2013-09-02

Övervakning och korruption på svenska


Övervakning kan hota demokratin på många sätt. Till exempel genom att människor börjar ägna sig åt självcensur. Eller genom att de blir ängsliga inför att söka kontroversiell information på det övervakade nätet. Ett kontrollerat internet ger oss dessutom de facto en åsiktsregistrering, som till exempel kan få folk att avstå från att kontakta eller att gå med i vissa politiska organisationer och nätverk.

Men ibland blir det mycket mer konkret. Till exempel slår den övervakningsstat som nu byggs upp mot rättsstatens grunder – som ju är en oerhört central del av vår demokrati.

En sådan princip gäller rättsväsendets opartiskhet och oberoende. Man måste kunna lita på att rättegångar inte är riggade och att domstolarnas funktionärer inte är jäviga.

Exakt detta är nu föremål för en infekterad strid. Det gäller vem som skall bli ny chef för FRA-domstolen, Försvarsunderrättelsedomstolen. Frågan har just varit uppe i Domarnämnden. Och tänka sig – en av de nominerade har jobbat 20 år i Försvarsdepartementet och förordas entusiastiskt av FRA.

(Och de två andra kandidaterna uppfyller inte "de höga krav som måste ställas på kunskaper inom folkrätt, mänskliga rättigheter samt försvars- säkerhets- och utrikespolitiska frågor".)

Flera av ledamöterna i Domarnämnden har – faktiskt – reagerat. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (m) skriver...
"Försvarsunderrättelsedomstolen är en specialdomstol för vilken den för allmänna domstolar grundläggande principen om offentlighet inte gäller. Domstolens avgöranden går inte heller att överklaga... Med hänsyn till allmänhetens begränsade insyn i domstolens verksamhet är det av yttersta vikt att ordföranden i fråga om självständighet och opartiskhet åtnjuter ett mycket högt förtroende hos allmänheten."
Man kan fråga sig varför denna tanke inte har slagit Domarnämnden och dess tjänstemän tidigare. Det är liksom rätt uppenbara invändningar.

Om en av kandidaterna...
"Hon har från denna tid fått utmärkta vitsord av tidigare och nuvarande statssekreterare i Försvarsdepartementet, samt, inte minst, lysande vitsord av generaldirektören för FRA, ställföreträdare för den part vars ansökningar om signalspaning domstolen har att pröva."
Att göra FRA:s favoritkandidat till chef för FRA-domstolen – det borde vara uteslutet av uppenbara skäl.

Det är kanske så att rättsstatens principer inte är något som prioriteras i den svenska statsapparaten...

I maktens korridorer handlar korruption sällan om reda pengar – men desto oftare om kollegial maktkorruption.

Läs mer i Dagens Juridik: Djup spricka i Domarnämnden om ny chef för FRA-domstolen - "majoritetens val är uteslutet" »

Uppdatering: Stefan Wahlberg dundrar på ledarplats i Dagens Juridik. Han skriver bland annat "Vi har alltså en svensk domstol där målens blotta existens är hemlig och där parterna är rörande överens med både domstolen och varandra om utgången av målen." Läs mer »

1 kommentar:

  1. Jag skulle än en gång vilja peka på formuleringen 'The NSA designs most of its own implants, but it devoted $25.1 million this year to “additional covert purchases of software vulnerabilities” from private malware vendors, a growing gray-market industry based largely in Europe.' som återfinns i denna Washington Post-artikel: U.S. spy agencies mounted 231 offensive cyber-operations in 2011, documents show

    Detta är alldeles oerhört, istället för att försöka täta säkerhetsläckor så stödjer och lierar sig här USA underrättelsetjänst med organiserad brottslighet för avlyssning. De köper alltså s.k. Crimeware för 100-tals miljoner per år i syfte att använda den.

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.