2013-03-03

Demokratins existentiella kris

Än så länge tar de flesta européer demokratin för given.

Ändå går utvecklingen åt helt fel håll – och hoten mot det fria, öppna demokratiska samhället är så många att det är svårt att veta i vilken ända man skall börja.

Politiker ur alla läger, på alla nivåer, visar att de antingen inte förstår demokratifrågorna – eller att de inte bryr sig om dem. Det kan gälla medborgerliga fri- och rättigheter, rättsstatens grundläggande principer eller själva maktutövningen som sådan. Vårt lands justitieminister är ett varnande exempel. Men problemen sträcker sig från EU:s institutioner till minsta kommunala nämnd.

EU är inte bara obegripligt och odemokratiskt i största allmänhet. Här är även inslagen av korporativism tydliga, där särintressen och politiker gör upp utanför den demokratiska processen. Allt mer makt i EU överförs till icke-valda byråkrater, som inte har något demokratiskt mandat och som inte kan ställas till ansvar eller avsättas. EU har ständigt ökad centralstyrning inbyggd i systemet.

Projektet med den gemensamma europeiska valutan – euron – är inte bara en idiotisk idé. Det sätter också ljuset på systemfel i EU. Även om eurokrisen kan sägas vara självförvållad, så avslöjar den att dagens ledare och dagens system inte förmår hantera verklige, stora och allvarliga problem. Sättet på vilket man skjuter problemen framför sig är smärtsamt att se.

Demokratins paradox är att den kan avskaffa sig själv. Men det kan ske på olika sätt. Dels genom ett aktivt beslut, vilket verkar en smula osannolikt. Dels genom att den härskande klassen urholkar demokratin och missköter sig, så till den grad att demokratin förlorar sitt värde – vilket är en väg som vi tyvärr redan är inne på.

Här måste man ställa sig frågan: Kan man lita på att folket och samhället i stort går in och tryggar demokratin, när politiker och byråkrater klantar till det?

Man skulle vilja att det är så. Man kan hoppas att det är så. Men det är inte alls säkert eller självklart. Kanske inte ens troligt. (Vi får väl se...)

I Italien lyftes rabulisten Beppe Grillo fram på en massiv våg av protester och missnöje. [Länk»] Som politiskt och kommunikativt fenomen är det oerhört intressant (och lärorikt). Men vad händer nu? Missnöje och proteströster i all ära – men Grillo har väldigt lite att komma med för att lösa de problem som byggde upp nämnda missnöje. Det troliga är att ett rätt förutsägbart scenario, som är vanligt förekommande i historien, vecklas ut. [Länk»]

Berättigad, rättmätig och begriplig kritik leder inte alltid rätt av sig själv. Frågan är vem som fångar upp den. Som regel handlar det om förenklad populism, fringe-politiker som planerar att använda en kris eller ett missnöje för andra, egna syften. Ta Occupy-rörelsen som exempel. Det är helt begripligt att folk är förbannade och vad de är förbannade på. Men att landa i att kräva mer makt till de politiker som ställde till med eländet, det blir bara nipprigt. Eller Grekland. Tacka fan för att folk är förbannade. Men att tro att nazister skulle kunna göra något bättre, det är ju bara dumt.

I takt med att de traditionella demokratiska värdena gröps ur (av politiker och byråkrater) blir politiken och samhällsdebatten allt mer känslobaserad och irrationell. Vilket öppnar dörren för i stort sett vad som helst. Lynchjustis, deportationer, dödsstraff, etnisk rensning... you name it.

Allt dagens stolpskott till politiker klarar av att göra – det är att göra saken värre. (Och att bygga upp en aldrig tidigare skådad övervakningsapparat, klar att lämna över till de makthavare som kommer sedan...)

Några länkar:
(Pp) om EU»
Sverige borde också få folkomrösta om EU»
Om demokrati: Splatterskyddet»

19 kommentarer:

 1. "Det gäller att gilla läget."
  Det är inte demokratin som är under avskaffande det är hela den västerländska civilisationen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Offermentalitet undanbes. Se till att bära den del av civilisationen vidare som är mänsklig och produktiv för samhället.

   Radera
  2. Ut ur offerkoftan och in i matchen monseigneur!

   Radera
 2. Ur askan stiger nya ledare. Situationen skapar sina egna förutsättningar, och i folkhavet finns det människor med kapacitet och vilja att resa sig i stunden. Det är var och ens plikt och skyldighet mot sig själv och andra att förbereda sig på de eventuella situationer som vi kan ställas för.

  Några ställer sig i främsta ledet och visar vägen. Andra har en plan för hur vi skaffar mat, en tredje bunkrar upp för att kunna laga kläder. Att gå tillbaka till rötterna och upptäcka både rättigheter och skyldigheter. Freeman-rörelsen har en poäng i sina tankegångar. Vi blir styrda för att vi beter oss som barn. Vi ber om lov för allt. Barn ber om lov. Vuxna tar ansvar.

  http://www.youtube.com/watch?v=6RLHsH7XAkc

  SvaraRadera
 3. Jag börjar undra. Det är inte politikerna man skall påverka. Det är dom som skyddar politikerna och systemet som skall påverkas ... men tyvärr, med en gnutta insikt och fantasi växte plötsligt hela den politiskt, elitistiska makt-MATRIXEN i omfattning. Vi får det aldrig bättre än så här. Vårt västerländska välstånd skall sänkas och på sikt jämkas med den fattigare omvärlden och under tiden (decennier) kommer vårt kris- och katastrofmedvetande att höjas till oanande nivåer medans politikerna maler på med sitt hållbarhets- och omställningspladder.

  /noone

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skitsnack. Vet du hur mycket av vår skatt som går till annat än skatteändamål. Så om vi gör av med den bördan så blir det 10 falt bättre för varje år.

   Radera
 4. Occupy rörelsen ville en massa strunt. Men de vill också att politikerna skulle sluta vara Wall Streets sprattelgubbar och med tuffa regleringar se till att stoppa bankers från att gamble the house för att med extremt risktagande kunna tjäna ultramegadollar, och när de klantar sig springa och lipa hos de mutade politikerna och få trillion dollar bail outs. Det var jättebra om de kunde fått igenom det.

  Kanada hade tuffare bankregleringar (vilket inte alls skadade deras ekonomi) och de klarade sig nästan helt från krisen 2009.

  Bankers är genuint onda och måste hållas i kättingar, fotjärn och stenblock för att hindras att skapa spekulationsbubblor som krossar resten av ekonomin.

  SvaraRadera
 5. Det är inte bara Italien och Grekland som har problem. Några länkar om andra EU-länder:

  Dark Rumblings Of A Coup D’État In Spain

  Bulgaria succumbs to euro deflation curse

  EU 'Troika' rule in Ireland worse than British Empire

  Men det land som diskuteras nu är Cypern:

  Cyprus on the edge. “Every member of the Eurozone is systemically important," said EU Economic and Monetary Affairs Commissioner Olli Rehn, regardless of how minuscule, including Cyprus, which is about the size of a medium-size city. German Finance Minister Wolfgang Schäuble has been grumbling that Cyprus is too small to be systemically important, hence might not qualify for a bailout. But without a bailout, it would default and exit the Eurozone, Rehn said. Why the posturing now? The bailout will be discussed on Monday by Eurozone finance ministers. The €17 billion or so bailout would be nearly the size of its GDP; banks alone would require about €10 billion—or rather their investors and rich Russian accountholders that Germany wants to give a haircut to.

  Cyprus, ‘A Money Laundering Machine For Russian Criminals’ – Amounts, Flows, And Mechanics

  Vilket underbart freds- och finansprojekt EU/euro är. Det är bara de "smorda" ("anointed ones") som smörjer sig:

  DOWN WITH REFORM

  SvaraRadera
 6. Varför inte jämföra nyheterna i länkarna ovan med illusionerna som framförs här av några svenska "ledande" EU-debattörer (dvs delar av det nya frälset):

  ”Camerons EU-skepsis inte rätt väg för Sverige”

  SvaraRadera
 7. Hela demokratibegreppet har urvattnats och svenska liberaler skulle behöva lyfta fram principerna för republikanism och storeksfrågan. Varför har det inte gjorts en svensk version av denna ypperliga film t ex?

  http://www.lewrockwell.com/blog/lewrw/archives/128162.html

  SvaraRadera
 8. Aktiv Demokrati jobbar på att införa flytande direktdemokrati i Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som Vilhelm Moberg t ex förfäktade borde man införa den schweiziska demokratimodellen fullt ut.
   Men blotta tanken ger folkhemsnationalisterna i alla partier skrämselhicka.

   http://www.isil.org/resources/lit/swiss-canton-system.html

   Radera
 9. Det är nedslående att demokratins villkor diskuteras så lite. Man talar lite sorglöst om EU:s demokratiska underskott. Sen går man över till andra ämnen som anses mer akuta.
  Man alla vi som engagerar oss måste fortsätta ta upp frågorna gång på gång. Att stärka demokratin är det bästa vi kan göra för civilisationen och för yngre generationers framtid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan är om Sverige som är EUs näst mest centraliserade stat ens är en demokrati, eller snarare oligarki?

   Radera
 10. Demokratiproblemet går djupare än att rösta på ett parti med lite nya färger. Systemet av kontroll går djupare än så.

  http://www.youtube.com/watch?v=vKZVJCPHFko

  Freemanrörelsen i GB adresserar viktiga frågor och pekar på de olika skepnader tex rättssystemet tar beroende på situation i rättssalen. Domaren byter roll när han eller hon går ut och kommer in igen. Detta kan enligt det brittiska systemet ske tre gånger och sista representationen uppges vara canon law, och att domaren då representerar curian, dvs påvlig status.

  Roger Hayes presenterar detta och sina förslag till alternativ bankverksamhet på :
  http://www.thebcgroup.org.uk/author/roger-hayes

  SvaraRadera
 11. Det är förstås så att det sätt man har hanterat grundläggande obalanser på i EU har varit farligt och insiktslöst. Om man upprättar en gemensam marknad med konkurrens då utmanar det rådande föreställningar om hur allt ska vara.

  DETTA borde har varit politikens främsta uppgift - att förklara för folk innebörden att finnas på en gemensam fri och konkurrensutsatt marknad i Europa.

  Den gemensamma valutan den har accentuerat problemet med att ha en gemensam inre marknad. Möjligheten att kostnadsanpassa genom att justera valutakursen går förlorad. Kvar står lönesänkningar och arbetslöshet (vilket ju är en form av lönesänkning).

  Men i stället för att adressera problemet så har man skylt det genom att låta staten ta upp stora lån. Lån som man nu inte orkar betala tillbaka. Och om man nu inte orkar förklara för folk vad det innebär att dela valuta, ja då kanske man inte ska vara med. För på sikt hotar det demokratin när folk inte förstår eller vill acceptera det som krävs. Då måste man ändra förutsättningarna så att folks uppfattning om vad som är rätt, och hur det verkligen fungerar stämmer överens.

  Det är i det perspektivet som det är så sorgligt att Tyskland agerat endast för att rädda de tyska bankerna, och därmed bidragit till de skuldsatta ländernas bekymmersamma situation.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Borde inte den positiva erfarenheten av Skandinaviska Myntunionen med guldstandard lära oss något om hur man integrerar länder med sunda valutor?

   Radera
 12. Grillo vill i alla fall få till stånd en folkomröstning om Euron. Det är väl en bra sak?

  SvaraRadera
 13. Så länge det finns liv, så finns det hopp!

  Den största tillgång vi människor har, är just vi människor. Allt snickeli-snack om skulder hit och dit, är bara lek med ord.

  Trist att du henrik har missuppfattat Occupy rörelsen så pass mycket att du utrycker dig som du gör.

  Vi människor är tyvärr inga änglar, och inte heller några djävlar.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.