2014-03-30

Står FRA över lagen?


Då har det alltså hänt, igen. Den svenska övervakningsmyndigheten FRA bryter mot lagen.

Metro skriver...
"Försvarets Radioanstalt, FRA, har än en gång prickats av kontrollorganet Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten. Den här gången eftersom de interna bestämmelserna om hur personuppgifter i vilande signalspaning får hanteras inte uppfyller lagkraven." 
"Sedan Siuns uppdrag inleddes under 2009 har FRA prickats inte mindre än tio gånger för brister i sin verksamhet. Det har handlat om otillåtna sökbegrepp, personuppgiftshantering som inte följer lagen och för dålig gallring av databaser med känslig information om individer."
Detta börjar bli löjligt. FRA bryter mot lagen gång på gång, utan någon som helst påföljd. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att FRA anser sig stå över lagen – och att det sker med politikernas och rättsväsendets goda minne.

När myndigheter sätter sig över lagen, då har vi ett demokratiskt problem. (Inte minst om det rör sig om verksamhet med anknytning till underrättelseverksamhet, ordningsmakt och statens våldsmonopol.)

Statsminister Reinfeldt (m) har på senare tid kommenterat nya avslöjanden med att han utgår från att FRA följer lagen. Men det gör de ju inte. Och det är ingen nyhet.

FRA:s lättsinniga inställning till lagstiftningen är naturligtvis speciellt oroväckande nu när vi fått veta att denna svenska myndighet i princip är en filial till den amerikanska underrättelseorganisationen NSA och dess brittiska motsvarighet GCHQ.

Whistleblowern Edward Snowdens avslöjanden lyfter fler frågor som inte får något svar.
 • Vilken är den lagliga basen för att FRA tillsammans med främmande makt ägnar sig åt IT-attacker?
 • Vilket lagrum reglerar FRA:s tillgång till "spionernas Google", Xkeyscore – som med största säkerhet även innehåller information om svenskar och svenska förhållanden?
 • Vem har givit FRA mandat att ägna sig åt sådan verksamhet?

Detta stinker rättsröta.

Metro: FRA bryter mot lagen igen »

3 kommentarer:

 1. Nomenklaturan har flyttat från Kreml/Washington till Stockholm!

  Vem är det som är far till Ambassador Brzezinski?

  SvaraRadera
 2. Man behöver inte vara alltför konspiratorisk för att kunna föreställa sig en situation där FRA över tid har inhämtat mer eller mindre pikant information om våra beslutsfattare med de följder det kan ha för nämnda beslutfattares kapacitet att begränsa FRA.

  SvaraRadera
 3. Eftersom FRA anses vara av yttersta vikt för Sveriges säkerhet följer att skyddet av den egna verksamheten är ett prioriterat mål för FRA. Detta mönster går i igen gaenom historien när underrättelseorganisationer får för fria tyglar.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.