2013-02-03

EU fortsätter sitt War on Drugs


I veckan presenterade Europol och EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) en rapport om den illegala drogmarknaden i EU. [ Pressmeddelande» | Sammanfattning» | Rapporten» ]

Till att börja med låter meddelas att det behövs ett "holistiskt perspektiv" på drogfrågan i EU. Inte mig emot. Men sedan blir det inte så mycket av med den saken...

En slutsats man drar är att de kriminella ligor som styr droghandeln i EU har blivit proffsigare och mer diversifierade. Detta vill man komma till rätta med genom ökad övervakning och genom hårdare kontroll av pengaflöden (man krattar manegen för EU:s nya bank-FRA).

Sedan intar man ett globalt perspektiv och kommer fram till att vad som händer på den internationella drogmarknaden också spelar roll i EU. Vilket känns som en no-brainer. Ökat internationellt engagemang och förbättrad analys föreslås, vid sidan av fortsatt repressiv politik på hemmaplan.

Och så ger man sig på internet. Droghandeln på nätet kommer att ägnas ökad uppmärksamhet. Dessutom tänker man satsa på samma vapen som man vill använda mot allt från olicensierat spel på nätet till att strypa Wikileaks inkomster: "frivilligt samarbete" med kreditkortsbolagen och andra företag som sysslar med betalningsförmedling.

Om man ser till utbudet av droger förefaller det som om nya, syntetiska, mer lättsmugglade (och ofta farligare) droger mer än väl fyller luckan efter de droger vars användning minskar (som till exempel heroin).

Vad innebär då detta?

Till att börja med kan man konstatera att EU tänker höja insatserna i kriget mot narkotikan – till exempel genom ökad övervakning och genom att sila medborgarnas ekonomiska transaktioner genom allt finmaskigare nät.

Och om det inte går att vara tillräckligt repressiv inom lagens gränser, då kan man ju alltid ta till det där "frivilliga samarbetet", inom vars ram privatpoliser kan stänga ner i stort sett vilka ekonomiska kanaler som helst – utan att behöva bry sig om detaljer som lagar, rättssäkerhet och rättslig prövning.

Kriget mot narkotikan rullar alltså på. Till priset av mänskligt elände och död. Till priset av att nya, knepiga droger tar över marknaden när tillgången till mer "naturliga" preparat (som ofta är mer svårsmugglade) stryps. Till priset av ökad övervakning, urholkad rättssäkerhet och med bruk av samhälleliga resurser som skulle kunna ha använts bättre.

Det är lite märkligt att man inte tar ett steg tillbaka och försöker lära sig något av helhetsbilden. Jag menar, det finns ju en hel del intressanta saker att notera inom EU.

Som att antalet dödsfall till följd av narkotikamissbruk är högre i de länder som har en repressiv drogpolitik (som Sverige) jämfört med länder som har en mer avslappnad inställning (som Holland).

Eller att det är lättare att hjälpa folk ur missbruk i länder där innehav av narkotika för personligt bruk är avkriminaliserat (som i Portugal).

Sådant borde vara självklarheter att ta upp. Men tack vare vissa EU-länders hysteriska tonläge är det allt för kontroversiellt att använda fakta och logik. Istället fortsätter man med det som de flesta EU-länder ändå kan enas om: Det vill säga worst practice – ett utökat war on drugs.

Man blir så matt.

13 kommentarer:

 1. Avkriminalisering av cannabis frigör stora resurser som kan användas till att spåra inbrottstjuvar och rånare. Att slänga ut miljontals kronor per år på att ta in folk (ofta återkommande missbrukare som skulle må bättre av adekvat vård) på pissetest är ett gigantiskt slöseri. För att inte tala om den dåliga upplevelsen, den ofta i övrigt laglydige, medborgaren får av rättsväsendet.

  SvaraRadera
 2. Hela samhället är bakvänt. Lyssna lite på Bejerots föreläsningar, så ser man att allt gick snett för ca 45 år sedan.

  http://www.nilsbejerot.se/filmer.htm

  SvaraRadera
 3. "Dessutom tänker man satsa på samma vapen som man vill använda mot allt från olicensierat spel på nätet till att strypa Wikileaks inkomster: 'frivilligt samarbete' med kreditkortsbolagen och andra företag som sysslar med betalningsförmedling."

  Bra. Det kommer enbart att skynda på övergången till Bitcoin (eller liknande) där de istället tappar kontrollen fullständigt. Att de samlar ihop flera olika saker där medborgarnas moral accepterar (minst) en av flera innebär även att teknologin får mycket större stöd än om de (t.ex) enbart gav sig på terrorism. Eller narkotika. Eller spel.

  SvaraRadera
 4. Lärdomar från Portugals drogavkriminalisering.

  I Portugal 2001 avkriminaliserades inköp, innehav och konsumtion av ALLA droger för eget bruk.
  (Def. Eget bruk = medelmängd för 10 dagars bruk för en person).

  Det är fortfarande förbjudet att använda och inneha droger och det leder till polisintervention men avkriminaliseringen innebär att det inte finns några strafflagar.

  Istället behandlas droganvändnings-överträdelser rent administrativt istället för i brottmålsdomstolar.

  avkriminaliseringen innebär att man inte kan få fängelse, men däremot böter, skyddstillsyn och straffregister är fortfarande tillämpliga.

  * Farhågorna om drogturism visades sig inte besannas.

  * Den största anledningen till att missbrukare inte sökt vård visade sig vara risken för att arresteras.

  * Droganvändningen bland skolungdomar minskade.

  * HIV/Aids till följd av droganvändning minskade kraftigt och även hepatit B & C har minskat nationellt.

  * Antalet missbrukare som deltog i drogutbytesprogram ökade från 6040 år 1999, till 14877 år 2003.

  * Antalet dödsfall till följd av opiummissbruk minskade från 281 år 2001 till 133 år 2006.

  * Portugal har efter avkriminaliseringen bland den lägsta droganvändningen i Europa.

  * Den politiska viljan att gå tillbaka till kriminalisering av droger i Portugal är mycket svag.

  Här finns hela rapporten att läsa som pdf.
  http://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal-lessons-creating-fair-successful-drug-policies

  SvaraRadera
 5. Här ser vi politisk handlingskraft kanaliserad genom ett särintresse maskerat som en kamp om principer. Det är inget annat än utförandet av offentlig verksamhet för personlig vinnings skull.

  SvaraRadera
 6. "för personlig vinnings skull"

  Vem/vilka får personlig vinning menar du?

  /Bert

  SvaraRadera
 7. LEGALISERA CANNABIS FÖR ATT BEKÄMPA DOM TYNGRE DROGERNA

  Var försvann denna realistiska
  synen på marijuana hos våra politiker?:

  https://sites.google.com/site/bengtandrasida/obs

  https://sites.google.com/site/bengtandrasida/Home/internationel-info-om-cannabis

  SvaraRadera
 8. All forskning som har gjorts inom detta område påvisar de facto att alkohol är betydligt skadligare än vad de flesta narkotikaklassade drogerna är.
  De senaste rönen är sammanställda från 7 olika av varandra oberoende forskningsinstitut och denna sammanställning kan hittas här:

  https://sites.google.com/site/bengtandrasida/Home/internationel-info-om-cannabis

  Att förbud bara motverkar kunde vi se när den danska polisen försökte "stänga" Pusherstreet på Christiania 1992.
  Vilket ledde till att handlen med cannabis spreds ut över hela Köpenhamn och blev blandad med handlen av tunga droger samt ledde till ett "gängkrig" om marnadsandelarna.
  Innan 1992 så var handen med cannabis starkt åtskild från handlen med tygre droger och var koncernterad till Chritiania där "nitterna" själva stod för den utan inblanding från utomstående.

  SvaraRadera
 9. "...och genom att sila medborgarnas ekonomiska transaktioner genom allt finmaskigare nät"

  Håller med Troed. Detta påskyndar en bredare acceptans av Bitcoins (eller liknande). Så när detta blir uppenbart så måste Bitcoin förbjudas, för att klara detta förbud krävs det ännu mer övervakning av nätet osv osv.

  Istället för att fokusera på viktiga frågor som går att påverka på ett bra sätt så fortsätter man att jaga väderkvarnar...

  SvaraRadera
 10. Britsh Nedical Journal [1], [2], har nyligen publicerat en klassificering av de olika drogernas skadeverkningar.
  Denna påvisar bla. att alkohol tillsammans med heroin är de mest skadliga emmdans cannabis är den minst skadliga så väl socilalt som medicinskt.

  Denna undersökning har GB´s parlament tagit till sig och utifrån dessa rön debatterar nu GB´s parlament en legalisering av Cannabis.

  Dessutom så röstade flera stater i USA, dvs. de som ännu inte hade legaliserat bruk av ”medicinsk marijuana,” om en legalisering i dessa stater den 6´e Nov.

  Hur skulle det vara om nu även EU (och,framförallt, Sverige) tog till sig dessa forskningsrön och anpassade sin lagstiftning efter dessa fakta i stället för, som i dagsläget, hålla fast vid en narkotikapolitik som de facto har lett till att Sverige i dag har världens högsta dödlighet rellatrat till tunga droger.

  De länder som har satsat på en "Harm Redoction politik" har genom detta minskat den narkotikarellaterade dödligheten samt gett missbrukarna en status som medmänniskor.

  Att över huvud taget jämnställa lätta droger med de tyngre och härigenom stigmatisera de som enbart vill röka lite "jazztobak" samt hänvisa dessa till en miljö där tunga droger, våld och kriminalitet frodas är självklart dömt att misslyckas.

  På med foliehattarna:
  Frågan är vem/vilka som gör profit på att en missbrukare går över från lätta droger till de tyngre och om det inte finns ekonomiska intressen högt uppe i maktstratosfären som tjänar på att en (miss)brukare går över till en drog som ger både starka psycisa som fysiska abstinenser.
  Cannabis ger ingen psycisk förändring i hjärnan som gör att man skulle gå över til tyngre droger per automatik utan det är vår lagstifting som hänvisar de som enbart önskar röka lite "lazztobak" in i en miljö där det ofta finns langare som vill att man skall gå över till andra droger som är starkt beroendeframkalande.

  [1] http://bmjopen.bmj.com/content/2/4/e000774.full

  [2] http://neurobonkers.com/2012/08/06/the-largest-ever-study-in-to-drug-harms-places-alcohol-in-the-top-four/ov

  SvaraRadera
 11. Den allra första frågan man måste ställa sig är: vad blir bättre av att EU lägger sig i det här? Här handlar det ju om att möta de enskilda droganvändarna och det är avgrundslångt mellan kommissionen och dem.

  Narkotikafrågan är ingen lätt sak att lösa, och det blir sannerligen inte bättre av direktiv från Bryssel. Gånge denna kalk förbi oss!

  SvaraRadera
 12. Här ser vi Henriks beskrivningar av alla västvärldens centralmakters nyttiga fiender. Perfekta fiender att skapa opinion kring. Allt för politikernas personliga maktvinnings skull.

  Den korrupta värdegrunden hos socialismen är inget annat än ett False Flag-projekt av den historiskt globala ekonomiska eliten som styr den globala politiken och som alltid haft makten och alltid kommer att ha makten oavsett hur världen kommer att förändras. Så sett är systemet perfekt för deras intressen.

  Därför är dagspolitik enbart en sysselsättningsåtgärd för i övrigt odugliga och en meningslös teater och Potemkinkuliss att hållas fram för populasen att distraheras, förargas och splittras inför.

  SvaraRadera

 13. Jag hatar politiker som referar till människor med ord som "populasen" och som DESSUTOM tar på sig bördan att frigöra dessa i deras ögon oförmögna idioter.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet är stängt, medan jag är offline augusti 2017 och ett år framöver.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.