2012-07-03

Liveblogg: ACTA-debatt i Europaprlamentet


Här följer en del highlights från Acta-debatten i Europaprlamentet. Den pågår från 15 till c:a 16:30. (Votering i morgon, onsdag kl 12.) Du kan även följa debatten web-streamad här.

Feed:

#40 Då är debatten avslutad. Jag kan ha missat och / eller missuppfattat vissa saker. Men om man lägger ihop min liveblogg med Acta-bloggens – så får man nog en rimligt fullständig bild. Nu skall jag gå ut och ta en cigg, sedan återkommer jag med en kommentar i en ny bloggpost.

#39 Sista ordet går till parlamentets huvudrapportör, David Martin (S&D). Han accepterar inte uppfattningen att det skulle vara populism att lyssna på folket, men ansvarstagande att lyssna på företagen. Han säger också att han inte är förvånad över att motståndet mot Acta växte fram från det forna Östeuropa, där folken vet hur det är att leva under ofrihet.

#38 De Gucht fortsätter med att hålla med David Martin om att Acta-avtalet är politiskt otydligt. Och så skyller han dåliga delar i Acta på EU:s medlemsstater, som deltagit i Acta-förhandlingarna. Vad gäller ISP:arna som nätpoliser så menar han att EU-domstolen redan är kritisk till sådant som Acta föreslår. (!)

#37 Nu EU-kommissionär De Gucht. Han menar att det är fel att Europaparlamentet och allmänheten inte fått del av det som skett i Acta-förhandlingarna. Han menar också att han visst har lyssnat på Europaparlamentet. Och att allt har skett på ett korrekt sätt och i enlighet med fördragen. Allt landar i att parlamentet borde vänta med sitt beslut. Han använder även uttrycket time out för Acta när han vädjar om att beslutet skall skjutas upp.

#36 Eftersom de engelska tolkarna fuckade upp Carl Schlyters anförande, så snor jag det från Acta-bloggen (som lyssnar på den svenska översättningen)... "Carl Schlyter (Greens/Efa) Ett tvetydigt avtal är ett dåligt avtal, oavsett vad EU-domstolen tycker, därför behöver vi inte vänta på det yttrandet. Av det lilla som dock är tydligt i avtalet framgår att företagens intressen sätts framför medborgarnas. Dessutom hotar avtalet generiska läkemedel. Om det bästa försvaret för ett avtal är att det inte ändrar någonting, är det inte mycket till avtal. Kommisionär de Gucht; Det “vi” du menar, när du säger att ACTA inte hotar våra rättigheter, är gamla företag och gamla affärsmodeller. Det “vi” jag pratar om, är de hundratusentals medborgare som engagerat sig, de människor som drabbas av ACTA. Det är demokratin som får EU-Parlamentet att säga nej. Men jag vill varna för att de dåliga delarna av Acta kommer återuppstå som monster i dåliga zombiefilmer. Därför måste vi se över imamterialrätten, och låta kulturen växa, inte profiten!"

#35 Nu är det catch the eye, det vill säga ett block med talare som viftat sig till en snabbis på slutet. Snart kommer De Guchts och Martins slutanföranden.

#34 Kalfin (S&D) menar att Acta-anhängarna är ludditer. Samt att det inte är internet utan nöjesbranschens affärsmodeller som är problemet. Geringer de Oedenberg (S&D) påpekar att de människor som nu protesterar mot Acta är de människor som valt Europaparlamentet. Så kommer ännu ett stick mot kommissionär De Gucht... "Jag vill påminna Kommissionär De Gucht om att det är EU-Parlamentet som utser Kommissionen, och också kan upplösa den." (Anar jag början på ett drev mot De Gucht här?)

#33 Blev lite distraherad... Knycker den här från ACTA-bloggen "16:58 Castex (S&D) Mycket har redan sagts. Vi företräder folket, tack herr Kommissionär de Gucht för det du gjort kring acta, det har lett fram till att hundratusentals medborgare kontaktat oss och påmint oss om att vi är deras företrädare. Men i demokratin utkrävs också ansvar. I morgon vill jag att ni tar ansvar för ert misslyckande och er misslyckade arbetsmetod." Hon kräver alltså kommissionär De Guchts... avgång?

#32 Nu står Vital Moreira (S&D) som är ordförande för industriutskottet och driver en linje mot sitt utskott och egen sin partigrupp. Som sedan förstärks med att Fjellner ställer en beställningsfråga om det inte vore väldigt bra om man gör som EPP vill. Vilket Moreira håller med om. Hmmm...

#31 Carl Schlyter (mp/EPP) säger att Acta är tvetydigt och otydligt vilket gör det till ett dåligt avtal. Så varnar han för att Acta kommer att visa sitt fula tryne även i framtida lagstiftning.

#30 Cecilia Wikström (fp/ALDE) om att immaterialrätten måste skyddas, men att Acta är fel verktyg. Vi får inte glömma bort människors grundläggande rättigheter. (Hoppas hon berättar det för sina kompisar i regeringen också...)

ACTA-bloggen livebloggar också.

#29 Franziska Keller (Greens) "Acta gör inget i substans mot förfalskade läkemedel, men skadar generiska läkemedel som räddar liv." Zalewski (EPP) meddelar att de polska EPP:arna kommer att rösta mot Acta. Heja!

#28 OK, nu har jag fått kramp, typ. Gör ett nytt försök att fokusera på sådant som är nytt och intressant (samt på svenskarna).

#27 Rübig (EPP) undrar hur artisterna skall få betalt. Cortéz Lastra (S&D) påpekar att detta inte är ett juridiskt, utan ett politiskt beslut. Shaake (ALDE) talar till Folket i detta Historiska Ögonblick för Europeisk Demokrati och Digital Frihet – under ansvar. Trumpetstötar! Sargentini (Greens) om att kriget mot fildelningen inte kan vinnas.

Oj, detta kommer att dra över tiden rent våldsamt. Jag hoppar över lite blue cards, till exempel anspelningar om att Acta:s motståndare skyddar pedofiler.

#26 Salvini (EFD) säger att vi skall respektera dem som använder nätet och att Acta är en tom bubbla.
Stassen (ober.) om att Acta hotar yttrandefriheten och att Acta är ett verktyg för Storebror. Kommissionen har duckat under hela processen och nu försöker den med en avledande manöver. Blu Card från någon om det verkligen är värt miljarder att säga nej till Acta. > Inte ens EPP får inskränka internets frihet.

#25 Eva Lichtenberg (Greens) frågar efter logiken i ett avtal mot piratkopiering som de stora piratkopierande änderna int är en del av. Att göra ISP:arna till nätpoliser är att privatisera rättvisan. Blått kort, från någon... Litar du på kommissionen och ECJ? > Nu används ECJ bara för att förhala Acta.

#24 Belinguer (S&D) säger att Acta är ett gigantiskt misstag och påpekar att varuförfalskning och fildelning inte har något med varandra att göra. Debatten om upphovsrätt skall föras separat och då skall vi använda huvudet. De Sarnez (ALDE) påpekar lite finkänsligt att EU-kommissionen måste lyssna på parlamentet.

#23 Sargentini (Greens) frågar Gallo (EPP) om tillgång till läkemedel. Generika räddar liv i tredje världen. Gallo tycker frågan är irrelevant. Och någon jag missade namnet på menar att de protesterande aktivisterna vet mer om detta än Gallo. Tänker Gallo ignorera hundratusentals unga människors röst? Gallo säger att hon är den som är bäst på att försvara medborgarnas intressen, hon vill rädda deras jobb. [Stön!]

#22 Gallo (EPP) talar om alla hundratusentals jobb som hon menar att Acta räddar. Nu försöker hon påstå att Acta inte har med internet att göra, det står ju bara jättelite om nätet i Acta, typ. Så uppmanar hon parlamentet att inte vika sig för trycket från medborgarna. Fyra blå kort...

#21 Murphy (GUE/NGL) om att kommissionen i vart fall är konsekvent i sitt förakt för demokratin. Hyllar aktivisterna. Batten (UKIP/EFD) lovar sina väljare att UKIP röstar mot Acta. Speciellt illa tycker han om harmonisering av straffrätten. Erenhauser (oberoende) säger att Acta är ett sätt att censurera internet. Tycker att kommissionen skall lägga morgondagens votering på minnet.

#20 Champell Bannerman (Tories/ECR) om att han är för IP men mot Acta och dess Pre Crime-approach. Observera att detta är en brittisk Tory som säger nej till Acta. Så ett blue card från Fjellner, som frågar om han vill ha en kopia av Acta-avtalet, så han kan läsa det innan han uttalar sig. > Naturligtvis hade han det.

#19 Castex (S&D) i meningsutbyte med Caspary (EPP). De Kayser (S&D) talar om Acta-vännernas bristande intresse, när det såg ut som om de skulle vinna. Kazak (ALDE) om att utskotten faktiskt har avvisat Acta, på goda sakliga grunder. Beliér (Greens) talar om rättigheter i den digitala världen och om  utveckling, som Acta hotar.

#18 Albrecht (Greens) och Caspary (EPP) i meningsutbyte om ECJ. Var var EPP när vi krävde rättslig prövning av Acta? > Var sak har sin tid. Och kommissionen har varit långsam. Vi till bota Acta, inte döda avtalet.

#17 Så långt nyckeltalarna. Nu fortsätter jag att lägga upp saker när det sägs något nytt eller intressant.

#16 Marine Le Pen (NI) - Jämför Acta med Hadopi och säger att hon tänker rösta nej till ett globalt Hadopi (Acta). Talar även om kultur till de minst bemedlade. Och så en släng tycka illa om resten av världen, men det är ju hon...

#15 Tadeusz Zymanski (EFD) - Talar om unga människors protester mot Acta. Acta visar att det finns ett förtroendeunderskott i EU. Detta handlar även om hur illa Acta har hanterats. Unga människor är upprörda, de vill kunna lita på EU:s institutioner men det kan de inte.

#14 Helmut Scholz (GUE/NGL) - Vi skall lyssna till den engagerade allmänheten, som sysslat med denna fråga längre än vad vi har. Nu hoppas medborgarna att EP skall försvara deras rättigheter mot kommissionen. Vi har hela tiden velat se öppenhet i förhandlingarna, men det gick kommissionen inte med på. Talar även om ett nytt förhållningssätt till hela upphovsrättsfrågorna.

#13 Syed Kamall (Tories/ECR) - Mycket av protesterna är fel och rör nationella frågor. Vill både ha affärsmodeller för "gratis" och "betalt". Vill vänta på EU-domstolen (ECJ).

#12 Blue Card på den - Caspari: Hur skulle ett förslag se ut som ni kan acceptera? > Vi måste till exempel förstå utvecklingsländers problem med detta, till exempel när det gäller tillgång till generiska läkemedel.

#11 Jan Phillipp Albrecht (Greens) - Ett nej innebär att vi får en chans att diskutera dessa frågor i lugn och ro. Kommissionen har inte lyssnat och nu försöker den forcera beslutet. Nu sitter vi här med ett luddigt förslag.

#10 Niccolo Rinaldi (ALDE) - Kommissionen har inte reagerat på våra invändningar, men medborgarna har sparkat bakut. Med Acta hade kanske inte Wikipedia fått finnas. Och var har dialogen med medborgarna varit?

#09 Blue Card från Fjellner - Om du är emot Acta, är du då även mot Kyoto-protokollet som har färre undertecknare. > Du jämför äpplen med päron. 85 procent av piratkopiorna kommer från Kina, som inte är med i Acta.

#08 Bernd Lange (S&D) - Acta är fel verktyg: De värsta piratkopierande länderna är inte med. Regler från den analoga världen tvingas på den digitala världen, vilket blir fel. Vi vet inte om vi vill ha Acta - eftersom vi i EU ännu inte är klara med vårt förhållningssätt till t.ex. fildelning.

#07 Blue Cards (fria frågor till Fjellner) - Varför är EPP inte uppriktiga? Är inte skälet att de till varje pris vill ha igenom Acta? > Jag vill lyssna på ECJ innan jag fattar beslut. > Att säga nej är ett politiskt beslut.

#06 Christofer Fjellner (m/EPP) - Acta är viktigt, men det vore oansvarigt att rösta redan nu, innan ECJ sagt sitt. Varför fruktar nej-sägarna domstolen? Detta handlar även om säkerhet, som hotas av piratkopiering. Detta är ett stort ansvar. Det är lika viktigt att vi tar tag i dessa frågor som att ta atg i klimatfrågan.

#05 Dimitris Droutas (utskottet för medborgerliga rättigheter) - Acta har stora problem på grund av sin vaghet och är inte i överensstämmelse med våra fri- och rättigheter.

#04 Evelyn Regner (rättsliga utskottet) - Talar om problem med transparens och dataskydd samt om Actas vaghet. Säger nej till att ISP:arna skall bli nätpoliser.

#03 Amelia Andersdotter (utskottet för internationell handel) - Talar om informationssamhällets möjligheter och kommunikationskultur.

#03 Jan  Zahrdail (utvcklingsutskottet) - Börjar med att inte tala om vad utskottet tycker utan att han tycker att man borde skjuta på beslutet.

#02 Kommsionär De Gucht - Talar om att Acta är viktigt för jobben. Sedan om att han tycker att man borde vänta med beslutet. "Mitt engagemang för medborgerliga rättigheter säger mig att det inte finns något i Acta att frukta." EU-kommissionen kan komma att komma tillbaka med Acta, när EU-domstolen sagt sitt. Inget direkt nytt, typ...

#01 David Martin S&D (rapportör) - "My strong recommendation to this house is that we reject the ACTA treaty." Han påpekar att han gått in i denna process med ett öppet sinne. Så kommer en uppräkning av problemen med Acta (commercial scale, sanctions, ISP:arnas roll). "The devil is in the lack of detail. (...) A vague text is dangerous. (...) Civil Liberties should always be important to this house."

Talmannen på väg in. Snart börjas det.

12 kommentarer:

 1. Streamingen känns hemskt instabil. Har de ingen prioritering av redan anslutna användare?

  SvaraRadera
 2. Kämpa på. Jag kollar på webb-TV'n.

  Framtidens artister och konstnärer kommer att tacka er som är på frontlinjen.

  SvaraRadera
 3. @Johan Tjäder

  Streamingen funkar perfekt hos mig, och det samtidigt på två olika PC-burkar.

  Det måste vara ditt bredband som spökar.

  SvaraRadera
 4. Funkade dåligt med ff av nån anledning, bättre med Explorer (och jag antar, Chrome).

  SvaraRadera
 5. Hade ingen plugin till chrome. får hålla mig till sunkiga IE

  SvaraRadera
 6. Protokollet suger fett. Den klarar inte att förhandla ner bitraten när klienten har bra anslutning, men servern storknar.

  Nu kör jag över 3G och då snurrar det bra, fast med lägre bitrate.

  Men var är SVTplay? Tror de att bara Almedalen finns?

  SvaraRadera
 7. Fjellner är ju uppenbarligen galen.

  SvaraRadera
 8. Fan va han röt till nu Albrecht. Bra talat!

  SvaraRadera
 9. Jahapp. Där dök Assange upp också...

  SvaraRadera
 10. Sa Gallo att ledamöterna skulle fatta ett "modigt" beslut. Har hon inte sett "Yes, Minister"? (Förmodligen inte.)

  SvaraRadera
 11. Gallo påminner om den onda drottningen/häxan i sagan om Snövit, både i bild och tal.

  SvaraRadera
 12. Kanske Micke kan ge en analys och förklara vad som gäller.
  Fascism rules fett, eller vad säger Micke

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.