2013-10-28

Intressant om fallet Svartholm-Warg...


Här kommer ännu ett par rader om (The Pirate Bay-profilen) Gottfrid Svartholm-Warg, som ser ut att bli utlämnad till Danmark där han är misstänkt för dataintrång.

Som jag har nämnt tidigare är omständigheterna i det danska fallet i princip identiska med det intrång mot Nordea som det svenska rättsväsendet har friat honom för. (Det går nämligen inte att utesluta att andra har missbrukat hans server.)

Och nu dyker det upp mer intressant information. I ett brev till de danska myndigheterna skriver Gottfrid...
"I enlighet med vad den danska polisen har presenterat för mig har intrånget mot CSC begåtts på samma sätt som intrånget mot danska Nordea. I båda fallen har min dator varit involverad. Svea Hovrätt har helt friat mig från misstankarna om intrånget mot banken. 
Jag vill peka på att det finns en del kopplingar till södra Sverige/Danmark i de båda intrången, bland annat i det att tre av mottagarna av de medel som förts över från danska Nordea faktiskt var bosatta i Malmö. Detta borde följas upp av polis och åklagare. 
Två av dessa mottagare stod åtalade tillsammans med mig. De uppgav i rätten att de inte kände mig över huvud taget. En hade fått sin identitet kapad, den andre hade blivit hotad i telefon av en person med utländsk brytning. Den tredje Malmöbon hade polisen inte funnit. 
Utöver dessa personer stod ett par företag som tänkta mottagare av de medel som intrånget mot danska Nordea involverade. Här rörde det sig om stora summor. I förundersökningsmaterialet finns både företagen och deras banker namngivna. Polis och åklagare har dock inte brytt sig om att granska dessa mottagare närmare. Man verkar inte ens ha försökt finna dem. 
En sådan granskning kommer dock rimligen att kunna leda fram till att den/de person(er) som använt sig av min dator kan identifieras."
Intressant.

Nu har jag naturligtvis inte en aning om ifall Gottfrid är skyldig eller ej. Jag försvarar inte dataintrång eller bankkupper. Men jag förväntar mig att de rättsvårdande myndigheterna gör sitt jobb. Inte minst när den misstänkte är en person som man kan anta att myndigheterna gärna skulle vilja klämma åt.

Dessutom tycker jag att Gottfrids version också skall bli känd, eftersom myndigheterna har ett informationsövertag – som kan göra det svårt för folk att skaffa sig en egen bild av fallet.

Slutligen finns det ett skäl till för att hålla ögonen på detta fall: Med tanke på att Gottfrid har varit engagerad för alternativa media och fri information (t.ex. Wikileaks), så känns det inte bra att ha honom utlämnad till andra länder. Det kan finnas fler som vill åt honom, av helt nya skäl.

7 kommentarer:

 1. ...helt nya skäl? när det finns så gott om gamla... http://en.wikipedia.org/wiki/Gottfrid_Svartholm#Americas_Dumbest_Soldiers_and_meeting_Fredrik_Neij

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kristina Svartholm29 oktober, 2013 09:19

   Gottfrid 'hostade' den sidan, inget annat. Tänk om han skulle ställas till svars för alla sidor han 'hostat' under de synnerligen aktiva PRQ-åren. Oj, oj, oj.

   Radera
 2. OK. ;-)

  Vad jag menade var *andra* skäl, andra än det aktuella rättsfallet.

  SvaraRadera
 3. Nu fungerar det ju så att en person bara kan åtalas för det brott som han blivit överlämnad för. Precis samma sak som för Assange f.ö. eftersom det rör sig om överlämning mellan två EU länder och jag antar att det är en europeisk arresteringsorder i botten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gällde det också för de två Egyptierna som CIA hämtade med (dåvarande) regeringens goda minne?

   Globalisering och EU har sina fördelar men en av nackdelarna är att politikerna skapar nya starka relationer med andra länder. Så redan har man börjat överge den egna nationens intressen/medborgare för samarbetet. Alla frikort eg. teroristlagar är utmärkta exempel på det!

   Radera
 4. Kristina Svartholm29 oktober, 2013 12:36

  Men man kan lämnas vidare. Till annat nordiskt land även utan svenskt tillstånd. Lag 2011:1165, 5 kap.:

  Tillstånd till vidareöverlämnande och vidareutlämning
  8 § Den som har överlämnats från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder får utan tillstånd vidareöverlämnas till en annan nordisk stat.
  En framställning om rätt att till en medlemsstat i Europeiska unionen vidareöverlämna den som tidigare har överlämnats från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder prövas av tingsrätten med tillämpning av 6 kap. 8 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.
  En framställning om rätt att till en stat utanför Norden eller Europeiska unionen vidareutlämna den som tidigare har överlämnats från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder prövas av regeringen med tillämpning av 24 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

  I Förklaranderapporten till lagen sägs bl a:
  "- En person som har överlämnats med stöd av en nordisk arresteringsorder kan i större utsträckning ställas till ansvar för andra före överlämnandet begångna brott, än det som omfattades av överlämnandet." (S 2.) Se även Förklaranderapportens hänvisningar till art. 23 och 24.

  Så åtminstone inom Norden kan han bollas fram och tillbaka i åtminstone ett par år med häkte - åtal - rättegång - häkte - åtal - rättegång osv enligt det mönster vi nu känner igen.

  SvaraRadera
 5. Vilka är det som driver Pirate Bay idag?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.