvärt om: Tack gode gud att folk skriker på gatorna!!

  SvaraRadera
 67. KE

  Din naiva inställning till att politiker inte vill gå indutri- och lobbygrupper till mötes skrämmer mig, wikileaks har bevisat vad konspiratoriska pirater fantiserat om tidigare på bloggar etc. och de är tydligt att individens integritet, rättskydd m.m. int längre automatiskt skyddas utan måste kämpas för.

  Däremot har jag stor respekt för din retorik, dina kunskaper i ämnet och ditt intellekt. Oerhört intressant att få höra en påläst "motståndare" till pirater som känns ärlig och kompetent.

  SvaraRadera
 68. Det där med ACTA-kommittén verkar väldigt märkligt - om jag förstått det hela rätt så är ACTA mest en "mall" för hur lagarna kring upphovsrättsskyddade varor ska se ut och harmoniseras mellan olika länder. Så lagändringarna görs alltså bara en gång. Rimligtvis kan då väl inte kommittén ändra och sen be alla länder att ändra sina lagar igen för att återharmonisera?
  Vad händer om en ändring görs i ACTA men inte accepteras av ett land som tidigare varit "fullt kompatibel" med ACTA? (förstås kommer USA då dragandes med sin "svarta lista" och hota, men utöver det?)

  För det är väl otänkbart att man bara hänvisar till ACTA direkt i lagtexten? (det skulle ju leda till att ACTA kan ändra alla berörda länders lagar utan att något parlament godkänt de nya lagarna...)

  SvaraRadera
 69. Mer ACTA-problem: http://christianengstrom.wordpress.com/2012/01/28/acta-stipulates-increased-damages-for-file-sharing/

  SvaraRadera
 70. Ett bindande handelsavtal behöver inte omsättas i lagändringar för att gällande regler ska ändras. Dessutom räcker det med en justering i ett EU-direktiv eller någon av EU:s förordningar för att reglerna skall ändras i hela EU.

  SvaraRadera
 71. King Eguren:
  Det hedrar dig att du försöker bilda en egen uppfattning i ämnet, för man ska inte ta en auktoritets ord rakt upp och ned, oavsett hur stor eller liten auktoriteten är.

  Däremot är det viktigt att man förstår ämnet - i det här fallet internationellt juridiskt språk. Svenskt juridiskt språk är ofta för komplicerat för någon som gått ut högstadiet ska förstå innebörden av, mer än det mest grundläggande. EU-lagar och förordningar är mer komplicerat än så - här gäller det än mer att förstå hur olika begrepp definieras, vissa ord som kan tyckas vara vardagliga har en mycket specifik betydelse som kommer från tidigare dommar, algar och förordningar (samt en del konsensus inom förvaltningarna och domstolarna).

  Sammantaget gör att det inte längre går för en medelsvensk att läsa och förstå innebörden av de skrivna lagarna tyvärr och det är ett problem som eskalerat, såväl i svensk rätt som EU-rätt det senaste deceniet. Inte minst när ett kommas placering gör milsvidda skillnader.

  Summa summarum, om vi kan konstatera att det finns många parter (och inte bara PP) som ser problem med ACTA-avtalet ur flera olika perspektiv, bör man inte då ta det djävligt försiktigt, inte minst om texten inte är skapad för att allmänheten ska förstå innehållet? Och har du inte via ditt yrke eller akademisk kunskap i EU-rätt bör du kolla upp vad varend ord betyder ur ett juridiskt perspektiv och då främst i det språk som är det som har tolkningsföreträde (gissningsvis engelska).

  SvaraRadera
 72. Visst, men justeringar i EU-direktiv går ju åtminstone genom omröstningar i EU-parlamentet (det gör de väl?), så det är inget konstigt med det.

  Handelsavtal som genomgått en massa förhandlingar och ratificieringsomröstningar bör inte ändras efteråt, och särskilt inte av ej folkvalda!
  Jag kan förstå småändringar i mer detaljrika handelsavtal, t.ex. växt/djurarter vars status ändras - men det finns inga listor av varor i ACTA-överenskommelsen som kan behövas ändras i efterhand.

  Vad jag funderar över är om ändringar möjligtvis kan ändra kraven från "kan" till "ska". Då förvandlas ACTA från något som inte är *så* problematisk i nuläget till något värre.
  Då kan också flera av de gamla problematiska förslag som läckts från ACTA-förhandlingarna åter bli införda, utan att medborgare/folkvalda har möjlighet till att säga ifrån.

  Jag tittade i ACTA-texten och precis som Henrik skrev finns det ingenting som begränsar vilka ändringar får göras...

  SvaraRadera
 73. Rev Smith

  Håller med dig om fikonspråket, jag försöker kolla upp de ord som jag har svårigheter med, ibland så är det klart förklarat ibland inte.

  Men som sagt jag försöker att se detta i ett stort perspektiv inte enbart som piraterna, gällande illegal fildelning.

  SvaraRadera
 74. Fundersam

  Och varför drar man då fram det värsta scenariot ?

  Därför att man vill skrämmas, det kanske inte finns något att skrämmas med i slutändan.

  Du har väl hört historien "Vargen kommer..."

  Det är just detta som piraterna håller på med.

  SvaraRadera
 75. KE: Därför att worst case scenario är det man måste ta fram när det kommer till lagstiftning.

  Varför tar du alltid worst-case scenario när någon förespråkar legaliserad ickekommersiell fildelning? :)

  SvaraRadera
 76. King Eguren: Tack, jag har inte tagit till mig det här om ACTA men efter att ha läst dina så kallade inlägg så förstår jag nu att ACTA är något helt puckat som måste motarbetas på alla sätt och vis.

  SvaraRadera
 77. @ wertigon

  Hahaha, klockren :)

  /Smen

  SvaraRadera
 78. @EP
  Du besvarar det jag skriver till dig som du tycker är off-topic men kommenterar inte alls det som än ON-topic. Varför?

  Du raljerar om att HAX är oseriös (från ntp:s blogg - "Pinsamt av HAX, bara skrämselpropaganda med en massa felaktigheter") men du kan inte peka på någonting av vikt som är fel i hans långa uppräkning av problem...

  Du tycker att HAN överdriver och säger själv att det han skriver BARA är skrämselpropaganda och har en MASSA fel...
  Ridå.

  SvaraRadera
 79. Ni som tycker att genrica är bra, läs detta och berätta för de anhöriga att ni tycker att detta är OK.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4934140

  SvaraRadera
 80. "You knew something was wrong when she said she only wanted the tip of your finger for lunch".


  Torrentfreak: "Copyright Industry Calls For Broad Search Engine Censorship"

  Länk: http://j.mp/xif2ub

  "The document, which describes a government-overlooked "Voluntary Code of Practice" for search engines, was not intended for public consumption but the Open Rights Group obtained it through a Freedom of Information (FOI) request. In short, the rightsholders want the search engines to make substantial changes so that pirated content becomes harder to find, or is de-listed entirely. In addition, they want to boost the rankings of licensed content."

  http://smile29.eu etc etc

  SvaraRadera
 81. King Eguren är okunnig. Generica är per se inget problem. Det finns massor av genricaläkemedel på närmsta apotek.

  Däremot är förfalskade läkemedel och bluffläkemedel något dåligt. Men det är det ju ingen som försvarar.

  SvaraRadera
 82. "Det skall vara olagligt att gå runt kopieringsskydd och att tillhandahålla utrustning som gör detta möjligt."

  HAX, bara för att påpeka - med den formuleringen blir till och med Microsoft och Apple skyldiga till brottslighet.

  "utrustning som gör det möjligt att kringgå kopieringsskydd" innebär ett fungerande operativsystem på en dator där du har administrativ rättighet.

  M.a.o. så innebär ACTA's påbud här i praktiken om den inte följs av en stor mängd undantag, att persondatorn just blev olaglig.

  SvaraRadera
 83. Erik Josefsson: Med andra ord så vill upphovsrättsindustrin bli gratisätare vid Googles bord?

  SvaraRadera
 84. @King Eguren

  1)

  Svensk lag gör mycket stor skillnad mellan vad "utrustning menad för kringgå kopieringsskydd" är.

  Den begränsningen faller helt bort inom ACTA. När man läser ACTA's text så framgår för den som vet vad ett modernt kopieringsskydd är samt metoderna att kringgå det att det som olagligförklaras direkt i ACTA är förekomsten av en dator med vad vi idag betraktar som ett fullt fungerande OS.

  Ett globalt handelsavtal vare sig får eller bör innehålla sådana grova missar. Oavsett om den paragrafen har inskrivits på grund av rungande inkompetens eller med vilja så blir avtalet i sig bara i och med den enda paragrafen en praktisk katastrof.

  Det krävs endast att en dator förmår spela upp innehåll samtidigt som den via ett annat program (eller till och med ett kommando utfört från kommandotolken) spelar in det som uppvisas så har du i sak och verkan kringgått DRM samt tillverkat en illegal kopia.

  2)

  "Fair use" kringgås helt i och med ACTA. Om det är förbjudet kringgå DRM så blir det även förbjudet att tillverka kopior för vänner och släktingar eller för privat bruk och backupsyfte - något som vi idag har som självklar rättighet.

  Det här rör bara en paragraf i ACTA och jag hittar redan uppenbara anledningar till att såga det här förslaget i de kraftigaste tänkbara ordalagen.

  Du argumenterar grovt ohederligt när du inledningsvis hävdar att ACTA inte "förändrar svensk lag" - det gör det nämligen då avtalet mycket kraftigt åsidosätter samtliga skydd som svensk lag innehåller för att bibehålla vanlig rättssäkerhet och proportionalitet.

  Något fler på den här kommentarstråden har uppmärksammat.

  SvaraRadera
 85. Detta handlar ju inte bara om Sverige. ACTAs regler drabbar alla länder som ansluter sig. Vilket är skälet till att till exempel Mexiko tvekar.

  SvaraRadera
 86. Läsen i och förtvivlas! Om Sveriges EU-avgift, detta är allvarligt!

  http://robsten.blogspot.com/2012/01/eu-information.html

  SvaraRadera
 87. @KG
  Vem man ska tro på handlar helt enkelt om försiktighetsprincipen. Om du har rätt till så mycket som 90% så känner jag mig helt klart tryggare om ACTA slängs i soptunnan.
  Det omvända gäller för det HAX säger, om han endast har rätt i 10% av det han påstår så är det illa nog för att skrota ACTA.

  /A

  SvaraRadera
 88. Jag har alltid varit motståndare till makt men det kanske är dags för kungen att återigen beröva regering och riksdagen makten.

  Det gjordes en gång förut för några hundra år sedan då riksdagen hade blivit så korrupt att det inte fanns någon annat att göra än att avsätta hel patrasket.

  Kungen bestämde då helt sonika för att kasta ut slödret och behålla den utlånade makten genom att aldrig öppna riksdagen efter valet.

  SvaraRadera
 89. King Eguren

  "Så låt folk läsa avtalet själva och lägg inte din synpunkt i munnen på folk."

  Nu är det väl hans blogg eller hur?
  Håll dig en balanserad twitterfeed istället.. eller vart man nu hittar neutrala saker på internet. Eller någonstans egentligen.
  Länkar till ACTA utan Henrik finns dessutom.
  Vi pirater är vana vid att saker går överstyr.
  Se på FRA lagen och all ändamålsglidning som skett där.

  SvaraRadera
 90. Superbra HAX! Detta var *precis* vad som behövdes i debatten!

  SvaraRadera
 91. Mycket tjafs om tolkningar hit och dit.
  Tyvärr så behöver vi inte bekymra oss, det redan är utrett men hemligt. I alla fall om man ska tro detta:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dy3zBZ4vI4E

  SvaraRadera
 92. Så mycket felaktigheter, om jag vore pirat så skulle jag vara grymt beskviken på den låga koll som Christian/Henrik har. Nu har King Eguren redan kommenterat det mesta så det är bara att läsa.

  Scary:

  "Du argumenterar grovt ohederligt när du inledningsvis hävdar att ACTA inte "förändrar svensk lag" - det gör det nämligen då avtalet mycket kraftigt åsidosätter samtliga skydd som svensk lag innehåller för att bibehålla vanlig rättssäkerhet och proportionalitet."

  Det här stämmer intg alls, det finns krav på proportionalitet enligt ACTA, bara att läsa innantill. Grejen är att HAX antingen väljer att inte påtala det eller så kan han inte läsa innantill.

  SvaraRadera
 93. Stormen i Tyskland kring förbundsdagsledamoten Ansgar Heveling (CDU), medlem i arbetsgruppen som ansvarar för frågor som rör Internet och det digitala samhället, kan vara värd att ägna några minuters läsning och eftertanke. Mitt namn länkar till en artikel hos TechPresident som presenterar saken.

  SvaraRadera
 94. Och proportionalitetsprincipen brukar EU respektera..?

  SvaraRadera
 95. Läs och begrunda:

  http://arstechnica.com/tech-policy/news/2012/01/internet-awash-in-inaccurate-anti-acta-arguments.ars

  SvaraRadera
 96. Men som sagt det verkar bara vara ni pirater som förstår ACTA !!!

  SvaraRadera
 97. Läs och begrunda:

  Anonymous: Revealing The Arcane Legal Trick Behind ACTA http://www.twitlonger.com/show/fksv3b

  SvaraRadera
 98. Polen tvekar om ratificeringen av ACTA: http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/84767,Poland-may-not-be-ratify-ACTA

  SvaraRadera
 99. @King Eguren

  1) Generika är rätt och slätt generiska läkemedel utan varumärkesskydd. Inget annat. Existerande svensk lag tillgodoser direkt samtliga behov vad gäller kriterierna som säkerställer hur ett läkemedel får säljas redan där. Samma lagstiftning som redan finns i andra länder.

  Falska läkemedel - läkemedel som säljs under samma eller liknande namn är en annan sak och hör hemma under brott mot varumärkesskyddslagen.

  Fuskläkemedel som i bästa fall är overksamma och i värsta fall skadliga hamnar under en tredje post.

  VAD ACTA gör är att blanda ihop dessa tre begrepp så att generika kommer få det svårare att komma till marknaden. Exempel på detta har vi redan sett där omfattande beslag av generika i hamnar har uppstått tack vare att man pekat finger med hänvisning till varumärkesskydd.

  Vill du därmed köpa pantoprazol i stället för pantoloc så kan du spara dig en femhundring i kostnad och trots detta få exakt samma läkemedel i handen idag. Prövat och godkänt av svensk läkemedelsprovning.

  Att bli av med generika har varit en lång käpphäst för märkesägarna som föredrar att det inte finns giltig konkurrens till deras egna märken som är tio gånger dyrare.

  I och med ACTA har man slagit ihop tre olika begrepp - i sak innebär det att man i och med enbart misstanke om varumärkesfusk kan orsaka beslagtagning och i vissa fall destruering som om det utpekade godset vore bevisat skadligt. Bevisbördan är lågt ställd och i sak blir det upp till lokala rättsenheter att utreda om läkemedlet är skadligt eller ej. Default blir att godset destrueras eller innehålls då de resurserna oftast inte finns inom just rättsväsendet.

  Det här orsakar redan där en drömsituation om du vill ersätta obrandad pantoprazol med långt dyrare pantoloc på europeisk marknad exempelvis. Motiven ligger i mångmiljardklassen.

  Man vet redan att ACTA mycket släpphänt fuskar med de begreppen.

  2) Förfarandet i ACTA - Detta avtal har lagts fram på ett sätt som är rent brottsligt under lissabonfördraget. Parlamentet har upprepade gånger krävt svar om ACTA och detta har förvägrats. Samtliga handlingar sker bakom lyckta dörrar. I slutänden myglas avtalet till underskrift inom ett ministerium som verkar noggrannt utvalt för att ledamöterna inte skall veta vad de röstar om - som en formalitetsfråga.

  Det enda man behöver veta för att konstatera att ACTA är en katastrof är förfarandet man har tillämpat för att dra det i land. Betänk själv, för att jämföra, med ett lagförslag i Sverige man vet kan komma att ändra allt ifrån grundlag till skattesats för gemene medborgare.

  Men lagförslaget i exemplet är hemligstämplat med referens till rikets säkerhet och riksdagsmedlemmarna får inte ens bese lagen innan den skall stiftas.

  Det säger sig självt att man inte kan ens låtsas driva en demokrati om lagar kan utarbetas av tjänstemän utan någon översyn eller korrektur gjord av de folkvalda.

  SvaraRadera
 100. Man måste skilja mellan ACTA-avtalet och ACTA-kommitténs "rules and procedures", det är två olika dokument. Det är mycket vanligt att internationella organisationer/regimer (som ACTA är) har en stadga (ACTA-avtalet) och "rules of procedures" som är underordnad det förstnämnda. Det är också normalt att ett organ som ACTA-kommitten kan föreslå ändringar i "rules of procedure" men att det är stadgeparterna (dvs staterna) som bestämmer om dessa förslag ska accepteras eller inte. Det är varken konstigt eller olämpligt. I ACTAs fall ska detta dessutom ske med enhällighet vilket gör att varje enskilt land kan blockera olämpliga ändringar.

  "Rules of procedure" handlar om hur kommittén ska organisera sitt arbete och kan inte ändra det stadgeparterna kommit överes om i stadgan (ACTA-avtalet). I ACTA-avtalet anges i regel 36 att "rules of procedure" handlar om vem som ska vara ordförande och värd för möten, vem som kan vara observatör osv. Í "rules of procedure" regleras inte upphovsrätt och andra substantiella frågor utan det regleras i ACTA-avtalet.

  Det kan säkert finnas brister i ACTA-avtalet, men "rules of procedure" är inte en av dessa.

  Mitt forskningsämne rör internationella brottmålsdomstolar där exempelvis ICC utöver sin stadga har "rules of procedure and evidence" (RPE) och "regulations". RPE ändras med 2/3-majoritet av stadgeparterna (stater) ändringar och "regulations" kan ändras av domstolen själv. ICC-regulations motsvarar ACTAs "rules of procedure". Det är med andra ord enklare att ändra dessa regler jämfört med ACTA-avtalet. Det är ingen som är upprörd över detta.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.