2013-05-01

Farväl till staten? Del 2.


I förra bloggposten beskrev jag hur svensk politik bytt perspektiv och nu för tiden betraktar medborgarna som undersåtar istället för som individer. [Länk»]

Nu tänker jag gå vidare och visa hur den svenska staten även missköter sig som stat betraktad.

Vi kan börja med den ryska militära flygövningen vid den svenska gränsen, söder om Gotland, i påskas. Den som fick pågå helt utan svensk reaktion – eftersom det var påskhelg, utanför kontorstid och därmed vid en tidpunkt då det svenska flygvapnet inte är i tjänst.

Detta visar hur den svenska staten inte ens bryr sig om en av statens absoluta kärnverksamheter – yttre försvar.

En absolut minimalistisk stat brukar kallas för en nattväktarstat. I den står staten i stort sett bara för försvar, polis och rättsväsende. Kritikerna menar att detta vore en allt för begränsad stat. Men inte ens sådan grundläggande verksamhet klarar den svenska staten alltså av. Det är anmärkningsvärt.

Det svenska försvaret är nu för tiden mest en papperstiger. Det diskuteras om det skulle hålla ut så länge som en vecka. (Förmodligen inte.) Svenska staten uppfyller med andra ord inte en av de grundläggande funktionerna hos en stat över huvud taget. Det är anmärkningsvärt. Däremot sänds svensk militär ut för att döda människor i fjärran länder – i militära företag vars nytta som bäst är tveksam.

Ordningsmakten – polisen – är inte speciellt intresserad av att rycka ut eller utreda när det gäller vanliga brott mot vanliga människor. Istället ägnar den sig åt att trakassera folk i tunnelbanan, åt bekämpa brott utan offer (till exempel innehav av droger för personligt bruk), åt att upprätthålla morallagar (till exempel sexköpslagen) och åt att bygga upp en omfattande övervakningsapparat. Ur ett medborgarperspektiv är detta ett misslyckande.

Ser vi sedan till rättsväsendet, då finns det också skäl att vara oroad. Till att börja med separerar Sverige inte den lagstiftande och den dömande makten, vilket tyder på godtrogenhet, arrogans eller ointresse för en fungerande rättsstat. Sedan uppvisar den högst ansvariga politikern, justitieminister Ask, bristande förståelse för det där med oskuldspresumtion. (Däremot har hon uttryckt sympati för skamstraff...) Häktningsinstrumentet missbrukas, oskyldiga människor döms på på lösa grunder, rättsväsendets opartiskhet är ifrågasatt, i vissa mål tillämpas omvänd bevisföring och det enda som verkligen får systemet att slipa svärdet är brott mot staten. Som medborgare har man skäl att vara orolig.

Enkelt uttryckt: Den svenska staten uppfyller inte de krav som folket rimligen kan ställa på en stat. Däremot ägnar den sig, till stor kostnad, åt en massa annan skit.

Kombinerat med att vårt lands ledare har skiftat perspektiv och nu för tiden betraktar folket som undersåtar snarare än individer – så måste man ställa sig frågan: Har folket någon skyldighet (eller anledning) att förhålla sig lojalt mot staten?

Allvarligt talat..!?!

40 kommentarer:

 1. Historiskt sett har de besuttna i samhället så gott som alltid förtryckt och sugit ut vanliga människor. Varför skulle vår tid vara annorlunda?

  SvaraRadera
 2. De här lökarna som styr oss nu har ju inte ens "vett" att sko sig. De förstör och ödelägger bara för att de kan.

  SvaraRadera
 3. Sverige är lite annorlunda i vad det gäller statens kärnsysselsättningar om man skall jämföra med både teori och praktik utomlands.

  I det här fallet handlar det framförallt om att hålla välfärdsappraturen igång, och sköta tillträdesfrågor till densamma. Andra ting, som kanske kan direkt kan kopplas till mer direkta sysslomål, får betydligt lägre prioritet.

  Försvarsfrågan är ett paradexempel på detta. Försvaret har de oförlåtande egenskaperna att inte "nå in" i ovanstående ordning; I) "Försvarsvänner" är försvinnande få, II) Antimilitarismen är av tradition stark i Sverige, som dessutom är en del av ett rätt så stort riksdagspartis program, III) Försvaret har inga direkta beröringspunkter med välfärdsapparaten, vilket knuffar ner den på näringskedjan.

  SvaraRadera
 4. @Anonym01 Historiskt sett har vi inte haft någon demokrati i det här landet och möjlighet att rösta bort en regering som inte sköter sig.

  SvaraRadera
 5. Som libertarian önskar jag mig en stat som så långt möjligt är begränsad till nattväktarstatens åtaganden. Naturligt är då att arbeta för en mindre stat med det underförstådda antagandet att den överstora staten självklart sköter de åtaganden som ligger inom nattväktarstaten. Det som hänt är att staten växt över alla bräddar på andra områden som är långt ifrån livsviktiga och försummat kärnverksamheten.
  Du tar nu det goda greppet att vi måste försvara nattväktarstaten. Inte nödvändigtvis begränsa staten till dessa uppgifter men absolut prioritera nattväktarstaten framför alla andra uppgifter - alla.

  Märkvärdigt nog kan jag inte påminna mig att jag sett denna synpunkt framföras.

  SvaraRadera
 6. Det är först när insatsorganisation 14 är intagen, förhoppningsvis framåt 2020, som Sverige kan försvaras på en geografiskt avgränsad plats i upp till en vecka. Vår förmåga är således ännu sämre i dagsläget.

  SvaraRadera
 7. Vi bevittnar nationalstatens sönderfall till mindre enheter.

  EU:s sönderfall stannar nämligen inte vid de gamla nationsgränserna. Nationalismen dör med europatanken, paradoxalt nog.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tveksamt. Välståndet (ej samma som skattefinansierad välfärd) i en stat kan falla sönder betydligt mer utan att den politiska enheten gör det. Sverige har ett gemensamt språk och en gemensam kultur, vårt land behöver nog bli minst lika trasigt som tex Zimbabwe innan nationen börjar lösas upp.

   Det man ser i typ samtliga skurkstater, inte minst Nordkorea, är att landet kan skötas extremt dåligt utan att nationsgränserna faller sönder.

   Radera
  2. Nordkorea har en våldsmakt som 2Sverige" inte är i närheten av...

   Radera
  3. I Sverige lider vi mer än man gör i Nordkorea.
   Finns inga som lider mer än svenskar.

   Radera
  4. Kan Magiska John trolla fram belägg för att Nordkoreas gränser på en enda sträcka fallit samman?

   Radera
 8. Även om ni nattväktar libertarianer får er idealregering, så kommer det ju bara hålla i 4 år, sen blir ni besvikna igen.
  En stat är en borg som kan intas av vem som helst, eller ett verktyg som kan användas hursomhelst.
  Det är en central bolagsstyrelse som bestämmer över alla andra.
  Varför mellanhanden.. varför envisas med att "önska sig det och det" av staten..
  varför ge en ledare önskemålet om att få mer frihet, när det bara är en onödig religiös ritual.
  Sluta upp med det och låt oss skapa ett frivilligt samhälle, med fri valuta och markad, det har funkat bra med tom brandkår innan.

  SvaraRadera
 9. Precis som all kabinpersonal på flyget vet att man vanligen inte överlever en flygkrasch så har försvarspolitiken aldrig gått ut på att vi ska kunna försvara oss mot ryssen i någon längre utsträckning. Det svenska försvaret ska bara vara så avskräckande att man i händelse av storkonflikt i Europa avstår från att angripa Sverige av bara farten.

  Men eftersom kärnvapenmakterna terrorbalanserar varandra tämligen väl så har tanken om en storkonflikt i Europa tett sig avlägsen. Fram träder möjligen ett annat hot nämligen att fienden i ett överraskningsanfall kan kapa åt sig en del av riket så snabbt att ingen hinner reagera. Och eftersom vi kan förutsätta att det är Ryssland det i så fall är tal om så finns naturligtvis ingen hjälp att få från FN.

  Vår framtida försvarspolitik borde därför riktas in på att försvara de mest strategiskt viktiga territoriella målen i landet. Gotland är därvidlag ett sådant mål. Göteborgs hamn och landvägen till Atlanten över Norrbotten är två andra. Resten av landet tycker jag vi kan vara öppna med att säga att vi inte tror behöver försvaras med öppna medel. Där handlar det mer om motstånd mot ockupation som gäller.


  Polisväsendet framstår inte som någon förebild för effektivitet. Jag är rädd för att det beror på otydligt ledarskap. New York modellen innebär ständig uppföljning av brottslighetens utveckling så man kan möta tendenser till ökad brottslighet snabbt. De som jobbar ute i distrikten kan få central hjälp under en kortare tid för att få ner brottsnivåerna om de sticker i väg. Men man ska heller inte vara rädd för att sparka polischefer som inte lyckas visa resultat.


  Det är mycket man kan säga om rättsväsendet, men att det överlag skulle vara partiskt och orättvist det tror jag inte på. Enstaka fall finns alltid, men generellt tror jag att folk skulle protestera mer om det var så som du säger.

  Långa häktestider har sina randiga och rutiga skäl. Rätten skulle kunna vara mer observant på när häkte missbrukas, men den bakomliggande orsaken till långa häktestider är att åklagaren inte ska kunna bygga sitt åtal på vad den misstänkte sagt i polisförhör - och det är en grundläggande rättsäkerhetsfråga. Och vad tycker man då är värst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gällande häktestider så är det absolut viktigaste att de med restriktioner, då detta i andra sammanhang brukar kallas för tortyr om det är långtgående i flera veckor eller på obestämd tid, hålls så kort som möjligt. Kroniska åkommor är inte hell ovanligt när det fortgår en längre tid.

   Sedan kan man tycka att polis och åklagare bör ha tillräckligt på fötterna för att det ska kunna leda till åtal inom en eller ett par veckor, med eller utan vad den misstänkte sagt i förhör.

   Radera
  2. Vad som händer om domen bygger mer på FUP:en än vad som sker i rättssalen framgick häromdan i tv-dokumentären om de fem ungdomarna som 1989 "erkände" i polisförhör att de gangbangat en joggare i Central Park. Kolla upp den på svt för ett starkt argument för att restriktioner är det minst onda jämfört med polismakt i rättssalen.

   Vill också blänka till om min motion på Piratpartiets årsmöte om praktik på restriktionshäkte i åklagarutbildningen för att åtminstone minska långa restriktioner beroende på åklagares okunnighet om förhållanden på häkte. Lite är bättre än inget.
   https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=38494

   Radera
 10. Svensk politik är inriktad på en upplösning av den svenska nationen för att bli en integrerad del av EU.
  Detta märks tydligt i den allt mer slappa hållning politikerna uppvisar i mängd frågor som tidigare varit klart nationellt avgränsande.En viktig orsak till detta är att skjuta beslutsfattande "uppåt"till Europa nivå.
  En andra orsak är oförmåga att tydliggöra vad mångkultur är och kommer att vara och som en tredje orsak skall ses den brist på kunskap, hos våra politiker,vad globaliseringen innebär för en liten nation som Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Synd bara att EU håller på att brytas sönder då federalisterna hade för bråttom med EMU och inte klarar av att backa ut ur ohållbara beslut.

   Radera
 11. Bra redogörelse, Henrik. Det ironiska är att det finns de som försvarar existensen av den här politiskt administrerade hönsgården. Istället för att erkänna kritikernas (liberaler är väl de enda som kritiserar den efterkrigstida korporativistiska, neo-merkantilistiska staten som företeelse) påståenden och analyser så resonerar de enligt principen: "Ja, men det finns inget bättre. Vi får hålla oss till det här systemet och den här läckande skutan och paddla oss fram i stället för att lyssna på dem med bättre lösningar som vill göra 'clean slate' och börja om från början".

  Men det är som det oftast är med samhällsförändringar, det måste slå i Rock Bottom utan studs för att förändringar ska till.

  Eliterna är alltid förändringsobenägna, liksom deras små åsiktsvasaller ute i förskingringen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Travesterat, i väntan på anarki.

   Radera
  2. Precis! Anarki är det enda rätta demokratiska folkenegagerande samhällstillståndet om man inte är en moralisk prussiluska eller en anti-fri-marknads- och statspriviligierad storföretagare som bara vill ha fri konkurrens för "de andra" utom för sig själv.

   Den här podcasten säger allt om hur helt uppfuckad världen är på grund av det inflationskapande och krigshetsande Centralbankssystemet och deras hantlangare i alla politiska parlament världen över.

   Vår värld ser ut som den gör för att gemene man inte förstår sig på nationalekonomi/ekoniomi och hur ett land bör skötas i enlighet med demokratiska värderingar.

   Jag lyssnar och lär och har ett öppet sinne, det är därför jag är anti-konservativ, anti-socialist, anti-religiös och istället värnar om allas frihet ur alla aspekter.

   Radera
  3. Den här podcasten >>> http://antiwar.com/radio/2012/06/30/lew-rockwell-20/

   Radera
  4. Du är framförallt knäpp

   Radera
  5. Tack för ditt konstruktiva bidrag i kommentarsforumet. Jag trivs i sällskap med andra likasinnade knäppgökar, förstår du. Vi slipper ju såna som dig.

   Radera
  6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 12. En liten fråga bara...varför finns det något som heter internationellt luftrum? Varför ska det kastas ut skattepengar för att några jaktflyg ska upp och brösta sig innanför en gräns SOM INTE ÖVERTRÄTTS av främmande farkoster då vi, mig veterligen, befinner oss i fredstid?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar att när väl Ryssen tänker anfalla så ringer de upp och förklarar krig först?

   Radera
 13. Vadå "skiftat perspektiv"? Medborgarna/bönderna/folket har väl alltid överhetens undersåtar, oavsett om överheten varit adel/kungar/krigsherrar eller politiker?

  SvaraRadera
 14. Lew Rockwell om Regeringar och deras falskmyntande och inflationsskapande Centralbanker. Ett system ursprungligen tillkommet för att kungar en gång i tiden skulle kunna betala sina impopulära krig.

  http://www.youtube.com/watch?v=szfQlyWa1vM

  Försvara detta rent moraliskt, du som är sosse (vänster, miljöpartist, marxist) och du som är konservativ. Efter att ha lyssnat på den 15 minuter långa podcasten med Lew Rockwell.

  http://antiwar.com/radio/2012/06/30/lew-rockwell-20/

  SvaraRadera
 15. Inte för att jag anser det vara en mänsklig rättighet att vara beväpnad, men att en avväpning av fredliga medborgare på sikt gör hela paketet av demokratiska fri- och rättigheter instabilt är en självklarhet. Rätten har alltid, och kommer alltid, att ytterst sitta i spjutstångs ände.

  Tipsar därför om namninsamlingen mot regeringens förslag att förbjuda vissa spritskyttegrenar och fortsatt minska utrymmet för legalt vapeninnehav

  http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7385#.UYNxEpWoboe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är små men tydliga signaler folkföraktarna sänder ut via sådana här förbudsförslag. Egna beväpnade livvakter går an medans folk i förort och förskingring mejas ner av olagliga vapen och dess innehavare i tid och otid, ja, nästan dagligdags ... i Sverige.

   Radera

  2. I en fri värld är alla vapen lagliga.

   Radera
 16. Spritskyttegrenar... freudiansk felskrivning. Sportskyttegrenar förstås

  SvaraRadera
 17. Obegränsad rätt att exploatera människor är frihet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis. Så låter det när tanken får stå tillbaka för förnuftet. Så talar en som hyllar det nuvarande neo-merkantailistiska, korporativistiska, tull- och frihandelsparasiterande, soft socialism- systemet i världen.

   Välfärd åt alla är uppenbarligen inte er målsättning.

   Radera
  2. Själv är jag för devisen "allt ditt är mitt, och mitt ska du ge f-n i", tänkte hävda det med starkes rätt genom att beväpna mig till tänderna. ;-)

   Radera
 18. Du är sannerligen en misantrop. Bevare alla i din omgivning.

  SvaraRadera
 19. Jag håller ju för fan med dig.Hur fan ska du ha det?
  Obegränsad rätt att exploatera andra är frihet och det enda sättet att fullt ut visa att kapitalismens kärna är altruism.
  För att denna altruism ska blomma måste dom som kan ges möjlighet att förslava oss (dig) utan att det neo-merkantailistiska, korporativistiska, tull- och frihandelsparasiterande, soft socialisiska packet bromsar.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Marxistiskt ordvrängeridravel.

   Radera
  2. Marxistiskt ordvrängeridravel.

   Radera
  3. Ser ut och låter som vår egen Mickestalinist. Förutom det sedvanliga stalinistdravlet så känns han igen på att han ofta glömmer mellanslag efter punkt och ny mening...

   Radera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.